Genmodificeret foder kan snart stoppes - og så bliver grisen dyrere

En argentinsk sojamark. Så godt som al soja i landet, der er verdens største eksportør, er i dag genmodificeret. Illustration: Wikimedia Commons/Alfonso

Der kommer til at mangle foder til grise og køer, hvis det bliver ulovligt at importere genmodificerede afgrøder. Det fastslår Landbrug & Fødevarer, som advarer stærkt med ny EU-lovgivning, der vil gøre det muligt for hvert enkelt medlemsland at forbyde import af fødevarer og foder, som indeholder gensplejsede afgrøder. I dag er det et fælles EU-anliggende. Når EU har godkendt en afgrøde til import, må den derfor sælges i alle lande.

Læs også: Nu bliver det endnu lettere at afvise genmodicerede afgrøder på markerne

Når det gælder fødevarer, får det ingen praktisk betydning. Der bliver stort set ikke solgt fødevarer med genmodificerede ingredienser. De skal mærkes særskilt, og så vil skeptiske, europæiske forbrugere ikke købe dem.

Men foder er altså en helt anden snak. Europa importerer 30-35 millioner ton soja om året fra hovedsageligt Sydamerika, oplyser Landbrug & Fødevarer. 80 procent af verdens soja er genmodificeret, og i Argentina gælder det stort set hele produktionen.

Alene Danmark importerer 1,4 millioner ton soja årligt, fremgår det af et notat, som Fødevareministeriet udarbejdede inden valget. Det svarer til 700 gram pr. dansker pr. dag, som strengt taget er et irrelevant mål. For sojaen bliver ikke spist af mennesker, men hovedsageligt af køer og de godt 30 millioner grise, vi hvert år opdrætter herhjemme.

Desuden importerer EU proteinkager af bomuld, som kan være genmodificeret, og genmodificeret majs til foderbrug.

»Der er ikke noget alternativ. Vi kan ikke skaffe protein til at sikre Danmarks foderforsyning fra andre kilder. Hvis det bliver forbudt, vil det med det samme give anledning til nedsat husdyrproduktion,« siger chefkonsulent Bruno Sander Nielsen, Landbrug & Fødevarer.

Han understreger, at det dermed vil koste arbejdspladser, også på slagterier og mejerier.

Læs også: Nu kan Danmark sige nej til genmodificerede majs og kartofler

Grovvareselskabet DLG har beregnet, at et slagtesvin bliver 50 kroner dyrere at opdrætte, hvis genmodificeret foder bliver forbudt.

Bruno Sander Nielsen betegner forslaget fra Jean-Claude Juncker som 'det mest vidtgående', kommissionen kunne fremsætte.

Intet tyder dog på, at Danmark vil forbyde import af soja, som er godkendt af EU i dag. Bruno Sander Nielsen vil ikke gætte på, om andre lande kan finde på at indføre et sådant forbud. Men det kan også have indflydelse på danske landmænd, understreger han.

»Foder bliver importeret fra oversøiske lande og handlet på kryds og tværs i EU.«

Læs også: Omstridt GM-majs glider gennem EU's ministerråd

Landbrug & Fødevarer opfordrer som de øvrige erhvervsorganisationer den kommende regering til at arbejde imod forslaget fra kommissionen. Bruno Sander Nielsen mener, at det kan føre til 'en høj grad af usikkerhed og risiko', som han formulerer det.

Emner : Genteknologi
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

...er årsag til miljøkatastrofer der hvor de dyrkes da genmodificeringen skal gøre planten usårlig for div. sprøjtegifte så der bare kan sprøjtes. Der vil muligvis ikke være samme modstand mod GMO hvis man forbedrede planten på andre områder...

 • 8
 • 7

"Grovvareselskabet DLG har beregnet, at et slagtesvin bliver 50 kroner dyrere at opdrætte, hvis genmodificeret foder bliver forbudt."

Gennemsnits slagtesvinet vejer 84 kilo, så hurtig hovedregning siger at svinekød uden GMO bliver 60 øre dyrere per kilo eller ca. 6-7% prisstigning.

Kan ikke vil ikke. Det er ren ideologi at hænge i GMO foder.

Landbrugets marketing maskine skal nok kunne forklare forbrugere fordelene ved at undgå GMO og dermed beholde sine markedsandele uanset at kødet skal sælges dyrere.

Her er en liste med vægtige grunde til at GMO bare ikke fungerer hensigtsmæssigt. http://listverse.com/2013/06/22/10-problem...

 • 17
 • 6

Når vi ikke engang kan dyrke foderkorn der har nok protein til at være noget værd hvordan tror du lige at 60 øre pr.kg skal betales? Et hint er at bønderne ikke får dækket dem ind mens slagterierne nok skal kræve dem ind hos forbrugerne, og tjek lige om den alm. dansker vil betale mere for mælk, eller om det ikke bare øger importen fra Tyskland hvis dansk mælk bliver dyre. Problemet med folk er at de ingen viden har om hvad landbrug er i dag. Når man nu vil gøre det vanskeligere eller umuligt at få protein via soya og lign., har lovgivning der udpiner den danske jord og ingen at de folk der kræver dette kan komme med så meget som et enkelt forslag til hvordan landbruget så skal drive deres erhverv så det kan økonomisk løbe rundt så har jeg ikke meget til overs for hvad jeg vil kalde bytosser og miljø fanatikeres råben op. Kom med forslag til regler som sikre dansk landbrugs muligheder for at producere produkter der kan sælges i hele verden, til en pris som gør de kan få en forretning til at løbe rundt som også bankerne vil godtage, og ingen "hellige" forudsætninger, virkeligheden tak.

 • 7
 • 10

Den GMO-SOJA - som landbruget importerer fra Sydamerika - sprøjtes fra luften med Round Up og Atrazin i så store mængder at det slår mennesker ihjel - dødsraten er steget 400 % blandt børn og 300% blandt voksne. Børn fødes med misdannelse og for tidligt. Prof. Andres Carrasco fra Universitetet i Boueno Aires har siden 2004 undersøgt Monsantos ageren i området og beskriver og belyser altså disse følgevirkninger denne produktion har. Monsanto samarbejder med DLG- ARLA og DANISH CROWN - Disse foretagender står for importen af 2 millioner tons til Dansk Landbrug om året - Denne fodring gir grisene tyndskid og for at forebygge dette, tilsætter man sojafoderet tetracyclin - kobber og zink - Disse tungmetaller passerer stort set ubrugt igennem grisene og havner i gylle tanken - her køres det ubehandlet ud på marken - hvor harer, agerhøns og rådyr dør - Antibiotikaen/Sulfa gir resistente stafylokokker - MRSA som har terminale forløb på landets sygehuse - de findes i hver 5, pakke svinekød i kølemontren. Dette skandaløse scenarium er jo en katastrofe for et samfund som vores der erklærer sig som oplyst - og som oplyst nation ved man altså, at man slår mennesker ihjel for at producere billige grise til danske forbrugere - hvor amoralsk kan man handle i Danmark, uden at, der bliver taget retslige skridt - Så husk når i køber industrisvinekød at i er med til at slå fattige mennesker ihjel langt væk -

 • 16
 • 7

Når efterspørgslen efter GMO-foder falder, og efterspørgslen efter ikke-GMO-foder stiger, ja så bliver sojaproducenterne nødt til at omlægge deres produktion. Det er lidt ærgerligt det bliver lavet som en frivillig ordning. Hvis EU kunne stå sammen om nej tak til GMO, så ville det kunne rykke noget. Hvis Danmark endnu engang skal være klassens duks, så rykker det ingenting, og så vil priserne helt sikkert stige.

 • 4
 • 5

Kom med nogle seriøse kilder. Afdøde professor Andres Carrasco er ikke videnskabeligt neutral. Hvis du vil forlange, at Verden skal undvære GMO, må du forholde dig til, hvem der ikke skal have mad, eller hvilke naturarealer, der skal inddrages i fødevareproduktion. Synes du, vi har for meget regnskov?

 • 7
 • 8

"Der er ikke noget alternativ", står der i artiklen ovf. Dette er noget vrøvl! Grisefoder fandtes før GMO, og økologiske landmænd kan fortsat klare sig uden GMO. Konventionelt svinebrug er døende, så i stedet for at protestere, bør landbruget stille om til økologi, - så får de også mere end 60 øre/kg mere for produkterne.

Hvor rent, sundt og friskt er i øvrigt foder, der kommer med skib langvejs fra fx. Sydamerika? Og hvad med Indholdet af giftige pesticider, hvor mange ikke er tilladte i DK og EU?

Vi burde ikke have flere svin, end DK selv kan producere foder til.

 • 15
 • 9

Nu var det ikke Jens Fisker der svarede. Hvis du læser linksene jeg sendte, så kan du se det ene (som leder til 4 andre links) er interview med lokalbefolkningen. Du finder næppe nogen i GMO-debatten, som er videnskabeligt neutrale.

Det er en total misforståelse, at GMO er nødvendig for at skaffe mad nok til klodens befolkning. Befolkningstallet stiger ekspotentielt, og det er som at tisse i bukserne at skaffe mere mad. En omfordeling af jordens ressourcer og fødselskontrol er en meget mere langsigtet plan. Men det er nemmere for os at pive over det bliver 50 kr. dyrere at fodre et svin. Det var langt bedre at bruge jorden til at dyrke mad til mennesker frem for svin!

 • 12
 • 6

Artiklen omtaler at vi importerer soja fra Sydamerika. Det er ikke helt korrekt, det vi importerer er et restprodukt fra udvindingen af sojaolie fra sojabønner, som i øvrigt hører til blandt klodens største fødevareemner. Der bliver dyrket det samme mængde soja enten vi bruger sojaskrå eller ikke. Det er heller ikke rigtigt, at vi ikke kan klare os uden sojaskrå til foder, det bliver enten erstattet af andre restprodukter fra olieplanter, korn oa. produkter.

 • 4
 • 6

"Kan du underbygge den påstand?

Tanken med genmodificering er vel at gøre dem modstandsdygtige overfor sygdomme, så det ikke er nødvendigt at sprøjte."

NEJ ideen er, at man ved brug af GMO afgrøder er, at de er gjort ufølsomme overfor visse sprøjtemidler (læs Roundup)så kan sprøjte uden skader på afgrøden Kombinationen GMO og sprøjtemidler (læs Glyphosat/Roundup) er et snedigt udtænkt projekt. Glyphosat er et særdeles betænkeligt middel, der sandsynligvis er stærkt sundhedsskadeligt. Det udrydder ikke kun ukrudt, men også omkringliggende plantevækst. Værre er det, at sprøjtemiddelresterne er på afgrøden, når den høstes og følger med i hele den efterfølgende anvendelse. Desuden er der klare indikationer for, at grundvandet påvirkes. GMO/Roundup markedsføres af en af verdens største kemikaliefirmaer, dvs de har udviklet sig til en af verdens største fødevareproducenter og det sker med vold og magt overalt på kloden. Forretningsmetoderne skal cementere et monopol på afgrøder mm. Det er f.eks. Ulovligt at genså den høstede GMO afgrøde, den er patenteret? Hva ba..... Jo hurtigere man får lukket ned for GMO produkter, jo bedre.

 • 15
 • 5

Den GMO-SOJA - som landbruget importerer fra Sydamerika - sprøjtes fra luften med Round Up og Atrazin i så store mængder at det slår mennesker ihjel

Jens, hvor har du dog læst det sludder henne? Man anvender ikke Atrazin, for det er et totalmiddel, der med garanti slår alle planter ihjel, men ingen mennesker. Som nænt importerer vi ikke GMO-soja, men derimod er restprodukt, som ingen mennesker vil spise. Prøv gerne selv, du kan sojaskrå i foderstofforretningerne. Hvorledes man sprøjter med glyphosat er ret ligegyldigt, stoffet er ugiftigt. Dødelig dosis ligger på ca. 500 mg/kg legemsvægt, så den færdige blandings giftighed ligger lavere end kaffe. Du bør fremlægge dokumentation for dine alvorlige beskyldninger, men det kan du sikkert ikke? Vi får se.

 • 5
 • 11

@Kim,

Kombinationen GMO og sprøjtemidler (læs Glyphosat/Roundup) er et snedigt udtænkt projekt. Glyphosat er et særdeles betænkeligt middel, der sandsynligvis er stærkt sundhedsskadeligt. Det udrydder ikke kun ukrudt, men også omkringliggende plantevækst. Værre er det, at sprøjtemiddelresterne er på afgrøden, når den høstes og følger med i hele den efterfølgende anvendelse. Desuden er der klare indikationer for, at grundvandet påvirkes.

Der er ingen kombination, dokumenter venligst. Hvad er det for klare indikationer, du hentyder til? Ikke i følge GEUS. Der er meget få tilfælde af overskridelser i vort drikkevand, selv om man har anvendt det i store mængder gennem mange år. Glyphosat er et af de mindst mobile stoffer i jorden. Om giftigheden - se ovenfor. Monsanto er for resten ikke en kemikalievirksomhed - og de bruger hverken vold eller magt overfor deres kunder. Hvis ikke man er tilfreds med firmaet, så køber man blot et andet sted. Hvor har du dog alle dine misinformationer fra? Sikkert fra en masse useriøse Youtube indlæg?

 • 5
 • 10

Alle fem link du omtaler, henviser til samme link-loop: fire-fem hjemmesider der linker til hinanden for at give den illusion at der er kilder paa de usaedvanlige paastande.

In 2013 the European commission reviewed a 2002 finding that had concluded equivocal evidence existed of a relationship between glyphosate exposure during pregnancy and cardiovascular malformations and found the evidence "fails to support a potential risk for increased cardiovascular defects as a result of glyphosate exposure during pregnancy."[59] A 2013 review found that neither glyphosate nor typical glyphosate-based formulations (GBFs) pose a genotoxicity risk in humans under normal conditions of human or environmental exposures.[60]

https://en.wikipedia.org/?title=Glyphosate...

Det er en total misforståelse, at GMO er nødvendig for at skaffe mad nok til klodens befolkning. Befolkningstallet stiger ekspotentielt, og det er som at tisse i bukserne at skaffe mere mad.

Saa vi skal bare lade dem sulte ihjel?

Nu har amerikanerne spist GMO i snart tredive aar, over en billion maaltider er det blevet til. Hvis GMO var skadeligt, ville vi vide det nu. Vi kan sagtens broedfoede jordens befolkning, ogsaa naar den naar sit forventede hoejdepunkt paa 11-12 mia. mennesker, ogsaa uden GMO, men jo lavere arealudbytte, desto mere regnskov skal der faeldes, og jo mindre GMO der bruges, jo mere gift skal der sproejtes.

I forlaengelse heraf, burde oekologiske produkter paalaegges en miljoeafgift svarende til det ekstraareal det bruger per produceret kalorie. Det roede Oe-maerke kan vi godt beholde, "Oe" for "Oesterbro-tosseri", og GMO'er kunne maerkes med et gront biodiversitetsstempel.

 • 3
 • 10

Hej Anders Hvis nogen sulter ihjel i Sydamerika skyldes det vel oversøiske fødevareindustrier har så mange penge, nogle af dem er måske endda deres egne, at det giver mulighed for at købe store mængder fødevare i fattige Ulande.

 • 4
 • 3

Vi kan sagtens broedfoede jordens befolkning, ogsaa naar den naar sit forventede hoejdepunkt paa 11-12 mia. mennesker, ogsaa uden GMO, men jo lavere arealudbytte, desto mere regnskov skal der faeldes, og jo mindre GMO der bruges, jo mere gift skal der sproejtes.

Hvad får dig til at tro at befolkningsvæksten på magisk vis stopper ved 11-12 mia? Hvor mange af de svin der produceres i Danmark går til at brødføde de sultne i Afrika?

 • 5
 • 1

I forlaengelse heraf, burde oekologiske produkter paalaegges en miljoeafgift svarende til det ekstraareal det bruger per produceret kalorie. Det roede Oe-maerke kan vi godt beholde, "Oe" for "Oesterbro-tosseri", og GMO'er kunne maerkes med et gront biodiversitetsstempel.

Jeg aner ikke en bjælde om emnet, og jeg er da vældig interesseret I at få nuanceret mit billede. Og herinde kunne der jo fint være folk, der rent faktisk ved noget om det.

Min usikkerhed går mest på, at man sprøjter GMO afgrøder, som er resistente over vise sprøjtemidler, I hele plantens levetid. Min logiske sans fortæller mig, at det giver en risiko for, at der er mange sprøjtemiddelrester i afgrøderne.

Jeg har hørt historier om grise med maveproblemer, men det kan jo være vanskeligt at grave sig gennem mængderne af vrøvl og konspirationsteorier på nettet.

Så er der nogen, der kan lede mig i retning af ordentlige peer reviewed artikler fra anerkendte institutioner, som undersøger hvor mange sprøjtemiddelrester, der er i afgrøderne, og om det har en konsekvens for de køer/svin der spiser dem?

Før jeg ser ret gode undersøgelser, der viser at det ikke påvirker dyrene, så må jeg jo erkende, at jeg ikke synes, at det virker som en pisse god ide, at hælde gift ud over de ting, som jeg skal spise???

Jeg har læst denne her: http://www.organic-systems.org/journal/81/... Som virker rimelig lødig, men som ikke ser på sprøjtemiddelrester, men så vidt jeg kan se, kun på den direkte forskel mellem Non-GM og GM foder, og finder en forskel i maveinfektioner, som de så gætter lidt på hvad skyldes.

Det kan godt være at økologiske grøntsager koster mere areal, og at jeg er en Østerbro tosse. Men jeg er jo en selvisk person, der PT gerne ofrer de ekstra areal på mig selv, fordi jeg ikke rigtig er overbevist om, at sprøjtemidlerne ikke er skadelige for mig - (og mine børn). Men jeg anser mig ikke for øko-hippie, og jeg lader mig sådan set meget gerne overtale til at ændre min indstilling.

 • 3
 • 2

Hvis jeres store vilje til at forsvare Glyphosat overhovedet skal have nogen mening bedes i venligst sandsynliggøre at de nødvendige hjælpestoffer der altid tilsættes er lige så "ugiftige"

P.S. Henvisninger til landbrugets eget medlemsblad vil blive modtaget med behørig skepsis, der står jo heller ikke i skomagernes medlemsblad at det sundeste er at gå barfodet.

 • 9
 • 4

Når man i artiklen kan læse at landbrugets top siger at der ikke er GMO frit foder til rådighed, så bygger det på en løgn! - eller er det et forsøg på at tale godt for GMO. Fakta er at Brasilien sidste år blev spurgt om de kunne levere nok GMO frit soja til Tyske landmænd, svaret var klart og promte "JA" og vi kan tilmed levere rigeligt til HELE Europa, i skal blot bestille det, Brasilien har mange landmænd der i forvejen dyrker GMO frit soja, meget af dette vil umiddelbart kunne certificeres, og så er næste såtid aldrig langt væk, og meget mere NON-GMO soja kan blive plantet. NON-GMO er faktisk en økonomisk fordelagtig afgrøde for landmændene, forudsagt at de kan få en kontrakt!

Hilsen Konventionel Landmand Ib Borup Pedersen

 • 7
 • 2

@Kristian Hougaard

Min usikkerhed går mest på, at man sprøjter GMO afgrøder, som er resistente over vise sprøjtemidler, I hele plantens levetid. Min logiske sans fortæller mig, at det giver en risiko for, at der er mange sprøjtemiddelrester i afgrøderne.

Som jeg skrev ovenfor, saa er det ikke glyphosat eller ingenting, det er glyphosat eller noget vaerre, f.eks. atrazin. Glyphosat har indtil videre vist sig at vaere saerdeles harmloest for mennesker, til trods for at staerke interesseorganisationer som f.eks. Greenpeace, konstant forsoeger at paavise det modsatte.

@Rasmus Kinnerup

Ps. Jeg bor ikke på Østerbro :)

Derfor kan man godt vaere storbytosse. ;)

At spise mindre koed er sagen uvedkommende (det kan man jo goere uanset ens holdning til oekologi) for maalet maa jo vaere at optage saa lidt jord som mulig til landbrug.

Og saa bruger man altsaa ogsaa baade pesticider og funghicider i oekologisk drift. Man goer bare det, at man spreder en levende bakterie (bacillus thuringiensis), der producerer et pesticid og vupti, saa har man ikke sproejtet med pesticider men kun helt 'naturlige' bakterier, og saa kan man bilde storbytosserne ind, at afgroeden er 'giftfri'.

 • 4
 • 7

Jeg forstår ikke, 'man' lader, primært, ét firma i den grad eksperimentere med den globale biosfære! - Selv hvis risici måske er små, vil evt. skader være uoprettelige.

 • 6
 • 4

Jeg forstår heller ikke, dansk landbrug ikke satser langt, langt mere på forædling af produkter fra især svin, i stedet for simpel masseproduktion. Hvis man ser på f.eks Skagen Skinke, er værdien heri jo langt højere end i en almindelig, ubehandlet skinke. Burde vi virkelig ikke kunne konkurrere, med både Frankrig, Italien og Spanien i forædlet svinekød?

 • 6
 • 3

GMO har fået en forkert betydning generelt i samfundet.. GMO afgrøder der er roundup ready er næppe et godt eksempel på forskningens vej til en afgrøde produktion uden brug af sprøjtegifte, men er blot et eksempel på den nemmeste og hurtigste måde og fremme plantevækst

Det er muligt med den korrekte strategi og optimere afgrøde produktion uden genmodificering nødvendigvis er nogen dårlig ting

 • 0
 • 0

Den med 60 øre kiloet..... Jeg er overbevist om at den samlede industri kan få det regnestykke til at blive noget i retning af 5-6 kroner kiloet. Når der løber ekstra omkostninger på fødevarer er producenterne i stand til at fremkomme med de mest utrolige og kreative måder at regne på, så selv garvede skattefolk river sig i håret over at de ikke har den slags folk ansat i "væsenet...."

 • 3
 • 1

@Kristian,

Min usikkerhed går mest på, at man sprøjter GMO afgrøder, som er resistente over vise sprøjtemidler, I hele plantens levetid. Min logiske sans fortæller mig, at det giver en risiko for, at der er mange sprøjtemiddelrester i afgrøderne.

Der er GMO-afgrøder, der er resistente overfor glyphosat, der virker på den måde, at den blokerer for dannelsen af visse aminosyrer, så der ikke dannes protein. Fordelen er, at der så kun skal bruges et enkelt herbicid mod ukrudt, i stedet for flere, samt at man erstatter de mest belastende midler med et mindre belastende. Andre GMO-afgrøder tilføres et gen, der sørger for at planten selv producerer midler mod skadedyr. Så slipper man helt for at sprøjte mod skadedyr, hvilket jo nedsætter risikoen for sprøjterester i afgrøden. De tilladte sprøjtemiddelrester er så små, at de ikke har nogen negative sundhedseffekter, man ligger ca. 100 gange lavere end NOEL-værdien. NOEL er den mængde i planterne, der ingen effekt har. I Argentina dyrkes store arealer med sojabønner, der er en af de vigtigste fødemiddelplanter på kloden. Heraf udvindes sojaolie og sojamel o.m.a. Sojaolie efterlader en rest - kaldet sojaskrå - som har vist sig som et værdifuldt proteinfoder for husdyr, den kan erstatte ca. en tilsvarende mængde korn, som så kan anvendes som fødemiddel. Enten danmark importerer Sojaskrå eller ikke, så vil det ikke have nogen effekt på arealet med sojabønner. hvis ikke sojaskråen kan afsættes, så er det et udmærket brændsel.

Du synes ikke det er "pisse-godt" at hælde gift ud over det, du skal spise. Jamen det gør du da forresten selv flere steder. Men dels ar glyphosat ikke giftigt, dels bliver stofferne, der indgår i den kemiske planteværn da nedbrudt løbende. Resterne kaldes metabolitter, de har ingen målelig effekt på forbrugerne. Man skal f.eks. dagligt drikke ca. 10 tons vand for at få sprøjtemiddelrester i et så stort omfang, at der vil kunne have en målelig effekt. Når du drikker en cola eller en øl får du tusindvis gange mere gift, end du får ved at spise fødevarer. Man kan feks. ikke dyrke frugt uden pesticider, hvis forbrugerne skal købe den. Pesticiderne billiggør produkterne, så der spises flere grønsager. Det har en sundhedseffekt, der er langt større, end evt. negative effekter fra pesticider. Pesticider står for ca. 1/3 (ca. 30%) af klodens merudbytter af fødevarer. Uden pesticider ville man vær nødt til at opdyrke regnskoven i stor stil, hvis alle skulle have muligheder for at få mad i nogen omfang.

 • 6
 • 5

Jeg forstår heller ikke, dansk landbrug ikke satser langt, langt mere på forædling af produkter fra især svin, i stedet for simpel masseproduktion.

Det har man da gjort i mange år - hvor har du været de sidste 50 år? Det samme gælder for produktudviklingen. Problemet er den, at de produkter som mange synes landbruget skal producere, ikke bliver købt af forbrugerne, der stort set udelukkende går efter prisskiltene i køledisken. Da man ville have at danskerne selv skulle opdrætte kalve - efter en Tv-udsendelse om fragten til Holland, så gik man i gang - man lavede et meget fint produkt - Dansk Kalv. Jeg samarbejdede med en producent om fremstilling af et EDB-program til styringen af produktionen, så jeg kender eksemplet. Et prima produkt, mørt og med en meget lavt svind, virkelig lækkert. Men da TV mistede interessen for produktionen, så gik forbrugerne igen efter kød med mange sener og fedt, til gengæld var prisen pr. kg kød lav. Og nu sender vi igen kalve til Holland. Læren er den, at danske forbrugere skal man ikke høre efter, men producere, hvad de vølger at købe.

 • 6
 • 3

så gik man i gang - man lavede et meget fint produkt - Dansk Kalv.

Er det det her du mener, Per?: http://www.danishcrown.dk/Forbruger/Fra-jo...

Det er da fint man behandler kalvene godt men, et højtforædlet produkt kan man jo ikke kalde det.

Problemet er, at 'vi danskere' er blevet vænnet til ekstremt billige fødevarer, hvorfor det er vanskeligt, at få os til at betale den pris kvalitet koster.

F.eks. er det jo helt grotesk, når hakket gris kan købes til priser så lave som 30,-/kg!

 • 5
 • 4

Trods Per A. Hansens fantasifulde forklaringer står tilbage: På jord optaget af svinefoder kan der ikke dyrkes menneskeføde. Foder til danske dyr optager omkring 80 procent af vores landbrugsjord og en betydelig del i Sydamerika.

Det er uhæderligt, grænsende til kriminelt, når blandt andre Per A. Hansen til stadighed skubber klodens fattige og sultne foran sig som gidsel for at fortsætte og endda udvide en stadig mere problemfyldt og frastødende svinekøds-fabrikation.

Falder det dem ikke ind at lemfældig omgang med frit tilgængelige fakta, skader branchen endnu mere end hensynet til sundheden som er en af årsagerne til stadigt faldende forbrug?

Selv den ikke landbrugs-uvenlige Sundhedsstyrelsen, anbefaler ikke længere mælk til helt små børn og anbefaler færre animalske fødevare for at undgå mange af de livstruende sygdomme som følger med vores overforbrug af kød og mælk.

 • 3
 • 5

Trods Veganeren Erik Breslers væverier, står vi tilbage med udenomssnak.

At hans vegetariske agenda absolut vendes mod det vort land er specialiseret i, blot for at skaffe lebenraum for flere vegetarer, er uforståelig. Jeg ved ikke hvordan man ser ud, skulle vi fordøje græs og halm. Måske lig med får? Derfor at ulven skal være her, for at holde bestanden af får nede?

Hvem ved, men nogen henvisninger fortjener det ikke.

 • 2
 • 5

Forkert igen Jan C. Damgaard! Undertegnede er ikke vegetar men trods megen mælk og kødmad dog ikke så svækket at det er umuligt at læse og forstå statistikker og undersøgelser for livslængde velbefindende og sygdom. Generelt lever vegetarer længere end os andre, er mindre syge og har lettere ved at få børn.

P.S. Din helt sikkert venligt mente tyske glose er stavet forkert! men tak alligevel for denne indsigt i din tankeverden.

Nedenfor et interessant link om en gammel mand der har fattet pointen og ændret kostvaner:

http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/...

 • 1
 • 4

Forkert igen Jan C. Damgaard! Undertegnede er ikke vegetar men trods megen mælk og kødmad dog ikke så svækket at det er umuligt at læse og forstå statistikker og undersøgelser for livslængde velbefindende og sygdom. Generelt lever vegetarer længere end os andre, er mindre syge og har lettere ved at få børn.

P.S. Din helt sikkert venligt mente tyske glose er stavet forkert! men tak alligevel for denne indsigt i din tankeverden.

Nedenfor et interessant link om en gammel mand der har fattet pointen og ændret kostvaner:

http://abcnews.go.com/blogs/politics/2014/...

 • 2
 • 4

På jord optaget af svinefoder kan der ikke dyrkes menneskeføde. Foder til danske dyr optager omkring 80 procent af vores landbrugsjord og en betydelig del i Sydamerika. Det er uhæderligt, grænsende til kriminelt, når blandt andre Per A. Hansen til stadighed skubber klodens fattige og sultne foran sig som gidsel for at fortsætte og endda udvide en stadig mere problemfyldt og frastødende svinekøds-fabrikation.

Erik, det er noget sludder, dine tal holder ikke. Ca. halvdelen af landbrugsjorden dyrkes med korn. Du vil gerne have mere, men så bliver der problemer med sædskiftesygdomme, det er ikke unden grund vore forfædre fandt ud af, at sædskifte var nødvendigt. Erik, du lukke øjnene for realiteterne, det man anvender som proteinfoder til svinene er ikke et produkt som et menneske vil spise - det er et restprodukt. Du vil jo heller ikke spise mask - et affaldsprodukt fra ølfabrikationen - vel? Du kan heller ikke fatte, at sojaskrå fra Sydamerika ikke avles aht. svinene, men fra en produktion rettet mod fødevareproduktion - her sojamel og sojaolie, der anvendes i stor stil som "kunstigt kød" At vore husdyr kan udnytte en stor mængde produkter, som ikke er menneskeføde ser du helt væk fra. Du er sikkert et godt menneske, men at kalde en lovlig og godkendt produktion som kriminel tyder på, at der er lidt fanatisme tilstede. Veganere har det samme vrangbillede af virkeligheden. De tænger heller ikke på, at det jo er landmanden, der giver liv og tilværelse til sine husdyr, der plejes og passes med foder etc. Veganerne er imod af slå dyr ihjel, men de ulejliger sig ikke med at give dyrene et liv.

Hvad har du imod at landbruget forsøger at levere fødevarer nok til klodens befolkning?

Mennesket har udviklet sig som kødspisere for tusindvis af år siden. Overgangen til kødspiseriet gav udviklingen et boost, nu var der tid til at udvikle sig, der skulle ikke bruges 12-15 timer dagligt med at samle planteføde. Det gav mere plads til hjernen, mere tid til at lære etc. etc. Det sidste er ikke mine egne overvejelser, men kan læses i antropologiske studier - finde dem gerne i bl.a. "videnskab.dk".

 • 4
 • 3

Per, det er noget sludder, dine tal holder ikke. At halvdelen af landbrugsjorden dyrkes med korn modbeviser ikke at 80 % ender som svinefoder. Hvorvidt det overrasker hr Hansen er vanskeligt at afgøre, men ikke desto mindre er det et for længe siden anerkendt faktum at svin æder korn, endda med største velbehag.

Per A. har byttet om på faktorenes orden for at kunne beskylde undertegnede for at kalde en lovlig og godkendt produktion for kriminel. Det er helt i orden at beskylde andre for noget de ikke har gjort, men hvis det skal lykkes skal det skal gøres mere intelligent.

Måske overrasker det også Per A. Hansen at undertegnede absolut ingen indvendinger har mod landbruget forsøger at levere fødevare til klodens befolkning, men at hælde fem kilo blandet medicin, sydamerikansk soja og byg på et svin for at lave et kilo grisekød påskønnes mere af i forvejen velnærede vesterlændinge, der holder grillhygge, end af Ulandenes reelt sultne og underernærede. Længere er den ikke.

At studier på videnskab.dk har overbevist Per A. Hansen om mennesket har udviklet sig til kødspiser for tusindvis af år siden er sandt, ligeså sandt som mennesket for tusindvis af år siden har udviklet sig til frugtspiser. Det bedste til sidst: oprigtig Cadeau til Per A. Hansens for sidste afsnit! Det efterlader læseren med fornemmelsen at bare vi spiser kød får vi mere tid, hjerne og lærdom. Det er naturligvis ikke rigtigt men det er det til dato bedste pseudo-argument for at spise kød fra døde dyr. Omvendt virker det også, vegetarer skal bruge al deres tid på mad og har ingen tid til læring og udvikler ikke hjernen, det er mageløs manipulation.

 • 2
 • 4

Længere er den ikke.

Eller måske er det i den opfattelse af virkeligheden det ligger? For alt med måde.

At omstille Danmark til en nation af navlebeskuende og selvtilstrækkelige idealister, er et meget polariseret syn. De fleste Danskere ser nationen som en del af verdenen og får det bedste ud af det. Tolerance til forskellighed er dog en forudsætning, særligt hvor vi i høj grad specialiserer os.

 • 2
 • 3

Per, det er noget sludder, dine tal holder ikke. At halvdelen af landbrugsjorden dyrkes med korn modbeviser ikke at 80 % ender som svinefoder. Hvorvidt det overrasker hr Hansen er vanskeligt at afgøre, men ikke desto mindre er det et for længe siden anerkendt faktum at svin æder korn, endda med største velbehag.

Erik, du postulerede at 80% af arealet anvendes som foder til dyrene, det tal har du ikke dokumenteret. Men uanset hvad det korrekte tal er, så viser det jo blot, at landmanden passer sine dyr godt, hvorfor du synes det er odiøst at dyrke mad til dyrene fatter jeg ikke. Svinene forædler blot fodermidler, som du ikke vil bruge til fødevarer, til kød + en række andre produkter. For at fremstille 1 kg kød anvendes under 3 kg svinefoderblanding. Hvad er problemet? Dansk korn bliver boykottet af industrien som anvendelse i brød, hovedsageligt fordi Danmark har udfaset landbrugseksperter til fordel for folk, der intet kendskab har til erhvervet. Af misforståede miljøhensyn er N-normerne sat så langt ned, at kun dyrene kan udnytte det. Danske husdyr fodres ikke med soja som du fejlagtigt påstår, Soja er bønner, hvor man udvinder sojaolie. Det er restproduktet, som vi anvender til husdyrfoder. Så spares der i øvrigt en masse korn, som du er velkommen til at bruge som fødemiddel. Dine tal vedrørende medicin er så forvanskede, at det burde være kriminelt. Hvorfor du ikke synes, at syge husdyr skal medicineres fatter jeg ikke, men det synes dyrlægerne og landbruget. Inden du postulerer at andre er kriminelle, burde du se dine egne indlæg kritisk igennem. Du leverer ingen dokumentation overhovedet, men videregiver blot misinformationer. Hvor har du dine 5 kg medicin fra? Og hvad galt er det i, at husdyrene udnytter en række produkter, som ikke er menneskeføde? Hvad er det for fødevarer, du mener der skulle produceres på vore landbrugsarealer. Landbruget leverer jo de varer, som forbrugerene efterspørger, så hvis du har bedre forslag, skal du endelig ikke brænde inde med dem. Er de gode skal jeg nok rose dem.

 • 3
 • 4

Ak! Var det bare det eneste! Fortsat god dag hr Per A. Hansen.

Erik, det var en fattig bemærkning. Jeg har efterlyst beviser for dit postulat, at mine tal ikke holder - ikke et eneste bevis for påstanden kan du levere. At svin får korn er ikke noget nyt, det avler landmanden jo selv på sin jord. Kornet forædles til kød + en masse andre produkter, som sælges - det giver valuta, som du så udnytter når du køber tøj, biler, elektronik mv. Du b rokker dig over, at kornet ikke i stedet sælges som menneskeføde. Jamen begynd selv med et godt eksempel - spis gerne byggrød hver dag. Men det er en bedre forretning at forædle byg via husdyrene!

 • 1
 • 3

@John,

Det er da fint man behandler kalvene godt men, et højtforædlet produkt kan man jo ikke kalde det.

Enig, det kaldte jeg det heller ikke. Det var et eksempel på, at landbrugets fulgte ønskerne fra forbrugerne (læs: Tv-udsendelse) Det gik fint så længe TV fulgte det op, men så mistede forbrugerne interessen. Der er mange eksempler på netop mere højtforædlede produkter. Når de efter forbrugerkrav kommer på markedet, så viser alle erfaringer, at forbrugerne har mistet interessen og går efter de billigste varer, derfor havner kødet fra udtjente malkekøer i danske butikker.

 • 1
 • 3
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten