Geus: Vi ser klimaændringer, som vi først havde forventet om 20-30 år

Illustration: Holstebro Kommune

De seneste dages regn har ført til oversvømmelser flere steder og sågar evakueringer af borgere, der var truet af vandmasserne.

I dag er der gået hul på et dige ved Ribe, som blev renoveret så sent som sidste år, og i Horsens måtte beboere i nogle boligblokke, der ligger nedstrøms den opdæmmede Bygholm Sø evakueres i begyndelsen af ugen.

Selv om det langt fra er første gang, at nedbør giver problemer, er omfanget så voldsomt, at seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus ifølge Jyllands-Posten advarer om, at klimaforandringerne tilsyneladende rammer hurtigere, end han og andre specialister hidtil har forventet.

»Det kommer bag på os, at vi kunne få denne situation i Bygholm Sø nu – og at der opstod fare for, at en hel dæmning ville vælte. Det havde vi ikke forventet. Det er noget af det, vi først havde regnet med at se om 20-30 år,« forklarer Hans Jørgen Henriksen til avisen.

»Det peger i retning af, at mange af de ting, vi ser rundt i landet i øjeblikket, generelt er ting, vi først havde forventet at se om 20-30 år,« fortsætter han ifølge avisen.

Hos DMI advarer klimatolog Mikael Scharling dog mod forhastede konklusioner.

»I år har vejret været ekstremt, men det er også tilfældigt, at vi har fået så meget nedbør, ligesom der nu er risiko for, at februar bliver rekordvåd. På den anden side ligner februar måske den type vinter, der bliver normal i slutningen af århundredet. Meget tyder på, at denne type vinter bliver normal om måske 50 eller 80 år.«

Den hidtidige nedbørsrekord er på 905 mm for et kalenderår – en rekord, der blev tangeret i 2019. Men de seneste 12 måneder er der kommet 968 mm. Det er 63 mm mere end rekorden for et år, fortæller DMI i en anden artikel i Jyllands-Posten.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"De seneste dages regn har ført til oversvømmelser flere steder og sågar evakueringer af borgere, der var truet af vandmasserne."

Vejr = Vejret de seneste par dage Klima = Vejret over en længere årrække

Både klimafolk og klimaskeptiskere gør igen og igen den fejl, og hvorfor skulle de ikke det, når de professionelle ikke kan finde ud af det.

Normalt vejr betyder ikke der ikke er klimaforandringer. Unormalt vejr betyder ikke der er klimaforandringer.

 • 19
 • 23

Men hvordan ved vi at den regn der refereres til i artiklen, faktisk er det normale fremtidige vejr? Og hvordan ved vi at det ikke er en del af en ellers naturlig udvikling, som ikke nødvendigvis er bundet 1 til 1 op på CO2?

https://www.klimatilpasning.dk/viden-om/fr...

Denne link viser f.eks. en interessant graf der indikerer at nedbørsmængden i DK har været stigende siden man startede med at måle det i 1874. Er det alene CO2 der er årsagen? Eller er der andre forklaringer?

 • 7
 • 23

På min globus kan jeg dække Vesteuropa med min pege- og langfinger. Vesteuropa , endsige Jylland, er langt fra hele verden og alt for lidt til areal til at lave global klimastatistik på. Det her er vejr, og det er skiftende, og det har det altid været.

 • 8
 • 32

DMI advarer klimatolog Mikael Scharling dog mod forhastede konklusioner.

 • tja - det tager nok 5 år inden DMI "læser nutiden" - bedste råd idag, er vel ikke at købe hus der ligger lavt, har en å i baghaven, ligger ved en kyst som forsvinder eller ikke kan klare en super super orkan ...
 • 15
 • 1

Var det bundniveauet vi nåede der?

Nej - det leverede du lige ovenfor med din tommelfinger

Der er jo ingen, der forsøger at lave global klimastatistik på regnen i Jylland - derimod forsøger man at vise, hvad klimaforandringerne kan medføre lokalt - og det er helt som, modellerne har forudsagt det for Danmark: Mere ekstremt vejr!

At det så - tilsyneladende - kommer meget hurtigere end ventet, er skræmmende.

 • 24
 • 10

Uden at være meterolog, så har jeg fået det indtryk at det ikke er generelle klimaændringer vi ser, men at de frontsystemer der kommer ind kommer anderledes.

Dermed kan en lille ændring blive meget stor lokalt.

 • 11
 • 1

Havde du fulgt linket, Kim, så ville du kunne læse:

Det var jeg nu ganske godt klar over. Men det har intet med min kommentar at gøre.

Hvis du havde levet i 1924, ville det, med samme påstand som i artiklen, kunne udskriges som en kæmpe klimakrise... fordi man ikke vidste bedre.

Dengang var man nok bare ikke så fokuseret på at kategorisere noget som sensationelt, på samme måde som idag, hvor alting bruges til at påpege "klimakrise" stort set uden nogen form for selvkritik af medierne. Altså ren brainwash.

 • 7
 • 23

DMI advarer klimatolog Mikael Scharling dog mod forhastede konklusioner

nok en virkeligt god idé! Her lidt genopfriskning af udmeldingen for 8 måneder siden:

Hvis der ikke snart falder store mængder regn i Danmark kan de sidste to års tørke få konsekvenser for de danske vandboringer[...]Danmark befinder sig derfor i den første reelle, årelange tørkeperiode siden 90’erne...

https://www.energy-supply.dk/article/view/...

 • 11
 • 16

Før vi startede med at måle på vejret, målte vi (og tyskerne der havde hele Slesvig) arealerne. Vandløbene blev målte meget grundigt af Katasteramt, der stadig kan ses og sammenlignes med de nutidige luftfoto. Mange vandløb var meget bredere og kunne aftage størrevandmængder. Da det ikke længere var op til lodsejerne, men derimod myndighederne, til vedligeholdelse ændredes noget.

Nu var det myndighederne der skulle håndhæve vandløbs-regulativerne. I 1980'erne fik nogen den idé, at lade vandløbene sejle idet "naturvandløb" opfandtes. I tørperioder i 80'erne og 90'erne groede vandløb til og sediment aflejrede sig. Opstrøms blev flere befæstigede arealer tilsluttet og vandet kom nu i pulser uden forsinkelse. De tungeste partikler (grus) bundfælder, så bunden fyldes op. I byer er de bedste byggegrunde kommunens, der straks byggemodnes når de går fra landzone til byzone. Veje bygges og broer beregnes ikke efter største vandgennemløb, der forudsættes vedligeholdelse. Der indføres love, der forhindrer normal vedligholdelse, selv anlægs vedligehold forhindres af love der tolkes striks imod vandløbsloven. Nogen vil helst af med vandløbslov der sikrer et minimum af vedligehold.

Vandløbenes kapacitet er nu begrænset, både i dydbe og bredde. De vandmængder vi har nu og vil se fremove, vil kræve en reguleringssag der først bringer skikkelsen tilbage til tilstanden som for 150 år siden. Dertil øges kapacitet med 50-60%, og regulativ der forskriver hyppighed og metode for vedlighold.

I anlæg bør der planlægges omlægning af veje, broer med større spænd, kondemnering af ejendomme klods op af vandløb. Der skal indtænkes en "flutmulde", et bevokset/græs sti med dige igennem byer(å-beskyttelseslinje også i byzone). Så er der ikke en prop i åen i bunden af alle fjorde.

 • 13
 • 2

3,4 grader Celcius, vinteren 24/25 Denne vinter har der meget få dage så koldt. Et par gange nattefrost, men denne vinters gennemsnit kommer til at slå højeste temperatur og nedbørsrigeste. Har ikke tal på soltimer, men der er ikke mange. Vi skal nok længere tilbage i historien (før dmi) for at finde lignende vejr med de samme baner for jet-strømme.

 • 8
 • 0

Ved du da hvordan aviserne i 1925 behandlede den rekordvarme vinter, Kim?

Samtiden beskrev det totalt uden nogen form for dramatik. Det kan man søge hvis man Googler ;)

https://www2.forsvaret.dk/omos/organisatio...

http://roan.junselebyar.se/arkivsnofrivint...

Og så har bl.a. Ekstrabladet deres arkiv som også omfatter 1924/1925, og for at tage et eksempel så fokuserer de overhovedet ikke på katastrofe el. lign. Det nærmeste de kommer i den jeg kigger på, er at fodboldsæssonen kan gå igang i godt vejr.

Desuden var man positive overfor at bælterne ikke fryser til, og isbryderne derfor kunne holdes i havnen.

Så nej... der var ingen klima panik dengang, til trods for rekorden.

 • 7
 • 4

Så nej... der var ingen klima panik dengang, til trods for rekorden

Næh! Det var jo så også en enkeltstående rekord. Ikke ét i en række.

Derfor er det markant, at de seneste fem rekorder, af ti, alle ligger indenfor de seneste tyve år. jeg forstår ikke du ikke forstår det signifikante i dét forhold, Kim!

Min mistanke ligger lidt omkring, at du er vildum!? Dét er set tidligere, i dette forum.

Ét enestående eksempel fra 1925 er kun forstyrrende, og lige så relevant som et enkelt eksempel fra f.eks. 1437!

 • 16
 • 1

Min mistanke ligger lidt omkring, at du er vildum!? Dét er set tidligere, i dette forum.

Hvis du mener det svenske ord, så ja.. jeg har nok vilje. Vilje til ikke bare at acceptere og følge uden at selv at tvivle, tænke og vurdere.

Meen.. det har så heller ikke meget med sagen at gøre. Du spurgte til om jeg vidste hvordan samtiden beskrev situationen i 1924/25. Jeg svarede. Så flyttede du goal post (ganske normal praksis i disse samtaler har jeg lært).

Hvis du nu gad at kigge på nedbørs grafen som jeg tidligere viste, så vil du se at der ihvertfald siden 1900 har været konstant forøget nedbør i DK. Det har ikke afstedkommet klima panik før de seneste få år.

Hvad mon årsagen er? At vi er blevet klogere på klimaet? Måske... men den absolut største årsag er at der er real time sensations hungrende medier som udgyder påstande, som rigtig mange mennesker stoler på uden nogen form for filter.

Overskriften på denne artikel er absolut een af disse.

 • 3
 • 15

Denne link viser f.eks. en interessant graf der indikerer at nedbørsmængden i DK har været stigende siden man startede med at måle det i 1874. Er det alene CO2 der er årsagen? Eller er der andre forklaringer?

Nej, det er ikke alene C02 der er årsagen.

Ting der brændes af giver varme, og varme giver i sig selv øget vanddamp fra omgivelserne da disse også bliver varmere.

Brint indholdet i Gas, olie, diesel/binzin, biomasse og træ der brændes af bliver også til vand. F.eks så giver 1 liter benzin i runde tal 1 liter vand.

Der er rigtigt megen brint i Naturgas, en del mindre i diesel og benzin. F.eks så giver 1 liter benzin i runde tal 1 liter vand.

Alene i Danmark bruger vi ca 6 milliarder liter brændsoft plus alt det der bruges til fremstillingen: mindst 6 millioner m3 vand der skal ned igen

I småtingsafdelingen finder vi: At vi mennesker sveder og vandet fordamper, flere mennesker lig mere vanddamp Vores huse varmes op og der sker øget fordampning. At produktion af fødevarer tøj, boliger og alt andet også skaber vanddamp. At når vi går i varmt bad udledes en god mængde vanddamp frem for kolde afvaskninger. Vores veje og hustage skaber øget fordampning da en mikro andel af vandet på disse flader skal tørre i stedet for at sive ned i jorden

Jeg kender ikke talene for småtingsafdelingen, men det bidrager alt sammen til øget vand i atmosfæren som skal ned igen.

C02'en skaber tilgengæld en god drivhus effekt der holder atmosfæren varm, som så dermed kan indeholde mere vand. Dog kun indtil der kommer lidt kold vind, så frigives vandet som regn.

 • 1
 • 13

Det er kun ca 0,2 promille af den mængde regn som årligt falder over Danmark.

Jamen, lad os da hælde det alt sammen ned i din baghave. For så lidt vand kan jo ingen skade gøre eller...Doh....!

Ganske ligesom regn historisk set ikke er faldet jævnt fordelt over kloden, så vil menneske udledt vanddamp heller ikke falde jævnt fordelt.

Husk også alle småtingene plus industrien, samt diverse former for bålfester. Selv AKraftværk vil øge mænden af vand i atmosfæren og afgive en masse varme.

Uanset hvad du skulle mene, så er svaret på Kim Madsens spørgsmål omkring regnvand: "Er det alene CO2 der er årsagen? Eller er der andre forklaringer?"

Nej, det er ikke kun CO2, der er også andre forklaringer!

 • 1
 • 15

Det er nyt for mig at vand skabt ved afbrænding, samt al muligt småfordampning skulle ende i atmosfæren og bidrage til drivhuseffekten. Kondenserer det meste af det ikke ret hurtigt? Gælder det også brændselsceller?

Er der noget dokumentation jeg kan læse om det?

 • 6
 • 0

Nej, det er ikke alene C02 der er årsagen.

Jeg tænker nu også at f.eks. støv i atmosfæren har indflydelse på nedbørsmængder, da regndråber nemmest kondenserer omkring støvpartikler.

Det samme har typen af konvektion i atmosfæren. Opadgående vinde tvinger fugtig luft til at fortættes, men den falder ikke nødvendigvis ned, med mindre det når langt nok op i atmosfæren til at der dannes iskrystaller som efterhånden får så megen vægt/energi, at de kan falde ned uden at opvindene kan tage dem med op igen.

Derfor er der rigtig mange ting som har indflydelse på lokalt og regionalt regnvejr.

 • 4
 • 7

Siden starten af 1950erne er der ved afbrænding af kulbrinter dannet ca. 200 km³ vand (mit eget estimat). Dette skal ses i forhold til den samlede mængde vand i hydrosfæren som er 1.384.000 km³.

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 9
 • 1

Siden starten af 1950erne er der ved afbrænding af kulbrinter dannet ca. 200 km³ vand (mit eget estimat). Dette skal ses i forhold til den samlede mængde vand i hydrosfæren som er 1.384.000 km³.

Det er nok ikke det vand der dannes ved afbrændingen der er problemet. Problemet er nærmere at højere temperaturer giver mere vanddamp.

MEN, det vil så betyde en accelererende effekt, så temperaturen blot ville blive ved med at stige. Derfor må der være modsat rettede effekter på spil.

Så det giver måske god mening at tale om CO2

 • 7
 • 1

https://ing.dk/artikel/geus-vi-ser-klimaae...

Glimrende eksempel. Men jeg synes da du skal tage et kig på stort set alle de avisers og nyhedsmedier som læses af almindelige mennesker... ikke nørder som dig og mig.

Ing.dk er desværre også i den nyhedshungrende kategori. Behovet for kliks også fra almenheden er nok årsagen til at alle artikler ikke er plus artikler.

Du har det med at bede mig konstant udføre simple google søgninger for dig. Hvad med at du følger eget udsagn, og laver lidt research selv på det?

 • 2
 • 11

Der en del her på stedet der ikke kan skelne. De har snydt sig frem i skolen,ved at skrive af efter andre og er vandt til at få alt severeret;)

 • 5
 • 10

Der en del her på stedet der ikke kan skelne. De har snydt sig frem i skolen,ved at skrive af efter andre og er vandt til at få alt severeret;)

Ja, og når man ser dit “dansk”, kan man tvivle på, om du overhovedet har gået i skole ?

Men du har ganske ret Bjarke: Hele benægterfløjen undlader konsekvent at dokumentere deres himmelråbende sludder, men poster blot links til sekteriske hjemmesider eller egne manipulerede billeder på deres dropbox.

Der kommer absolut ingen forskning frem, der kan så rimelig tvivl ved AGW - tværtimod vælter det ind med data, der understreger, hvor galt det står til.

Og nu er det jo sådan i forskning, at den kontroversielle påstand kræver det ekstraordinære bevis - og her falder benægterne fuldstændigt igennem.

 • 16
 • 4

Spørgsmålet er hvilken påstand der er kontroversiel og derfor kræver ekstraordinært bevis?

Det er der til gengæld ikke skyggen af tvivl om.

https://www.information.dk/udland/2013/05/...

Artiklen er fra 2013, og jeg mener, at en nyere artikel faktisk tegner et endnu klarere billede, men den fandt jeg ikke lige.

For lige at cherrypicke tallene (det må man åbenbart gerne i de her debatter ifølge mennesker med initialerne SF, PAH, NVJ et. al.)

Så er der 83 ud af 29000 undersøgte artikler der konkluderer at vores aktiviteter ikke har medført temperaturstignininger. Og er der ikke noget med at fossilindustrien beviseligt har brugt bunkevis af penge på at købe af- og vildledning?

Du er en trold og du ved det. Ved din familie at du synes, klimaforandringerne er en joke?

 • 14
 • 6

Vedligehold af vandløb, så de kqan tage vandet betyder meget. Her ses forskellen tydeligt. Det er §3 der skal lempes, så vi kan vedligeholde og klimaregulere uden administrativt bøvl.

 • 0
 • 9

Det er jo let på baghånd at sige at det ligner det vi forventede. Men kunne de så ikke gå tilbage i deres annaler og se efter hvad de egentkig mente de forventede. Det er værre end vi troede, ja men hvad de troede, det forsvinder i tågerne. Min økonomi er meget værre end jeg troede, fordi jeg desværre ikke vandt den lottogevinst jeg troede jeg ville vinde. Skulle disse forskere ikke blive lidt mere videnskabelige. Videnskab har vel ikke så meget med tro at gøre?

 • 3
 • 19

Hvorfor skriver du sådan noget let gennemskueligt sludder Svend?

Modellerne har hele tiden sagt, at for vores breddegrader vil klimaforandringerne medføre et mere voldsomt vejr - bl. a. i form af vådere vintre og tørrere somre.

Somme tider undres jeg over, om du virkelig ikke forstår, hvad der foregår, eller om du bare bevidst spreder misinformation om klimakrisen?

 • 16
 • 4

Modellerne har hele tiden sagt, at for vores breddegrader vil klimaforandringerne medføre et mere voldsomt vejr - bl. a. i form af vådere vintre og tørrere somre.

Og "modellerne" du refererer til findes hvor? - data tak.

Er modellerne verificerede?

Modellerne man har er ikke i stand til at forudsige nogetsomhelst, ved man fra sammenligninger mellem modeller og målte data gennem mange årtier. De overvurderer opvarmning fra Drivhusgassermed en faktor 2 til 3 kan man se.

 • 3
 • 20

Hvad er det i forventer?

Det vi ser her er (og altid ser) er vejr. Det er ikke klima, men noget der foregår på en kort tidsskala i et kaotisk system.

Det forskerne kan er, at sige, at vi kommer til at få (har allerede) et udfaldsrum for vejr der er både tørrere, vådere, mere blæsende og varmere end tidligere. Det er der nogle få der er glade for, og en masse der er kede af.

Forlanger i at forskere kan forudsige mm regn/år, m/sek, cm havstigninger osv inden menneskeskabte klimaforandringer kan tages for gode varer og noget vi bør reagere på?

Det mener I ikke. I trolder bare vores forum.

Klart, bør der forskes i konsekvenserne, så vi bedre kan gardere os. Men skal vi sidde på hænderne og vente?

 • 10
 • 0

Lige på det sted burde skellet ikke være så tydelig. Men det er det. Forskellen er vedligehold, så kapaciteten holder. Arealet der afvandes er underordnet.

 • 1
 • 9

Så hvis vi erstattede Amazonfloden med en rigtigt flot vedligeholdt Gudenå, ville der ingen problemer være der?

Sammenligningen gik på hvordan vandløb vedligeholdes i Danmark hhv. Tyskland. Der er mange større arealer der er sammenlignelig med de danske. Selv arealer, der i tyskland fungerer som "flutmulde" er bedre afvandet.

I danmark er det særsyn hvis der oprenses for sedimentaflejringer. Natur-fanatikere har ønsket at hæve vandløbsbunden 20-50 cm for at oversvømme større arealer. Spildevandsselskaber skal undgå af oprense §3 så resultat er at grovsand fylder å-bunden op. Fjordbyerne bliver oversvømmet fordi der i forvejen er nedsat kapacitet og der de sidste 100 år er bygget tættere på vandløb og indsnævret af (billigst mulige) broer og veje. Der er ingen naturværdi med brinkerosion der forårsager sedimenttransport og dermed danner vandløb med dårlig faunaværdi. Sedimenttransporten bidrager til et dårligt vandmiljø i fjordene.

 • 6
 • 8

Modellerne har hele tiden sagt, at for vores breddegrader vil klimaforandringerne medføre et mere voldsomt vejr - bl. a. i form af vådere vintre og tørrere somre.

Som NVJ vil jeg gerne se hvilke modeller der viser sådan noget. Måske har jeg ikke ret, men så henvis til det. Jeg mener ikke klimamodellerne giver andet output end global temperaturanomali, og kun til nød fordelingen over kloden. De er alt for grove i tid og afstand til at sige noget om vejr. Vejrmodellerne kan fortælle noget om vejr en uge frem måske, men absolut intet om klima. Klima er teorien som ikke kan fejle, uanset hvad du anser som årag til ændringerne. Klima består jo af mange parametre og statistiske behandlinger af disse data. Hvis du begrænser dig til 5 eller 10 komponenter kan du slet ikke undgå at have klimaforandringer. Ingen forandring ville betyde at alle komponenterne skulle være ens over tid, og det kan ikke ske i den virkelige verden.

 • 3
 • 13

Som NVJ vil jeg gerne se hvilke modeller der viser sådan noget.

Det er jo ikke rigtigt Svend, det du vil, er med alle mulige og umulige midler at forsøge at stille spørgsmålstegn ved den videnskabelige forskning, der entydigt viser, hvad vej det går. Hvorfor nogle har den dagsorden er mig en evig gåde - du forsøger at camouflere det som søgen efter viden - den hopper ingen tydeligvis på.

Prøv f.eks. at læse her https://www.dmi.dk/?id=1269 Det er en populær forklaring på resultaterne af DMI's forskning, og den forudsiger specifikt temperatur og nedbørs anomali i forskellige CO2 scenarier i dette århundrede.

Hvis du kom ud af din osteklokke i stedet for din evindelige benægter-trolling og selv søgte, ville den slags seriøse forskningsbaserede data være superlette at finde.

Jeg mener ikke klimamodellerne giver andet output end global temperaturanomal

Måske du burde begrænse din mængde af indlæg om klima herinde, indtil din mening kommer lidt mere ajour med virkeligheden? Det store flertal herinde er jo helt tydeligt grundigt træt af din evindelige støj.

 • 17
 • 5

Det er jo ikke rigtigt Svend, det du vil, er med alle mulige og umulige midler at forsøge at stille spørgsmålstegn ved den videnskabelige forskning, der entydigt viser, hvad vej det går.

Det er det faktisk ikke Flemming. Jeg vil virkelig gerne se hvad og hvilke modeller der viser den udvikling. Henvisningen til DMI viser blot statistik, ikke hvad eventuelle modeller siger. Kom nu på banen. Altså passer modellerne med det vi ser eller siger modellerne intet om det? Kan modellerne sige at Jylland vil få dobbelt så meget regn som Sjælland i februar, eller at februar 2018 var meget tør.

 • 5
 • 18

Henvisningen til DMI viser blot statistik, ikke hvad eventuelle modeller siger

Prøv nu at læse det igen Svend - det forudsiger både nedbør og temperatur for danske vintre frem til 2100 for såvel et BAU som for en case, hvor vi stopper med at øge CO2.

Det er ikke statistik. Selve den matematisk / fysiske model er ganske vist ikke medtaget i den populære beskrivelse af DMI’s arbejde, men hvis det virkelig interesserer dig, kunne du jo tage fat i dem. Men det er jo ikke din agenda - vel?

Jeg kan kun konstatere, at DMI har haft ret i deres tidligere forudsigelser om mere ekstremt vejr - vi oplever et stadigt stigende antal vejrrekorder - undtagen selvfølgelig kulderekorder hvor vi skal tilbage til 1987 for at finde den seneste.

På mig virker det ærligt talt temmeligt søgt, når nu forudsigelserne holder stik, at fortsætte denne benægterretorik.

Hvad skal der egentlig til, før du evner at smide skyklapperne Svend?

 • 18
 • 1

Kan modellerne sige at Jylland vil få dobbelt så meget regn som Sjælland i februar, eller at februar 2018 var meget tør.

Til lykke Svend!

Du har virkelig undergået dig selv med den allerdummeste kommentar nogensinde! Her har du virkelig ramt bunden!

Kender du forslellen på klima og vejr? Åbenbart ikke! Forventer du at en klimamodel skal forudsige vejret? Det lader til det.

Prøv at gå ind på f.eks. climate.nasa.gov Der kan du finde oplysninger om klimamodeller, samt downloade de datasæt som klimamodellerne regner på. Du kan endda lave dine egne beregninger på datasættene. Kun dine egne evner sætter begrænsninger!

 • 18
 • 2

Henvisningen til DMI viser blot statistik, ikke hvad eventuelle modeller siger

Prøv nu at læse det igen Svend - det forudsiger både nedbør og temperatur for danske vintre frem til 2100 for såvel et BAU som for en case, hvor vi stopper med at øge CO2.

Så vidt jeg kan læse er det statiske modeller og fremskrivning baseret på dem DMI bruger, hvor de så binder det op på temperaturudviklngen, som så bindes til klimamodeller. Det kunne Flemming Rasmussen have sagt med det samme, men sådan læser han måske ikke DMIs vurdering.

Februar 2018 var unormalt tør, så det kunne være interessanrt hvad GEUS ville sige om den måned.

 • 1
 • 17

Så vidt jeg kan læse er det statiske modeller og fremskrivning baseret på dem DMI bruger, hvor de så binder det op på temperaturudviklngen, som så bindes til klimamodeller. Det kunne Flemming Rasmussen have sagt med det samme, men sådan læser han måske ikke DMIs vurdering.

Februar 2018 var unormalt tør, så det kunne være interessanrt hvad GEUS ville sige om den måned.

@ Svend Ferdinandsen Hvis du, så vidt muligt, ser objektivet på dig selv, og dine holdninger. Vil du så selv mene, at der er nogen som helst, realistisk mulighed for, at din holdning til AGW, ikke er hukket i sten? Findes der nogen mulighed for, at den kan ændres?

Hvis du virkelig ér troll, beklager jeg naturligvis selve ideen.

 • 16
 • 0

Februar 2018 var unormalt tør, så det kunne være interessanrt hvad GEUS ville sige om den måned.

Det DMI siger, er, at klimaværdierne for februar måned er ændret med: 1.4° højere temperatur 12 mm mere nedbør i løbet af de seneste 30 år. (en klimaperiode)

Hvis du ikke forstår de termer, betyder det, at gennemsnitstemperaturen i den seneste klimaperiode (1991-2020) er steget med 1.4°i forhold til 1961-1990. Tilsvartende er nedbørsmængden steget med 12 mm (trods "din" tørre 2018 februar)

En enkelt tør februar har intet med klima at gøre Svend - og det ved du jo godt, så hvorfor fremturer du med det ynkelige sludder?

Hvis du virkeligt objektivt søgte sandheder og ikke bare var en benægtertroll, ville du måske finder det mere relevant at stille spørgsmål til de mange uunderbyggede benægterpåstande, der slynges ud herinde - f.eks. NVJ's:

Modellerne man har er ikke i stand til at forudsige nogetsomhelst, ved man fra sammenligninger mellem modeller og målte data gennem mange årtier. De overvurderer opvarmning fra Drivhusgassermed en faktor 2 til 3 kan man se.

Men den køber du helt ukritisk og bruger i stedet dine spaltemm på hele tiden at forsøge at undergrave den rigtige forskning på området.

Svend - du er på ingen måde objektiv, og forsøger ikke at være det. Hele din fremturen i klimaspørgsmål lugter så langt væk af benægterretorik / trolling, at en bemærkning som jeg søger sandheden ikke kan opfattes som andet end en dårlig - og ikke mindst særdeles let gennemskuelig - vittighed.

 • 17
 • 2

En enkelt tør februar har intet med klima at gøre Svend - og det ved du jo godt, så hvorfor fremturer du med det ynkelige sludder?

"De vandmængder, der har oversvømmet flere veje og byområder, er af en størrelse, som vi først havde forventet at se om 20-30 år, siger seniorrådgiver Hans Jørgen Henriksen fra Geus."

Måske fordi GEUS bruger en ekstremt våd februar til at understrege deres klimabudskab, selvom denne meget våde februar blot er vejr. Og husk lige at denne februar er en dag længere end normalt, så det giver alene 3% mere regn i løbet af måneden og helt uden at det har noget med klima at gøre.

Min holdning til AGW, som John Johansen spørger om, er tvivl. GW er et faktum, men beviserne for A'et er mest korrelation peppet op med uigennemskuelige klimamodeller. GW's indvirkning på vejret (det lokale som vi lever i) tror jeg ingen kan forudsige med bare nogenlunde sikkerhed. Det er de højt profilerede klimaforskere der selv har næret min tvivl med deres evindelige dommedagspræk, samt de mere besindige forskeres larmende tavshed.

 • 3
 • 18

peppet op med uigennemskuelige klimamodeller

Hvad er det der gør at du tror en 'næsten lægmand' er i stand til at gennemskue alle de - koblede - processer der er involveret i en realistisk klimamodel.

Hvad vil du helst have: en klimamodel du kan forstå - eller en kompliceret model der regner 'rigtigt'? Jeg håber beslutningstagerne vælger det sidste - men kan somme tider have min tvivl.

 • 14
 • 0

Måske fordi GEUS bruger en ekstremt våd februar til at understrege deres klimabudskab, selvom denne meget våde februar blot er vejr. Og husk lige at denne februar er en dag længere end normalt, så det giver alene 3% mere regn i løbet af måneden og helt uden at det har noget med klima at gøre.

Du gør da, hvad du kan for at understrege, at du ikke fatter en brik af, hvad der foregår Svend!

Så prøv dog at læse lidt på fakta, inden du udstiller dig selv yderligere.

Igen:

Det er klimaet for februar (ikke vejret i en tilfældig februar), der tales om! - forstår du overhovedet forskellen?

Og der er (som tidligere nævnt) tale om 1.4 grader temperaturstigning og 12 mm mere nedbør sammenlignet med forrige 30-års periode!

Finder du det insignifikant?

Dit patestiske forsøg på at bruge skudår som "argument" understreger i den grad, hvor fjernt benægtertrollene befinder sig fra virkeligheden.

 • 13
 • 2

Karsten Bolding

Hvad er det der gør at du tror en 'næsten lægmand' er i stand til at gennemskue alle de - koblede - processer der er involveret i en realistisk klimamodel.

Hvad vil du helst have: en klimamodel du kan forstå - eller en kompliceret model der regner 'rigtigt'? Jeg håber beslutningstagerne vælger det sidste - men kan somme tider have min tvivl.

Det kunne være en hel debat værd. Jeg kan have mine tvivl om modelbyggerne selv kan overskue hvad det er de har fået skruet sammen ved hele tiden at bygge nye processer ind. Selvfølgelig for at gøre dem mere "rigtige", men til gengæld mister de måske overblikket. Roy Spencer nævnte i sin blog at man for at hindre drift i de numeriske integrationer, så holdt man CO2 konstant og justerede så et eller andet til ingen drift. På den måde vil CO2 automatisk blive den væsentligste faktor. Fra simulering af elektriske kredsløb, og kun med et væsentligt input, ved jeg at enkelhed er en dyd. Med flere mere eller mindre ligeværdige input ud over CO2, bliver resultatet fra modellen mere usikkert.

 • 3
 • 12

Kun dine egne evner sætter begrænsninger! ?

Så for at være en accepteret tvivler, skal man altså have mere viden end hele klimavidenskaben? Man skal altså vide alt om meteorolgi, strålingsfysik, luftbevægelser og havstrømme på Jorden og termodynamik og den historiske udvikling af jordens klima plus lidt om kosmisk stråling og rumvejr og kemiske processer i atmosfæren. Omvendt, så for at være en troende, behøver man blot at tro på den hellige AGW. Troen og henvisningen til "videnskaben" og 97% trumfer alle tvivlspørgsmål. Ingen forklaring er nødvendig.

 • 3
 • 16

Svend:

Så for at være en accepteret tvivler, skal man altså have mere viden end hele klimavidenskaben?

Selvfølgelig ikke, men man skal - lige så selvfølgeligt - hvis man vil tages alvorligt som tvivler, stille kvalificerede spørgsmål til videnskaben - og ikke mindst være villig til selv at søge svar og så ultimativt favne disse svar, selv om de ikke stemmer overens med ens verdensbillede.

Og hvism an virkelig er tvivler (og ikke benægter), præker man ikke imod videnskaben - man stiller spørgsmål til den - kan du se den subtile forskel?

Så lad os tage lakmusprøve på din tvivlerstatus:

Nævn en konkret mekanisme, du er i tvivl om (det er ikke nok blot at sige A'et i AGW) Hvad har du gjort for at søge videnskabelig information om netop dette punkt? Hvad fandt du ud af? Ændrede det på din tvivl? Hvis ikke - hvorfor?

mvh Flemming

 • 10
 • 1

Ligger der ikke lidt implicit i dette, at tvivlere bare er dummere, og at tvivlen altid er forkert.

Nej, bestemt ikke, tvivlen er altid og kun usikkerheden om hvad der er rigtigt. Hvis der dukker fakta og viden op som afgør spørgsmålet er det ikke længere tvivl.

Det vi ser fra folk som Svend og dig er netop ikke tvivl: I er 100% sikre på at I har ret i denne eller hin holdning og det er der intet der kan forandre ved.

Folk der ikke kan eller ikke vil skifte mening, stillet overfor fakta og vidnesbyrd der strider imod deres nuværende mening, er dogmatister, eller på vej ind i en af de alderdomsskavanker der berøver hjernen dens plasticitet.

 • 17
 • 3

Hej Svend Ferdinandsen

Og det er helt umuligt at de overbeviste kunne blive nød til at skifte holdning?

Det er egentlig det helt forkerte forum du er på. Du burde have stået med banneret i Brædstrup, Nogen må fortælle bønderne at det er en "one time" og at de bare skal slappe af. https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2020/februar...

Og nogen må fortælle bønderne at det er en "one time" og at de bare skal slappe af. https://www.avisen.dk/vilde-billeder-hus-h...

 • 9
 • 3

Jeg noterer mig, at du ikke havde lyst til at forholde dig til min "lakmusprøve" på din erklærede tvivlerstatus - hvorfor mon? Kunne det tænkes, at du alligevel bare er benægter?

Nej, jeg har skam ændret holdning til flere ting som tiden er gået og jeg har fået samlet mere viden om dem. Det sidste er metans GWP, hvor jeg trods tvivl har måttet indse at tallet er rigtigt nok, selvom det ville være mere retvisende, at se på forcingen ved en fordobling af indholdet. Til gengæld bliver jeg ikke klogere eller mindre tvivlende af at blive banket i hovedet med den videnskabelige metode og videnskaben siger.

 • 4
 • 12

Det har ikke mindsket min tvivl på modellernes pålidelighed.

Og det faktum, at modellerne rammer rigtigt, er underordnet?

Selvfølgelig er modellerne netop modeller. Og selvfølgelig er ingen modeller perfekte. Men rigtigt mange mennesker - klogere end både dig og mig (tilsammen) har brugt rigtigt meget tid på at fodre disse modeller med data for at forbedre på dem.

Jeg synes, de gør det rigtigt fint.

Og jeg synes stadig, du mangler at konkretisere din "tvivl". Når det nu lykkedes dig (endelig) at forstå GWP for metan, hvorfor så ikke investere en tilsvarende energi på andre punkter også - i stedet for at spilde den her, hvor ingen (åbenbart) er i stand til at hjælpe dig.

 • 9
 • 3

Ref Svend Ferdinandsen

Roy Spencer nævnte i sin blog at man for at hindre drift i de numeriske integrationer, så holdt man CO2 konstant og justerede så et eller andet til ingen drift

Det er samme Roy Spencer som er med underskriver på "An Evangelical Declaration on Global Warming" hvor følgende findes: "We believe Earth and its ecosystems—created by God's intelligent design and infinite power and sustained by His faithful providence—are robust, resilient, self-regulating, and self-correcting, admirably suited for human flourishing, and displaying His glory. Earth's climate system is no exception. Recent global warming is one of many natural cycles of warming and cooling in geologic history." Nu bliver jeg bekymret; Gud har en dårlig statestik mht havstigninger.

 • 15
 • 1

Hej Svend Ferdinandsen

Det er imponerende så godt de rammer ifølge den undersøgelse. Så kommer desværre denne artikel: https://notrickszone.com/2020/03/02/new-st... Så sidder den lille djævel og hvisker at modellerne måske ramte rigtigt af de forkerte årsager. Fra sverige findes der også undersøgelser af et målbart mindre skydække.

Og du ved at klimamodeller ikke tager hensyn til skydække?

Måske er modelerne ikke helt rigtige, men som tidligere nævnt er det et forsøg på at kvantificere følgerne af en øget udledning klimagasser. Noget vi fra laboratorier ved har en effekt. Du mangler at komme med en alternativ måde at håndtere problemet på. Var du i Brædstrup med banneret.

Du burde have stået med banneret i Brædstrup, Nogen må fortælle bønderne at det er en "one time" og at de bare skal slappe af. https://lf.dk/aktuelt/nyheder/2020/februar...

 • 12
 • 2

@Svend:

Jeg kan have mine tvivl om modelbyggerne selv kan overskue hvad det er de har fået skruet sammen ved hele tiden at bygge nye processer ind. Selvfølgelig for at gøre dem mere "rigtige", men til gengæld mister de måske overblikket.

Du formoder altså at modellerne tager for meget med?

Så sidder den lille djævel og hvisker at modellerne måske ramte rigtigt af de forkerte årsager. Fra sverige findes der også undersøgelser af et målbart mindre skydække.

Du formoder altså at modellerne tager for lidt med? Hvordan du kan mene begge dele samtidigt er en gåde for mig!

Men du har åbenbart svært ved at søge viden selvstændigt. Nu skal jeg hjælpe dig.

Åben google.dk Skriv "climate model cloud cover" Så finder du f.eks. https://isccp.giss.nasa.gov/role.html som forklarer hvordan skydække indgår i modellerne. Så behøver du ikke at formode at de nok ikke har taget skyerne med. Det har de nemlig.

Jeg kan også anbefale https://climate.nasa.gov/ hvor du kan finde konkrete modeller, og søreme også datagrundlaget.

Men dine mange indlæg bærer præg af at du hellere vil formode end søge viden.

I min næse lugter du stærkt af "old grumpy".

 • 14
 • 2

I min næse lugter du stærkt af "old grumpy".

Var det bare det, var det meget lettere at glide af på det. Imho lugter det utroligt meget mere af en nøje kalkuleret misinformationskampagne.

Hvorfor ellers skrive 100-vis af indlæg, der - kamoufleret som jeg forstår ikke helt - søger at sprede tvivl om AGW? Hvorfor konsekvent søge de absolut mest suspekte "kilder", og afvise de videnskabeligt funderede?

 • 13
 • 4

Jeg har fundet denne artikel, der virker rimeligt sober: https://www.carbonbrief.org/qa-how-do-clim... Det der slog mig var, hvor mange af de væsentlige processer der egentlig var parameterisede, altså som modellerne ikke selv producerede, men kun modulerede lidt. Det var skyer, regn, og forbavsende nok energibalancen ved TOA. Kærnen er stadig Navier-Stokes ligninger, som ikke kan løses og er kaotiske. Da modellerne undersøges med et såkaldt test run, hvor diverse forcings er holdt konstant, og kun accepteres hvis de ikke skejer ud, så kan det ikke være modellerne der forudsiger nogle "tipping points", for de ville blive forkastet eller ændret. Artiklen har givet mig bedre viden om modellerne, men ikke fjernet min tvivl om deres duelighed til at forudsige fremtiden. De kan være udmærkede til mange andre undersøgelser af klimaet, men fremtiden er stadig usikker.

 • 3
 • 11

Artiklen har givet mig bedre viden om modellerne, men ikke fjernet min tvivl om deres duelighed til at forudsige fremtiden.

Det er svært at spå, især om fremtiden. Jeg tror heller ikke på at modellerne kan sige noget særligt præcist om fremtiden.

Det helt store problem ved dem, er at selvforstærkende og modsat rettede effekter nærmest er de rene gætterier.

Men at der er noget, noget kan man overbevise sig om ved at kigge bagud. Da vi begyndte at brænde skov af for ca. 6.000 år siden, kunne det måles på jordens temperatur.

Og endnu mere interessant. Da Europæerne kom til Sydamerika med mæslinger og udryddede aztekerne, fik vi den lille istid, fordi markerne i Sydamerika groede til om sænkede CO2 indholdet.

Så det er helt sikkert at mennesket kan påvirke klimaet, og det er ikke ligemeget hvad vi gør.

 • 4
 • 6

men fremtiden er stadig usikker.

Jeps - og den bliver ikke mindre usikker af, at visse mennesker gør alt, hvad de kan for at tale problemet ned - på trods af, at modellerne jo rent faktisk har vist sig at ramme rigtigt.

Det jeg (igen) forsøger at sige Svend, er: Det er fint, du er i tvivl. Brug din tid på at minimere din tvivl i stedet for at udstille den her - med mindre du har en konkret begrundet tvivl om, at AGW er i gang. Det har du - trods 100-vis af indlæg om emnet - ikke kunnet præstere endnu, så jeg fastholder min tese her

 • 13
 • 1

Interessant overskrift: Geus: Vi ser klimaændringer, som vi først havde forventet om 20-30 år.

Så måske er "vores" forventninger baseret på et forkert udgangspunkt og mekanisme, nemlig CO2 hypotesen. Så prøv at se her. For her går det stærkt. Solen og Zharkova – Et alarmerende dyk i solaktivitet forude? https://klimarealisme.dk/2019/05/09/solen-...

Denne tese baserer sig jo på at det er Solens energiudledning der svinger. Modsat CO2 hypotesen, der tager udgangspunkt i at solens energiudledning er KONSTANT. Vi får se hvem der får ret, for ifølge Zharakova vil temperaturerne inden for få år stabiliseres og derefter falde tilbage.

Iøvrigt er debatten i Ingeniøren utrolig giftig. Med min erfaring må jeg derfor sige, at der er nogen der repræsenterer økonomiske eller politiske interesser, og derfor pine død vil have ret.

 • 1
 • 18

Så prøv at se her. For her går det stærkt. Solen og Zharkova – Et alarmerende dyk i solaktivitet forude?

Sludder Henning

Det alarmerende dyk har sådan set været i gang i 40 år, og ligger i en størrelsesorden ( watt / m2), der er en faktor 10 under forcingen fra CO2.

Trods det stiger temperaturen i et aldrig før set tempo, så det er kun de allermest faktaresistente benægtere, der stadig klamrer sig til dette ikke eksisterende halmstrå.

Du kan for øvrigt på den meget sekteriske hjemmeside, du henviser til, finde en kurve, der viser dette med al ønskelig tydelighed.

Og CO2’s effekt som klimagas, som du kalder en hypotese, er et faktum. Hvis du favner dette, tror jeg, mange ting vil falde på plads for dig.

 • 16
 • 0

Kjeld

Jeg tror heller ikke på at modellerne kan sige noget særligt præcist om fremtiden.

Vi har jo faktisk lavet klimamodeller i så mange år, at vi kan begynde at kigge på om de viser korrekt. Og det viser det sig faktisk at de over en bred kam gør. Der er udstikkere i begge retninger, men faktisk ingen som vender bøtten på hovedet. I værste fald, så tipper de den lidt. Og vi kan faktisk se, hvor det er modellerne fejler, så vi kan forbedre dem.

Hvad baserer du din tro på?

Kilder: https://videnskab.dk/naturvidenskab/klimam...

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/do...

 • 17
 • 0

Haaa ha ha for fanden Henning røghat. Jeg kan se du også ytre dig på den korte avis ??

https://denkorteavis.dk/2018/indlaeg-fra-l...

"En anden ting jeg vil sige er, at (de fleste)kvinder aldrig skulle have haft stemmeret, og når vi om et antal år frem måske 20 -30 – 40 år, vil det stå lysende klart for mange."

"Lad mig sige det umiddelbart. jeg er en fan af Donald Trump. Og det er jeg ganske enkelt fordi han er et menneske der handler. Man kan se hvordan han i forskellige sammenhænge sætter gang i udviklingsprocesserne."

 • 12
 • 0

Det var lige den kurve, jeg mente - kunne dog ikke lige finde ud at indsætte den fra min telefon.

 • 12
 • 0

Flemming Rasmussen

Jeps - og den bliver ikke mindre usikker af, at visse mennesker gør alt, hvad de kan for at tale problemet ned - på trods af, at modellerne jo rent faktisk har vist sig at ramme rigtigt.

Det jeg (igen) forsøger at sige Svend, er: Det er fint, du er i tvivl. Brug din tid på at minimere din tvivl i stedet for at udstille den her

Jeg prøver ikke at tale nogle problemer ned, jeg ønsker blot mere viden om hvor gode løsningerne egentlig er til det foreliggende problem (stigende temperatur). Som modellerne er lavet og bruges er det eneste der kan give ændringer klimagasser, derfor viser modellerne selvfølgelig at klimagasser har den væsentligste effekt. Det ligner et cirkulært argument. Dette tjek af modeller med en testkørsel fra ca. 1850 og mange hundrede år frem er lidt tvivlsom. Man burde vælge en nyere tid hvor temperaturen var rimeligt stabil, som for eksempel fra 1940, eller måske endnu senere. I hvert fald et startpunkt med væsentlig højere klimgasindhold. Jeg er måske langsom til at lære, da jeg oftest cirkler rundt om emnet lidt spiralformet før jeg måske når en rimelig forståelse. At give mig en facitliste hjælper ikke, da den ikke giver forståelse.

 • 3
 • 11

Jeg prøver ikke at tale nogle problemer ned

Jo du gør - hele din fremturen i klimadebatterne har gået på at (forsøge at) stille spørgsmålstegn ved AGW - på alle tænkelige og ikke mindst utænkelige måder.

Hvis din agenda virkelig var at søge viden, ville du nok starte med nogle noget mere troværdige kilder end dem, du plejer at referere til. Man har aldrig set dig forholde dig skeptisk til benægtersektens udgydelser - uanset hvor langt ude i hampen de er.

Og hvis du kigger på tomlerne til dine undlæg, vil du se, at jeg langt fra er den eneste, der har gennemskuet dig.

Og tro mig Svend, så længe du kører det show, vil jeg udstille det.

 • 11
 • 3

Hej Svend Ferdinandsen

Som modellerne er lavet og bruges er det eneste der kan give ændringer klimagasser, derfor viser modellerne selvfølgelig at klimagasser har den væsentligste effekt.

Jeg er måske langsom til at lære,

Jeg mener ikke du skal tale dig selv ned på den måde, f.eks var jeg ikke klar over, at modellerne er lavet således at det eneste der kan give ændringer er klimagasser. F.eks gik jeg og troede at Geus mest handlede om regn, undergrund og vand.

 • 4
 • 0

@Flemming Rasmussen @John Johansen:

Det er ganske enkelt... uanset om man er enig eller uenig, skal man ikke ty til person angreb, hverken direkte eller indirekte. Det er en helt simpel regel, som alle med den mindste opdragelse kan forstå.

@Karsten Henneberg @Flemming Rasmussen:

Min gruppering er totalt ligegyldigt i sammenhængen om at behandle folk med respekt, uanset enighed eller ej. Det er uopdragent og umodent ikke at gøre det.

Og du Flemming har åbenbart ikke meget andet at lave, end at police disse fora, og notere dig at folk skal svare indenfor et vist interval.

@Bjørn Agger: Det er korrekt.

mvh Kim Bo

 • 6
 • 3

Det er ganske enkelt... uanset om man er enig eller uenig, skal man ikke ty til person angreb,

Det har du selvfølgelig ret i, men igen: Har du nogen forslag til, hvordan denne bevidste misinformationskampagne kan bekæmpes - hvis man ikke må udstille den åbenlyse dumhed, der ligger bag?

Faktuelt at tilbagevise sludderet er jo gjort utallige gange - det ændrer ikke på mængden af spam, og når der så kommer "en høj bold ind foran mål", som den Svend spillede, finder jeg det særdeles menneskeligt lige at sætte hovedet på.

Er du helt sikker på, at din gruppering i denne sag ikke er relevant? ;o)

 • 7
 • 3

Det har du selvfølgelig ret i, men igen

Der er IKKE noget "men" i at opføre sig ordentligt og kommunikere uden person angreb. Det er din opgave at finde ud af hvordan du så kan gøre det. Kan du ikke finde ud af det, bør du ikke kommunikere.

Er du helt sikker på, at din gruppering i denne sag ikke er relevant? ;o)

Ellers vil jeg nok ikke have skrevet det. Men det er helt typisk dig, at indlejre specifikke holdninger i de spørgsmål eller kommentarer folk skriver. Meget sort/hvidt. Og det er een af de ting som du og flere herinde ikke har forstået, selvom jeg har forsøgt mange gange at forklare det... det er IKKE sort/hvidt. Holdningerne og meningerne heller ikke, specielt fra flere af dem som i elsker at angribe.

Over and out.

 • 3
 • 10

Spring Flemmings indlæg over. Du bliver næppe klogere af at læse dem, Flemming er tror jeg, men kan ikke videnskabeligt bevise om han er fuldtidsansat her for at genere folk der ikke lader sig plusaktivere :)

Noter dig istedet PHK´s bemærkning.

""Det absolut vigtigste kendetegn ved en sand tvivler, er evnen og ikke mindst viljen til at skifte standpunkter og holdninger ud, efterhånden som man bliver klogere.""

Som jeg anser for at, være en næsten præcis betegnelse på dit problem, hvis der havde stået.....ved en sand tvivler eller troende. For de bliver sjældent klogere :)

 • 3
 • 11

Der er IKKE noget "men" i at opføre sig ordentligt og kommunikere uden person angreb. Det er din opgave at finde ud af hvordan du så kan gøre det. Kan du ikke finde ud af det, bør du ikke kommunikere.

Først: Jeg forstår ikke helt, hvorfor jeg skulle med ind under den paraply - hvor der det, jeg kommer med personangreb?

Og du Flemming har åbenbart ikke meget andet at lave, end at police disse fora,

Og det mener du ikke, er et personangreb?

Sorry Kim - din "argumentation" holder ikke.

Og det er een af de ting som du og flere herinde ikke har forstået, selvom jeg har forsøgt mange gange at forklare det.

Og du har ikke - i et svagt øjeblik - overvejet, om din manglende succes med at forklare det kunne skyldes, at du grundliggende tager fejl?

Selvfølgelig er intet sort/hvidt, men AGW er der ingen diskussion om. AT der selvfølgelig er mange andre ting, der styrer vores klima, er der ingen der nægter. Men data taler deres helt klare sprog: De temperaturstigninger vi oplever nu er for det første i en størrelsorden, der ligger en faktor 10 over tidligere tiders, og for det andet er der absolut ingen alternativ kilde kommet frem til dem. Hele benægterkulten væver rundt i alle mulige og ikke mindst umulige forsøg på bortforklaringer - ingen af dem holder vand - og de kan dermed kun opfattes som utidig støj.

Så hver gang der kommer udokumenteret sludder frem i klimadebatten, bliver det tydeliggjort - bl.a. mig.

Sidst: Hvis du finder indlæg her overskridende forumreglerne, er en henvendelse til community den rigtige reaktion (der er en anmeld knap under hvert indlæg. AT bitche over det i tråden er vel også blot at "police" - eller?

 • 12
 • 5

Når nogen er på 24/7 så kan man kun blive tvivlende .

Man merkt die absicht und wird verstimmt

Kun at man bliver beskyldt for at ignorere klimadebatten, når man antyder at den vej de troende går måske er den helt rigtige. Løsningen på klimaproblemet findes ikke......endnu.......for de troende vil ikke løsningerne før end det er forsent.

 • 2
 • 12

.......over at du ikke kan tælle Flemming:) Bare i denne tråd præsterer du 28 indlæg hvor jeg med dette præsterer 4. Men det belyser jo, hvorfor du har det så svært med at regne ud hvad der gavner vor klode bedst. Det indser du nok først, når hele Amazonas er blevet til en eukalyptusplantage, fordi træpiller jo er så bæredygtige :)

 • 4
 • 10

Jeg har kigget på vore begges "produktionstal" Totalt har jeg her på stedet siden 2007 hvor sitet blev genetableret efter kaosperioden lavet 12585 indlæg over et bredt spektrum der i antal har været aftagende , men dog stadigt betragteligt. Du må spørge John Johansen om hvornår vi startede her i forrige årtusind, med at skændes. Du kom til et år senere i 2008 med en mere forsigtig start i begyndelsen hvor det var som jeg husker det, sejler indlæg der nød fremme. Men det er alligevel blevet til flotte 4594 stks indlæg der ankommer med en stigende frekvens inden for Thunbergområdet. Så jeg antager at du når 5000 inden dagen er omme :)

Da jeg ikke ved hvilke tal du har lagt til grund for at udtale dig om min indsats kan jeg så håbe på at få tilgivelse hvis det er ovenstående tal her i indlægget du har ulejliget dig at undersøge

 • 5
 • 10

Det indser du nok først, når hele Amazonas er blevet til en eukalyptusplantage, fordi træpiller jo er så bæredygtige

Fantastisk flot stråmand Bjarke - og meget typisk for din meget lemfældige omgang med fakta. Jeg har aldrig advokeret for dyrket biomasse - og slet ikke for at sejle det over Atlanten. Du har f.eks. heller aldrig set mig advokere imod KK.

Så - også på det område: Get your facts straight Bjarke.

Jeg har kigget på vore begges "produktionstal"

Du må virkelig kede dig Bjarke ;o) - Det eneste jeg gjorde var at klikke på vore respektive navne og se, hvor mange "sider" med indlæg, vi hver især havde.

Mht antal indlæg fra mig i denne (og andre klimarelaterede) tråd(e): Så længe benægterne spammer, imødegår jeg.

 • 10
 • 2

Dt samme gjorde jeg og gangede dem med 8 til ære for dig, både for at hjælpe dig og tage hensyn til din påstand om min faktablindhed.

Så frem for at bekæmpe vindmøller( dog ikke Vestas) på ryggen af Rosinante, så prøv om du kunne finde på noget, som vore kære politikere kunne forstå var en god ide, ikke bare lokalt men i hele verden, som vi kunne producere.

Frem for at jage "benægtere" der ret beset bare stiller frække spørgsmål til de troende :) ( du må åbenbart antage at benægtere over en kam er åndelige spassere der kan bringes op på et højere niveau med din hjælp. Det kunne måske også være for at drille) Når man hører vor lokale fantast Dan Jørgensen, så har han åbenbart og tydeligt fået Bernie Sanders ros af Danmark galt i halsen. Det er ikke vor opgave alene, at frelse verden ved ,at vi pisker vore produktive indtjeningsmuligheder ihjel. Det kan da godt være at Marie Reumert Gjerding og den åh så naive Dan Jørgensen får held til at jage landbruget til Rumænien og energitunge produktioner til Østasien......men giv mig lige en ædruelig forklaring på hvorledes det skulle redde klimaet. Det må da alt andet være bedre at have dem her, hvor man kan kontrollere at de ikke farer ud af tangenten og som før gemmer deres lort i Kjærgaards plantage, på Harboøre tange og på Himmark strand. For jager man dem ud af landet, vil de da vælge den billigste løsning, hvor de kommer frem.

Keder mig....Nej. Tvært om, jeg slapper bare af når de syge børnebørn sover :)

 • 5
 • 12

Det må da alt andet være bedre at have dem her, hvor man kan kontrollere at de ikke farer ud af tangenten

Kæmpe stråmand igen Bjarke

Du har aldrig set mig advokere for noget af det sludder, du nævner.

Det jeg går i rette med er, når specifikke "debattører" benægter - eller stiller helt urimelige spørgsmål til - de videnskabeligt fastslåede mekanismer, der driver AGW. Og dem er der (stadig) en lille flok af her. Og det første er "din ven" Per A et klasseeksempel - med sin vedholdende præken af sine fire tåbelige dogmer, mens Svend F er et lige så godt eksempel på det andet, med sin stillen tvivl ved AWG (dårligt) camoufleret som nysgerrighed.

Så igen igen Bjarke: Den slags vil altid blive imødegået. Som du jo selv lige har foreslået ovenfor: Spring mine indlæg over, hvis de piller så meget i dit mavesår, for de forsvinder ikke, før benægterne forsvinder.

Det kunne måske også være for at drille

Tror du også på julemanden?

 • 11
 • 6

.....hvem skal man da ellers tro på Flemming , det store spaghettimonster ?

Du er skræmt over hastigheden på klimaændringer, men alligevel spilder du tiden på at jage folk der opfatter klimamodellerne lidt anderledes end dig.

Det løser da ingen problemer, at vi her i landet lægger os fladt ned, slagter alle køerne, jager landmændene, nordsjællænderne,fabrikanter og de nyrige jyder i landflygtighed, for de betaler bare skat af deres overskud, der hvor de havner. De ejer jo stadig deres fabrikker Det hjælper da heller ikke at diskutere om CO2 promillen stiger, for det gør den jo. Det hjælper heller ikke diskutere om temperaturen stiger, for det gør den også.

Det man kunne bruge tiden på at vurdere , er om vor atom og kulbaserede energifremstilling der jo som bekendt anvender varme (damp) der gennem den nødvendige afkøling for at få et trykfald gennem turbiner og kondensatorer også er lige så store syndere med hensyn til klodens opvarmning som CO2 er?

Er det således så er der kun sol og vind tilbage.

 • 4
 • 10

Det man kunne bruge tiden på at vurdere , er om vor atom og kulbaserede energifremstilling der jo som bekendt anvender varme (damp) der gennem den nødvendige afkøling for at få et trykfald gennem turbiner og kondensatorer også er lige så store syndere med hensyn til klodens opvarmning som CO2 er?

Man kunne også vælge rent faktisk ar undersøge det - og så konkludere, at det er noget frygteligt sludder - men igen: det er jo benægterkultens strategi at sprede den slags - i et ynkeligt forsøg på at fjerne fokus fra det reelle problem.

Du er også gennemskuet Bjarke - så pas du dine syge børnebørn, hvis du vil gøre noget nytte - dine kontrafaktuelle indlæg herinde er spild af både din og vores tid.

 • 9
 • 4

..... skulle du ikke koncentrere dig om de der gemmer sig bag plus hegnet. For det er jo der "virkeligheden" som du ser den er.

Men det må skyldes at vi ikke ser verdenen ens. Det skyldes nok en forskellig opdragelse. Sund fornuft og en skeptisk holdning til slesk tale og billig portvin er jo efterhånden en mangelvare.

Fint men for at få en økonomisk energiudnyttelse er man nødt til at afkøle med kølevand der så bliver opvarmet og som aflevere sin varme til atmosfære og havvandet.

Alle bidrag tæller til opvarmningen skulle jeg mene. Solen, CO2, Methan, vanddamp og den varme og el som fossile og atomare energimaskiner frembringer. Det indgår tilsyneladende ikke i de modeller som jeg er stødt på og har kunnet finde........har du nogle bud Flemming?

 • 3
 • 7

Det indgår tilsyneladende ikke i de modeller som jeg er stødt på og har kunnet finde........har du nogle bud Flemming?

Mit bud er at give dig følgende hjemmeopgave til i morgen Bjarke: Regn det selv ud: Googl dig til verdens samlede energiforbrug / år Divider med antal sekunder / år Divider med antal kvadratmeter på jorden Så har du opvarmningsbidraget fra vores samlede energiforbrug i W/m2

Gang evt med to for at kompensere for virkningsgrad af dine "maskiner"

Sammenhold dette tal med det faktum at en fordobling af CO2 medfører 4W / m2 plus forcing i drivhuseffekt

Resultatet vil formentlig få dig til at indse, hvorfor det ikke er med i modellerne - og hvorfor det nogen gange kan betale sig at tænke, før man skriver - og ikke mindst hvor let det er at pille benægternes whataboutism fra hinanden.

?

(det tog mig under to minutter at finde svaret)

 • 9
 • 2

Nej hvor er du dygtig Flemming .....er du politiker. Det er bare for nemt Et link til 2018 om verdens energi i tal og ikke i Journalist procenter tak!

 • 3
 • 10

Hvorfor vil Flemming ikke vise tallet? Ifølge Google er det 15TW svarende til 30mW/m2. Hvis man regner oceanerne bort bliver det lidt over 100mW/m2 landjord. I alle fald sammenligneligt med varmen fra jordens indre. De 100mW over landjorden svarer faktisk til det som 3% mere CO2 ville give, og så kommer forstærkningen, som er uafhængig af hvorfra varmen kommer. Det er et lille bidrag, men det er ikke negligibelt og måske slet ikke sammen med UHI.

 • 1
 • 11

Svend:

Hvorfor vil Flemming ikke vise tallet?

Fordi tal jo helt indlysende ikke er din spidskompetence Svend:

Ifølge Google er det 15TW svarende til 30mW/m2. Hvis man regner oceanerne bort bliver det lidt over 100mW/m2 landjord. I alle fald sammenligneligt med varmen fra jordens indre. De 100mW over landjorden svarer faktisk til det som 3% mere CO2 ville give

Så fik vi lige reduceret jordens areal med med 70% - for det termiske bidrag, der kommer direkte fra vores energiforbrug, men ikke for det, der kommer fra CO2 som drivhusgas.

Så NEJ: Varmen fra vores energiforbrug svarer til en ændring på ca 1% mere CO2, som sker hver eneste ca 18 måneder !

Det er et lille bidrag, men det er ikke negligibelt

Det er i hvert fald fuldtændigt uden betydning i forhold til de øvrige bidrag AGW yder - som i under 1% af den AGW, vi kommer til at se i det 21. århundrede.

måske slet ikke sammen med UHI.

Nu snakker vi jo global opvarmning Svend - så hvorfor whataboute med UHI? UHI er jo indregnet i global opvarmning.

 • 8
 • 2

Jeg tror, din regnestok skal kalibreres Bjarke

Svend regnede rigtigt (indtil han begyndte at manipulere)

Svaret er 30 mW / m2 - du roder (hjælpeløst) rundt i enheder regnestykker. F.eks. går der altså "kun" 1.000.000 m2 på en km2, men sutten var tabt med en faktor 1.000.000 allerede inden du nåede dertil.

Men strået der knækker kamelens ryg skyldes at alle ellementer skal med

Fri os lige for den slags sludder - hvis kamelen er ved brække ryggen, piller du så først big-ballen af ryggen på den eller strået? Eller på godt dansk: Det er CO2, der den altoverskyggende faktor i AGW - og der vi skal sætte ind. AT kaste det termiske bidrag fra vores energiforbrug ind i debatten, er enten whataboutism af værste skuffe - eller bare torskedumt.

 • 9
 • 2

Med de eneste tal jeg inden for din anviste tidsramme kunne finde på Google, er tallene fra 2008 som jeg så regner lidt på.. A. 474 exajoule (10^18) er verdensforbruget i 2008 B. Jordens overflade er 510 000 000 km^2 C. et år er på 31557600 sek D. joule per kvadratkilometer årligt = 929411,8 E. Watt per kvadratkilometer årligt = 0,0 3Watt F. Watt per Kvadratmeter årligt E/10^9 = 0,00000000003 watt pr Kvadratmeter

Så A/B = D = 929411,8 joule per kvadratkilometer årligt ! E= D/C = 929411, 8/31557600 = 0,02945 = 0,0 3 Watt per kvadratkilometer per år Det er en meget lille størrelse bestemt. Men strået der knækker kamelens ryg skyldes at alle elementer ikke har været med.

 • 0
 • 12

Det er CO2, der den altoverskyggende faktor i AGW - og der vi skal sætte ind.

Det ved du absolut intet om!

Det burde ligge i videnskabens DNA hele tiden at udfordre sine modeller; men det kunne du aldrig drømme om, for som en anden religiøs fundamentalist har du allerede fundet sandheden, som der ikke kan ændres ét eneste komma i, og alle der så meget som vover at stille spørgsmålstegn ved den, er pr. definition sølvpapirhatte og crackpots, som skal udelukkes fra debatten.

I én ad de sidste tråde henviste jeg til Ole Humlums rapport, som viser, at havtemperaturens stigning kommer før CO2 stigningen og derfor er årsagen - ikke omvendt; men du gad end ikke læse rapporten og påstod derfor lang tid senere, at hans forskning er uvæsentlig, da den kun er baseret på iskernemålinger:

Sagen er, at Humlums CO2 forskning baseret på historiske data stort set ingen relevans har for de scenarier, vi oplever nu.

Og det på trods af, at stort set samtlige grafer i rapporten refererer til perioden 1980 - 2012!

Det viser med al ønskelig tydelighed, hvor meget klogere nogen bliver af at læse dine indlæg; men vi kan måske lære nogle nye skældsord?

Jeg skal ikke kunne sige, om Ole Humlum har ret eller ej, selv om han virker overordentlig seriøs og bl.a. har påpeget manipulation med gamle datasæt; men hver gang jeg ser et nyt fysisk fænomen, stiller jeg mig selv spørgsmålet: "Hvordan passer det ind i min ætermodel?", og hvis det ikke gør, bliver modellen naturligvis modificeret. Det burde du også gøre i stedet for at rakke ned på alt og alle på et ekstremt tyndt grundlag. Det er en katastrofe, hvis vi blindt tror på, at CO2 er årsagen til AGW, hvis det f.eks. i stedet er fældning af regnskov, så drivhuseffekten af vanddamp øges på bekostning af kølende skyer og regn, eller noget helt 3., og hvis alle har den holdning, som du repræsenterer, finder vi nok aldrig ud af det, før det måske er for sent!

Bemærk, at jeg ikke siger, at CO2 ingen betydning har. Det har jeg ikke belæg for; men på baggrund af Ole Humlums forskning, har du lige så lidt belæg for at påstå det modsatte, så hvad med i stedet at få alle argumenter på bordet, så vi sagligt kan finde frem til sandheden? Den med, at flertallet altid har ret, har jeg jo for længt afvist med min kritik af fotonmodellen, som ingen er i stand til at forsvare, men alligevel fremføres som den sande lære, fordi det er blevet religion og ikke videnskab.

"Følg den person, som søger sandheden, men fly fra den, der har fundet den!"

 • 4
 • 12

CK:

Det er en katastrofe, hvis vi blindt tror på, at CO2 er årsagen til AGW

Det er nok en større katastrofe, hvis vi ignorerer det - -

Kanstrup, CO2's effekt som drivhusgas er uigendriveligt bevist - både ved laboratorieforsøg og empirisk.

At den ekstra CO2 vi finder i atmosfæren i dag rent faktisk stammer fra afbrænding af fossiler, er der også uigendriveligt bevis på. (isotopsammensætning)

Det er imho grænsende til naivt at hænge sin hat på Humlums paper - og på det grundlag alene forkaste CO2 som hovedårsag til AGW. Selvfølgelig er der andre bidragydere - men den, Bjarke hev frem ovenfor - uden på nogen måde at gøre det helt simple job at kvantificere det, vidner om ren desperation hos benægtersekten.

Jeg har (som du helt rigtigt pointerer) ikke læst Humlums paper - modsat dig søger jeg ikke så meget efter sprækker i videnskaben. Det er endda rigtigt fint, at nogen gør det - men sprækkerne er altså per definition den kontroversielle påstand - og derfor kræver det ekstraordinære beviser/argumenter at præsentere dem. Disse argumenter savner det etablerede klimaforskersamfund åbenbart - og min lid står mere til dem end til Humlum/Kanstrup.

At vi ikke bør fælde regnskovene er der rigtigt mange gode grunde til, men vi skal dog lige huske vores egen historie, når forsøger at pådutte udviklingslandende naturbeskyttelse.

Og der er jo ingen, der fohindrer alle interesserede i at forske videre - for fuld skrue - mens vi samtidigt gør, hvad vi kan for at reducere CO2 - om ikke for andet så for at sikre noget fossil brændsel til vore efterkommere. Jeg er helt sikker på, at det ikke er noget problem at skaffe funding til noget forskning, der kan frikende CO2 - fossilindustrien står i kø.

 • 10
 • 4

Kanstrup, CO2's effekt som drivhusgas er uigendriveligt bevist - både ved laboratorieforsøg og empirisk.

At den ekstra CO2 vi finder i atmosfæren i dag rent faktisk stammer fra afbrænding af fossiler, er der også uigendriveligt bevis på. (isotopsammensætning)

Ja, og?

Det er imho grænsende til naivt at hænge sin hat på Humlums paper - og på det grundlag alene forkaste CO2 som hovedårsag til AGW.

Hvor kan du vide det fra, når du ifølge eget udsagn ikke har læst det(?), men ja - man skal ikke drage endelige konklusioner, indtil man er helt sikker i sin sag, og derfor skriver jeg jo netop også:

Bemærk, at jeg ikke siger, at CO2 ingen betydning har.

men det er lige så grænseløst naivt bare et tro, at man pr. definition har arvet alverdens visdom og derfor ikke engang gider læse en rapport, der stiller spørgsmålstegn ved det.

modsat dig søger jeg ikke så meget efter sprækker i videnskaben.

Sprækker i videnskaben? Vi snakker om, om det er CO2, der er årsag til temperaturstigningen i havet, eller lige omvendt. Der er sgu pokker til forskel - og pokker til forskel på, hvad der er det rigtige at gøre i de to situationer!

Du ter dig som en religiøs fanatiker eller fladjordstosse, der end ikke gider overveje selv den stærkeste argumentation for, at du måske tager fejl eller blot ikke kender hele sandheden.

 • 3
 • 13

......at den idustrielle varmeoverførsel til omverden er så lille, at man med sindsro kan anbefale Akraft igen, til at begrænse det den alt for høje CO2 tilførsel til atmosfæren fra "økologiske bæredygtige træpiller" fra Braziliens regnskove og andre dubiøse steder hvorfra vi kan få dem billigst.

 • 1
 • 11

Du ter dig som en religiøs fanatiker eller fladjordstosse

Tværtimod Kanstrup, når jeg ikke (og det er meget ofte) er i stand til selv at gennemskue alle detaljer i en videnskabelig diskussion, læner jeg mig op ad videnskabelig koncensus - og den er angående AGW (næsten) lige så klar som den om jordens facon.

ikke gider overveje selv den stærkeste argumentation for, at du måske tager fejl

Det er måske netop styrken af argumentationen, jeg (og IPCC og stort set alle andre) ikke finder god nok?

Så min holdning er stadig: Hovedfokus på CO2 reduktion indtil der (eventuelt) kommer mere overbevisende (ikke for mig, men for verdens øvrige klimaforskere) argumenter på bordet.

Carsten, det er fint med mig, at du vil dyrke de mere marginale aspekter af videnskaben, og at du søger svar på de ting, du ikke finder lever op til din opfattelse af tingene - men det er stadigvæk den kontroversielle påstand (altså den der strider imod koncensus), der skal løfte den tunge bevisbyrde.

Måske skulle du prøve at kigge lidt indad en gang imellem - af en person der på et teknisk forum bland andet var villig til - længe - at stå fast på, at det er sværere at sætte i gang med end imod bevægelsesretningen inde i et kørende tog, er du meget skråsikker på alt muligt. Heller ikke du er ufejlbarlig Kanstrup - men du har altid meget svært ved at se det i øjnene.

 • 11
 • 2

Det er måske netop styrken af argumentationen, jeg (og IPCC og stort set alle andre) ikke finder god nok?

Hvordan kan du skrive "jeg", når du udtaler dig om en rapport, som du end ikke har læst?

Hør, hvor vi gungrer! - sagde musen til elefanten, da de krydsede træbroen.

IPCC kan have en holdning; men dit standpunkt, som du bare gentager i én uendelighed, indlæg efter indlæg, er, at flertallet - her IPCC - pr. definition altid har ret, og dem, der betvivler andet, er idioter - og så selvfølgelig, at ekstraordinære påstande kræver ekstraordinære beviser; men det gør de etablerede synspunkter ikke, så hvis noget bare én gang er blevet udnævnt til sandhed, må det ikke længere drages i tvivl!

Måske skulle du prøve at kigge lidt indad en gang imellem - af en person der på et teknisk forum bland andet var villig til - længe - at stå fast på, at det er sværere at sætte i gang med end imod bevægelsesretningen inde i et kørende tog, er du meget skråsikker på alt muligt.

Det var mig selv, der rettede fejlen den gang, så hvad er problemet? At jeg blev klogere (der skal rigtig nok bruges ekstra energi, men det er lokomotivet, der yder den i form af kraft gange vej)? Se, det er det, det drejer sig om - hele tiden at finde ind til sandheden, og det gør man kun ved at få alle argumenter på bordet - både for og imod. Dit evindelige smagsdommeri, hvor du vil bestemme alt, hvad der må skrives på dette debatforum, er kun fordummende for alle dem, der måtte læse det!

Heller ikke du er ufejlbarlig Kanstrup - men du har altid meget svært ved at se det i øjnene.

Jeg har aldrig påstået, at jeg er ufejlbarlig. Jeg prøver bare hele tiden at finde ind til sandheden, og det kræver, at man ikke bare blindt sluger alt råt. Måske skulle du prøve det i stedet for som en anden papagøje bare at spamme talrige tråde med dine ulidelige gentagelser af de samme synspunkter, som vi efterhånden har fattet?

 • 4
 • 11

Det var mig selv, der rettede fejlen den gang,

??? Øhhhh nej! det var faktisk undertegnede, der påpegede, at den ekstra kinetiske energi, du troede kom fra dig selv, enten kom fra en fartnedsættelse af toget, eller fra at fyrbøderen måtte skovle ekstra kul på. Et synspunkt du på det tidspunkt for øvrigt kun havde hån til overs for, indtil nok andre bakkede mit synspunkt.

Din hukommelse er åbenbart ret selektiv, når det kan hjælpe på dække over egne fejl - - -

 • 8
 • 3

Øhhhh nej! det var faktisk undertegnede, der påpegede, at den ekstra kinetiske energi, du troede kom fra dig selv, enten kom fra en fartnedsættelse af toget, eller fra at fyrbøderen måtte skovle ekstra kul på. Et synspunkt du på det tidspunkt for øvrigt kun havde hån til overs for, indtil nok andre bakkede mit synspunkt.

Din hukommelse er åbenbart ret selektiv, når det kan hjælpe på dække over egne fejl - - -

Hvorfor diskutere, hvem der har ret, når svaret findes i den gamle megatråd: https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi... ?

I dette indlæg fik jeg skrevet den fejlagtige kommentar om toget:

https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi...

I dette indlæg indså jeg så selv fejlen; men regnede en lille smule galt (50,6 N mod det rigtige 48,6 N), da jeg ikke fik integreret over hastigheden:

https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi...

Du havde intet indlæg mellem de to og havde dermed absolut ingen indflydelse på fejlretningen, som du påstår!

I dette indlæg rettede jeg så endelig integrationsfejlen og fik resultatet til at stemme:

https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi...

Mellem de sidste to indlæg kom du kun med dine sædvanlige nedladende kommentarer som f.eks:

Her må jeg lige rette dig - sorry. Det gælder også Newton. Hans love gælder heller ikke i Kanstrups univers - qua tog"teorien" ;o)

Igen, igen må vi altså konstatere, at du prøver at manipulere; men min hukommelse er så god, at jeg kunne huske, hvad jeg skrev, og at jeg selv fandt fejlen, og dermed er min hukommelse åbenbart bedre end din!

 • 2
 • 9

Ref Flemming og Kanstrup

Det er CO2, der den altoverskyggende faktor i AGW - og der vi skal sætte ind.

Det ved du absolut intet om!

Jo, det ved vi faktisk. CO2s fysiske egenskaber er meget præcist beskrevet og det er tæt på banalt at regne effekten af ekstra CO2 i atmosfæren. Problemet består i størrelsen af AGW, den forventede stigning af CO2, effekten af afledte effekter og effekten af de tiltag mennskeheden fortager for at begrænse AGW.

Dybest set handler diskussionen om hvorledes vi , menneskeheden, skal håndtere den ikke helt veldefineret trussel AGW indebærer.

 • 4
 • 2

Hvis den overvejende AGW trussel er CO2 promillens stigning, såer det da bare at komme igang med at bygge flere CO2 frie kraftværker. Det er da ikke raketvidenskab Solfarme i ørknerne. Se Marokko, Israel, Spanien og USA Vind, vand og Akraft kender vi jo i forvejen og .....hesten og æslet er da ikke uddøde endnu :)

 • 2
 • 6

CO2s fysiske egenskaber er meget præcist beskrevet og det er tæt på banalt at regne effekten af ekstra CO2 i atmosfæren.

Ja,

Jo, det ved vi faktisk.

Ja, det er jo spørgsmålet?

For nogle måneder siden var jeg også 100 % overbevist om, at det var den øgede CO2, der får temperaturen til at stige, for enhver kan jo se, at kurverne følges pænt ad; men så fik jeg kendskab til Ole Humlums forskning, som klart viser, at CO2 niveauet følger 11-12 måneder bag efter havtemperaturen, og én ting er sikkert - det, der kommer først i en tidsfølge, er årsagen - resten er afledte effekter, så nu er jeg ikke længere så sikker og ved ikke rigtigt, hvad jeg skal tro.

Min pointe er bare, at man bliver nødt til at være åben over for alle synspunkter, hvis man vil finde ud af, hvad der er rigtigt, og hvad, der bør gøres. Det nytter ikke noget - som Flemming gør - bare at feje dokumentation, som ikke passer med hans "sande lære", og som han ikke engang gider læse, ind under gulvtæppet, og så ellers køre videre i den samme skure og gerne bøje sandheden for at fremme egne synspunkter, som han beviseligt gjorde i hans sidste indlæg. Det er dybt useriøst og kan i sidste ende betyde, at vi ikke får gjort det rigtige i tide.

 • 4
 • 13

Hej Carsten Kanstrup

or nogle måneder siden var jeg også 100 % overbevist om, at det var den øgede CO2, der får temperaturen til at stige, for enhver kan jo se, at kurverne følges pænt ad; men så fik jeg kendskab til Ole Humlums forskning, som klart viser, at CO2 niveauet følger 11-12 måneder bag efter havtemperaturen, og én ting er sikkert - det, der kommer først i en tidsfølge, er årsagen - resten er afledte effekter, så nu er jeg ikke længere så sikker og ved ikke rigtigt, hvad jeg skal tro.

Man kan vælge imellem data målt i et laboratorie og eftervist utallige gange, hvor kausilateten er klokkeklar. Og for resten målinger der er udført 50-100 år før man begyndte at tale om AGW så derfor ikke biased. Eller man kan vælge at stole på indirekte målinger og vurderinger udført af en person, som kan være biased. Endvidere må man gøre sig klart at menneskeheden kan gøre noget ved AGW, menneskeheden kan ikke gøre så meget ved de naturlige svingninger.

 • 7
 • 3

Du har det bare svært med Ekin = ½mv2

Vrøvl igen. Jeg har argumenteret for det hele i den tråd, så det gider jeg ikke gentage igen, og jeg kan på nøjagtig samme måde påstå, at det er dig, der ikke forstår Ekin = ½mv2. Vi kan så blive ved med at beskylde hinanden for den slags i én uendelighed; men du mener åbenbart - som Flemming - at det gælder om at trække fokus væk fra det væsentlige - klimamodellerne - og i stedet gå over til uhyrlige og aldeles off-topic personangreb.

Eller man kan vælge at stole på indirekte målinger og vurderinger udført af en person, som kan være biased.

Som kan være biased? Hvad baggrund har du for at påstå det om Ole Humlum? Den samme som Flemming, der end ikke har læst rapporten, men bare konkluderer, at manden må være biased og/eller utroværdig, når han tillader sig at påstå noget andet end den officielle forklaring?

 • 3
 • 10

Hej Carsten Kanstrup

Vrøvl igen. Jeg har argumenteret for det hele i den tråd, så det gider jeg ikke gentage igen, og jeg kan på nøjagtig samme måde påstå, at det er dig, der ikke forstår Ekin = ½mv2.

Det er nu engang dig, og ikke mig, der for cirka 1 år siden tågede rundt i den energi en passager i et tog skal yde ved hastighedsændring. Og igen for cirka 5 måneder siden forsøger at opfinde en måde at måle en absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2, en metodik, der ikke lykkes på samme grund som problemet med togpassageren.

Med lad os droppe de uhyrlige og aldeles off-topic personangreb, der kommer nok en tredie gang hvor du bringer Ekin = ½mv2 op.

 • 7
 • 4

Og igen for cirka 5 måneder siden forsøger at opfinde en måde at måle en absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2, en metodik, der ikke lykkes på samme grund som problemet med togpassageren.

Hvad er der i vejen med at prøve at finde en metode eller et tankeeksperiment til at fastslå, om bevægelse er relativ eller absolut og i så fald - absolut i forhold til hvad? Metoden viste sig så ikke at være farbar; men så må jeg prøve en anden vej, for svaret på spørgsmålet finder jeg ialtfald ikke hos folk, der ikke har det ringeste bud på, hvad der forårsager tyngdekraft og inerti, og ikke engang har en plausibel forklaring på himmellegemernes bevægelse i vores egen galakse.

Ole Humlum taler ind i en ulyst til at erkende truslen fra klimaet.

Hvad baserer du det på? Har du snakket med ham, og har du i det hele taget læst rapporten? I så fald - hvorfor kommenterer du så ikke på indholdet i stedet for at gå efter manden?

 • 2
 • 11

Hmmm - absolut i forhold til ? - er det ikke det, vi andre kalder relativ?

Nej, det er det lige netop ikke.

Det handler bl.a. om energi og relativistisk masseforøgelse. Hvis du fra ét inertialsystem bruger energi på at accelerere et objekt op i hastighed, får det en kinetisk energi og en masseforøgelse svarende til den tilførte energi. Hvis du så antager, at al bevægelse er relativ og betragter objektet fra et andet objekt, der bevæger sig med samme hastighed, vil det nu se ud som om, at den kinetiske energi er 0, og massen ikke er forøget, så hvor blev energien og massen af? Der skal jo være energibevarelse. Da en stigende masse sænker resonansfrekvensen i atomkerner, vil det give anledning til en rødforskydning af spektrallinjerne; men hvad er så den frekvens, to objekter, der bevæger sig lige hurtigt, oplever? Hvis de begge bevæger sig ekstremt hurtigt og dermed får en stor masseforøgelse, bliver frekvensen lav. Er de i stilstand, bliver den høj. Begge dele er ligeværdige i en relativ verden, så frekvensen kan være hvad som helst; men der er altså ikke frit valg på alle hylder i virkeligheden. I en absolut verden er energier, masser og spektrallinjer absolutte, uanset hvilket system, de betragtes fra, når man selvfølgelig ved en frekvensmåling kompenserer for dopplerskiftet.

 • 2
 • 12

Geus: Vi ser klimaændringer, som vi først havde forventet om 20-30 år, Er emnet for dennetråd Jeg holde meget af jer begge to, for når i begynder at diskutere Einstein emner I ikke er enige om , så forlader i emnet totalt. :) Vi skal begrænse CO2 udslip og her er i begge enige om at Akraft er løsningen. Hvorfor bevæger I jer ikke ud af den tangent ?????

 • 5
 • 7

for når i begynder at diskutere Einstein emner I ikke er enige om , så forlader i emnet totalt. :)

Helt enig; men gå så lige tilbage i tråden fra mit indlæg, der startede det hele: https://ing.dk/artikel/geus-vi-ser-klimaae... og se så hvem, det var, der i stedet for at kommentere på Ole Humlums rapport begyndte at grave gamle, total off-topic diskussioner frem med det ene formål at kaste smuds på mig i stedet for at holde sig til emnet - Flemming Rasmussen og Niels Peter Jensen som sædvanligt!

Jeg har absolut ingen lyst til at diskutere Einstein og æter i en klimatråd; men når jeg bliver svinet til, forbeholder jeg mig ret til at forsvare mig og vil selvfølgelig ikke bare lade deres angreb stå uimodsagt.

Vi skal begrænse CO2 udslip og her er i begge enige om at Akraft er løsningen.

Hvor har jeg skrevet, at jeg går ind for Akraft? Det eneste, jeg har skrevet i den forbindelse, er, at hvis det ikke lykkes at holde energiforbruget i ro, så det ikke stiger, som det gør nu, kan det blive håbløst at følge med med VE, og så kan Akraft blive eneste løsning. Faktisk arbejder jeg p.t. på et system, der skulle gøre det muligt for parcelhusejere og andre med mulighed for at opsætte solpaneler at spare op til 65 % af deres elforbrug excl. evt. forbrug til boligopvarmning og samtidig få et pænt bidrag til boligopvarmningen i sommerhalvåret - se www.max-i.org , så jeg gør mit til en grønnere verden.

 • 4
 • 9

med det ene formål at kaste smuds på mig

På ingen måde Kanstrup - men jeg finder det vigtigt - for enhver diskussion med dig - at gøre de øvrige debattører opmærksom, at du ikke er den typiske saglige debattør, men derimod har en forkærlighed for at vælge kontroversielle (for at sige det mildt) synspunkter og teorier. Og at du er meget påståelig - somme tider ud over, hvad hel simpel fysik modsiger.

Jeg har nu læst Ole Humlums 2018 rapport - og omendskønt han (måske) har en pointe med sine 11-12 måneder "forsinkelse", finder jeg det stadig et på et ret så tyndt grundlag, dels fordi ingen øvrige forskere tilsyneladende bakker op omkring det, og dels fordi der jo netop er en 12 måneders cyklus i CO2 indholdet - og ikke mindst fordi den øgede CO2 jo bevisligt stammer fra afbrændte fossiler.

Men lad os se, om andre end de helt marginale sekteriske hjemmesider vil favne Ole Humlums data - det er, så vidt jeg har kunnet findeud af ikke sket. Skulle det ske er jeg absolut (ikke relativt) åben for at spise gamle hatte (i kørende toge)

;o)

 • 9
 • 3

På ingen måde Kanstrup - men jeg finder det vigtigt - for enhver diskussion med dig - at gøre de øvrige debattører opmærksom, at du ikke er den typiske saglige debattør, men derimod har en forkærlighed for at vælge kontroversielle (for at sige det mildt) synspunkter og teorier. Og at du er meget påståelig - somme tider ud over, hvad hel simpel fysik modsiger.

Hvad i alverden har din holdning over for mig med en klimadiskussion at gøre(?) - bortset selvfølgelig fra, at når man ikke magter at gå efter bolden, må man jo gå efter manden i stedet, hvilket er det, du gør og har gjort i snart utallige tråde om både det ene og det andet! Desuden er det jo netop ikke mine egne synspunkter, som jeg fremfører her, men Ole Humlums, hvilket gør det endnu mindre relevant at henvise til min person; men du har tilsyneladende en sygelig trang til at kaste smuds på mig og alle andre, som du ikke er enige med.

Jeg har nu læst Ole Humlums 2018 rapport - og omendskønt han (måske) har en pointe med sine 11-12 måneder "forsinkelse", finder jeg det stadig et på et ret så tyndt grundlag, dels fordi ingen øvrige forskere tilsyneladende bakker op omkring det

Så er vi der igen. Alt, hvad der ikke passer ind i den etablerede lære, er pr. definition noget vrøvl uanset hvor seriøst, det er underbygget. Har du overvejet, at stort set alle fremskridt inden for videnskab netop er opstået som følge af enkeltpersoner med nye tanker og/eller opdagelser - Newton, Galilei, Ørsted, Maxwell, Tesla m.fl.?

og dels fordi der jo netop er en 12 måneders cyklus i CO2 indholdet

Det argument ville man kunne bruge, hvis alle kurverne gentog sig i en 11-12 måneders cyklus; men det gør de netop ikke, og derfor kan man fastslå denne faseforskydning, som iøvrigt også passer med iskernemålingerne, hvor der kan være adskillige år mellem variationerne.

og ikke mindst fordi den øgede CO2 jo bevisligt stammer fra afbrændte fossiler.

Ja, og? Hvis nu det ikke er CO2 indholdet, der får temperaturen til at stige; men f.eks. fældning af regnskov med deraf følgende reducerede fordampning omkring ækvator, er det da bedøvende ligegyldigt, hvor CO2 indholdet stammer fra, idet CO2 tilsyneladende så blot optages og afgives fra havet alt efter havtemperaturen.

 • 5
 • 9

Hej Carsten Kanstrup

med det ene formål at kaste smuds på mig i stedet for at holde sig til emnet - Flemming Rasmussen og Niels Peter Jensen som sædvanligt!

Jeg har absolut ingen lyst til at diskutere Einstein og æter i en klimatråd; men når jeg bliver svinet til, forbeholder jeg mig ret til at forsvare mig og vil selvfølgelig ikke bare lade deres angreb stå uimodsagt.

Nu har jeg såmænd bare fremført et objektiv korrekt obeservation, som du heller ikke har tilbagevist. Til gengæld er det ukorrekt at jeg kaster smuds eller sviner til, så den påstand bedes du trække tilbage.

Hvad er der i vejen med at prøve at finde en metode eller et tankeeksperiment til at fastslå, om bevægelse er relativ eller absolut og i så fald - absolut i forhold til hvad?

Det er ikke tilfældet at jeg skulle have fremført et synspunkt om at der er noget vejen med at prøve at finde en metode eller et tankeeksperiment til at fastslå, om bevægelse er relativ eller absolut, så en sådan synspunkt skal du ikke lægge i munden på mig.

 • 9
 • 4

Hej Carsten Kanstrup

Ole Humlum taler ind i en ulyst til at erkende truslen fra klimaet.

Hvad baserer du det på? Har du snakket med ham, og har du i det hele taget læst rapporten? I så fald - hvorfor kommenterer du så ikke på indholdet i stedet for at gå efter manden?

Jeg har faktisk snakket med Ole Humlum, det var før klimakrisen og ??? Humlum søger at påvise en sammenhæng mellem havtemperatur og CO2 indhold i atmosfæren, såfremt dette lykkes, siger det noget om naturlige svingninger. Det siger intet om CO2s kapacitet som klimagas og den AGW der superpositioner de naturlige svingninger. Humlum lader sig refererer i diverse benægterfora og jeg kan ikke mindes nogetsteds at Humlum er gået i rette med de mennesker, der overfortolker Humlums forskning. Derfor mener jeg at der kan være tegn på at Humlum er biased.

 • 8
 • 6

Jeg stiller selvfølgelig ikke Humlum ansvarlig for alle mulige absurde udmeldinger fra de troende.

Æh, jo, det er lige præcis hvad du gør. I stedet for at give et kvalificeret svar på hans forskning så prøver du at sværte den til ud fra andres opfattelse af den. Det kaldes i allerhøjeste grad at gå efter manden i stedet for efter bolden. Hvis du er uenig med Ole Humlums forskning, så argumenter imod den i stedet for at prøve at sværte manden til.

M

 • 7
 • 8

Nu har jeg såmænd bare fremført et objektiv korrekt obeservation, som du heller ikke har tilbagevist.

Ja, en observation af, at man ikke kan fastslå om universet er absolut eller relativt ud fra mit tankeeksperiment baseret på kinetisk energi; men hvad i alverden har en gammel diskussion om noget helt andet med klima at gøre?

Til gengæld er det ukorrekt at jeg kaster smuds eller sviner til, så den påstand bedes du trække tilbage.

Hvorfor skulle jeg dog trække et 100 % korrekt udsagn tilbage? Det kan da kun være én eneste grund til at trække en for længst afsluttet og total irrelevant og off-topic diskussion ind i debatten - nemlig at svine mig til - og så oven i købet ikke for mine egne synspunkter, men kun fordi jeg vover at henvise til Ole Humlums forskning.

Det er ikke tilfældet at jeg skulle have fremført et synspunkt om at der er noget vejen med at prøve at finde en metode eller et tankeeksperiment til at fastslå, om bevægelse er relativ eller absolut, så en sådan synspunkt skal du ikke lægge i munden på mig.

Hvorfor vælger du så at angribe mig for netop det - og så i en klimadebat?

Folk som dig og Flemming Rasmussen, som bare ønsker at kaste smuds og nedgøre alt og alle, som I ikke er enige med, i stedet for at debatere sagligt om trådens emne, er en skændsel for debatten, og jeg fatter ikke, at Ingeniøren accepterer det!

 • 4
 • 11

Det kan da kun være én eneste grund til at trække en for længst afsluttet og total irrelevant og off-topic diskussion ind i debatten - nemlig at svine mig til

Det kunne jo også være et ønske om at visualisere et mønster i "argumentationsformen" hos en specifik deltager. Den slags kan ofte være en øjenåbner.

Hvis du føler, det er smuds, er det måske det? Men hvis du på den anden side føler, at din argumentation generelt er saglig, kan det vel næppe være smuds at henvise til dine tidligere indlæg?

 • 9
 • 3

Hvordan løser vi vandproblemet? Erkender frelste byboere at der er et problem? Vi skriver ikke Danmark kort efter 1848, men 2020. At påstå der eksisterer mange vandløb uden at være påvirket af menneskets aktivitet er et falsum. Landbruget er ikke det der påvirker mest, da der trods grøfter og dræning tilbageholder vand i rodzonen. Urbanisering og infrastruktur afleder prompte regnvand til vandløb, der fysisk påvirkes uden tidsforsinkelse. Hvad sker der med vandløbs brinker?

I ingeniørenes bibliotek på sletten i Lyngby findes mange bøger om emnet på flere sprog. Der findes erfaringsbaseret forskning omkring stbilitet af brinker og anlæg. Romerne kunne bygge broer der tillod høj vandstand der ydede minimal modstand, der stadig bruges. Er anlægsteknik aflært? Eller har biologer forbudt denne disciplin?

 • 5
 • 6

Det kunne jo også være et ønske om at visualisere et mønster i "argumentationsformen" hos en specifik deltager. Den slags kan ofte være en øjenåbner.

Igen - hvad pokker har min person med Ole Humlums forskning at gøre? Den eneste relevante øjenåbner her er da, at nogen måske kan få øjnene op for Oles forskning; men det ønsker du åbenbart ikke, for for dig drejer det sig ikke om at finde ind til sandheden - så havde du vel læst rapporten allerede, da jeg i sin tid linkede til den, men om at forsvare nogle synspunkter, som du vel snart har fremført hundredevis af gange i diverse klimatråde.

Hvis du føler, det er smuds, er det måske det? Men hvis du på den anden side føler, at din argumentation generelt er saglig, kan det vel næppe være smuds at henvise til dine tidligere indlæg?

At lede med lys og lygte efter fejltagelser og fejlslagne tankeeksperimenter i årgamle tråde, der end ikke har det mindste med klima at gøre, kan sgu kun have ét eneste formål - at få mig til at fremstå som et utroværdigt fjols, som af den grund ikke skal tages alvorligt - altså at gå efter manden og ikke bolden, og det ved du og Niels Peter Jensen sgu også godt selv, så stop nu med jeres forkølede forsøg på at virke uskyldige!

 • 3
 • 8

Hej Carsten Kanstrup

Til gengæld er det ukorrekt at jeg kaster smuds eller sviner til, så den påstand bedes du trække tilbage.

Hvorfor skulle jeg dog trække et 100 % korrekt udsagn tilbage?

Jeg har fremført en objektiv korrekt observation, som du ikke har tilbagevist, hvilket du bruger som grundlag for at beskylde mig for, at kaste smuds eller svine til. Det er ikke en gangbar grund og din påstand er forkert.

.... så oven i købet ikke for mine egne synspunkter, men kun fordi jeg vover at henvise til Ole Humlums forskning.

Jeg har ikke beklaget mig over, at du har henvist til Ole Humlums forskning, så det skal du ikke lægge i munden på mig.

Det er ikke tilfældet at jeg skulle have fremført et synspunkt om at der er noget vejen med at prøve at finde en metode eller et tankeeksperiment til at fastslå, om bevægelse er relativ eller absolut, så en sådan synspunkt skal du ikke lægge i munden på mig.

Hvorfor vælger du så at angribe mig for netop det - og så i en klimadebat?

Hvilket jeg så heller ikke har gjort, så det skal du ikke lægge i munden på mig.

Folk som dig og Flemming Rasmussen, som bare ønsker at kaste smuds og nedgøre alt og alle, som I ikke er enige med, i stedet for at debatere sagligt om trådens emne,

Nu kan jeg kun tale på vegne af mig selv, folk som mig og Flemming må svare for sig. Du har ingen viden om hvad jeg ønsker og dine gisninger er kun gisninger, så du det bør du afholde dig fra at kommentere på.

 • 6
 • 2

Hej Carsten Kanstrup

Så forklar mig lige hvad en henvisning til den gamle tråd, der ikke har det mindste med klima at gøre, ellers skulle gøre godt for!

Lad os slå fast, at du startede med at henvise til en gammel tråd, der ikke har det mindste med klima at gøre.

Hvorfor diskutere, hvem der har ret, når svaret findes i den gamle megatråd: https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi... ?

I dette indlæg fik jeg skrevet den fejlagtige kommentar om toget:

https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi...

I dette indlæg indså jeg så selv fejlen; men regnede en lille smule galt (50,6 N mod det rigtige 48,6 N), da jeg ikke fik integreret over hastigheden:

https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi...

Du havde intet indlæg mellem de to og havde dermed absolut ingen indflydelse på fejlretningen, som du påstår!

I dette indlæg rettede jeg så endelig integrationsfejlen og fik resultatet til at stemme:

https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi...

Mellem de sidste to indlæg kom du kun med dine sædvanlige nedladende kommentarer som f.eks:

Her må jeg lige rette dig - sorry. Det gælder også Newton. Hans love gælder heller ikke i Kanstrups univers - qua tog"teorien" ;o)

Igen, igen må vi altså konstatere, at du prøver at manipulere; men min hukommelse er så god, at jeg kunne huske, hvad jeg skrev, og at jeg selv fandt fejlen, og dermed er min hukommelse åbenbart bedre end din!

Uanset mine bevæggrunde for min objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl cirka 6 måneder senere, kvalificerer det ikke til, at beskylde mig for at kaste smuds og svine til.

 • 8
 • 4

Hej Jan C Damgaard

Erkender frelste byboere at der er et problem?

Det kan godt være jeg er hvad du kalder en "frelst bybo", så nu får du hvad jeg synes man skal gøre. 1) Man skal erkende at CO2 er stigende og det formentlig får klimaet til ændrer sig. Få de bedste til at lave nogen klimamodeller og ager udfra det. 2) Lave nogen modeller for nedbør, vandstigninger etc baseret på ovenstående klimamodeller. 3) Holder vand tilbage i byerne, jeg er lidt hippie agtigt, så jeg synes at SF sten, fiberdug og granitskærver, asfalt etc er trist. Lad os få noget græs, søer og ting og sager ind i byerne. 4) Afsæt plads ude i åbne land til at holde vand tilbage. F.eks ved at tage lavbund ud af drift og (gen)etablere ådale. 5) Afvikle huse o.lign som bliver ramt af oversvømmeæser. 6) Se på hvorledes vi kan dræne vandet væk. 7) Reducere klimaforandringerne ved at begrænse udledningen af klimagasser.

 • 10
 • 2

Lad os slå fast, at du startede med at henvise til en gammel tråd, der ikke har det mindste med klima at gøre.

Nej, det var sgu ikke mig! Det var Flemming Rasmussen, der netop for at kaste smuds på mig henviste til en 1½ år gammel tråd om et helt andet emne, hvor jeg havde begået en fejl, som jeg så selv rettede kort tid senere - selv om han startede med påstå, at det var ham! Jeg linkede bare til tråden for at bevise, at han er en løgner, der gladelig digter en usand historie med det ene formål at svine andre til. Hvis det at begå en fejl og så rette den senere gør én til en tumpe, hvad så med Einstein og hans kosmologiske konstant?

Du fulgte så op med endnu en total off-topic henvisning til en anden tråd, som heller intet havde med klima at gøre, hvor du så mente, at jeg begik fejl. Hvis det ikke også er at kaste smuds og gå efter manden i stedet for bolden, så ved jeg sgu ikke, hvad det er!

 • 3
 • 10

Velkomen på sporet, igen. Lidt kritik herpå: 1), 2)og 7) Er ikke noget brugbart her og nu. Selv hvis al forbrug af fossilt ophørte, vil vi stadig se klimaændringer de næste hundrede år. 3) Lidt sent, for byernes "natur" har ikke været beskyttet. Landfyld og urbanisering af de grønne og våde områder har måttet vige. København og Aarhus vil fylde kysten op og byggemodne. Hvis der igen skal være plads til natur og vand, må bygninger vige. Alternativt med anlagte japanske stenhaver 4) Er prøvet og vi har prøvet "naturvandløb". Hjælper ikke på udfordringerne fremover. At bringe vandløbets kapacitet op på behov kræver mere plads til vandet, særligt fordi vi jo ikke vil drukne på vejene. 5) Hvem giver byggetilladelser? 6) Det har vi ekspertise til, men vi har behov for den videre afledning af vandet. At opstuve vand er kontraproduktivt. Det har været reguleret af vandløbsloven, men de andre hensyn er i konflikt hermed.

En udvidet dobbelt profil, vil give mere kapacitet og samtiddig give en rigere natur, også på vandløbsbunden. Det vil hæve biotoperne langs vore bække og øge naturvariationen nær åerne. Det koster noget jord langs vandløbene, men den pris er langt lavere. Fiskere behøver ikke være nervøs for at brinken under skrider ned i åen.

 • 2
 • 8

Hej Jan C Damgaard

1), 2)og 7) Er ikke noget brugbart her og nu. Selv hvis al forbrug af fossilt ophørte, vil vi stadig se klimaændringer de næste hundrede år.

Ref 1), 2) En del debatører her på ing.dk, benægter klimaforandringer og eller de modeller, der bygges for at vurdere på effekten, hvilket de så bruger til at konkludere at vi skal gøre ingenting. Ingenting er ikke en løsning. Ref 7) De løsninger vi vælger skal holde langt ud i fremtiden, og vi bør også tænke på vore efterkommere. Ref 3) Det hele er "lidt sent", men det skal vel ikke afholde os? Ref 4) Der er kke kun èn løsning. Uanset løsning kræver det ta jord tages ud af drift. Ref 6) Og når al vand ender nede i Ribe midtb, fordi man er klemt af høj vandstand i Vesterhavet og hurtig afdræning opstrøms, så tror jeg at holde vand tilbage er en del af løsningen.

 • 10
 • 1

Ref 1), 2) En del debatører her på ing.dk, benægter klimaforandringer og eller de modeller, der bygges for at vurdere på effekten, hvilket de så bruger til at konkludere at vi skal gøre ingenting. Ingenting er ikke en løsning.

Atter en stråmand. Jeg har ikke set debatører på ing.dk benægte klimaforandringer. Jeg har heller ikke set at disse debatører siger at ingenting skal gøres. Hvad jeg har set er at der er diskution om cause/effect og hvad der skal gøres. Men stråmanden hives konstant op af hatten. Hvad formålet er med at gøre sådan, kan man kun gisne om.

 • 4
 • 9

Hej Carsten Kanstrup

Lad os slå fast, at du startede med at henvise til en gammel tråd, der ikke har det mindste med klima at gøre.

Nej, det var sgu ikke mig! Det var Flemming Rasmussen,

Udover at jeg ikke er Flemming Rasmussen så kan vi vel blive enige om at du linke til en gammel tråd før jeg gjorde.

Hvis det at begå en fejl og så rette den senere gør én til en tumpe,

Hvilket jeg så heller ikke har påstået, så det skal du ikke lægge i munden på mig.

hvad så med Einstein og hans kosmologiske konstant?

Når du nu er så ked af off-topic synes jeg vi skal lade det ligge.

Du fulgte så op med endnu en total off-topic henvisning til en anden tråd, som heller intet havde med klima at gøre, hvor du så mente, at jeg begik fejl. Hvis det ikke også er at kaste smuds og gå efter manden i stedet for bolden, så ved jeg sgu ikke, hvad det er!

Det er såmænd bare en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl cirka 6 måneder senere, hvilket ikke kvalificerer til, at beskylde mig for at kaste smuds, svine til eller at gå efter manden i stedet for bolden. Noget du bør trække tilbage.

Jeg har aldrig påstået, at jeg er ufejlbarlig. Jeg prøver bare hele tiden at finde ind til sandheden, og det kræver, at man ikke bare blindt sluger alt råt.

Du har jo, jvf dig selv, aldrig påstået du er ufejlbarlig. Jeg prøver bare at hjælpe dig at finde ind til sandheden.

 • 9
 • 3

Ref 3) Det hele er "lidt sent", men det skal vel ikke afholde os? Ref 4) Der er kke kun èn løsning. Uanset løsning kræver det ta jord tages ud af drift. Ref 6) Og når al vand ender nede i Ribe midtb, fordi man er klemt af høj vandstand i Vesterhavet og hurtig afdræning opstrøms, så tror jeg at holde vand tilbage er en del af løsningen.

3) Som jeg har oplevet storkøbenhavns udvikling, så er mange grønne områder siden 80'erne rydet og hele beboelseskvarterer skudt op. Steder hvor vandet kunne løbe belagt med asfalt og beton, så jo det er lidt sent. Politikere har givet byggetilladelser med rund hånd, også udenfor København. 4) Jeg ser på hvad der giver mest kvalitet samtiddig med vandkapacitet, alt ud over det er en bonus. En afgræsset eng giver mest natur, men forudsætter at dyrene ikke sidder fast og får lungeorm o.lign. 6) Når oplandet ligger i den landsdel der får allermest nedbør og er meget fladt, er det begrænset med at finde arealer der kan oversvømmes. Det skulle lige være at gøre Ribe til en værft. (Hallig) Her gælder det at få vandet ud før højvande, så der er plads til opstuvning.

 • 2
 • 1

Ref 1), 2) En del debatører her på ing.dk, benægter klimaforandringer og eller de modeller, der bygges for at vurdere på effekten, hvilket de så bruger til at konkludere at vi skal gøre ingenting. Ingenting er ikke en løsning.

Har jeg ikke kommenteret. Blot at det er på tide at vi får lov til at tilpasse os, og påpeger de fejl mht. vandløb der er begået de sidste 30 år. Naturen er dynamisk, hvilket vi har oplevet med al tydelighed de sidste par år.

 • 0
 • 0

Udover at jeg ikke er Flemming Rasmussen så kan vi vel blive enige om at du linke til en gammel tråd før jeg gjorde.

Ja, men hvad har det med sagen at gøre? Jeg linkede bare for at bevise, at Flemming er en løgner, hvorimod du linkede med det ene formål at svine mig til!

Du fulgte så op med endnu en total off-topic henvisning til en anden tråd, som heller intet havde med klima at gøre, hvor du så mente, at jeg begik fejl. Hvis det ikke også er at kaste smuds og gå efter manden i stedet for bolden, så ved jeg sgu ikke, hvad det er!

Det er såmænd bare en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl cirka 6 måneder senere, hvilket ikke kvalificerer til, at beskylde mig for at kaste smuds, svine til eller at gå efter manden i stedet for bolden. Noget du bør trække tilbage.

At du mener, at jeg begik samme fejl for 6 måneder siden - hvad jeg iøvrigt ikke er enig i, kan for pokker da ikke have noget som helst med klima at gøre. At du vælger at linke til den tråd kan sgu da udelukkende skyldes, at du ønsker at kaste smuds på mig. Hvad skulle formålet ellers være med at linke til en gammel for længst afsluttet tråd, der ikke har det mindste med klima at gøre?

Du har jo, jvf dig selv, aldrig påstået du er ufejlbarlig. Jeg prøver bare at hjælpe dig at finde ind til sandheden.

Nej, du gør ej, for så ville du påpege fejlen i den omtalte tråd og ikke i en helt anden (denne) om klima, Dit formål med linken var udelukkende at kaste smuds, og det ved du også godt selv. Du er bare ikke stor nok til at indrømme det; men det burde være meget synligt for andre! Du kan lige så godt stoppe nu. I mine øjne var dit formål udelukkende at kaste smuds, og du får mig derfor aldrig til at trække det udsagn tilbage!

 • 1
 • 8

Ja, men hvad har det med sagen at gøre?

Kan vi blive enige om: 1) Carsten Kanstrup har (gentagne gange) udtrykt sin holdning til sagen 2) NPJ har (gentagne gange) udtrykt sin holdning til sagen 3) Undertegnede har (gentagne gange) udtrykt sin holdning til sagen 4) Ingen ændrer synspunkt 5) De øvrige læsere (dem der er tilbage) har (via tomler) udtrykt deres holdning til sagen.

Taler alt ikke for at lade den ligge?

 • 11
 • 1

Det bliver interessant at registrere effekten, af den pt voldsomt reducerede rejseaktivitet. Umiddelbart må det blive meget tydeligt fsva luftforurening.

Trækker det ud, måske endda effekter der kan puttes i en klimamodel?

 • 4
 • 0

Ja, men hvad har det med sagen at gøre

At du startede med at linke til en gammel tråd .

Det har da intet med sagen at gøre, for jeg havde aldrig linket til den tråd, hvis Flemming ikke tidligere havde henvist til den og samtidig påstået, at det var ham, der fandt fejlen!

Nej, som jeg tidligere har skrevet har du lidt svært med Ekin= 1/2mv2.

Vrøvl.

Det er såmænd bare en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl cirka 6 måneder senere,

Som både er forkert og total off-tropic i en helt anden tråd om et helt andet emne.

hvilket ikke kvalificerer til, at beskylde mig for at kaste smuds. Noget du bør trække tilbage.

Jo, det gør det lige netop, for dit absolut eneste formål med at linke til den tråd var at fortsætte Flemmings tilsvining og gå efter manden i stedet for bolden, så det udsagn trækker jeg, som jeg skrev i mit sidste indlæg, aldrig tilbage, så du kan lige så godt lade være med at forpeste denne tråd med yderligere indlæg af samme skuffe.

Hvilket jeg også gjorde.

Ja - for 4 måneder siden i den gamle tråd; men hvad har det med denne klimadebat at gøre?

Det at du skriver noget usandt, gør det dig til løgner?

Jeg skriver intet usandt.

Jeg er en ældre mand, der ikke altid har levet på livets solside og her dermed samlet lidt dårligdomme op. Jeg kommer ikke så meget ud i tiden og lidt sjov må man have, hvor patetisk det end må være.

Ja, der har vi det sande formål!!! Den eneste tilfredsstillelse, du åbenbart er i stand til at få i din alder, er at svine andre til og trolle her på ing.dk!

 • 3
 • 7

Hej Carsten Kanstrup

Ja, men hvad har det med sagen at gøre

At du startede med at linke til en gammel tråd .

Det har da intet med sagen at gøre, for jeg havde aldrig linket til den tråd, hvis Flemming ikke tidligere havde henvist til den og samtidig påstået, at det var ham, der fandt fejlen!

Du starter med at linker til en gammel off-topic link, hvad kommer dine undskyldninger mig ved?

refter jeg linker til en gammel

Nej, som jeg tidligere har skrevet har du lidt svært med Ekin= 1/2mv2.

Vrøvl.

Vil du så prøve at finde absolut hastighed èn gang til vha Ekin= 1/2mv2?

Det er såmænd bare en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl cirka 6 måneder senere,

Som både er forkert og total off-tropic i en helt anden tråd om et helt andet emne.

Vil du kermed sige at det ikke var dig der for cirka 1 år siden tågede rundt i den energi en passager i et tog skal yde ved hastighedsændring. Og igen for cirka 5 måneder siden forsøgt at opfinde en måde at måle en absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2, en metodik, der ikke lykkes på samme grund som problemet med togpassageren.

Det at du skriver noget usandt, gør det dig til løgner?

Jeg skriver intet usandt.

Det er ukorrekt, at jeg ikke påpegede fejlen i den omtalte tråd. Det er så anden gang du skriver noget usandt, gør det dig til løgner?

 • 4
 • 3

at der var voksne her på sitet. Hold da helt k.ft hvor er det den største børnehave jeg har observeret, og den sammenligning er faktisk ikke særlig fair overfor børnene.

Børn i skoleklasser har bedre evner til at diskutere, argumentere, og inkludere end det hold fjolser der deltager i disse klima diskutioner, uden at nævne navne.

 • 4
 • 8

Hej Carsten Kanstrup

Ja, men hvad har det med sagen at gøre

At du startede med at linke til en gammel tråd .

Det har da intet med sagen at gøre, for jeg havde aldrig linket til den tråd, hvis Flemming ikke tidligere havde henvist til den og samtidig påstået, at det var ham, der fandt fejlen!

Du starter med at linker til en gammel off-topic link, hvad kommer dine undskyldninger mig ved?

refter jeg linker til en gammel

Nej, som jeg tidligere har skrevet har du lidt svært med Ekin= 1/2mv2.

Vrøvl.

Vil du så prøve at finde absolut hastighed èn gang til vha Ekin= 1/2mv2?

Det er såmænd bare en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl cirka 6 måneder senere,

Som både er forkert og total off-tropic i en helt anden tråd om et helt andet emne.

Vil du kermed sige at det ikke var dig der for cirka 1 år siden tågede rundt i den energi en passager i et tog skal yde ved hastighedsændring. Og igen for cirka 5 måneder siden forsøgt at opfinde en måde at måle en absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2, en metodik, der ikke lykkes på samme grund som problemet med togpassageren.

Det at du skriver noget usandt, gør det dig til løgner?

Jeg skriver intet usandt.

Det er ukorrekt, at jeg ikke påpegede fejlen i den omtalte tråd. Det er så anden gang du skriver noget usandt, gør det dig til løgner?

Du er tydeligvis en troll, som bare ønsker at trække denne diskussion ud i det uendelige ved at gentage de samme påstande igen og igen. Det gider jeg simpelthen ikke at kommentere yderligere på.

Iøvrigt kan enhver, som vil se hvem af os to, der begik flest fejl i den tråd, du linkede til, jo bare læse fra din link https://ing.dk/artikel/forsker-undsiger-bi... og fremefter og bl.a. se mine kommentarer til dine udregninger!!!

 • 1
 • 12

Der er en (og kun en) måde at stoppe dette show på:

Lad Kanstrup få det sidste ord - uanset hvor forvrøvlet det end måtte være

?

PS: Jeg synes, det er venligt sf dig, st du helt forbigår den åbenlyse kludren rundt i kinetisk energi / absolut / relative bevægelse, han præsterer i denne tråd.

?

 • 9
 • 3

Hej Carsten Kanstrup

Du er tydeligvis en troll, som bare ønsker at trække denne diskussion ud i det uendelige ved at gentage de samme påstande igen og igen. Det gider jeg simpelthen ikke at kommentere yderligere på.

Når du nu ikke ønsker at kommentere yderligere på og vi har fået opfordring på at lade det ligge, synes jeg det er tid for en lille opsummering. Jeg laver en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl med cirka 6 måneders mellemrum. Herefte beskylder du mig uretmæssigt for at kaste md smuds, svine til, gå efter manden istedet for bolden, og trolle. Endvidere søger du at lægge udsagn i munden på mig.

Iøvrigt kan enhver, som vil se hvem af os to, der begik flest fejl i den tråd, du linkede til, jo bare læse fra din link https://ing.dk/artikel/forsker-undsiger-bi... og fremefter og bl.a. se mine kommentarer til dine udregninger!!!

Hvis nu enhver går ind på ovenstående vil man se Carsten Kanstrup søge at vise måle en absolut hastighed vha Ekin = ½mv2. Det kan Kanstrup ikke vise som en brugbar metode da han begår samme forståelsesmæssige fejl som 6 måneder tidligere. I den proces vil man se Kanstrup rode rundt i regneeksempler, underlige og uklare eksempler og fejlagtig matematisk og fysisk nomenklatur.

Hvis man har tid og lyst, kan man se på linket som startede hele miseren. https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi... Her vil man også se Kanstrup rode rundt, men man ser at han måske (rodet skrevet er rodet tænkt) får det til, men det kræver lidt tweaking.

Det resultat er faktisk identisk med det resultat, som man kommer frem til ved at bruge F = m x a, hvis man lige korrigerer en anelse på hastigheden.

 • 4
 • 1

Hej Svend Ferdinandsen

Jeg mangler stadigvæk at de fortæller hvad de forventede i sin tid.

Overskriften hedder "Geus: Vi ser klimaændringer, som vi først havde forventet om 20-30 år" Kunne man forstille sig, at Geus ser klimaændringer, som Geus først havde forventet om 20-30 år?

Endvidere citerer artiklen Hans Jørgen Henriksen fra Geus; »Det kommer bag på os, at vi kunne få denne situation i Bygholm Sø nu – og at der opstod fare for, at en hel dæmning ville vælte. Det havde vi ikke forventet. Det er noget af det, vi først havde regnet med at se om 20-30 år,« »Det peger i retning af, at mange af de ting, vi ser rundt i landet i øjeblikket, generelt er ting, vi først havde forventet at se om 20-30 år,« Kunne det tænkes, at ovenstående betyder at Hans Jørgen Henriksen fra Geus ser klimaændringer, som Hans Jørgen Henriksen først havde forventet om 20-30 år?

 • 8
 • 1

Hej Carsten Kanstrup

Du er tydeligvis en troll, som bare ønsker at trække denne diskussion ud i det uendelige ved at gentage de samme påstande igen og igen. Det gider jeg simpelthen ikke at kommentere yderligere på.

Når du nu ikke ønsker at kommentere yderligere på og vi har fået opfordring på at lade det ligge, synes jeg det er tid for en lille opsummering. Jeg laver en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl med cirka 6 måneders mellemrum. Herefte beskylder du mig uretmæssigt for at kaste md smuds, svine til, gå efter manden istedet for bolden, og trolle. Endvidere søger du at lægge udsagn i munden på mig.

Iøvrigt kan enhver, som vil se hvem af os to, der begik flest fejl i den tråd, du linkede til, jo bare læse fra din link https://ing.dk/artikel/forsker-undsiger-bi... og fremefter og bl.a. se mine kommentarer til dine udregninger!!!

Hvis nu enhver går ind på ovenstående vil man se Carsten Kanstrup søge at vise måle en absolut hastighed vha Ekin = ½mv2. Det kan Kanstrup ikke vise som en brugbar metode da han begår samme forståelsesmæssige fejl som 6 måneder tidligere. I den proces vil man se Kanstrup rode rundt i regneeksempler, underlige og uklare eksempler og fejlagtig matematisk og fysisk nomenklatur.

Hvis man har tid og lyst, kan man se på linket som startede hele miseren. https://ing.dk/blog/hubble-universet-kosmi... Her vil man også se Kanstrup rode rundt, men man ser at han måske (rodet skrevet er rodet tænkt) får det til, men det kræver lidt tweaking.

Det resultat er faktisk identisk med det resultat, som man kommer frem til ved at bruge F = m x a, hvis man lige korrigerer en anelse på hastigheden.

Fatter du virkelig ikke, at jeg ikke gider kommentere på alt dit gentagne vrøvl, som absolut ikke hører hjemme i en klimatråd og kun forpester debatten - eller det, der er tilbage af den, efter at Flemming og dig fik lavet den om til jeres speciale - mudderkastning på børnehaveniveau! Alle er meget velkomne til at læse de gamle tråde og selv vurdere hvem af os to, der begik flest fejl.

 • 1
 • 9

Teknologiens Mediehus' moderation

Den 9. marts skrev Svend Ferdinansen et indlæg i denne tråd, hvor han i meget klar tekst skrev, at han godt kunne lide at trolle og se hvad der skete.

Jeg anmeldte indlægget med en appel til at indføre en timeout eller karantæne til de værste trolde herinde.

Moderatorens reaktion var at slette indlægget, men lade Svend fortsætte. Men nu er hans egen indrømmelse af trolderiet så bare fjernet. D'OH.

 • 10
 • 3

Endvidere citerer artiklen Hans Jørgen Henriksen fra Geus; »Det kommer bag på os, at vi kunne få denne situation i Bygholm Sø nu – og at der opstod fare for, at en hel dæmning ville vælte. Det havde vi ikke forventet. Det er noget af det, vi først havde regnet med at se om 20-30 år,«

Så om 20-30 år forventer han at Bygholm sø står meget højt? Eller mener og tror han at regnen og fordelingen af regn vil udvise helt andre mønstre om 20-30 år. Det første kan ikke passe, så det jeg efterspørger er netop hvilke statiske ændringer de tror kommer. Ændringer som åbenbart kunne medføre det vi ser i Jylland.

 • 1
 • 11

Mogens:

Den 9. marts skrev Svend Ferdinansen et indlæg i denne tråd, hvor han i meget klar tekst skrev, at han godt kunne lide at trolle og se hvad der skete.

Jeg anmeldte indlægget med en appel til at indføre en timeout eller karantæne til de værste trolde herinde.

Moderatorens reaktion var at slette indlægget, men lade Svend fortsætte. Men nu er hans egen indrømmelse af trolderiet så bare fjernet. D'OH.

Jeg anmeldte (selvfølgelig) også det indlæg - og jeg er enig i, at moderators reaktion er højest uheldig - det virker som om, man ønsker at beholde disse typer pga den trafik, de genererer.

Men som skrevet lige ovenfor. SF er særdeles let gennemskuelig. Min trøst er dog, at det trods alt tynder (voldsomt) ud i antallet af indlæg fra vores trofaste benægtersekt.

?

 • 13
 • 4

Prøv at tælle tomler Kanstrup. Brugerne af dette forum er godt grundigt trætte af dit vedholdende sludder - og af dig?

Jeg må indrømme at jeg absolut er mest træt af debatformen som specielt du har indført. Det er totalt ødelæggende for enhver debat. Du skriver selv at "Lad Kanstrup få det sidste ord" hvorefter du konstant er den sidste i tråden.... igen og igen og igen. Det er en fantastisk barnlig opførsel, og det undrer mig at du, som ellers i glimt viser egentlige argumentations kundskaber, hiver både dig og denne debat ned i det niveau.

 • 5
 • 9

Hej Carsten Kanstrup

Fatter du virkelig ikke, at jeg ikke gider kommentere på alt dit gentagne vrøvl, som absolut ikke hører hjemme i en klimatråd og kun forpester debatten - eller det, der er tilbage af den, efter at Flemming og dig fik lavet den om til jeres speciale - mudderkastning på børnehaveniveau!

Som før nævnt kan jeg kun svare for mig selv. Jeg har gjort en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl med cirka 6 måneders mellemrum, det berettiger ikke dig til at påstå, at mit speciale er mudderkastning på børnehaveniveau, og du bedes trække dette tilbage.

Jeg påtænker ikke at tage ansvar for at du ikke gider. Dog kan jeg give dig et råd: Såfremt du ikke gider få respons på urigtige og uberettigede negative kommentare, så lad være med at fremføre dem.

 • 9
 • 3

Kim:

Det er en fantastisk barnlig opførsel, og det undrer mig at du, som ellers i glimt viser egentlige argumentations kundskaber, hiver både dig og denne debat ned i det niveau.

1) Hvis du virkelig føler, at det er mig (alene), der hiver debatten ned på børnehaveniveau, burde du måske tage skyklapperne af? 2) Er din fremfærd imod min "debat"form væsentlig anderledes end min imod faktafornægterne? (noget med "splinten i din broders øje")

Synes du bare, vi skal lade som om alt "ævlet" kvalificerer som saglig debat, og så blot hver eneste gang tilbagevise det - uden at påpege det mønster, der er i, at specifikke "debattører" troller - og ovenikøbet er dumme nok til at indrømme det for åben skærm?.

Prøv lige en gang mere at vurdere, om ikke dit standpunkt i klimadebatten i den grad farver dit syn på, hvem der trækker debatten ned, og hvem der ikke gøre det.

Og som altid: Hvis du har lyst til - sagligt - at debattere tråden reelle emne, så spil endeligt ud. (Hint: en varm vinter 1924-25 er ikke sagligt input - i hvert fald ikke i den kontekst, du hev den frem)

 • 8
 • 5

Og alligevel bliver du ved - og ved - og ved - din konsekvens på det område nærmer sig samme (bund)niveau som din forståelse for helt simpel mekanik.

For det første er mit forståelsesniveau mindst lige så højt som dit og Niels Peter Jensens. For det andet er det dig og ham - og ikke mig, der bliver ved og ved med den samme totale off-topic mudderkastning, som absolut intet har med klimadebat endsige Ole Humlums forskning at gøre!

Hvornår holder I to trolle op?

 • 3
 • 8

Hej Carsten Kanstrup

Hvad pokker har en observation, som du mener at have gjort i en 4 måneder gammel tråd om et helt andet emne, med denne klimadebat at gøre?

At du gentager samme forståelsesmæssige fejl som problemet med togpassageren. hvilket medfører at dit forsøg på at finde an absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2 ikke viser sig farbar. Noget du forholdte dig til for cirka 5 dage siden.

Hvad er der i vejen med at prøve at finde en metode eller et tankeeksperiment til at fastslå, om bevægelse er relativ eller absolut og i så fald - absolut i forhold til hvad? Metoden viste sig så ikke at være farbar

 • 5
 • 2

At du gentager samme forståelsesmæssige fejl som problemet med togpassageren. hvilket medfører at dit forsøg på at finde an absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2 ikke viser sig farbar.

Jeg er altså ikke så dum at begå samme fejl to gange; men det er rigtigt, at man med det tankeeksperiment ikke kunne fastslå, om verden er absolut eller relativ. Jeg kan bare ikke se, hvad i alverden det har med en klimadebat at gøre.

Noget du forholdte dig til for cirka 5 dage siden.

Udelukkende fordi du bragte det på banen. Skulle jeg bare sidde passivt og finde mig I, at du og Flemming sviner mig til, fordi jeg formastede mig til at bringe Ole Humlums forskning på banen, som ingen af jer har vist sig i stand til at modbevise?

 • 1
 • 7

For det første er mit forståelsesniveau mindst lige så højt som dit og Niels Peter Jensens.

Nej, hvilket du fulde har demonstreret her

Så længe du ikke vil acceptere, at al bevægelse er relativ, er du diskvalificeret fra enhver debat, der omhandler selv helt simpel fysik.

Hvis du gerne vil have forklaret, hvor det er, kæden hopper helt af for dig i det indlæg, vil jeg foreslå, at du opretter en separat tråd om absolut/relativ bevægelse og dertil knyttet kinetisk energi, så kan vi tage den der.

 • 5
 • 2

Så længe du ikke vil acceptere, at al bevægelse er relativ, er du diskvalificeret fra enhver debat, der omhandler selv helt simpel fysik.

Så du mener altså - som sædvanligt - at alle, der har en anden mening end dig, skal udelukkes fra enhver debat - uanset hvilket emne, det drejer sig om? Det viser jo med al ønskelig tydelighed, at du ganske simpelt ikke har forstået begrebet "debat" og tror, du er meget klogere end alle andre.

 • 2
 • 8

Hej Carsten Kanstrup

Jeg er altså ikke så dum at begå samme fejl to gange; men det er rigtigt, at man med det tankeeksperiment ikke kunne fastslå, om verden er absolut eller relativ.

Rent fysisk og matematisk er det samme problem med togpassageren og absolut hastighed ved hjælp af Ekin = ½mv2. Jeg havde egentlig ikke tænkt, at det var dumt førend du nævner det, det kan diskuteres om det er fejl eller bare forståelsesmæssig begrænsning?

Skulle jeg bare sidde passivt og finde mig I, at du og Flemming sviner mig til, fordi jeg formastede mig til at bringe Ole Humlums forskning på banen, som ingen af jer har vist sig i stand til at modbevise?

Som før nævnt kan jeg kun svare for mig selv. Jeg har kommenteret på Ole Humlums forskning, og der er ingen grund til at du flæbende påstår, at jeg sviner dig til, fordi du bringer Ole Humlums forskning på banen.

 • 6
 • 1

Så du mener altså - som sædvanligt - at alle, der har en anden mening end dig, skal udelukkes fra enhver debat

Nej jeg skrev fra debatter, der handler om selv helt simpel fysik - fuldt på linje med, at jeg vil udelukke alle flat earthere fra astronomiske debatter.

Og undskyld, jeg burde selvfølgelig have gjort det mere tydeligt, at det var min holdning, jeg udtrykte.

Igen: Kast den kinestiske energi op i en separat tråd, så kan vi tage den der.

 • 7
 • 2

Nej jeg skrev fra debatter, der handler om selv helt simpel fysik - fuldt på linje med, at jeg vil udelukke alle flat earthere fra astronomiske debatter.

Hvad er det for en viden, du mener at besidde, som berettiger dig til at afgøre hvad, der må skrives her på ing.dk? At du f.eks. ikke kan forklare årsagen til tyngdekraften, men alligevel er 100 % sikker på, at min "+-+"-forklaring er forkert? At du ikke kan forklare, hvordan to permanente magneter kan påvirke hinanden, men alligevel er sikker på at æteren, som er det eneste, der kan forklare det, ikke eksisterer? At du ikke kan argumentere for hvad, der er forkert i Ole Humlum rapport, men alligevel er sikker på, at han tager fejl og iøvrigt er utroværdig? Etc. etc.

Vi er ærlig talt nogle stykker her, der godt selv kan skelne skidt fra kanel og ikke behøver hjælp fra dig! Tværtimod kan man blive klogere af af se sagen fra alle sider. Det kan man derimod ikke af at læse dine indlæg, som aldrig er andet en gentagelse af "den sande lære" krydret med personangreb og mudderkastning.

Igen: Kast den kinestiske energi op i en separat tråd, så kan vi tage den der.

Hvorfor bringer du i det hele taget kinetisk energi ind i en klimadebat - bortset selvfølgelig fra, at når man ikke magter at gå efter bolden, må man jo gå efter manden i stedet?

 • 1
 • 8

Hvorfor bringer du i det hele taget kinetisk energi ind i en klimadebat

For at tydeliggøre det mønster, man altid ser hos dig Kanstrup: En enestående evne til at gøre dig til ekspert på ting, du ikke fatter en brik af ;o) (kinetisk energi er bare et enkelt ekempel)

Og hvad relevans har det så i en klimadebat - kunne man spørge. Det har den relevans, at man altid er nødt til at vurdere inputs fra dig ekstra grundigt, din historik taget i betragtning. Det er muligt, du finder dette fornærmende og smuds kastende, men so be it. Det kommer næppe til at ændre sig - og som du (formentlig) tydeligt kan se på tomlerne, er det den brede koncensus blandt debatdeltagerne herinde - ikke at du er koncensustilhænger, selvfølgelig ;o)

Igen: Jeg synes, der skal være plads til alle, der gerne vil udfordre koncensus, men når man går imod koncensus, kræver imho enten særdeles overbevisende argumentation eller en stor portion ydmyghed - du besidder imho ingen af delene Kanstrup.

Undskyld at dette igen igen bliver en debat om debatformen, men sådan går det jo altid med klimadebatter.

 • 4
 • 3

Det er sgu da Ole Humlums forskning, vi taler om

Øhhh - nej! Det vi (eller rettere jeg) taler om, er, at du (og diverse sekteriske hjemmesider) overfortolker Humlums paper som indikerende at det er temperaturændringerne i havet alene, der er styrende for atmosfærens CO2 indhold og ikke omvendt.

For en kort årrække siden var det Svensmarks solpletteori, der skulle "redde os" fra AGW - den døde ligesom lidt ud, så nu er det hotte i benægterkredsene Ole Humlum. Jeg ved godt, at det ikke er din kop te, men jeg er stadig koncensustilhænger, og så længe Ole Humlum står alene med sin teori, hælder jeg til den gængse opfattelse.

Sjovt falder mange benægterne nu i deres egen fælde: De har jo meget længe påstået, at temperaturerne i havet ikke er stigende ;o)

 • 5
 • 2

Selvfølgelig har jeg det, læs mine indlæg

Det har jeg selvfølgelig gjort, inden jeg kom med min påstand, men hvorfor diskutere? Hvorfor ikke bare linke til det eller de indlæg, hvor du mener at komme med saglige indlæg og ikke bare en nedvurdering af Ole Humlum?

Og hvordan går det med nedenstående?

Hvorfor skulle jeg dog svare på det i en klimatråd? At langt størsteparten af dine indlæg i denne tråd er total off-topic og dermed et brud på debatreglerne, giver jo ikke mig ret til også at bryde dem. Jeg forsvarer mig selvfølgelig, når jeg bliver angrebet, men prøver ellers at holde mig til emnet.

 • 1
 • 5

Hej Carsten Kanstrup

Det har jeg selvfølgelig gjort, inden jeg kom med min påstand, men hvorfor diskutere? Hvorfor ikke bare linke til det eller de indlæg, hvor du mener at komme med saglige indlæg og ikke bare en nedvurdering af Ole Humlum?

Vi har endda diskuteret Ole Humlum i ovenstående tråd. få styr på dine facts.

Jeg forsvarer mig selvfølgelig, når jeg bliver angrebet, men prøver ellers at holde mig til emnet.

Jeg laver en objektiv korrekte observation om, at du gentager samme forståelsesmæssige fejl med cirka 6 måneders mellemrum. og hvor du endda selv erkender:

Metoden viste sig så ikke at være farbar;

Herefter beskylder du mig uretmæssigt, total off-topic og dermed et brud på debatreglerne, for at kaste md smuds, svine til, gå efter manden istedet for bolden, og trolle. Endvidere søger du at lægge udsagn i munden på mig. Jeg forsvarer mig selvfølgelig, når jeg bliver angrebet, men prøver ellers at holde mig til emnet, defor synes jeg du du skulle erkende at du trække dine urigtige og nedladende udsagn tilbage og vi kan lukke diskussionen.

 • 6
 • 3

Hvorfor skulle jeg dog svare på det i en klimatråd

Hvorfor skulle du ovenfor hive æteren, tyngdekraften og permanent magnetisme ind i en klimatråd? - Hvordan harmonerer det med:

men prøver ellers at holde mig til emnet.

;o))

Jeg har jo (to gange) foreslået dig at åbne en tråd med kinetisk energi, så vi kan flytte den sag derover. Så skal jeg - i detaljer - forklare dig, hvor det er, kæden hopper helt af for dig her

 • 5
 • 3

Det vi (eller rettere jeg) taler om, er, at du (og diverse sekteriske hjemmesider) overfortolker Humlums paper som indikerende at det er temperaturændringerne i havet alene, der er styrende for atmosfærens CO2 indhold og ikke omvendt.

Jeg overfortolker aldeles ikke noget som helst og påstår ikke, at temperaturen i havet er det eneste, der styrer CO2 indholdet i atmosfæren. Jeg skriver jo netop følgende:

Jeg skal ikke kunne sige, om Ole Humlum har ret eller ej, selv om han virker overordentlig seriøs og bl.a. har påpeget manipulation med gamle datasæt ... Bemærk, at jeg ikke siger, at CO2 ingen betydning har. ... For nogle måneder siden var jeg også 100 % overbevist om, at det var den øgede CO2, der får temperaturen til at stige, for enhver kan jo se, at kurverne følges pænt ad; men så fik jeg kendskab til Ole Humlums forskning, som klart viser, at CO2 niveauet følger 11-12 måneder bag efter havtemperaturen, og én ting er sikkert - det, der kommer først i en tidsfølge, er årsagen - resten er afledte effekter, så nu er jeg ikke længere så sikker og ved ikke rigtigt, hvad jeg skal tro.

Igen, igen må vi altså konstatere, at du lægger ord i munden på mig, som jeg ikke har sagt og ikke mener, og gerne opdigter løgnehistorier med det ene formål at kaste smuds!

Det her kan ikke fortsætte, så nu har jeg anmeldt både dig og Niels Peter Jensen. Så må vi se, om ingeniøren endelig vil sætte en stopper for jeres utidige mudderkastning og off-topic indlæg i talrige tråde - ikke bare denne, eller de mener, at debatten skal føres på børnehaveniveau med tilhørende anonyme tommelfingre, så man rigtigt kan gå efter manden og ikke bolden.

 • 2
 • 6

For at bevise over for dig, at du absolut ikke er så klog, som du selv påstår, og at du dermed ikke er berettiget til at nedvurdere nogen eller bestemme, hvad nogen må skrive!

Så jeg må ikke bruge off topic til at illustrere, at du ikke har styr på tingene, men du må gerne bruge off topic til (at forsøge) at illustrere at jeg ikke har det.

Du kan virkelig ikke selv set det - vel?

Og for øvrigt er jeg særdeles bevidt om både, hvad jeg ved - og ikke mindst hvad jeg ikke ved - måske noget, du kunne lære noget af?

tilhørende anonyme tommelfingre

Og dem bruger du aldrig ? ;o))

PS: Jeg ønsker dig alt muligt held og lykke med din anmeldelse ;o)

 • 5
 • 3

Så jeg må ikke bruge off topic til at illustrere, at du ikke har styr på tingene, men du må gerne bruge off topic til (at forsøge) at illustrere at jeg ikke har det.

Du kan virkelig ikke selv set det - vel?

Det var beviseligt dig, der startede med at kaste smuds ved at henvise til en fejl, som jeg begik for 1½ år siden i en tråd om et helt andet emne, men selv rettede, selvom du for at svine endnu mere til opfandt en løgnehistorie med, at det var dig, der rettede fejlen.

Jeg svarer bare, når jeg bliver angrebet, og det har I to desværre tvunget mig til lige siden :-(

tilhørende anonyme tommelfingre

Og dem bruger du aldrig ?

Jo, selvfølgelig gør jeg da det; men jeg har intet imod at stå ved mine meninger og så meget gerne den anonymitet ophævet, så vi endelig kunne slippe for de talrige mus, der ikke tør stå frem med egne synspunkter og udelukkende går efter manden og ikke bolden.

 • 2
 • 5

Det var beviseligt dig, der startede

Så vidt jeg husker, var det en vi brugte op til og med anden klasse. det var ham, der begyndte Det er i den grad tyndt at anklage andre for en fremgangsmåde, når man selv bruger eksakt den samme. Skal jeg så anmelde dig for off topic? Hvis du skulle anmeldes for off topic i samtlige de tråde, hvor du har inddraget æteren, ville nogen få meget travlt ;o)

ved at henvise til en fejl, som jeg begik for 1½ år siden

Ja - og igen for 5-6 måneder siden - og igen igen for 6 dage siden i denne tråd. Deraf det mønster, jeg forsøger at visualisere.

jeg har intet imod at stå ved mine meninger og så meget gerne den anonymitet ophævet

Hvilket jeg også har advokeret for adskillige gange. Men: anonyme eller ej, er tomlerne dog en klokkeklar indikation af, hvad de folk der er logget ind på sitet, mener om de respektive indlæg. At tro tomlerne afspejler en generel holdning til en person fremfor til dennes indlæg, er imho temmeligt naivt. Der er jo intet andet end indlæg, der definerer en person herinde.

 • 4
 • 3

Surprise... atter er Flemming den sidste i tråden, lige indtil denne post... men lur mig om ikke Flemming atter tager sidste pladsen.

 • 1
 • 6

Så vidt jeg husker, var det en vi brugte op til og med anden klasse. det var ham, der begyndte

Ja, og det er netop relevant her.

Ja - og igen for 5-6 måneder siden - og igen igen for 6 dage siden i denne tråd. Deraf det mønster, jeg forsøger at visualisere.

Vrøvl, og hvad har de gamle tråde med klima at gøre? I talrige tråde har din eneste dagsorden været at svine mig til, og det gælder også her. Få dig et liv!

At tro tomlerne afspejler en generel holdning til en person fremfor til dennes indlæg, er imho temmeligt naivt.

Nej, det er fakta.

 • 1
 • 6
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten