Gamle ovne udleder 80 procent af alle partikler fra brændeovne

Gamle ovne udleder 80 procent af alle partikler fra brændeovne

Hvis partikeludledningen fra brændeovne skal nedbringes inden for en overskuelig fremtid, skal de gamle ovne skrottes. Venstre er klar med tilskud.

Partikler fra brændeovnsrøg er årligt skyld i 200 danskeres for tidlige død, og hvis det tal skal ned, er der kun én vej: De omkring 470.000 gamle brændeovne i danske hjem skal skrottes.

Det fastslår fagfolk, som dermed peger på helt andre midler end regeringen, der i sidste uge lagde op til en oplysningskampagne om korrekt fyring.

De ældre brændeovne, købt før der kom strammere krav til ovnene i 2005, står samlet set for næsten 80 pct. af partikeludledningen fra de danske brændeovne. Ser man på de nye svanemærkede ovne, udledte de kun 7 pct. af de knap 12.000 ton partikler fra brændeovne, selv om de udgjorde 20 pct. af alle brændeovne i Danmark i 2012.

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi beregner partikelemissionen på baggrund af emissions­værdier og data for brændeforbrug.

Udleder fem gange så mange partikler

Seniorforsker Jes Sig Andersen fra Teknologisk Institut, der har målt på brændeovne i ti år, vurderer, at mange gamle ovne udleder helt op til fem-ti gange så mange partikler pr. indfyret GJ brænde som en moderne svanemærket ovn:

»Derfor batter det ikke på den samlede partikeludledning at stramme kravene til nye ovne, så længe de gamle brændeovne stadig står tilbage,« siger han.

Læs også: Kritik af minister-plan: Vi skal skrotte de gamle brændeovne

I en rapport fra 2013 har Force m.fl. for Miljøstyrelsen beregnet, at en udfasning af brændeovne fra før 2005 i en periode frem mod 2021 vil reducere partikeludledningen fra knap 11.000 ton i 2013 til godt 4.000 ton i 2021. Uden initiativer ville niveauet ligge på 8.000 ton.

Samtidig viser rapporten, at det er en rigtig god forretning for samfundet at udfase de ældste ovne – også selvom der følger et skrotningstilskud fra staten med til forbrugerne. Partikelforurening har nemlig store samfundsmæssige omkostninger. I beregningen gives 2.000 kroner i tilskud pr. udskiftning af omkring 400.000 ældre brændeovne

»Tallene bekræfter, at det vigtigste er, at man får udskiftet de gamle brændeovne, hvis man vil bringe partikeludledningen ned,« siger projektleder i Force Ole Schleich­ler.

75 millioner kroner til renere luft

Miljøminister Kirsten Brosbøl (S) har fokus på brænderøgen og kalder det for et af de store sundhedsmæssige problemer i Danmark. Men hun vil på nuværende tidspunkt ikke tage stilling til, om en udskiftning af ‘ovnparken’ er den rigtige løsning:

»Vi har afsat 75 mio. kroner til at skaffe renere luft til borgerne, hvoraf nogle skal gå til en informationskampagne. I løbet af efteråret vil vi sammen med producenter og kommuner afklare, hvilke indsatser der ellers skal til,« siger hun.

Venstres miljøordfører, Henrik Høegh, mener, at en del af de 75 mio. kr. kan bruges på en skrotordning:

»Vi har et politisk ønske om, at udskiftningen skal gå hurtigere.«

Kommentarer (64)

"De ældre brændeovne, købt før der kom strammere krav til ovnene i 2005, står samlet set for næsten 80 pct. af partikeludledningen fra de danske brændeovne."

Passer det mon ikke meget godt med at 80% af danske brændeovne er ældre en 9år ?

  • 6
  • 0

Fra tidligere tiders diskussioner vedr. emissioner fra dieselmotorer erindrer jeg at den skadevoldende virkning først og fremmest hang sammen med antallet af partikler.

Hvis det har noget på sig, så er den nuværende standard med at sammenligne mængder 1:1 ren djøf.

Er der nogen derude som har viden på området?

  • 7
  • 0

Hvis du læser hele afsnittet

"De ældre brændeovne, købt før der kom strammere krav til ovnene i 2005, står samlet set for næsten 80 pct. af partikeludledningen fra de danske brændeovne. Ser man på de nye svanemærkede ovne, udledte de kun 7 pct. af de knap 12.000 ton partikler fra brændeovne, selv om de udgjorde 20 pct. af alle brændeovne i Danmark i 2012."

Får du svar på dit spørgsmål.

  • 1
  • 1