Gensplejset raps spreder sig vildt i naturen

For første gang nogensinde har forskere påvist, at gensplejsede planter fra amerikanske marker spreder sig i naturen.

Et forskerhold fra University of Arkansas kørte 5.400 kilometer langs både hoved- og biveje i delstaten North Dakota. De stoppede for hver ottende kilometer og indsamlede prøver af rapsen, der vokser frit som ukrudt på området nær vejene.

I alt voksede der raps 46 procent af de steder, hvor forskerne stoppede. Den voksede ofte langt fra markerne, for eksempel ved tankstationer og supermarkeder, og koncentrationen varierede fra nogle få planter inden for 50 meter til mange tusinder.

De gensplejsede raps dominerede nogle steder de grøftekanter, hvor forskerne tog prøver, blandt andet fordi der var sprøjtet med Roundup, som havde slået alt andet ukrudt ihjel. (Foto: University of Arkansas) Illustration: University of Arkansas
De sejlede GM-raps blev også fundet midt inde i byerne. (Foto: University of Arkansas) Illustration: University of Arkansas

83 procent af den vilde raps var gensplejset

Forskerne tog 406 prøver. 83 procent af dem viste sig at være fra en af de to typer gensplejset raps, som de analyserede for. De er resistente over for to forskellige sprøjtemidler, den ene for Monsantos herbicid Roundup, den anden for Bayers Liberty.

I to af prøverne var der endda resistens over for begge sprøjtemidler.

»Det er ikke kommercielt tilgængeligt. Det må ske i naturen,« siger den forsker-studerende Meredith Schafer, som står i spidsen for undersøgelsen i en pressemeddelelse fra University of Arkansas.

»De populationer af vilde raps har været en del af landskabet i flere generationer,« uddyber professor Cynthia Sagers i online-udgaven af tidsskriftet Nature.

Der er tidligere fundet spredning af gensplejsede afgrøder i en række lande, herunder Canada, hvorfra gensplejsede hørfrø forurenede frø, der blev solgt som fødevarer i EU, selv om de ikke er godkendt her.

»Omfanget af dette udslip er uden fortilfælde,« mener Cynthia Sagers.

Professor: Reglerne og overvågningen er utilstrækkelig

Hun vurderer, at den eneste grund til, at der ikke er opdaget genetisk modificerede afgrøder i det fri tidligere i USA er, at der ikke har været penge til at lede efter dem.

»Reguleringen, som skal reducere eller forhindre, at genmodificerede afgrøder spredes i naturen, er ineffektiv. Den nuværende overvågning af GM-organismer er utilstrækkelig,« siger professoren til Nature.

»Vi kender ikke konsekvenserne af genflugten. Vi ved ikke, hvad de planter kommer til at gøre i naturen,« siger Meredith Schafer.

Undersøgelsen har fået stor opmærksom i USA, der dyrker halvdelen af verdens gensplejsede afgrøder.

Landmændene finder ploven frem

Forskeren Alexis Knispel fra University of Manitoba siger således til New York Times, at raps, der er resistent over for Roundup, allerede er et problem i Canada. Nogle landmænd er begyndt at pløje markerne for at holde dem nede.

Desuden spreder GM-rapsen sig til marker, hvor landmænd gerne vil dyrke økologisk, men så må der ikke være genetisk modificerede planter.

Tom Nickson, som er chef for Monsantos miljøpolitik, understreger over for Nature, at raps allerede blev fundet i vejsider og nær rapsmarker, før der kom gensplejsede varianter på markerne.

»Den mest almindelige kilde er frø, som er faldet af en lastbil,« siger han.

Cynthia Sagers mener, at det er en sandsynlig årsag til, at GM-rapsen har fået fodfæste uden for landmændenes marker. Hun påpeger, at i nogle områder groede der udelukkende GM-raps, fordi grøftekanten var blevet sprøjtet med Roundup, der slog alt andet ukrudt ihjel.

Monsanta: Det er helt forventeligt

Monsanto fremhæver desuden over for New York Times, at når 90 procent af rapsen på de amerikanske marker er gensplejset, så er »rimeligt at forvente en tilsvarende andel i prøver fra vejsiderne«.

Vicedirektør Dale Thorenson fra de amerikanske raps-dyrkeres organisation vurderer, at mange andre arter af ukrudt giver anledning til langt større bekymring end de gensplejsede raps, som forskerne har fundet.

Der er fortsat ikke fundet hverken GM-soja eller GM-majs i den amerikanske natur, selv om de begge er mere udbredt end raps.

»De er super-forædlede og trives ikke i naturen,« siger genetik-professoren Norman Ellstrand fra University of California til New York Times.

Europa har været tilbageholdende

Europa har været yderst tilbageholdende med at godkende gensplejsede planter på markerne. Til gengæld kommer en stor del af vores foder fra marker med gensplejset soja i andre verdensdele.

Også foderet skal godkendes af det europæiske organ for fødevaresikkerhed, Efsa, inden de kan havne i trugene i blandt andet de danske svine- og kostalde.

Fødevarer med genmodificerede afgrøder dyrket i andre verdensdele kan også tillades i Europa. Det kræver ligeledes en særskilt godkendelse, og desuden skal fødevarerne mærkes med, at de indeholder GMO, hvilket i praksis gør, at ingen producenter binder an med at sælge dem herhjemme.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra University of Arkansas
Artikel fra Nature
Artikel fra New York Times

Emner : GMO
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Når nu to af prøverne ligefrem viste resistens overfor begge sprøjtemidler, er der tale om et modificeret gen, der er vandret over i en anden plante.

Når en forsker siger »Vi kender ikke konsekvenserne af genflugten. Vi ved ikke, hvad de planter kommer til at gøre i naturen«, samtidig med at spredning tydeligvis ikke kan undgås, er vi så sikre på, at prisen for at ændre planter, så de kan tåle at blive pladret over med gift, ikke risikerer at bliver for høj? Det er mægtig fint med billig og rigelig mad, men jeg ser stadig GMO brugt på denne måde som risikofyldt. Forsigtighedsprincippet er så vidt jeg kan se på ingen måde opfyldt.

 • 0
 • 0

Naturens egen udviklings proces har vist sig at være ganske udemærket til at udvikle i et tempo der kan håndteres. Vi har gode erfaringer med at forædle afgrøder, det kan vi også godt styre. Men GM er en kortslutning af den proces. Dem der seriøst mener at de kan overskue konsekvenserne af at slippe GM ting og sager ud i naturen, er nok tidens farligste mennesker.

"Jamen vi har testet for alle de risici vi kendte!!!" Klart nok Bøv, men det der gør GM så farligt er, at konsekvensen/effekten af de risici vi ikke kender, kan være helt fatalt, og sandsynligheden er ukendt.

Har vi så travlt at det er risikoen værd?

 • 0
 • 0

"Har vi så travlt at det er risikoen værd?". "Vi" har vel ikke, men de mange sultne negerbørn kunne nok godt tænke sig større udbytte på marken...

 • 0
 • 0

P.t. er det Vesten, der har det store udbytte og dermed priser så lave, at vi underbyder de lokale farmere i Afrika og ødelægger de lokale landbrugsøkonomier, ikke mindst med vores krav om modhandel mod ulandsbistand. Hvordan er det en hjælp at lukke de lokale landbrug? Da GM er ejet af firmaer, er det også dem der sætter prisen. Jeg kan anbefale alle at tage et kig på 'Fooc, Inc.'. Uanset at filmen har en holdning (uha), er det svært at se andet end profit som drivkraft og blindgyde til alle andre, incl. dig og mig. En afrikansk bonde får urimeligt svært ved at være økonomisk med på GMO-bølgen, så den holder heller ikke, med mindre vi vil forære dem såsæden (og skabe arbejdsløshed hos EUs landmænd? Nej vel...).

Omkring de 'mange sultne negerbørn' er det måske mere ordet 'mange', der er interessant. Carrying capacity er desværre et overset begreb.

 • 0
 • 0

mange sultne negerbørn kunne nok godt tænke sig større udbytte på marken...

Hvad gavn har de af at der gror GMO i Nord Dakota ?

Poul-Henning

PS: Du burde have fået et memo om at betegnelsen "neger-hvadsomhelst" ikke må bruges mere når man prøver at afspore en diskussion med ligegyldige følelsesladede argumenter.

 • 1
 • 0

Der er ikke noget mærkeligt i at man kan finde de rapssorter som dyrkes på egnen i vejkanten. Det ser vi jo også herhjemme og det skyldes naturligvis at der spildes frø under høst arbejdet og transport. Det er da også et senarium de danske forskere behandlede i vidensyntesen om sameksistens fra 2003. Der er nogle forskere som har taget et nemt stik hjem ved at gå ud og påvise det. Om de spildte frø er GM eller konventionelt forædlede kan jeg ikke se gør den store forskel. Der er i begge tilfælde tale om "unaturlige" planter. Det afgørende er om de kan etablere, sprede sig og give problemer i naturen eller for samfundet. Det ser er ikke umiddlebart nogen tegn på, men de kan da godt blive ret dominerende i grøftekanten hvis USAnerne insisterer på at sprøjte med roundup der.

 • 0
 • 0

Når nu to af prøverne ligefrem viste resistens overfor begge sprøjtemidler, er der tale om et modificeret gen, der er vandret over i en anden plante.

Et indsat gen overføres fra plante til plante på præcis samme måde som alle andre gener. Raps er krydsbestøver ved hjælp af insekter og vind i modsætning til f.eks. hvede, som kun bestøver sig selv.

Når der vokser raps med resistens overfor to forskellige sprøjtemidler ved siden af hinanden, er det ikke overraskende at der kommer afkom (2 planter ud af 406) med begge resistensgener ud af det.

Raps er en pionerplante, der gerne spirer på en bar plet jord. Visse steder i North Dakota har man sprøjtet alle vilde planter i grøftekanten væk og drysset rapsfrø fra en passerende lastbil. At der gror raps i vejkanterne er således ikke overraskende.

 • 0
 • 0

Det ville være interessant at se, hvor mange år bestandene af raps ville blive i vejkanterne, hvis man holdt op med at dyrke raps på markerne - og sprøjte vejkanterne.

At nogle afgrødearter forvildes er iøvrigt ikke noget nyt fænomen. I store dele af USA vokser der forvildede gulerødder langs vejene. De nedstammer fra dyrket gulerod, som oprindeligt vlev domesticeret i Afganistan og Pakistan og er blevet udbredt der fra. I Danmark har vi forvildet pastinak i vejkanterne.

 • 0
 • 0

Kan kun anbefale at se "The world according to Monsanto":

http://www.youtube.com/watch?v=hErvV5YEHkE

Vi er da ellers blevet bombaderet med forsikringer om at de indsatte gener ikke ville vandre. Det er nu påvist at det gør de. (Det vidste man nu godt i forvejen, i Danmark har vi set det med forsøg på sukkerroer)

 • 0
 • 0

Vi er da ellers blevet bombaderet med forsikringer om at de indsatte gener ikke ville vandre. Det er nu påvist at det gør de. (Det vidste man nu godt i forvejen, i Danmark har vi set det med forsøg på sukkerroer)

Det er vigtigt at definere "vandre". Mener man at DNA vandrer mellem helt forskellige typer af organismer - f.eks. fra planter til bakterier eller dyr eller mener man at DNA nedarves til planternes afkom på helt naturlig vis.

Jeg tvivler på at nogen med bare lidt forstand på planters biologi har påstået, at stabilt indsatte gener ikke nedarves ligesom alle andre gener.

 • 0
 • 0

"Vi" har vel ikke, men de mange sultne negerbørn kunne nok godt tænke sig større udbytte på marken...

De sultne "negerbørn" vil gerne ud i marken - men der er landminer. De sultne "negerbørn" vil gerne have deres far og mor med - men de er enten dræbt i krig eller af AIDS. De sultne "negerbørn" vil gerne have rent vand - nærmeste vandhuld er 5-10 km væk, eller utilgængelig i 20 meters dybde. . De sultne "negerbørn" vil gerne have at det regner - års tørke har svedet landet af. De sultne "negerbørn" vil gerne? - fortsæt selv. De er ligeglade om fødevarene er GM eller om de er økølogiske,

Ps. En googling på kornfyr giver Ca. 577 resultater

 • 0
 • 0

Monsanta har været meget agressiv mht. deres genmodificeret majs og fund af denne hos bønder som ikke havde købt den. Ejer Monsanta så også deres variant af raspen eller er det kun hvis det falder ud til deres fordel?

 • 0
 • 0

Monsanta har været meget agressiv mht. deres genmodificeret majs og fund af denne hos bønder som ikke havde købt den.

Hvad er det henviser til? Jeg kender kun til at man har retsforfulgt bønder som har opformeret GM frø til ny udsæd uden at betale forædlerafgiften.

 • 0
 • 0

Ejer Monsanta så også deres variant af raspen eller er det kun hvis det falder ud til deres fordel?

Tænker du på at Guvernør John Hoeven skulle ringe til Monsanto og spørge hvornår de havde tænkt sig at høste alle vejgrøfterne i Nord Dakota ?

Det kunne være sjovt at høre deres svar...

Poul-Henning

 • 0
 • 0

Vi er da ellers blevet bombaderet med forsikringer om at de indsatte gener ikke ville vandre. Det er nu påvist at det gør de. (Det vidste man nu godt i forvejen, i Danmark har vi set det med forsøg på sukkerroer)

Jeg ved ikke hvilke forsikringer du henviser til eller hvad du forstår at vandre. De danske forskere på området har skrevet et helt kapitel om "spredningsveje" i førnævnte "Rapport fra udredningsgruppen vedrørende Sameksistens mellem genetisk modificerede, konventionelle og økologiske afgrøder" 2003, som enhver kan hente gratis på plantedirektoratets hjemmeside. Men det er selvfølgelig ikke det samme som at alle de skræksenarier som GMofoberne maler op er rigtige. Et frø kan godt falde af lad uden at himlen falder ned.

 • 0
 • 0

Det er ikke noget problem, landmændene fjerner selv de spredte GMO. Så det er der taget højde for politisk:

 1. maj 2004, Bredt forlig om genmodificerede afgrøder: http://ing.dk/artikel/56759 Citat: "... Loven fastslår, at det er GM-landmanden, der har ansvaret for at undgå spredning. ... Tilfredse politikere

Fødevareminister Mariann Fischer Boel understreger i en kommentar ved, at der står et bredt flertal bag loven, og at loven slår fast, at det er GM-landmanden, som har ansvaret for at undgå spredning. Socialdemokraternes fødevareordførere Ritt Bjerregaard og Nicolai Wammen siger, det har været afgørende for Socialdemokraterne at sikre fuld kompensation for de økologiske landmænd, som eventuelt måtte få tab på grund af spredning fra nærtliggende genmarker . ..."

Så kan man være glad og tryg - eller kan man?:

 1. nov 2009, Genmodificerede frø ude af kontrol på canadiske marker. Hvad der startede som et GMO-forsøg i halvfemserne har udviklet sig til et mareridt for hørfrødyrkende landmænd i Canada.... http://ing.dk/artikel/103793 Citat: "...Intet ulovligt i dyrkning af Triffid-frø..."

 2. nov 2008, Mexicanske majs er smittet med transgener: http://ing.dk/artikel/93398

 • 0
 • 0

PS: Du burde have fået et memo om at betegnelsen "neger-hvadsomhelst" ikke må bruges mere når man prøver at afspore en diskussion med ligegyldige følelsesladede argumenter.

Sig mig, hvad f...... bilder du dig ind med at påstå, at jeg prøver at afspore debatten?? Der er da ingen grund til at nedgøre mit argument på den måde, PHK. Jeg er da gravalvorlig med min henvisning til, at andre på jordkloden ikke er så heldigt stillede, at de kan tillade sig at have masser af tid til at få forbedret deres overlevelsesmuligheder. Selvom denne raps gror i USA er der jo tale om hvordan vi grundlæggende forholder os til brugen og udvilklingen af GMO. Det er relevant for de sultne i denne verden.

 • 0
 • 1

[quote]PS: Du burde have fået et memo om at betegnelsen "neger-hvadsomhelst" ikke må bruges mere når man prøver at afspore en diskussion med ligegyldige følelsesladede argumenter.

Sig mig, hvad f...... bilder du dig ind med at påstå, at jeg prøver at afspore debatten?? Der er da ingen grund til at nedgøre mit argument på den måde, PHK. Jeg er da gravalvorlig med min henvisning til, at andre på jordkloden ikke er så heldigt stillede, at de kan tillade sig at have masser af tid til at få forbedret deres overlevelsesmuligheder. Selvom denne raps gror i USA er der jo tale om hvordan vi grundlæggende forholder os til brugen og udvilklingen af GMO. Det er relevant for de sultne i denne verden.[/quote]

Men disse patenterede GMO-planter gør blot problemet værre, og betyder at endnu flere må gå sultne i seng/det som er værre

 • 0
 • 1

Men disse patenterede GMO-planter gør blot problemet værre, og betyder at endnu flere må gå sultne i seng/det som er værre

Hvordan det?

 • 0
 • 0

GMO med resistens mod Roundup kan ikke hjælpe den fattige landmand i U-landene, de har ikke råd til det. Den type planter er beregnet til højværdiafgrøder i intensive dyrkningssystemer. Man kan ganske enkelt ikke redde verdens fødevareforsyning ved at opskalere dansk landbrug. Der har været en stærk stigning i prisen på kunstgødning, og hvis man gøder intensivt med kvælstof i varmere lande nedbrydes jordens humus og man ender med ørken. Lige nu er den en faglig tråd om fosforgødning som giver en fin oversigt, problemet er måske faglige sammenstød i debatten. Fosfor findes i rimelige mængder i almindelig jord, men bindes efterhånden i forbindelser, der ikke er direkte tilgængelige for planter. De gamle dyrkningssystemer, både i Afrika og herhjemme, hvor kvæg græssede overdrev og man samlede gødning til mere intensiv dyrkning af små jordlodder, er en bæredygtig måde at dyrke ekstensivt, og på langt sigt findes der ikke gødningsresourcer til andet.

 • 0
 • 0

Monsanto er skam klar over, at Round-up ikke kan fjerne denne form for spredning. Derfor har de også et andet produkt på hylderne der kan fjerne det. Dette produkt består dog af 80% agent orange....

Dermed kan Monsanto tjene kassevis af penge på et ukrudtsmiddel der kan fjerne deres egen ukrudt. Det er for blåøjet at tro Monsanto vil redde verden fra sult vha. GMO - de gør det kun for at tjene ekstra - simple...

Og forresten gider jeg slet ikke høre det vildt latterlige med at GMO er rigtig godt for jordens sultende. Vi smider godt og vel halvdelen af den mad ud, som vi køber. Allerede der kunne vesten sagtens forsyne verdens sultne. Desuden er der flere overvægtige end sultne i dag, så ta' lidt fra de fede! ;o)

 • 0
 • 0

Monsanto er skam klar over, at Round-up ikke kan fjerne denne form for spredning. Derfor har de også et andet produkt på hylderne der kan fjerne det. Dette produkt består dog af 80% agent orange....

Hvad er det for noget ævl at bringe til torvs?

GMO med resistens mod Roundup kan ikke hjælpe den fattige landmand i U-landene, de har ikke råd til det. Den type planter er beregnet til højværdiafgrøder i intensive dyrkningssystemer.

Nej, den fattige bonde som i bedste fald forsyner sig selv har mere brug for planter der tåler stressfaktorer som skadedyr, oversvømmelse, tørke osv samt næringsberigede afgrøder. På den front er der også store muligheder med GM og de insektresistente Bt-afgrøder har allerede vundet stor udbredelse. Vi må bare være opmærksome på at den type bønder ikke er nogen guldgruppe af et marked og derfor skal der nok offentlige midler og humanitære projekter til for at realisere potentialet.

 • 0
 • 0

at dette problem blev highlightet allerede i 90erne af vistnok greenpeace, men dengang blev det pure afvist at det kunne blive et problem.

Hvor mange gange mon man skal lære at penge interesser tilsidesætter alt andet - inkl. alles velbefindende?

Jeg mindes også at have hørt at tudser udgøre kremen af dansk krybdyr intelligens - de kan huske faren ved bier i optil 3 måneder efter at være blevet stukket.

Afstanden ned til dem synes ret kort.

 • 0
 • 0

Monsanto er skam klar over, at Round-up ikke kan fjerne denne form for spredning. Derfor har de også et andet produkt på hylderne der kan fjerne det. Dette produkt består dog af 80% agent orange....

Hvad er det for noget ævl at bringe til torvs?

Ævl - nå ja - det er kun 70% - sorry!!!

Henleder opmærksomheden på:

“RoundUp” (R) Herbicide Not Deadly Enough: Monsanto’s New Version Contains 70% Agent Orange!

http://www.i-sis.org.uk/DMPGR.php http://www.healthfreedomusa.org/?p=2915

 • 0
 • 0

Monsanta har været meget agressiv mht. deres genmodificeret majs og fund af denne hos bønder som ikke havde købt den. Ejer Monsanta så også deres variant af raspen eller er det kun hvis det falder ud til deres fordel

 • Monsanto har retsforfulgt de avlere, der har begået kontraktbrud. Alle avlere skal skrive under på at de ikke vil anvende eget såsæd. Sagen er jo den, at det er ulovligt at bruge uautoriseret såsæd - og at snyge med at betale forædlerafgift som Claus nævner. Det er jo Monsanto, der står med erstatningspligten, hvis de stævnes i den anledning.

Men hvad er problemet i øvrigt? Ar raps krydses med raps o.a. korsblomster er da velkendt. Problemet er at nogen kan finde på at sprøjte græsrabatten langs vejkanten. hvis det forbydes så vil der ikke gro mange rapsplanter her - og skulle det ske i nogen omfang, så vil bierne gerne sige tak for maden. Vi har haft det samme problem med spredning af flyvehavren fra lastbiler, hvor chaufføren ikke gad at lægge presenning over, som han faktisk skal. GMO-raps i vejkanter må rubriceres som et luksusproblem.

Mvh. Per A. Hansen

 • 0
 • 0

Problemet er, at de modificerede gener bliver spredt i naturen trods forsikringer om det modsatte.

Som Morten Korsaa så fint formulerede i sit indlæg: "...det der gør GM så farligt er, at konsekvensen/effekten af de risici vi ikke kender, kan være helt fatalt, og sandsynligheden er ukendt."

Hvordan kan man mene, at det er i orden at tage en potentielt katastrofal chance, når man hverken kender konsekvens eller sandsynligheden for den?

 • 0
 • 0

Selvom denne raps gror i USA er der jo tale om hvordan vi grundlæggende forholder os til brugen og udvilklingen af GMO. Det er relevant for de sultne i denne verden.

Nej. GMO i den nuværende form er uinteressant for den 3. verden. De sulter ikke i Afrika fordi der ikke er mad nok, men fordi de ikke har nogen penge til at købe den mad som er. En bonde i den 3. verden har ikke råd til at købe hverken Roundup eller Roundup-resistent såsæd.

Når vi forærer dem maden, så slår vi bunden ud af deres eget landbrug, for en bonde kan ikke tjene penge, når konkurrenten dumper markedet.

Problemet er langt mere kompliceret end GMO/ikke GMO og jeg er helt enig med PHK i at kommentaren om de sultne (som altid bliver bragt på bane i GMO debatten) afsporer debatten om utilsigtet spredning af GMO, som er emnet her.

Vh Troels

 • 0
 • 0
 • Monsanto har retsforfulgt de avlere, der har begået kontraktbrud. Alle avlere skal skrive under på at de ikke vil anvende eget såsæd.

Per, jeg syntes at du tager for let på beskyldningerne mod Monsanto.

En farmer som dyrker konventionelt i USA behøver ikke engang at have gjort noget forkert. Når Monsantos folk finder deres GMO hans mark, kan de køre bonden ned alene ved at sende nok advokater efter ham, så han går konkurs på advokatregninger eller falder til patten. Ikke fordi de får ret, men simpelthen fordi at farmeren ikke har pengene til at få ret. Og når han er helt nede i kviksandet, så tilbyder de ham et forlig, hvor de trækker ham ud igen, og samtidig skriver han under på at holde kæft. De har gjort noget lignende i Indien, hvor der har været en del selvmord blandt bomuldsfarmere (fordi at gælden dør med farmeren).

Det problem som jeg ser med GMO er ikke GMO i sig selv, men at det til dels administreres af virksomheder med en uetik selskabspraksis som f.eks. Monsanto. Og i USA er der en swingdør mellem Monsanto og FDA, så mange af folkene i FDA kommer fra Monsanto og vender tilbage til Monsanto bagefter. Samtidig er det ikke muligt at få aktindsigt i undersøgelserne bag ved en given GMO godkendelse, fordi de undersøgelser og data som godkendelsen bygger på, er proprietær information. Dermed er det umuligt for offentligheden i USA at vide om en tilladelse er givet på et juridisk holdbart grundlag. Med Monsantos historie er det tydeligt at de ikke giver en dyt for etisk ansvar, men at de kører en strategi hvor de med alle midler forsøger at overtage kontrollen med såsæd og at deres eneste fokus er at maksimere deres profit. Uden hensyn til samfundet.

Vh Troels

Så jeg syntes at din tilgang til Monsanto er en anelse blåøjet.

 • 0
 • 0

[quote]Monsanto er skam klar over, at Round-up ikke kan fjerne denne form for spredning. Derfor har de også et andet produkt på hylderne der kan fjerne det. Dette produkt består dog af 80% agent orange....

Hvad er det for noget ævl at bringe til torvs?

Ævl - nå ja - det er kun 70% - sorry!!!

Henleder opmærksomheden på:

“RoundUp” (R) Herbicide Not Deadly Enough: Monsanto’s New Version Contains 70% Agent Orange!

http://www.i-sis.org.uk/DMPGR.php

http://www.healthfreedomusa.org/?p=2915 [/quote]

Niels, din første kilde skriver ikke noget om agent orange og din anden kilde henviser til den føste for at underbygge udsagnet om agent orange.

Er vi færdige nu?

 • 0
 • 0

En farmer som dyrker konventionelt i USA behøver ikke engang at have gjort noget forkert. Når Monsantos folk finder deres GMO hans mark, kan de køre bonden ned alene ved at sende nok advokater efter ham, så han går konkurs på advokatregninger eller falder til patten. Ikke fordi de får ret, men simpelthen fordi at farmeren ikke har pengene til at få ret. Og når han er helt nede i kviksandet, så tilbyder de ham et forlig, hvor de trækker ham ud igen, og samtidig skriver han under på at holde kæft.

Er det noget du kan underbygge?

De har gjort noget lignende i Indien, hvor der har været en del selvmord blandt bomuldsfarmere (fordi at gælden dør med farmeren).

Er du bekendt med undersøgelsen som omtales her: http://www.guardian.co.uk/environment/2008...

 • 0
 • 0

Er det noget du kan underbygge?

Det er dokumenteret af en fransk journalist i udsendelsen The World According to Monsanto og i Food Inc. som det skrives ovenover.

Ang. de indiske bønder, så ser det ud til at dit link siger det modsatte. Men jeg må beklage mit manglende kendskab til den organisation som står bag den.

Vh Troels

 • 0
 • 0

Så du ser det ikke som et problem, at agent orange bruges i Monsantos fremtidige produkter?

Men ideen om, at Monsanto opfinder en rasp plante der er modstandsdygtig overfor Roundup er da en fantastisk plan. Dermed er der brug for en endnu stærkere ukrudtsbekæmper, som Monsanto selv laver og derved tjener bunker af penge. Det er da smart!

Eneste minus er så hvad der bruges af ingredienser til den bekæmper, men hvis man laver sine egen dukumentation der viser, at den slet ikke er skadelig, så er det jo rigtig smart.....

 • 0
 • 0

The World According to Monsanto og i Food Inc. som det skrives ovenover.

Men man skal også være klar over at en dokumentar kun viser en side af en sag eller nogle få udvalgte sager. Vi ved allerede at Monsanto er onde, så det er bare for en journalist at fylde nogle gode visuals på, som folk fra stenbroen ikke er vant til, fordi de ikke ved hvordan deres mad bliver lavet. Så journalisten har også et ærinde, og det er ikke nødvendigvis at fortælle hele sandheden, men måske kun en sandhed.

Vh Troels

 • 0
 • 0

.. så husk at samme organisation har haft en (fra en kommunikationsmæssig synsvinkel) fantastisk succes med at overbevise folk om at Round Up er uskadeligt, og bliver neutraliseret når det kommer i kontakt med jord. Jeg kan ikke huske hvor mange brøndboringer der er blevet lukket p.g.a. BAM forurening (det som Round Up bliver "neutraliseret" til), men det er mange. Fra en branche der iøvrigt bevidst prøver at introducerer begrebet "planteværn" om sprøjtemidler i almindelighed. Fuldstændig som at alle våben kun produceres til forsvar. Så hvem var det lige der oprindeligt introducerede det rørende argument om jordens sultne befolkning???

 • 0
 • 0

Debatten om økologisk landbrug og GMO her på ing.dk ligger på niveau med de mest "mobbende" ucensurerede netdebatter, jeg har set.

På andre områder ser det ud til, at moderator jævnlig griber ind, når saglige indlæg mobbes og latterliggøres, og der fremsættes radikale og urigtige udokumenterede påstande - sådan dog ikke om dette emne.

En tosse kan fremsætte flere påstande, end selv en samling af de største eksperter kan nå at tilbagevise - og "tosserne" er sandsynligvis heller ikke interesseret i at blive oplyste. Jeg vil derfor kun bede dem, der vil vide noget, om at klikke på Inga Bachs, Claus Madsens, Per A Hansens eller mit navn og læse nogle af de debatter, hvor vi har oplyst en del om frygten for "det kemiske og kunstige".

Jeg vil dog lige kommentere udsagnet om Agent Orange, da det ikke har været gjort før: Agent Orange består af en blanding af to af de mest brugte "hormonstoffer", som tidligere blev brugt til at bekæmpe ukrudt - 2,4 D og 2,4,5 T. Under Viet Nam-krigen brugte amerikanerne det til at sprøjte ud over jungelen, så alt grønt visnede, så det blev muligt at se soldater, der gemte sig der. - Derfor brugtes enorme mængder, og de blev sprøjtet direkte på folk og i deres drikkevand.

Der blev senere konstateret alvorlige kort- og langtidsskader på befolkningen pga. denne eksponering. De aktive midler har meget lav giftighed, men det viste sig, at måden, de dengang blev fremstillet på, også gav dem et indhold af dioxin, der bevirkede skaderne. Dioxin er så giftigt, at man dengang ikke engang var i stand til at påvise stoffet i de små mængder, der var farlige, så man var ukendt med giftigheden.

Nu har der vist sig et par tilfælde af, at noget ukrudt er blevet delvist immunt overfor RoundUp, hvorfor man har sprøjtet disse marker med et eller begge typer af disse gamle billige stoffer (nu uden bistoffet dioxin) for at udrydde det immune ukrudt.

Når nogen åbenbart har fået det indtryk, at dette er så alvorligt, at det nærmest er kriminelt, da beviser det, at misinformationen om GMOer og deres producenter er enorm. Vinklingen i denne artikel er desværre et eksempel. At der spildes frø fra kulturplanter langs vejen, og at disse spirer, er meget, meget almindeligt (her bygges der en tæt grøn pude af nyspiret korn i vejkanten nogle uger efter, at kornhøsten er begyndt), så at fremstille det som noget enestående og alarmerende er fuldstændigt horribelt.

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

.. har nok alligevel drukket for meget postevand..... ;-)

 • 0
 • 0

Har vi så travlt at det er risikoen værd?

"Ja, for vi skulle jo gerne være nået mindst ét trin videre i experimentet, før de forrige og nuværende trin bliver forbudt," synes at være svaret.

"Experimentet", spørger du vel så.

Kan man stadigt stavnsbinde folk?

 • 0
 • 0

Som én, der endnu ikke er blevet overbevist om at GMO's fortræffeligheder overstiger skyggesiderne, synes jeg ikke at dit indlæg er synderligt anvendeligt. De nævnte personer er subjektivt for GMO og skøjter fint over de ubehagelige problemstillinger, der bliver rejst af de knap så begejstrede: At mere GMO i den nuværende form ikke hjælper ulandenes befolkning, at GMO-afgrøder som det anvendes p.t. medfører gift i vores drikkevand uanset hvad Monsanto har påstået, at de modificerede gener spredes i naturen, og at vi ikke aner, hvilken betydning det vil få.

Det ville være rart, hvis indlæggene kunne besvares sagligt argumenterende, uden at folk af anden observans end de selvproklamerede oplyste skal kaldes tosser.

 • 0
 • 0

Det ville være rart, hvis indlæggene kunne besvares sagligt argumenterende, uden at folk af anden observans end de selvproklamerede oplyste skal kaldes tosser.

Jeg synes ærligt talt at vi er nogle stykker som bruger en del energi på saglig oplysning. I denne tråd Per, Peder, Inga og Jeg. Læs f.eks. mit eller Ingas første indlæg i debatten. Vi er iøvrigt ikke selvproklamerede. Jeg kender ikke Peders præcise cv, men jeg ved at de øvrige faktisk har relevante uddannelser. Formoder det også gælder Peder.

Men et eller andet sted må man trække en grænse for hvor uhyrlige påstande uden dokumntation man vil svare pænt på.

Den med Agent Orange er et udmærket eksempel på hvordan folk fremturer selvsikkert med noget ævl de læst på en aktivistisk hjemmeside eller hørt i en film. Prøv at gå igennem og se hvor mange der ikke har svaret når jeg har bedt om deres kilder. Der var lige Niels med "healthfreedomUSA.org" og en der kunne huske at have set Food.inc. Ikke de tungeste afhandlinger bliver jeg nødt til at konstatere.

 • 0
 • 0

Ang. de indiske bønder, så ser det ud til at dit link siger det modsatte. Men jeg må beklage mit manglende kendskab til den organisation som står bag den.

Vh Troels

Hej Troels. Copy paste fra hjemmesiden:

"The International Food Policy Research Institute (IFPRI) seeks sustainable solutions for ending hunger and poverty. IFPRI is one of 15 centers supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), an alliance of 64 governments, private foundations, and international and regional organizations."

 • 0
 • 0

Jeg bestrider ikke kundskaber hos debattørerne, men anvendelsen. Jo mere jeg sætter mig ind i GMO, jo mere får jeg bekræftet at vi ikke ved nok om hvad vi roder med. Det afholder så ikke nogle fra at udtale sig skråsikkert, og det ærgrer mig at gråzonen mellem "Alt er ok" og "Det er en katastrofe" ikke har nogen synlig befolkning. Der går i hvert fald ikke længe, før den bliver trukket eller skubbet til den ene side af de overbeviste. Klimadebatten er et glimrende eksempel, nano er en anden. Som jeg oplever det, ved vi ikke nok til at kunne udtale os 100% sikkert om de mulige effekter. Det er der så nogle der vælger at gøre alligevel.

Omkring kilder synes jeg nu heller ikke at de GMO-positive slynger om sig med henvisninger - eller kommenterer til den dokumentation, de beder om og får (f.eks. Troels Halkens svar til dig 12:37). Jeg har nok bare dårlig hukommelse, men det vil da være skønt med lidt oplysning af os tosser.

Tilsvarende er argumenterne for, at alt er i orden, ikke noget jeg har kunne bruge til det store indtil videre. F.eks Peter Wirstads "At der spildes frø fra kulturplanter langs vejen, og at disse spirer, er meget, meget almindeligt (her bygges der en tæt grøn pude af nyspiret korn i vejkanten nogle uger efter, at kornhøsten er begyndt), så at fremstille det som noget enestående og alarmerende er fuldstændigt horribelt." Det er sikkert meget almindeligt, men det bliver det da ikke bedre af, når vi taler afgrøder, der skal dyrkes kontrolleret, men nu findes andre steder end de burde. Det ærgrer mig, for jeg vil da gerne overbevises om, at alt er i orden, og at der her er en teknologi, som vi begejstret kan omfavne. Det er bare ikke hvad jeg får ud af argumenterne og dokumentationen for dem.

Det var ikke ævl at bringe Agent Orange på banen, selvom det bliver trukket lovlig karikeret op, når det nu ikke er det helt samme stof. Det er da relevant at trække de oplysninger frem, der har været med til at forme ens holdning, og evt. få dem revideret, og tanken om endnu en sprøjtegift kan da bekymre i hvert fald nogle af os. Det er derimod en nedladende kommentar at komme med om andres indlæg. At oplysningerne kommer fra græsrodssider o.lign. kan vel ikke undre: Monsanto kommer i hvert fald ikke med dem, og når FDA mere eller mindre er lig med Monsanto, kommer de nok heller ikke derfra.

At ting er vist i en film med et budskab (ligesom alle tekster o.s.v. forhåbentlig har), gør det ikke mere underlødigt end andre kommunikationsformer. Mon ikke Monsanto ville have trukket folkene bag Food Inc. o.lign. i retten, hvis de kunne vinde en sag om bagvaskelse? Og især i USA? Her vil jeg så gerne se den 'tunge afhandling', der dokumenterer, at alt er ok som det er. Hvis du ikke kan vise den, synes jeg at du burde acceptere en vis skepsis hos andre.

 • 0
 • 0

Hej Jens Jeg ønsker mig skam også en mere nuanceret debat. Jeg synes bare det er vanskeligt de oplæg og det modspil jeg får. Jeg synes alt krudtet går til at skyde vilde påstande og ikke-historier ned.

Artiklen her f.eks. en ikke historie. Selvfølgelig vil bønderne spilde lidt raps frø og selvfølgelig vil de glyfosatresistente fylde i grøftekanten hvis man sprøjter den med glyfosat. Det er jo ikke det samme som at man har en levedygtig vild bestand af disse planter som kan reproducere og brede sig.

Hvis du læser igen vil du at jeg faktisk har kommenteret Troels svar til mig af 12.57. Dog ikke den del der ville kræve at jeg skulle se/gense to film.

Det er muligt du synes jeg er lidt hård ved dem der henter deres oplysninger fra aktivister, konspirationsteoretikkere og lignende. Jeg for min del synes de ødelægger debatten med skæve indspark de selv burde have udøvet kildekritik overfor. Man kan jo finde folk som påstår hvad som helst på nettet.

Det virker som om du søger mere viden. Det er meget positivt. Jeg vil forslå at du starter med vidensyntesen "GMO - hvad kan vi bruge det til?" som kan hentes her: http://pdir.fvm.dk/Publikationer_-_fotos.a...

Hvis ikke den giver alle de svar du søger, så giver den ihvertfald en god basis for at vurdere de oplysninger du ellers støder på.

 • 0
 • 0

.. så husk at samme organisation har haft en (fra en kommunikationsmæssig synsvinkel) fantastisk succes med at overbevise folk om at Round Up er uskadeligt, og bliver neutraliseret når det kommer i kontakt med jord. Jeg kan ikke huske hvor mange brøndboringer der er blevet lukket p.g.a. BAM forurening (det som Round Up bliver "neutraliseret" til), men det er mange. Fra en branche der iøvrigt bevidst prøver at introducerer begrebet "planteværn" om sprøjtemidler i almindelighed. Fuldstændig som at alle våben kun produceres til forsvar. Så hvem var det lige der oprindeligt introducerede det rørende argument om jordens sultne befolkning???

Nu er det jo klart, at det for det meste er rester (BAM) efter kommuners, vejvæsens, og jernbaners brug af totalmidler, der har forurenet boringer.

Der blev dog også påvist en del lave koncentrationer af AMBA i nogle prøver, men det er senere - med et enkelt undtag - påvist at være fejl hos laboratorierne (AMBA findes også i regøringsmidler) - se:

http://www.mst.dk/Nyheder/Pressemeddelelse...

Der findes desværre ikke nogle oplysninger i denne tråd, der ikke mange gange har været beskrevet i tidligere tråde, som jeg henviste til.

Her er også både gode oplysninger og en kvalificeret meningsudveksling. http://videnskab.dk/content/dk/samfund/hum...

Mvh Peder Wirstad

PS: Den med "tosser" er altså frit efter et ordsprog her i Norge, så det skal ikke tages for mere end det.

 • 0
 • 0

Der synes at være en misforståelse om, at det vil være en katastrofe, hvis GMO-planter spredes i "naturen".

Misforståelsen er kommet af en populær opfatning, at det er en slags monsterorganismer, der vil overvælde den naturlige vegetation. Der er imidlertid ikke nogen GMOer, der er mere konkurrencedygtige i naturen end de traditionelt forædlede kulturplanter.

Muligheden for, at der ved traditionel forædling opstår særlige egenskaber, der kan gøre planten "invasiv" er faktisk langt større, end ved GM-forædling, da der ved traditionel forædling med kromosomfordobling, provokerede mutationer osv. kan komme langt flere - og desuden ukendte - nye egenskaber ind i en ny plante.

At spredning dog er et formelt problem i forhold til økologisk dyrkning, er jo et helt irrationelt problem, idet det er vanskeligt at se, hvorfor GM-forædling ikke skulle være "økologisk".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

Det er selvfølgelig en tangent fra GMO debatten, men belyser måske det essentielle i, om det mest interessante er at diskutere det man tror man ved, eller om der er brug for en risikobetragtning i et større perspektiv.

"-fejl i laboratorierne.." Det er en kilde fra 1997, kun omhandlende københavns vandforsyning. Netop som laboratorierne havde lært at finde AMPA. Siden er der blevet lukket mange offentlige boringer[ http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame...] , og et utal af private boringer [privat kilde,sorry, men jeg betvivler den ikke].

Her er en frisk en fra Landbruget selv (under rubrikken "Planteværn"!) http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plan... som jo ikke kan siges at være en neutral kilde. Alt til trods blev jeg bestemt ikke beroliget af at læse den.

Det interessante er mønstret! Man introducerer et nyt og revolutionerende kemisk stof, som skal bekæmpe noget organisk. Man jubler i en årerække. Man bliver overrasket over, at det også skader andre organismer. Man begynder at undersøge problemet. Man finder stigende koncentrationer af det uheldige stof Man forbyder stoffet Man kæmper med de rester der nåede at hope sig op under reaktionstiden.

Min bekymring er naturligvis, hvor stor skade man i fremskridtets tegn kan nå at lave, inden man opdager fadæsen.

Tilbage til GMO. Der er skade-effekt og sandsynlighed totalt ukendte. Grunden til at GMO er interessant er netop at effekten er stor. De skadelige effekter er sikkert også større. Men det ved vi bare ikke med sikkerhed endnu. Læg dertil turboeffekten fra en stor økonomisk gevinst fra brugerne og ikke mindst promotion fra et erhvervssegment som f.eks.Monsanto, så forekommer det mig som en fæl cocktail, med grumme tømmermænd.

 • 0
 • 0

Her er en frisk en fra Landbruget selv (under rubrikken "Planteværn"!) http://www.landbrugsinfo.dk/Planteavl/Plan... som jo ikke kan siges at være en neutral kilde. Alt til trods blev jeg bestemt ikke beroliget af at læse den.

Det interessante er mønstret! Man introducerer et nyt og revolutionerende kemisk stof, som skal bekæmpe noget organisk. Man jubler i en årerække. Man bliver overrasket over, at det også skader andre organismer. Man begynder at undersøge problemet. Man finder stigende koncentrationer af det uheldige stof Man forbyder stoffet Man kæmper med de rester der nåede at hope sig op under reaktionstiden.

Min bekymring er naturligvis, hvor stor skade man i fremskridtets tegn kan nå at lave, inden man opdager fadæsen.

Tilbage til GMO. Der er skade-effekt og sandsynlighed totalt ukendte. Grunden til at GMO er interessant er netop at effekten er stor. De skadelige effekter er sikkert også større. Men det ved vi bare ikke med sikkerhed endnu. Læg dertil turboeffekten fra en stor økonomisk gevinst fra brugerne og ikke mindst promotion fra et erhvervssegment som f.eks.Monsanto, så forekommer det mig som en fæl cocktail, med grumme tømmermænd.

Fra din kilde - der selv om det er "de anklagede" loyalt gengiver geus undersøgelse:

Der er også eksempler på, at glyphosat på den måde (gennem sprekker i lerjord) er nået ned i boringer, som ikke har været forseglet korrekt <<<

Der er så vidt jeg ved ikke lukket nogle boringer indtil i fjor pga. glyphosat. Der er derimod enkelte gange - som det er refereret - fundet høje koncentrationer ved enkelte prøver - hvor boringen så ved næste prøve er ren. Det er grunden til, at man kan antage, at det er dårlig sikring af boringen - og ikke landbrugets sprøjtning, der er årsagen - da nedsivning over større afstande måtte vedvare i mange år. Vandværkerne selv er nemlig ofte så sikre på glyfosat, at de bruger det til at sprøjte ukrudt omkring små lokale vandværker.

Resten af dine bemærkninger er meningsløse, hvis du ikke mener, at vi skal ophøre med al brug af kemikalier - både i industri, i landbrug og til privat brug. AMPA og de fleste andre nedbrydningsprodukter - og faktisk også rene midler - af de nye pesticider i dansk landbrug har for øvrigt meget lav eller ubetydelig giftighed. I virkeligheden er vi så heldigt stillet, at vi har rigeligt med vand, selv om vi har været så forsigtige, at vi forbyder alle stoffer - giftige eller ikke, hvis de kommer over sikker detekteringsgrænse på 0,1 mg.

Der findes ikke et eneste eksempel - hverken dokumenteret eller under mistanke - på, at et sprøjtemiddel har forårsagt skade eller dødsfald på mennesker, efter at man for mange år siden holdt op med at bruge Bladan og lignende giftige stoffer. - Hvilke andre kemikaliegrupper i industri eller husholdning kan man sige det samme om?

Mvh Peder Wirstad

PS: Jeg har for øvrigt bl.a. drevet som økologisk bonde fra 1990 til 2008. Jeg er således stærkt kritisk til både resursbrug og sikkerhed i landbruget, men det er faktisk den (næsten) fuldstændigt udokumenterede religiøse holdning og fordømmelse af andres meninger, man i stigende omfang møder fra uuddannede mennesker og nystartede bedrevidende økobønder, der til sidst næsten fik mig til at brække mig af lede og bestemme mig for, at jeg aldrig ville sætte mine ben i den gruppe igen. - Jeg ved, at mange har det som jeg - så det er altså det udbytte I "religiøse" har fået ud af jeres antipropaganda.

PPS: Hvis man kom som ny jordboer fra en fremmed klode, ville man selvfølgelig antage, at i tekniskt lavt udviklede lande med næsten ingen kemikaliebrug, ville levealderen være langt højere end i tekniskt højtudviklede lande med et stadigt stigende kemikaliebrug. - Sådan fremstilles den moderne verden af jer "nyreligiøse", hvor "det naturlige" fremstilles som uden fare at leve i.

 • 0
 • 0

"The International Food Policy Research Institute (IFPRI) seeks sustainable solutions for ending hunger and poverty. IFPRI is one of 15 centers supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), an alliance of 64 governments, private foundations, and international and regional organizations."

Claus, jeg så det godt, men det er meget ukonkret og uverificeret.

Vh Troels

 • 0
 • 0

[quote]"The International Food Policy Research Institute (IFPRI) seeks sustainable solutions for ending hunger and poverty. IFPRI is one of 15 centers supported by the Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR), an alliance of 64 governments, private foundations, and international and regional organizations."

Claus, jeg så det godt, men det er meget ukonkret og uverificeret.

Vh Troels[/quote]

Ok. Jeg kan så fortælle/bekræfte at CGIAR/IFPRI er et internationalt samarbejde med en lang historie indenfor humanitær landbrugsforskning. F.eks. var det i dette regi at at de moderne kornsorter, som medvirkede til den grønne revolution blev udviklet. Man kan mene hvad man vil om deres arbejde og nogle af deres donorer, men det er afgjort en seriøs organisation. Det skulle være let at finde yderligere information hvis det ønskes.

 • 0
 • 0

@Peder Hvis "religion" skal have en berrettigelse, så er det når virkeligheden er for kompleks til at overskue. Videnskab er vejen til at skabe klarhed og viden. Når den viden stiger i kvalitet, stiger trygheden man har med de beslutninger der tages på baggrund af videnskaben.

Eller med andre ord, så længe de modeller man har til at forudse konsekvensen ved introduktion af nye giftstoffer ikke er betryggende og gode nok, så er der naturligt nok kun de "religiøse" holdninger tilbage. De vil naturligvis være baseret på værdier og erfaringer på et "ikke videnskabeligt niveau", hvilket giver dem den fordel at de kan udtrykkes af "uuddannede" individer. Det er naturligvis ikke så godt som eksakt videnskab, men det er dog et koncept der har vist sig levedygtigt -på godt og ondt - i menneskehedens samlede historie. Så din nedgøren af "religiøse" synspunkter i denne debat, og stræben efter at måle dem med en "videnskabelig" målestok synes jeg er ærgelig, når nu du åbentlyst er vældig meget inde i stoffet. Og respekt for det i øvrigt.

Så min pointe i det lys er, at der er særlig brug for en kritisk vinkel på introduktionen af teknologier, som har ukendte konsekvenser for menneskeheden, ikke mindst når de introduceres med basis i utilstrækkelig videnskab, og med enorme økonomiske interesser bag.

 • 0
 • 0

Det er usagligt at betegne Monsanto som ond. Fejlen som mange begår er at tro aktieselskaber, og især transnationale aktieselskaber, har moral og kan udvise empati, det er normalt ikke tilfældet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten