Geologer jagter olie i 'Jurassic Park'

Ifølge lærebøgerne burde der ikke være olie, men måske er naturen ligeglad. I hvert fald er danske eksperter fra Geus begyndt at gå på oliejagt i grænsefladen af, hvad der teoretisk burde være muligt.

»Vi bevæger os på kanten af, hvor vi kan finde olie ifølge lærebøgerne,« siger Flemming Getreuer Christiansen, der er vicedirektør i Geus og koordinator for programområdet Energiråstoffer.

Centralgraven i Nordsøen er det, Geus kalder en moden olieprovins, men der mangler viden om kulbrintepotentialet i lagene fra jura-tiden, som tilmed er meget komplekse. Derfor satte Geus sammen med Nordsøfonden og en række olieselskaber ved årsskiftet gang i et større projekt, der i foreløbig tre år skal undersøge, om der er olie i juralagene.

Projektet kaldes 'Det Jurassiske kulbrintepotentiale i Dansk Centralgrav', eller med geolog-humor blot 'Jurassic Park'. Juralagene ligger dybt - fra 2.000 til 5.000 meter. På de dybder er temperaturen så høj, at rester af alger omdannes til olie og senere gas. Men også naturen har humor, og indimellem spiller den geologerne et puds.

»Trykket er højere end forventet. Der er overtryk. Det skyldes, at væsken i juralagene ikke kan komme væk i dette specifikke område. Det giver mulighed for, at der faktisk kan dannes og bevares olie trods dybden,« fortæller Peter Britze, der leder afdelingen for reservoirgeologi ved Geus.

Nye undersøgelser af eksisterende data fra boreprøver fra Centralgraven tyder på, at der kan være lommer af olie. Dybden gør det svært at lokalisere olien præcist, da de seismiske data bliver mere utydelige på de store dybder. Det er en af årsagerne til, at området stadig er relativt uudforsket.

»Tidligere har det ikke været teknisk muligt at bore så dybt. Der var olie nok andre steder, og det er dyrt, når man borer så dybt. Det kan forklare, hvorfor området er så underefterforsket,« siger Peter Britze.

Stor interesse for projektet

Ifølge Geus-folkene er der stor interesse for projektet. En række danske og internationale olieselskaber sponsorerer projektet sammen med Nordsøfonden. At få et overblik over olieforekomsterne på de dybder vil være med til at give olieselskaberne et overblik over området, hvilket kan være interessant frem mod en række udbud, som alle forventer i de kommende år.

»Vi er sikre på, at man nok skal finde noget dernede, men jeg tør ikke spå om mængderne. Det kan være ganske store ressourcer, men det er det, vores projekt hjælper med at undersøge i de næste år,« fortæller Peter Britze.

Så sent som sidste uge fik antagelsen ny næring, da efterforskningsboringen Broder Tuck-2 i den sydvestligste del af Nordsøen fandt kulbrinter (naturgas med kondensat) i sandsten af mellem-jura-alder. Endelig har man i Norge og Storbritannien flere gange fundet olie i juralag, og i Danmark er Hejre-feltet et eksempel på, at naturen ikke altid hører efter i geologitimerne.

Projektet blev sat i gang omkring nytår og løber foreløbig i tre år. Vicedirektør Flemming Getreuer Christiansen forventer dog, at der kommer nye projekter som en del af Jurassic Park undervejs.

»Det er der store muligheder for. Potentialet for at finde olie og gas er stort, og interessen er stor blandt selskaberne,« siger han.