Geologer sprænger seks tons dynamit tværs over Jylland

Selv om det skulle buldre visse steder i den mennesketomme jyske hede natten mellem 25. og 26. maj, er der næppe nogen grund til frygt. Det skyldes nemlig formentlig blot, at et hold geologer fra Center for Integreret Geofysik ved Københavns Universitet gennemfører en række sprængninger, der skal afprøve en ny teori om Jyllands geologiske fortid.

Forskerne mener, at Jylland har en voldsom vulkansk fortid, hvor store mængder varm magma steg op i jordskorpen. Det resulterede i en gigantisk ophævning, som senere faldt sammen igen, da magmaen blev afkølet.

Små forskelle i hastigheden af lydbølgernes spredning i forskellige retninger kan fortælle forskerne, hvilke jord- og bjergarter, undergrunden består af.

Geologer vil bringe i alt seks tons dynamit til sprængning for ved hjælp af rystelserne i jorden at få svar på spørsmål om Jyllands geologiske fortid. (Foto: KU) Illustration: KU

Projektet har et grundforskningsmæssigt sigte, men hvis forsøgene bekræfter forskernes teorier, kan det betyde, at olieselskaberne skal til at søge efter olie i helt andre dybder end de gør i dag.

Kan føre til oliefund i Kattegat

Det kan for eksempel betyde, at der kan gøres betydelige oliefund i Kattegat fremover.

Operationen ledes af forskerne fra deres hovedkvarter ved Mønsted nær Viborg i samarbejde med et forskerhold fra Århus Universitet.

Studerende fra Århus Universitet og soldater fra Skive Kaserne hjælper til med arbejdet, der blandt andet består i at placere 400 seismografer med 600 meters mellemrum tværs over Jylland.