Gasrør til Polen trues af polsk-norsk uenighed

Polsk-norsk uenighed om fremtidige leverancer af naturgas truer nu tidsplanen for Dongs ambitiøse gasledning, der efter planen skal anlægges mellem Danmark og Polen. Med i gruppen bag Baltic Pipe, som ledningsprojektet hedder, er både norske Statoil som gasleverandør, det polske gasselskab POGC som gaskøber og endelig Dong som gasleverandør og -transportør. Men den norsk-polske gashandel - som stadig forhandles - er netop forudsætningen for, at det 2,5-3,5 mia. kroner dyre gas rørs projekt kan realiseres. Ifølge planerne skulle aftalen omkring Baltic Pipe have været underskrevet inden nytår, men nu ser det ud til, at det godt kan gå hen og blive sommer, inden parterne kan blive enige - alt efter hvem, man taler med.

I Dong er man optimister, og funktionschef Poul Dons Christensen sætter sin lid til et kommende tre-parts topmøde i slutningen af januar. Her håber han, at parterne kan blive enige om en principaftale: - Vi behøver ikke en helt færdigforhandlet gassalgs-aftale mel lem Norge og Polen, men blot en rammeaftale om, at man vil sælge og hvor meget. Så kan vi forhandle videre om rørledningen og derefter kan Dong og POGC færdigforhandle salget af de planlagte omkring to mia. kbm naturgas om året, siger han. Poul Dons Christensen til føjer, at beslutningen om at gennemføre ledningsprojektet skal tages i løbet af foråret, hvis rørledningen skal kunne tages i brug i oktober 2003. - Men omvendt vil vi hellere skyde projektet et år end risikere, at det slet ikke blive realiseret, siger han. Det vil i givet fald koste Dong penge i manglende gassalg. Fra Statoil, som forhandler på vegne af de norske olieselskaber, er assisterende kommunika tionsdirektør Wenche Skorge ikke særlig meddelsom omkring de igangværende forhandlinger med polakkerne, som hun håber vil være afsluttet i løbet af foråret. Forhandlinger tager udgangspunkt i leverancer på omkring fem mia. kbm naturgas pr. år. - Sådanne forhandlinger tager ofte længere tid end parterne selv forestiller sig, siger hun. Men hun tillægger afgjort ikke trepartsmødet i januar speciel vægt som dér, hvor de store beslutninger træffes: - Vi holder jo jævnligt møder som disse i gruppen, men har ikke specielle forvetninger til et enkelt møde. Og vi skal først have afklaring på gassalget og på transportspørgsmålet, før vi endelig kan tiltræde en aftale omkring Baltic Pipe, siger Wenche Skorge. Planerne for et gasrør fra Danmark til Polen blev taget op sidste år, da gasreserverne i Nordsøen blev opskrevet, og Dong derfor kunne forudse et gasoverskud på 2-3 mia. kbm. I februar 2000 indledte Dong og polske POGC officielt forhandlinger om gaseksport fra Danmark og om at etablere den omtalte gasledning. Og i oktober 2000 kom Statoil til, og de tre parter bandt sig til at undersøge muligheden for, at den planlagte naturgasledning kan bruges til transport af norsk gas til Polen.