Gennembrud for telemedicin på Frederiksberg

Frederiksberg Hospital står foran det store gennembrud med telemedicin. Klaus Phanareth, der har arbejdet med telemedicin i otte år, har netop sendt de første patienter med rygerlunger (KOL) hjem. Ikke fordi de var udskrevet, men fordi en "hospitalkuffert" med udstyr gør det muligt med en "hjemmeindlæggelse".

Første patient havde på hospitalet været igennem de indledende undersøgelser, og da det blev vurderet, at han var stabil nok til at forlade sygehuset, gik der nøjagtig 27 minutter fra han forlod hospitalet, til han var klar til virtuel stuegang i hjemmet.

Han blev således kørt hjem i en Falck-bil, mens teknikere fulgte efter for at sætte en monitor med kamera og tilkaldeknap op i hjemmet. Fra denne kan patienten kommunikere med lægen ved den daglige stuegang, måle lungefunktion, puls, iltmætning i blodet, tage temperaturen og samtidig slippe for at ligge i en hospitalsseng dagen lang.

Overlæge Klaus Phanareth, Frederiksberg Hospital, frigør ressourcer på hospitalet ved at sende patienter hjem med en såkaldt hospitalskuffert. (Foto: Das Büro) Illustration: Das Buro

Samtidig sparede hospitalet en indlæggelse, der kunne frigives til mere medtagede patienter. Skulle der blive brug for noget akut i hjemmet, har hospitalet oprettet en udgående enhed af sundhedsfagligt personale, der kan rykke ud.

90 patienter sendes hjem

»Der er en masse ressourcer, der går til spilde, når patienter bare ligger i 23 timer og venter på næste stuegang. Vi er ved at drifte os ihjel på hosptialerne, og samtidig vil patienten jo også gerne være i sit eget hjem,« siger Klaus Phanareth.

Frederiksberg Hospital råder i øjeblikket over tre hospitalkufferter, men regner med at øge antallet med et par stykker om ugen. Det gør det muligt for hospitalet at sætte det helt store projekt med 180 KOL-patienter i gang. Halvdelen skal løbende sendes hjem med udstyr, mens den anden halvdel fungerer som 'placebo'-patienter, der modtager normal behandling på hospitalet.

Svært at skaffe stabil bredbåndsforbindelse

Grunden til, at projektet har været så mange år undervejs, har ikke været manglende indstilling fra hverken personale eller patienter. Derimod har det været svært at sikre en stabil bredbåndsforbindelse fra hospital til hjem uden det mindste udsving i kvaliteten. Men også det er nu lykkedes.

Klaus Phanareth må på grund af en klausul fra leverandøren ikke udtale sig om de nærmere detaljer, hvilket han tidligere har beklaget over for lægernes fagblad Lægemagasinet. Proprietære systemer kan nemlig vanskeliggøre brede og nationale koncepter, men han håber, at dette system vil vinde større udbredelse, fordi det virkelig vil batte i sundhedssystemet.

Ny algoritme sikrer dataflowet

I store træk er det lykkedes at bundle flere netværk, så hospitalet ikke er bundet til én sendemast, men kan trække fra et bredere felt. Af hensyn til patientsikkerheden har hospitalet ikke turdet sætte de store projekter i gang, før dette kunne lade sig gøre, da det ifølge Klaus Phanareth ikke kan nytte noget, at en patient trykker på nødknappen samtidig med, at en bus kører forbi og snupper bidder af signalet, så datapakker går tabt. Dette har hidtil været et problem med de eksisterende mobile bredbånd, forklarer han.

»Selv ikke TDC troede, at det ville være muligt, og det er første gang, det er lykkedes at bruge flere master på denne måde. Nu er vi 99 procent sikre på at have en velfungerende forbindelse, hvor både lyd og billede kommer sikkert igennem monitoreringsudstyret,« siger Klaus Phanareth om systemet fra den ukendte leverandør, der har arbejdet på systemet i et halvt år.

På landsplan bliver 23.000 KOL-patienter indlagt på sygehusene, og bliver hovedparten af disse sendt hjem med lånt udstyr, vil der kunne spares over en kvart milliard kroner om året, vurderer Klaus Phanreth. Dog, understreger han, er selve besparelsen ikke det vigtige. Det handler om at frigøre og omfordele ressourcer.

»I dag bruger specialisterne halvdelen af deres tid på rutineopgaver i stedet for at se til de svære patienter, der mangler diagnosticering. Telemedicin kan få lægefagligheden og motivationen tilbage på hospitalerne,« siger han.

Dokumentation

Læs mere om det virtuelle hospital