Gen-database opdagede hurtigt ny resistent bakterie

I går kom det frem, at et nyt resistent gen er blevet opdaget i Danmark. Resistensgenet er fundet i prøver fra importeret kyllingekød – nogle helt tilbage fra 2012 - og i én patientprøve fra 2015.

Genet, der bærer navnet mcr-1, er kun tidligere blevet registreret i Kina, hvor det blev fundet i colibakterier blandt både grise, kyllingekød og mennesker. Det fortalte en videnskabelig artikel i tidsskriftet The Lancet d. 18. november i år.

Læs også: Seruminstituttet: Campylobacter fra kyllinger er kun toppen af isbjerget

Hvordan genet er nået til Danmark er endnu ikke kortlagt, men DTU Fødevareinstituttet og Statens Serum Institut (SSI) har hurtigt kunne danne overblik over situationen, fordi mange bakterier siden 2009 har fået deres DNA-profil kortlagt i DTU Fødevareinstituttet og DTU Systembiologis computere ved hjælp af hel-genom-sekventering. Det skriver DTU på deres hjemmeside.

Det er ved screening af disse gen-databaser, som indeholder flere tusinde prøver, at de to institutter har påvist mcr-1 i ét isolat fra en blodinfektion hos en patient fra 2015 og fem isolater fra importeret kyllingekød fra perioden 2012 til 2014, oplyser SSI.

SSI har på nuværende tidspunkt undersøgt over 500 bakterier isoleret fra mennesker, og DTU har undersøgt over 2000 bakterier fra dyr og råt kød.

Sparer måneders arbejde

Tidligere var det nødvendigt for forskerne at udtage nye bakterieprøver, opsætte nye detektionsmetoder og udføre nye analyser, før man kunne aflægge rapport til myndighederne.

Men gen-databasen giver et overblik i løbet af et par timer, og sparer derved forskerne for flere måneders arbejde, lyder det fra DTU. Det resistente gen blev tilgængelig for de danske forskere d. 23. november

Læs også: Ny metode sekventerer hele MRSA’s genom i ét hug

»Disse fund demonstrerer dels betydningen af at have velfungerende overvågningsprogrammer, dels styrken ved helgenomsekventering. Det bevirker, at vi meget hurtigt er i stand til at få et overblik over nye trusler og herved agerer hensigtsmæssigt,« siger overlæge Robert Skov fra SSI til deres hjemmeside.

Han afviser dog, at den nuværende situationen er kritisk.

»I dette tilfælde kan vi sige, at der ikke er tale om en akut kritisk situation. Overvågningen fortsætter og sundheds- og fødevaremyndigheder kan i ro drøfte, hvilke konsekvenser dette fund eventuelt får, herunder om vi skal intensivere overvågningen,« siger Robert Skov.

Læs også: Rapport: Dramatisk stigning i brugen af antibiotika

Mcr-1-genet medfører resistens over for colistin, et antibiotika af typen polymyxin, der er den sidste mulighed for at behandle infektioner med multiresistente såkaldt gramnegative bakterier (CPO-bakterier) som eksempelvis E.coli-bakterier og klebsiellabaktierier.

Alle seks bakterie-isolater var multiresistente af typen ESBL, men ikke af typen CPO, dvs. der er foreløbig ikke fundet mcr-1 i CPO-bakterierne.

SSI oplyser, at resistensgenet er fundet hos en ældre, kræftsyg mand, som ikke for nyligt har været ude at rejse.

Emner : Bakterier