Genmodificeret kylling kan standse fugleinfluenza

Engelske forskere har skabt et nyt våben mod den frygtede fugleinfluenza - en transgenetisk kylling, der ikke kan overføre sygdommen til andre fugle.

Det giver håb om at kunne bremse epidemier og forbedre helbredstilstanden i husdyrhold, men også håb om at kunne nedsætte sandsynligheden for overførsel til mennesker.

Fugleinfluenza (H5N1) er en fuglevirus, som jævnligt har smittet mennesker, især i Asien, hvor der er mange husdyrbrug med hønsehold i tæt menneskekontakt. Virussen kan ikke smitte fra menneske til menneske, men sundhedsmyndigheder i hele verden frygter, at virussen en dag vil mutere, så den bliver i stand til det. I sådanne tilfælde kan en muteret virus blive meget aggressiv og udløse en verdensomspændende, dødelig pandemi. Den spanske syge i 1918 er et eksempel.

Det nye våben mod fugleinfluenza er ifølge forskerne fra Roslin Institute det første skridt mod et brugbart gen-arsenal, der kan bekæmpe mange husdyrsygdomme. (Foto: Wikipedia) Illustration: Wikipedia

Den transgene kylling er blevet modificeret med et gen, som får kyllingens celler til at producere et "aflednings-molekyle", der ligner et vigtigt styringselement i fugleinfluenza-virussen. Virussens reproduktionsmekanisme bliver dermed snydt til at genkende afledningsmolekylet i stedet for de virale arveanlæg, og så går der kludder i reproduktionen.

De nye kyllinger bliver syge, når de inficeres med fugleinfluenzaen, men de er ikke i stand til at overføre sygdommen til andre kyllinger i samme bur, selv ikke helt almindelige kyllinger.

Kyllingerne er genmodificeret hos forskere ved Roslin-instituttet på University of Edinburg. Det er det samme institut, som for 15 år siden skabte det klonede får Dolly, og som siden har genskabt Dolly i fire nye kopier.

»Kyllinger er potentielle værter for nye virus-varianter, der kan overføres til mennesker. Ved at forhindre virus-overførslen mellem kyllinger vil man kunne reducere sygdommens økonomiske skadevirkning og nedsætte risikoen for mennesker, der er i kontakt med de syge fugle,« siger seniorforsker dr. Laurence Tiley fra universitetets afdeling for veterinær medicin.

»Vores genetiske modifikation er et vigtigt første skridt til at udvikle kyllinger, som er helt resistente over for fugleinfluenza. Disse kyllinger er kun beregnet til forskning, de skal ikke ud i handelen,« siger han.

Laurence Tiley forventer, at afledningsmolekylet vil fungere over for alle varianter af fugleinfluenza, og at virussen vil få svært ved at ændre sig så meget, at den overvinder virkningen af molekylet.

Professor Helen Sang fra Roslin Instituttet siger:

»At man kan introducere genetiske forandringer, der ikke kan opnås gennem avl, viser, at genmodifikation er et værktøj, der kan forbedre dyrevelfærden. Det kan også give basis for en forbedret økonomi og fødevaresikkerhed i mange regioner i verden, hvor fugleinfluenza er et væsentligt problem.«

Forskerne regner med, at det ikke vil være svært at modificere svin på samme måde, så de heller ikke kan overføre de farlige vira. En række andre husdyrsygdomme er i kikkerten, og hvis forskerne har samme succes med de videre forsøg, kan de transgene dyr få stor betydning for fødevaresikkerheden i en verden, hvor den menneskelige population vokser hurtigt.

Forskningsartiklen er offentliggjort i magasinet Science 14. januar 2011.

Dokumentation

Pressemeddelelse fra Roslin Institute med video

Emner : Kemi