Giftigt genbrugsaffald spreder PCB i nybyggerier

Hvert år forsvinder store mængder af miljøgiften PCB.

Når bygninger renoveres eller rives ned, kræver loven, at giften bliver indsamlet og destrueret. Men det viser sig, at giften i virkeligheden bliver spredt via genbrugt byggeaffald, skriver Jyllands-Posten.

Giften findes i blandt andet termoruder og fugematerialer fra før 1977, hvor det blev ulovligt.

Kommunekemi i Nyborg er det eneste selskab, der er godkendt til at destruere PCB, og her undrer man sig over, at man ikke modtager giften til destruktion.

»Vi forventede at skulle destruere mellem 5.000 og 10.000 ton PCB-affald om året, men sidste år modtog vi under 100 ton. Jeg undrer mig over, hvor giften bliver af,« siger Kommunekemis tekniske direktør Ole Kristensen til Jyllands-Posten.

I dag bliver omkring 95 procent af alle byggematerialer genbrugt, men der er ingen, der kontrollerer, om giften og andre skadelige stoffer bliver blandet og spredt med grenbrugt byggeaffald.

Den alvorlige sag får Miljøstyrelsen til at indkalde Dansk Byggeri og Kommunekemi til en række møder, hvor parterne skal drøfte løsninger på problemet. Men imens de snakker, bliver giftstoffet spredt via dårligt sorteret byggeaffald.

Fandt giften på en byggeplads

For eksempel er noget af PCB'en havnet på en byggeplads i Københavns Ørestad.

Københavns Kommune fandt giften mellem de 35.000 ton betonbrokker, som 36 nye rækkehuse omgivet af fredet natur skulle bygges på.

I tre ud af ti prøver var grænseværdien for PCB overskredet. Og selv en visuel gennemgang af betonbrokkerne viste, at affaldet ikke var sorteret godt nok. Så nu kræver bygherren, at betonbrokkerne bliver afhentet af leverandøren.

Men sagen står ikke alene, siger Henrik Eggersen, der er tidligere miljøchef i Dansk Byggeri.

»Der er blevet revet rigtigt mange bygninger ned, som ikke er tjekket for PCB. Dermed er risikoen for, at giftstoffet spredes via genbrugsmaterialer, stor,« siger Henrik Eggersen til Jyllands-Posten.

Han er selv rådgiver i PCB-sagen i Farum Midtpunkt, hvor 295 boliger har et indhold af PCB i luften, der ligger fem gange over grænseværdien.