Giftdepot i Grindsted: Kræftfremkaldende dampe fundet i kloakkerne

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen

De seneste uger har Region Syddanmark undersøgt en række luftprøver i jorden og kloakbrønde i Grindsted for at se, om den enorme Grindsted-forurening har bredt sig yderligere til Grindsted by.

Mens poreluftprøver taget over jorden ikke viser problemer med afdampning fra jorden, viser en stikprøvekontrol i 10 kloakbrønde bekymrende nyt: I seks ud af 10 luftprøver fra kloaksystemet har man fundet oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, herunder vinylklorid, som overskrider grænseværdierne. Og målinger fra to af de seks kloakbrønde viser særligt høje værdier.

»Vi er overbeviste om, at der ikke er nogen problemer overhovedet i forhold til udeluften i Grindsted. Men når man måler forureningen i kloakken, kan der være risiko for, at det siver ind i et hus via kloaksystemet,« siger miljøchef i Billund Kommune Karl Grundahl til Ingeniøren.

Det skal nu undersøges nærmere, og inden for 14 dage vil Billund Kommune komme med en tidsplan for de forestående undersøgelser.

Kilden er ukendt

Det er uvist, hvordan grundvandsforureningen kan sive ind i kloaksystemet, forklarer Karl Grundahl:

»Det kan netop komme flere steder fra. Vi har en idé til kilden, men vi ved det ikke. Det er netop det, som vi står for at skulle undersøge. Ligesom vi skal have afgrænset, hvor stort et område der kan være ramt af forhøjede værdier af især vinylklorid.«

Læs også: DTU-tal afslører voldsom forurening fra gammelt giftdepot i Grindsted

Stofferne kan komme fra spildevandet, hvor det er blevet forurenet et eller andet sted fra med de her stoffer, men det kan også komme som indsivning, fordi kloakkerne i Grindsted ligesom mange andre steder i landet ligger nede i grundvandet nogle steder.

»Visse steder er grundvandet forurenet på grund af Grindstedforureningen. Så de steder, hvor noget siver ind, kan der være en risiko for, at de stoffer er forurenet, så der også kommer noget ud i luften,« forklarer miljøchefen.

Læs også: Region Syddanmark: Vi har ikke penge til at rydde forurening af Grindsted Å

»Og så skal vi finde ud af, om der er en fare for, at det vil kunne sprede sig til indeklimaet i boliger i området,« siger han.

Området er i første gang udpeget på baggrund af viden om, at hvor der er størst risiko for at finde noget både i jorden og i kloakken.

Man vil i første omgang koncentrere sig om de to kloakbrønde, hvor der er målt særligt høje værdier. Dernæst vil man finde frem til de huse, der er i kontakt med de brønde, for at undersøge, om de kræftfremkaldende stoffer også siver ind i boligerne og giver indeklimaproblemer.

Vidt forgrenet kloaknet

Selve afgrænsningen af det berørte område er ikke helt simpelt. For spørgsmålet er, hvor mange husstande, der er tilknyttet en enkelt kloakbrønd

Læs også: I dag er råbene stilnet af, og der er stadig ingen penge til at rydde op i Grindsted

Kloaksystemet samler alt spildevand på renseanlægget, og derudfra er det vidt forgrenet.

»Det er som et træ, og jo længere ud du kommer på grenene, jo færre huse er tilsluttet kloaksystemet. Så hvis du havde konstateret det på renseanlægget, havde du sagt, at der var noget i kloaksystemet i det hele taget. Det er heldigvis ikke det, der er sket her,« siger Karl Grundahl.

»Her er vi inde i selve kloaksystemet inde i byen, så vi har et afgrænset område, hvor kloaksystemet har forgreninger ud til. Der skal vi have afdækket, hvilke huse der overhovedet kan være berørt af forureningen og om det giver anledning til indeklimaproblemer. Og vi kan også inden ret længe sige, hvilke huse, der ikke er berørt af det, og det er også ret vigtigt at vide,« siger han.

DTU Miljø: Selv på verdensplan en stor forurening

I januar fortalte Ingeniøren, at forskere fra DTU har opdaget en ny og alvorlig forurening fra en fabriksgrund i Grindsted, hvor det daværende Grindstedværket frem til 1970’erne deponerede spildevand.

Læs også: Leder: Slut med årtiers nøl – nu skal giften væk

Hvert år siver 100 kg af det kræftfremkaldende stof vinylklorid fra giftdepoterne i Grindsted og lige ud i Grindsted Å. Opdagelsen føjede et nyt kapitel til sagen om forurening fra værket, hvoraf giftdepoterne i Kærgaard Klitplantage er det mest kendte.

Professor Poul Løgstrup Bjerg fra DTU Miljø, som har stået i spidsen for forskningsprojektet, kaldte dengang fundene opsigtsvækkende:

»Der er tale om en meget voldsom udsivning, ubetinget en af de største i Danmark. Selv på verdensplan er der tale om en meget stor forurening.«

Læs mere på Billund Kommune og Region Syddanmarks fælles hjemmeside, der samler al viden om Grindsted-forureningen.

Illustration: MI Grafik / Lasse Gorm Jensen
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Jeg har undret mig over, at antal tilfælde af Parkinson's Disease er signifikant højre for to af kommunerne omkring Billund Kommune, nemlig Esbjerg og Varde Kommmuner.

Kommuner omkring Billund Kommune med mange tilfælde af Parkinson Disease

Disse kommuner har mellem 21% og 51% højere rater end landsgennemsnittet.

Det kan være på grund af, at man nedvisner kartoffelmarkerne med Diquat, men det kan også skyldes forureningen fra Grindstedværket. Dog kender jeg ikke afstrømningen af grundvandet/overfladevand i de nævnte kommuner. Et skudt i tågen, men man har dog lov til at undre sig.

 • 1
 • 2

Der er noget i artiklen, som puzzler mig. fx.: 1. "Det er uvist, hvordan grundvandsforureningen kan sive ind i kloaksystemet," Dette kan vel kun ske, hvis kloaksystemet er utæt? Eller hvis det nedsivede vand under giftdepoterne afledes direkte til kloaksystemet? Dette burde været muligt let at finde ud af og evt. udbedre.

 1. "I seks ud af 10 luftprøver fra kloaksystemet har man fundet oliestoffer og klorerede opløsningsmidler, herunder vinylklorid, som overskrider grænseværdierne" Det havde været på sin plads at nævne stofferne, koncentrations intervaller både i vand- og gasfasen og hvilke grænseværdier, der sammenlignes med. Ingeniøren er et teknisk ugeblad.

 2. "Vi er overbeviste om, at der ikke er nogen problemer overhovedet i forhold til udeluften i Grindsted. Men når man måler forureningen i kloakken, kan der være risiko for, at det siver ind i et hus via kloaksystemet," Det er meget positivt, at udeluften er OK, men det er tilsyneladende en formodning, der ikke er dokumenteret med målinger? Personligt finder jeg det ekstremt usandsynligt at vinylchlorid, der er en gas med lille opløselighed i vand, kan trænge ind i et hus via kloaksystemet.

På undertegnede virker artiklen meget spekulativ, ligeså påstanden om, at der årligt siver 100 kg vinylchlorid ud i Grindsted Å.

 • 3
 • 1

Her står vi igen med slapperholdning Hvorfor kan man ikke gøre skadevolderen ansvarlig og tvinge vedkommende til at rydde op og erstatte de skader der er forvoldt. Igen udvises ufattelig nidkærhed over for små virksomheder og den almindelige borger mens der over de store mærkværdigvis altid er en eller anden grund til at man slår ud med armene og desværre ikke kan gøre noget. Tror man at de vil føle sig krænkede og skrive et ubehageligt svar på twitter? Ejerne lever i bedste velgående https://en.m.wikipedia.org/wiki/DowDuPont

 • 2
 • 3

Fordi der ikke er gjort noget ulovligt i sin tid nærmest tværtimod. Staten anbefalede metoden og stod 100% bag så med mindre du vil til at indføre at folk kan blive dømt for en handling der var lovlig på det tidspunt den skete men 20 år senere er det ulovligt og så vil du dømme folk... så vil du dramtatisk ændre grundlaget for dansk lovgivning. og du vil pr. defnition ikke gøre noget som helst da det måske bliver gjort ulovligt og du så skal straffes for et.

 • 1
 • 0

Det er rigtigt men man burde kunne gøre noget for at få gang i oprydningen hvor man godt kunne forvente at ejeren tog ansvar

Det er rigtigt at det var lovligt dengang men vi har jo alligevel foretaget handlinger der i lang tid fremover har påvirket vores naboer og lokalmiljø negativt. Derfor tager vi nu initiativ til at rydde op efter os selv.

 • 1
 • 0

Parkinson’s Disease er en del af de sygdomme, der indgår i en undersøgelse af STATENS INSTITUT FOR FOLKESUNDHED. Denne undersøgelses formål blev præsenteret på et møde 22.oktober 2018.

Annette Kjær Ersbøll: Undersøgelse af en mulig sundhedsmæssig risiko i Grindsted. Baseret på register-data

Se planche 7.

Der er efter min mening en flot præsentation, der kommer hele vejen rundt, men sikken et kæmpearbejde at gennemføre den.

Man ved, at Trichlorethylen kan tricke Parkinson’s sygdom, jf.

Trichlorethylen eksponering forbundet med parkinsonisme

Dette kemikalier er fundet i analyser, men det kan selvfølgelig stamme fra andre kilder end Grindstedværket.

Sagen kompliceres yderligere, idet Parkinsons sygdom også kan blive tricket af Reglone(Diquat) i forbindelse med kartoffeldyrkning.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten