Genmodificeret korn kan mindske iltsvind

Dansk forsker har udviklet genmodificeret hvede og byg, hvor fosforen kan optages af svin og kyllinger, så den ikke ødelægger vandmiljøet.

Det er seniorforsker Henrik Brinch-Pedersen fra Det Jordbrugsvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet, der står bag afgrøderne, som løser det problem, at dyrene ikke kan optage al den fosfor, der findes i deres foder. I stedet ender det i gyllen og dermed i miljøet, hvor det er en medvirkende årsag til iltsvind.

»Man får udnyttet den fosfor, som findes i kornet. Det vil sige, at den ikke bliver udledt til miljøet via afføringen og giver forurening,« siger Henrik Brinch-Pedersen til DR Nyheder.

Udover at give problemer for vandmiljøet ved brug af almindelige korntyper, bliver landmændene også nødt til at få føjet ekstra fosfor til foderet i en form, som kan optages, så dyrene får den nødvendige fosfor. Og grundstoffet fosfor er en meget sparsom ressource, som vi løber tør for inden for få årtier.

Henrik Brinch-Pedersen har ved hjælp af genmodificering lavet hvede og byg med et ekstra højt indhold af et bestemt enzym, som gør, at fosforen kan optages af dyret. Enzymet er i kornet i forvejen, men ved at flerdoble mængden hjælper enzymet dyret til at optage yderligere fosfor fra kornet.

»Så kan man løse de problemer, som man har haft svært ved at løse effektivt på andre måder,« siger han til DR Nyheder.

Undgå tilsætning

Til Ing.dk forklarer Henrik Brinch-Pedersen, at det er svært at sætte tal på, hvor meget fosfor man kan sikre optag af med planterne, da det er forskelligt fra dyr til dyr, hvor meget de rent faktisk har brug for og dermed optager.

De fleste dyr har ikke brug for al den fosfor, der er i foderet og de vil derfor alligevel ikke optage 100 procent af det, men 60 procent vil også være flot.

Hos de fleste dyr vil man med de nye planter i hvert fald kunne undgå at skulle tilsætte fosfor til foderet.

I dag tilsætter man enzymer til foderet, der gør, at dyrene kan optage mere fosfor fra planterne, men med de genmodficerede afgrøder kan man opnå mere, fortæller Henrik Brinck-Pedersen til Ing.dk.

Han krydser nu fingre for, at erhvervslivet vil investere penge i at få korntyperne ud på markedet, og at politikerne vil lade dem gro på markerne. Men den generelt skeptiske holdning til GMO herhjemme betyder, at der indtil videre ikke er sket noget.

DN siger nej tak

I Danmarks Naturfredningsforening er man meget bekymret for landbrugets forurening af vandmiljøet. Alligevel er foreningen ikke begejstret for GMO-kornet. For hvis man først tillader en type GMO-afgrøde, vil man ikke kunne sige nej til andre, frygter foreningen.

»Det er enten-eller. Landbruget vil helt sikkert presse på for at få genmodificerede majs og andre afgrøder ind også. Så vi ser ikke anden udvej, end at Danmark siger helt nej,« siger Ella Maria Bisschop-Larsen, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, til DR Nyheder.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Med den nuværende befolkningstilvækst er verdens befolkning fordoblet om 50år. Til den tid sætter knapheden på fosfat ind, og der er intet alternativ. Og det er bare eet eksempel.

Vi skal til at diskutere hvordan vi kan stoppe den katastrofale udvikling i befolkningstallene, ift. klima, ressourcer, forurening, landbrugsarealer.

 • 0
 • 0

Peter Hansen:

Vi skal til at diskutere hvordan vi kan stoppe den katastrofale udvikling i befolkningstallene, ift. klima, ressourcer, forurening, landbrugsarealer.

Hvordan kan du dog blive ved med at fremføre det vrøvl, når det hele tiden diskuteres, og vi har fuldstændige entydige beviser på, at problemet løses, hvis vi lykkes med at fortsætte udviklingen mod helsemæssig, social og økonomisk sikkerhed, som har bevirket, at alle fremskrivninger viser, at det globale folketal topper omkring 2050 ved 9.5 mia. indbyggere, hvorefter det vil falde.

Fødevarer, der kan sikre en sikker fødevareforsyning og en stabil økonomisk udvikling indtil da, er således det absolut bedste redskab på "overbefolkningsproblemet".

Mvh Peder Wirstad

 • 0
 • 0

en sikker fødevareforsyning...bedste redskab...

det er jo netop den, artiklen sår tvivl om. Manglende fosfat er da i hvert fald et alvorligt problem.

 • 0
 • 0

Det er værd at lægge mærke til at hele modstanden mod moderne GMO [i modsætning til den traditionelle] bunder i forestillinger om »naturens hellighed« eller om at Gud skabte dyr og planter som de nu engang er, og at det er helligbrøde at ændre på deres gener.

Kort sagt en slags dansk kreationisme, der i USA og andre steder har ledt til forestillinger om at Gud begyndte at skabe verdensaltet lørdag 23. oktober 4004 før Kristi fødsel, ved solnedgang, og at det tog ham seks dage at fuldføre skabelsen, mens den 7. dag brugtes til hviledag ...

GMO-modstanden bygger naturligvis på det skinbarligste vrøvl.

 • 0
 • 0

Peter Wirstad:

Peter Hansen: [quote]Vi skal til at diskutere hvordan vi kan stoppe den katastrofale udvikling i befolkningstallene, ift. klima, ressourcer, forurening, landbrugsarealer.

Hvordan kan du dog blive ved med at fremføre det vrøvl, når det hele tiden diskuteres, og vi har fuldstændige entydige beviser på, at problemet løses, hvis vi lykkes med at fortsætte udviklingen mod helsemæssig, social og økonomisk sikkerhed, som har bevirket, at alle fremskrivninger viser, at det globale folketal topper omkring 2050 ved 9.5 mia. indbyggere, hvorefter det vil falde.

Fødevarer, der kan sikre en sikker fødevareforsyning og en stabil økonomisk udvikling indtil da, er således det absolut bedste redskab på "overbefolkningsproblemet".

Mvh Peder Wirstad [/quote]

Så er vi måske enige om, at en øget madproduktion (globalt) isoleret set ikke løser sult problemet på lang sigt. Måske ville en sådan øgning, fordelt efter behov, ikke engang løse det på kort sigt, da en større madproduktion kunne tænkes at have en øjeblikkelig virkning på hvor mange der ønsker at få børn og hvor mange de ønsker. Tilsvarende kunne en mindskning af madproduktionen mindske befolkningstallet uden at det sker ved ‘ hjælp’ af øget mangel på mad.

Du nævner at man ved GMO kan skabe sikkerhed i fødevareforsyningen. Hvis vi antager at der kan udvikles GMO-afgrøder, der ikke svigter ved pludselige tørker, hvad er så din garanti for, at det ikke vil føre til, at endnu mere tørkeudsatte områder vil blive inddraget til landbrugsland med de samme tørkeproblemer til følge? Desuden løser det ikke befolkningsproblematikken, og når/hvis den løses med forbedrede sundhedsmæssige og sociale forhold, skulle man også være i stand til at takle periodisk tørke , fx .

Det er i øvrigt noget af et sats at slå sin lid til at problemet er løst omkring 2050. Og forestillingen om at der sker, hvor sandsynligt det end er, berettiger på ingen måde til at ødelægge naturens orden med GMO-afgrøder.

 • 0
 • 0

GMO.Vi er blevet forsøgskaniner! Hej Ing.dk brugere.

Lad mig sige en ting. Lad sandheden komme ud.

De økonomiske interesser er så gigantisk store, at vi ikke får sandheden at vide omkring vores fødevare. Ting vi rent faktisk indtager hver hver. 95-99% af alle mennesker gør i hvert fald. Monsanto som er verdens største sprøjtemiddel og GMO producent, samtidlig også en af verdens mest forurenene virksomheder. Skøn kombination hva?!

Ødelægger naturen samtidig med at de forgifter vores fødevare. Skønt!

Den STØRSTE GMO undersøgelse der til dato er udført, blev foretaget af Arpad Pusztai. Han vandt faktisk muligheden for at undersøge GMO kartoftler for industrien. Han var selv meget PRO GMO, men han blev klogere. Efter undersøgelserne sagde han at han havde fundet flere meget uheldige bivirkninger på rotter i hans forsøg. Konsekvensen af den konklusion var så at han blev fyret på stedet og nye trådte til! Sådan arbejder den industri bla. GMO er og bliver et videnskabeligt forsøg. Og vi er selv forsøgkaniner!

Mvh Martin Grundlægger af Stjernesund.dk

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten