Genernes supermarked er bankerot

Få steder i verden deltager en hel befolkning i et genetisk eksperiment. Men det er netop, hvad der har været tilfældet på Island, hvor biotekselskabet Decode har haft stort set hele befolkningens dna i sin forskningsdatabase til brug for at finde genetiske forklaringer på sygdomme som cancer, diabetes og skizofreni.

Men nu er det slut i denne omgang. Decode, der er noteret på den amerikanske Nasdaq-børs, er netop trådt i betalingsstandsning og har indgivet en såkaldt Chapter 11-erklæring, der midlertidigt beskytter selskabet mod kreditorerne, mens mulighederne for overlevelse afprøves.

Decode blev etableret i 1996 umiddelbart efter afdækningen af det humane genom af daværende professor på Harvard dr. med. Kari Steffanson. Han koblede hurtigt genomafdækningen med mulighederne for at finde genetiske fingeraftryk for sygdomme som cancer og diabetes i den islandske befolkning.

Decode fik adgang til medicinske journaler fra hele den islandske befolkning, hvilket gjorde den islandske befolkning genialt som genetisk supermarked.

Men det lykkedes aldrig Decode at finde en forretningsmodel, der kunne sikre selskabet en løbende indtægtskilde, på trods af at selskabet var det første til at bruge nettet til at tilbyde en personlig genetisk profil på baggrund af en dna-prøve fra munden.

Udnyttelsen af de genetiske profiler til udvikling af deciderede lægemidler har vist sig betydeligt mere vanskelig end oprindeligt antaget. Omkostninger løb også i vejret, og selv omsætningen sidste år kun nåede op å 250 millioner kroner, fik Decode et underskud på 400 millioner kroner.

I forbindelse med betalingsstandsningen har selskabet oplyst, at det ligger inde med aktiver for omkring 350 millioner kroner. Gælden er på over 1,5 milliarder kroner.

Siden årsskiftet har Decode indledt et samarbejde med et amerikansk investeringsselskab om frasalg af aktiviteterne, heriblandt selskabets medicinske udviklingsafdeling, database over genomer samt den forretningsenhed, der rummer analyser af dna.

Udsigten til, at Decodes datasamling bliver spredt, ærgrer lektor på Århus Universitets Center for Bioinformatik (BiRC) Thomas Mailund. Han har netop afsluttet et projekt i samarbejde med Decode og står foran at begynde et nyt.

»Decode har nogle af de bedste statistikere inden for sygdomsgener. Man kan jo bare kigge på, hvad de har fået lavet inden for de seneste tre år, hvor op mod halvdelen af alle opdagelser inden for sygdomsgener er gjort af gruppen omkring Decode. De har selvfølgelig unikke data, men det er også en god gruppe, så det vil være brandærgerligt, hvis selskabet lukker,« siger han.