Gift i Rødovre-højhuse gør nedrivning dyrere

Sagaen om de to højhuse i Rødovre, der nytårsdag i 2007 blev evakueret på grund af frygt for sammenstyrtning, har fået et nyt kapitel. Et fund af den sundhedsskadelige miljøgift PCB, der er brugt i overfaldebehandlingen på gulve på svalegange og altaner, kan forhøje prisen på nedrivning af højhusene. Overfladen skal fjernes, før husene kan rives ned.

»Det var en overraskelse, at der var PCB i byggeriet. Det kommer til at koste et tocifret millionbeløb at fjerne den,« siger Christian Høgsbro, direktør for AAB, der ejer højhusene.

PCB er især blevet brugt som blødgører i elastiske fuger omkring vinduer, mellem facadeelementer og i termoruder. Stoffet blev forbudt i midten af 1970'erne, da det i selv små mængder kan være kræftfremkaldende, hormonforstyrrende og give udviklingsforstyrrelser hos børn.

Højhusene på Ruskærvej i Rødovre blev evakueret nytårsdag 2007, da man vurderede, at de var i fare for at styrte sammen. I dag er husene rømmet og står til nedrivning. (Foto: Miklas Njor) Illustration: Miklas Njor

Miljøgift i en gråzone

Lovgivningen siger, at materialer med indhold på 0,05 procent PCB skal håndteres som farligt affald ved endt brug. Men da PCB-koncentrationerne i højhusenes gulve bevæger sig omkring den grænse, er der rum for fortolkning.

»Vi drøfter stadig med Rødovre Kommunes miljøforvaltning, hvorvidt miljøgiften skal fjernes før nedrivningen, og om selve nedrivningen skal ske ved en sprængning eller en nedklipning,« forklarer Christian Høgsbro.

Han erkender, at det, hvis nedrivningen skal ske i form af en sprængning, vil være usandsynligt, at PCB får lov til at blive. En sprængning vil nemlig sprede PCB'en ud over et større areal i kommunen.

Ny problematik i Danmark

Ifølge Niels Trap fra den rådgivende ingeniørvirksomhed Golder Associates er problemerne i Rødovre et typisk eksempel på, at Danmark i nogen grad har "syltet" spørgsmålet om, hvad man stiller op med PCB.

»I Sverige og Norge har man iværksat handlingsplaner, for hvad man skal gøre ved PCB i byggeaffald og i eksisterende bebyggelse. Men herhjemme har man længe ikke villet erkende, at vi havde PCB i bebyggelser. Derfor har man hverken fortilfælde at rette sig efter eller udviklet tekniske løsninger,« forklarer Niels Trap.

Reglerne i Sverige siger, at PCB i eksisterende bebyggelse skal fjernes inden 2013, hvis koncentrationen overstiger 500 ppm. En sådan politik har man ikke i Danmark, men Miljøforvaltningen i København har undersøgt ti bygninger og i de ni fundet fuger med indhold af PCB. I nogle tilfælde koncentrationer på mellem 100.000 og 200.000 ppm. Andre kommuner skal først nu i gang.

»Det uheldige er, at Rødovre-sagen er det teknisk mest vanskelige PCB-projekt, jeg har set. PCB'en er i en overfladebehandling, og ikke i fuger eller gulvplader. Derfor er de konventionelle metoder til fjernelse, som fræsning og sandblæsning, problematiske, da de vil sprede PCB i nærmiljøet. Det er på grænsen af hvad vi har prøvet,« siger Niels Trap.