Genstridigt lerlag forsinker metrotrappe ved Nørreport

Den nye metrotrappe, der ved årsskiftet skulle gøre det muligt for passagerer at gå direkte fra Frederiksborggade via passagertunnelen under Nørreport Station til metroen, bliver forsinket. Det skriver Banedanmark i en pressemeddelelse.

»Vi forventer, at trappen bliver færdig i løbet af forsommeren 2015. Det har desværre været nødvendigt helt at skifte den tekniske metode pga. udfordringer med håndtering af et lerlag i 16 meters dybde under Frederiksborggade. Og det har forsinket projektet,« fortæller Banedanmarks projektchef, Niels Andersen.

Læs også: Banedanmark: Derfor er dyr og omstridt metrotrappe en god løsning

Fra begyndelsen var der valgt en bestemt arbejdsmetode (jet-grouting), hvor jord erstattes med specialbeton. I 16 meters dybde var der imidlertid et lerlag, der bevirkede, at betonblandingen blev for porøs, hvorfor der ikke kunne støbes en tilstrækkelig stærk bundplade til at modstå presset fra grundvandet.

Tværsnit af metrotrappen under Nørreport. Illustration: Banedanmark

»Vi er i stedet gået over til en alternativ frysemetode, hvor jorden fryses ned til minus 21 grader i 16 meters dybde. Nedfrysningen stabiliserer jorden og sikrer, at der ikke strømmer vand ind, når vi graver under grundvandsspejlet,« forklarer Niels Andersen.

En forudsætning for, at metrotrappen kan blive færdig i forsommeren 2015, er, at der også arbejdes under jorden i aften- og nattetimerne fra medio juli. Hidtil har arbejdstiderne på byggepladsen været mandag-fredag kl. 07-19 og lørdage kl. 08-17.

Aktiviteterne om aftenen og natten vil udelukkende foregå under gadeniveau. Over jorden vil der ikke være øget aktivitet eller mere støj, end der er i dag, og der vil ikke foregå leverancer og transporter til og fra byggepladsen i aften- og nattetimerne, lover Banedanmark.

Arbejdet udføres i henhold til Københavns Kommunes 'Forskrift for visse miljøforhold ved midlertidige bygge- og anlægsarbejder'. Det vil sige, at lydniveauet i gadeplan vil holde sig under kommunens grænseværdi for støj fra arbejder udført i aften- og nattetimer.

Forsinkelsen af metrotrappen får ingen betydning for tidsplanen for ombygningen af Nørreport Station. Den nye plads indvies fortsat officielt i begyndelsen af januar, skriver Banedanmark.

Emner : Metro