Gensplejset cornflakes som globalt forsøg
more_vert
close

Få de daglige nyheder fra Version2 og Ingeniøren. Læs mere om nyhedsbrevene her.

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser, og du accepterer, at Teknologiens Mediehus og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, job og tilbud m.m. via telefon og e-mail. I nyhedsbreve, e-mails fra Teknologiens Mediehus kan der forefindes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Gensplejset cornflakes som globalt forsøg

Af Jens Chr. Pedersen Med gensplejsning vil sommerfuglelarver ikke længere være et problem for majs, men er løsningen for kortsigtet? De amerikanske myndigheder har givet tilladelse til dyrkning af gensplejset majs, som er gjort resistent over for
forskellige sommerfuglelarver. I EU ventes en afgørelse om markedsføring af såsæd af den samme gensplejsede majs inden nytår. Kritikerne frygter, at sommerfuglelarverne nu vil udvikle resistens, så ikke bare den gensplejsede majs, men også den
mikrobiologiske bekæmpelse i skov- og landbrug med Bacillus thuringiensis (Bt), som har leveret resistensgenet, bliver værdiløs. Majs er ikke bare

cornflakes.

Majs er en af de vigtigste kornafgrøder over det meste af kloden. Det er derfor opsigtsvækkende, at de amerikanske miljø- og landbrugsmyndigheder har givet tilladelse til dyrkning af gensplejset majs, som er gjort resistent over for en række
sommerfuglelarver. Firmaerne Mycogen og CibaSeeds, et datter-firma af Ciba-Geigy, har i fællesskab udviklet den gensplejsede majs.

Mycogen kom med gener fra bakterien Bacillus thuringiensis, det vigtigste mikrobiologiske bekæmpelsesmiddel. Bt anvendes til bekæmpelse af larver af sommerfugle, myg og biller først og fremmest i skovbrug, men også for eksempel til bekæmpelse af
Coloradobiller i kartofler og af myggelarver.

CibaSeeds har stået for det meste af arbejdet med de gensplejsede planter.

De to firmaer har nu fået godkendt hver deres sorter i USA, og Ciba's er under godkendelse i EU. Det er langt fra første gang, et firma har fået godkendelse til at udsætte en gensplejset plante med Bt-gener i miljøet, men majs er den hidtil største
afgrøde. Inden for EU har der for eksempel været udført forsøgsudsætninger med bl.a. raps, majs og tomat med Bt-gener.

SMART GIFTSTOF Den godkendte majs danner et Bt-giftstof, som er aktivt mod arter af sommerfuglelarver, heriblandt majsboreren, samt to forskellige majsmøl og en majsugle. Ifølge CibaSeeds giver disse skadedyr tab for 800-900 millio- ner dollar årligt
Den godkendte majs danner et Bt-giftstof, som er aktivt mod arter af sommerfuglelarver, heriblandt majsboreren, samt to forskellige majsmøl og en majsugle. Ifølge CibaSeeds giver disse skadedyr tab for 800-900 millio- ner dollar årligt
alene i USA. Derfor er der også en række andre firmaer, der arbejder med at udvikle Bt-majs. Monsanto har således givet en ver- densomspændende licens til sin Bt-majs til en anden gigant på markedet, det schweiziske firma Sandoz. I Europa er det
majsboreren, man primært vil bekæmpe med den gensplejsede majs, som tænkes markedsført i Frankrig,
Tyskland, Østrig, Italien, Spanien og Grækenland. I Danmark dyrkes majs normalt ikke til modenhed og majs-boreren anses ikke for noget større problem for majsdyrkningen her i landet.

Bt-bakterier producerer en række forskellige varianter af proteiner, som typisk kun er giftige for insekter med basiske forhold i tarmkanalen.

Derfor er de harmløse for for eksempel køer og mennesker, som spiser af Bt-majsen.

Giftstoffernes høje specificitet er en del af baggrunden for, at Bt-bak- terien har fået en stor udbredelse til bekæmpelse af bl.a nonne-angreb i det nordamerikanske skovbrug. Midler baseret på Bt-bakterier menes at udgøre over 90 procent af markedet
for mikrobiologisk bekæmpelse.

Bt-midler betragtes på mange områder som et miljømæssigt attraktivt alternativ til de kemiske midler.

FRYGT FOR RESISTENS Tilhængere af Bt argumenterede igennem mange år for, at insekterne ikke ville udvikle resistens over for et mikrobiologisk middel som Bt. Det var kun noget, der skete for kemiske insektmidler, som vi for eksempel kender det fra
Tilhængere af Bt argumenterede igennem mange år for, at insekterne ikke ville udvikle resistens over for et mikrobiologisk middel som Bt. Det var kun noget, der skete for kemiske insektmidler, som vi for eksempel kender det fra
stuefluen.

Efter en 10-15 års brug af Bt er de første historier om resistens imidlertid dukket op, og det er nu almindeligt anerkendt, at man også ved forkert brug af Bt kan fremelske resistens i skadedyrene. Ikke så underligt eftersom virkningen af Bt er baseret
på et kemisk giftstof.

Kritikerne af Bt-majsen er bange for, at når kæmpe arealer sås til med Bt- holdig majs, så skal der nok et eller andet sted være en sommerfuglelarve, der overlever - hvorefter dens afkom vil have fri adgang til et kæmpe spisekammer.

  • Udviklingen af resistens over for Bt er ikke nødvendigvis uundgåelig.

Men vores erfaring viser, at der ikke er grund til at tro andet, siger David Andow fra University of Maryland til bladet Bio/Technology. I Danmark har ansøgningen om markedsføring været sendt til høring, og bl.a.

Forskningscenter Risø, Foreningen af Danske Biologer, Den Kongelige Veteri- nær- og Landbohøjskole og Noah har peget på, at brugen af den gensplejsede majs kan have en negativ effekt på brugen af traditionelle Bt-midler på grund af resistensudvikling.

Mycogen tror imidlertid ikke, der vil komme resistens; først og fremmest fordi niveauet af Bt-gift er så højt i majsplanterne. Mycogens majs producerer 20 gange så meget Bt-gift, som der er nødvendigt for at dræbe majsboreren. Dermed mindskes risikoen
for, at en larve kan overleve i en niche med et lavt gift-niveau - og derved udvikle resistens.

Dette har netop været en af Bt-plante fortalernes hovedanker mod brugen af Bt-bakterier. Ved sprøjtning fra fly vil der uundgåeligt være områder, hvor koncentrationen af Bt-gift er for lav til at slå larverne ihjel, så resistens kan udvikles.

Skov- og Naturstyrelsen hæfter sig ved, at Bt-majsen kun indeholder et enkelt Bt-gen, som insekterne evt. vil kunne udvikle resistens over for, mens Bt-bakterierne normalt vil have flere strenge at spille på.

David Andow og andre kritikere foreslår, at man skal dyrke konventionelle majs-planter imellem Bt-majsen. Teorien er, at ved at lade nogle insekter overleve uden selektionstryk fra Bt-giften, så er der mindre sandsynlighed for at få en epidemi af
Bt-resistente skadedyr.

ET FORSØG I GLOBAL SKALA Den amerikanske miljøstyrelse, EPA, har svaret ved at give Mycogen og CibaSeeds en godkendelse for fem år med krav om at firmaerne overvåger udviklingen af resistens og iværksætter et program til at begrænse resistensudviklingen.
Den amerikanske miljøstyrelse, EPA, har svaret ved at give Mycogen og CibaSeeds en godkendelse for fem år med krav om at firmaerne overvåger udviklingen af resistens og iværksætter et program til at begrænse resistensudviklingen.

Kritikerne mener, at disse undersøgelser skulle have været foretaget før EPA gav tilladelse til ubegrænset dyrkning af Bt-majs.

I Danmark oplyser Miljøstyrelsen, at man har meddelt EU-Kommissionen, at Danmark ikke har indvendinger imod tilladelsen til markedsføring af Bt- majsen, når blot det på frøemballagen er anført, at majsen er gensplejset.

sortSortér kommentarer
  • Ældste først
  • Nyeste først
  • Bedste først
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten