Gaslager gør Limfjords-muslinger til kviksølv-bomber
more_vert
close
close

Vores nyhedsbreve

close
Ved at tilmelde dig accepterer du vores Brugerbetingelser og accepterer, at Mediehuset Ingeniøren og IDA-gruppen lejlighedsvis kan kontakte dig om arrangementer, analyser, nyheder, tilbud mm via telefon, SMS og email. I nyhedsbreve og mails fra Mediehuset Ingeniøren kan findes markedsføring fra samarbejdspartnere.

Gaslager gør Limfjords-muslinger til kviksølv-bomber

Op til to kilo kviksølv og 256 kilo bly kan ende i den lille, naturbeskyttede Lovns Bredning, en del af Limfjorden, når statens el- og gastransmissionsselskab Energinet.dk går i gang med at skylle kæmpestore huler ud af en salthorst 1,5 kilometer nede i undergrunden for at udvide sit naturgaslager.

Det viser beregninger foretaget af Danmarks Fiskeriforening på baggrund af VVM-redegørelsen, som er udarbejdet af Rambøll for Energinet.dk med Miljøministeriets center i Århus som ansvarlig myndighed.

Når tungmetallerne bliver skyllet ud i den lille bredning, vil de blive opfanget af de store banker af muslinger, som fiskerne dyrker i området.

Energinet.dk's skematiske tegning af kavernerne i salthorsten, hvor gassen skal lagres.

»Det er jo helt forrykt«

Alligevel er der ingen krav om, at netop blåmuslingerne bliver målt for deres indhold af blandt andet kviksølv, i udledningstilladelsen fra Miljøministeriet.

»Det er jo helt forrykt,« lyder dommen fra biolog Jens Kjerulff Petersen, direktør for det uafhængige Skaldyrcenter i Nykøbing Mors.

Han fastslår, at der er risiko for, at de forurenede muslinger havner på danskernes spiseborde.

Ganske vist gennemfører fødevaremyndighederne lejlighedsvise målinger af blandt andet tungmetaller, men det er langt fra tilstrækkeligt til at opfange alle tilfælde af forurening. Og målingerne er slet ikke egnet til at fastslå, om der er et generelt problem med udledningen af saltvandet fra naturgaslageret.

Giver det mening at fortynde vand med tungmetaller?

Ifølge en anden biolog, Henrik S. Lund fra Danmarks Fiskeriforening, er muslinger ellers »en sindssygt god organisme« til at overvåge miljøtilstanden.

»Muslinger filtrerer en masse vand, og netop derfor vil tungmetallerne også opkoncentrere sig i dem,« siger han.

Tungmetallerne er indlejret i den gigantiske salthorst 1,5 kilometer nede i undergrunden, hvor naturgaslageret ligger. Naturgassen er lagret i store huler, kaldet kaverner, i salt-laget.

Energinet.dk vil udvide lageret til 11,1 millioner kubikmeter. Det vil sikre, at lageret kan sende 1,5 millioner kubikmeter naturgas op til vinterfrysende danskere.

Energinet.dk vil etablere de nye kaverner ved ganske enkelt at skylle saltet væk med havvand, som hentes fra Limfjorden seks kilometer borte. Skyllevandet ledes ud i Limfjorden igen - i Lovns Bredning. Inden da bliver det fortyndet med mere havvand for at bringe koncentrationen af både salt og tungmetaller ned.

»Det bygger på en forældet tankegang at tro, at vi bare kan fortynde os ud af problemet,« konstaterer Jens Kjerulff Petersen fra Skaldyrcentret.

»Det holder ikke. Det giver ingen mening at udlede noget, som du ved, at der er tungmetaller i, og så tro, at så længe du fortynder det, kan du bare fortsætte. Det ændrer jo ikke på, at mængden af tungmetaller er den samme,« supplerer Henrik S. Lund, Danmarks Fiskeriforening.

Gamle målinger svinger voldsomt

Problemerne med tungmetaller var kendt, allerede da de nuværende kaverner blev skyllet ud i 1980'erne. Derfor blev der dengang foretaget målinger i Lovns Bredning.

»Men i VVM-redegørelsen står, at målingerne ikke er troværdige. Der var mellem årene nogle frygtindgydende forskelle på op til faktor 20 i koncentrationen af tungmetallerne,« konstaterer Jens Kjerulff Petersen.

Han kalder det »dybt problematisk«, at myndighederne helt frem til 1990'erne ikke var i stand til at gennemføre troværdige målinger af tungmetallerne.

Danmarks Fiskeriforening har taget udgangspunkt i, hvad foreningen selv betegner som »worst case-scenarie«, i sine beregninger af, at der kan blive udledt op til to kilo kviksølv og 256 kilo bly. Foreningen gør opmærksom på usikkerhederne, men slår fast, at det er lige så usikkert, om de lavere værdier, der er benyttet i VVM-redegørelsen, kan bruges.

»Det samme worst case-scenarie vil medføre, at koncentrationerne af bly og kviksølv i udskylningsvandet vil ligge 26 og 14 gange højere end de seneste målinger fra Danmarks Miljøundersøgelser for hele Limfjorden,« skriver foreningen i sit udkast til høringssvar.

Høringsfristen forlænget

Lokale sports- og erhvervsfiskere er ligesom kommunerne og Naturfredningsforeningens afdelinger rundt om Limfjorden stærkt bekymret for udsigten til, at der bliver udledt 16,8 millioner tons salt til fjorden over en periode på 25 år.

Fristen for at komme med indsigelser til VVM-redegørelsen og udledningstilladelsen er netop blevet fordoblet med otte ekstra uger, efter der lokalt har været stor utilfredshed med blandt andet et borgermøde. Der er stillet flere spørgsmål til gaslageret og salt- og tungmetaludledningen i Folketinget. Den nye miljøminister, Karen Ellemann (V), kalder sagen kompleks og har bedt om mere tid til at svare.

Hvis VVM-redegørelsen og udledningstilladelsen går igennem, skal Energinet.dk stadig have grønt lys fra Energistyrelsen til at udvide gaslageret. Energistyrelsen behandler ansøgningen sammen med en ansøgning fra et firma kontrolleret af det malaysiske olieselskab Petronas, som vil anlægge et gaslager under Tønder.

Dokumentation

Miljøcenter Århus' samling af materiale om gaslageret

Hvorfor skal det skylles ud? Har vi ikke en masse saltlagre der er tomme?
Har ingen forestilling om hvor meget 17mio tons salt(-lage) fylder - eller hvor meget der blev dumpet på vejene i vinter (men det var træls at køre i).
Bevares, så kommer der 2 kg kviksølv og 256kg bly på vejene i stedet, men dér kommer der sgu så meget i forvejen...

  • 0
  • 0

Det undrer mig noget, at indlæg om meget små eventuelle og tvivlsomt målte udledninger fra brændeovne kan resultere i hundredevis af indlæg og meninger, mens dette ...???

Er det for stort eller hvad ?

  • 0
  • 0

Det undrer mig noget, at indlæg om meget små eventuelle og tvivlsomt målte udledninger fra brændeovne kan resultere i hundredevis af indlæg og meninger, mens dette ...???

Er det for stort eller hvad ?

Selvfølgelig ikke. Jens Kjerulff Petersen fra Skaldyrcentret siger meget rammende: »Det bygger på en forældet tankegang at tro, at vi bare kan fortynde os ud af problemet,«.

Det gælder såvel i Limfjordens vande som i luften, hvor brændeovnene sviner.

Men mest af alt gælder det i den brede miljødebat, hvor eksempelvis brændeovnsejere ikke kan se egen røg for alle andre miljøproblemer. Lige nu er du igang med at fortynde brændeovnsproblemerne med en Limfjordsdebat. Det er der faktisk ingen grund til.

  • 0
  • 0