Geus: Cementstøv på markerne giver næppe den store CO2-reduktion

Illustration: Arne Bramsen / Bigstock

Danske myndigheder afviser nu en konklusion fra britiske forskere om, at stenstøv eller cementrester spredt på verdens marker – f.eks. i Kina, USA og Brasilien – kan sikre en markant reduktion i CO2-udledningen.

Cementrester er rige på substanser såsom calciumhydroxid og hydrerede Ca-silikater, der kan binde og lagre CO2 til vand eller omdanne det til kalk.

Men ifølge den uafhængige forsknings- og rådgivningsinstitution Geus kan metoden – stik imod briternes opfattelse – kun give en meget lille CO2-reduktion i en dansk kontekst.

Geus mener ifølge et skøn, der netop er offentliggjort i et folketingssvar, at man højst kan opnå en reduktion på 0,1 ton CO2 over en tiårig periode, hvis man udnytter det fulde potentiale i Danmark. Geus gør opmærksom på at der er tale om et konservativt og usikkert skøn.

Ifølge Geus er det heller ikke muligt at konkludere noget om det økonomiske grundlag eller vurdere potentialet mere konkret, før man har foretaget flere undersøgelser.

Overvurderet forskning

Tidligere har Ingeniøren beskrevet, hvordan stenstøv eller cementrester kan bruges til at indfange CO2, hvis det bliver spredt på markerne. Metoden kaldes enchanced rock weathering (ERW).

I et studie havde en gruppe forskere undersøgt effekten af stenstøv fra basalt, som indeholder både calciumoxid (CaO) og magnesiumoxid (MgO), der kan reagere med CO2.

Ifølge forskerne kunne ERW reducere mellem 0,5 og 2 mia. ton CO2 årligt, hvis Kina, Brasilien, USA og Indien behandlede markerne med basalt. I svaret forholder Geus sig også til studiet.

»Studiet er grundigt, overordentligt omfattende, og dets resultater er lovende. Det er dog plausibelt, at forfatterne overvurderer potentialet for CO2-optag og hermed undervurderer omkostningerne pr. opfanget ton CO2,« skriver forskerne.

Farligt flyveraske

Geus påpeger også et muligt problem i forbindelse med at bruge cementrester til ERW. Når der produceres cement, tilsættes der nemlig en række restprodukter, bl.a. flyveaske, der indeholder høje koncentrationer af tungmetaller, som arsen og krom. Disse stoffer risikerer ifølge GEUS at blive udvasket.

»Hvorvidt dette vil være problematisk for anvendelsen af materialet til forceret forvitring er for indeværende ukendt,« skriver Geus.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

0,1 ton CO2 over en ti-årig periode??? Der må mangle noget, altså per areal per år eller per kr eller lignende.

 • 6
 • 0

Per... hele danmark... "hvis man udnytter det fulde potentiale i Danmark"

Ja det er mindre end hvad der bliver brugt af CO2 på at lave selve studiet og der er sikkert ikke medregnet den forurening der skal til for at transportere det beton-affald ud på markene.

 • 1
 • 0

GUES svar som det er gengivet i denne artikel er åbenlyst forkert!

Af DKs areal er ca. 57% under plov og bliver mineralberiget med kalk (600-1200 kg CaCO₃ pr hektar pr år).

Tilfører man denne kalk som brændt kalk dvs. CaO(s) vil det brændte kalk (per mol) i vandig opløsning reagerer med 2 mol CO₂(g).

Den brændte kalk vil maksimalt optage:

4.292.000 ha * 0,57 * 900 kg kalk pr ha = 2.202.000.000 kg kalk

dette svarer til flg. mængde CaO(s):

56 g/mol / 100 g/mol * 2.202.000.000 kg = 1.233.000.000 kg CaO

Denne mængde CaO optager flg. mængde CO₂(g):

44 g/mol / 56 g/mol * 2 * 1.233.000.000 kg = 1.938.000.000 kg CO₂(g)

Pr hektar behandlet jord: 1.938.000.000 kg CO₂(g) / (4.292.000 * 0.57) = 257 kg CO₂ / ha pr år

Hvordan GUES kan komme frem til flg. svar:

”Geus mener ifølge et skøn, der netop er offentliggjort i et folketingssvar, at man højst kan opnå en reduktion på 0,1 ton CO2 over en tiårig periode, hvis man udnytter det fulde potentiale i Danmark. Geus gør opmærksom på at der er tale om et konservativt og usikkert skøn. ”

er mig en gåde???

Med venlig hilsen Peter Vind Hansen

 • 3
 • 0

Nu er CaO indholdet i cement ikke så stort, men af et svar til folketinget, er det under al kritik.

Jeg mener at have regnet lidt på det med basalt, og hvis det gøres i Danmark, kan man glemme alt om havstigninger. Ikke på grund af mindre CO2, men på grund af at landet vil vokse mere end havstigningen.

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten