Gamle dieseltog afsløret som partikelsvin

Det er ikke kun cyklister og fodgængere, der dagligt fylder lungerne med sundhedsskadelige partikler fra gamle dieselmotorer. Også togpassagererne er ramt af den livsfarlige os.

Det Økologiske råd har for Politiken lavet nogle målinger af luftkvaliteten på en række togperroner i hovedstadsområdet, som viser, at luften på perronerne er fulde af dieselpartikler. Enkelte steder er der op imod syv gange så mange partikler i luften, som der er på de mest befærdede gader. Et af de steder, hvor den er gal, er på Nørreport Station i København, som er Danmarks travleste station.

»Niveauet for partikler og kvælstofoxider på regionaltogsperronen på Nørreport er sådan, at jeg råder astma og KOL patienter til at bruge en anden station,« siger Steffen Loft fra Institut for Folkesundhed til avisen.

På regionaltogsperronen på Nørreport Station er forureningen med partikler i luften så slem, at en ekspert råder astmapatienter og personer, der lider af rygerlunger, til at holde sig væk. Illustration: Rentran dbygaard

Instituttet vurderer, at der hvert år dør 3.400 personer før tid af kræft og blodpropper på grund af partikelforurening.

Læs hele historien på politiken.dk og i dagens udgave af Politiken.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Artiklen afslører, at det i hvert fald ikke er partikelforurening, der kan begrunde, at vi alle skal jages over i kollektiv transport. Det argument er tydeligvis rent hykleri.

 • 0
 • 0

Jeg tror det tog ,der er billede af ,er et S tog,men en probat og indenfor vore efterhånden snævre kompetancerammer mulig ,fremtidssikret og billig løsning er at bygge de 4- 5 diesellokomotiver om til naturgas fra Renseanlæg Lynetten. Alle busleverandører kan,så med passende lærepenge kan vi også.

 • 0
 • 0

"Afsløret" ?? Der er vel ikke noget nyt i at de gamle dieseler forurener voldsomt, og at de "nye" forurener slemt, især i tunnelstationer.

Kan nogen forklare hvorfor det er så vigtigt at tog kan køre direkte fra Jyderup og Haslev til Nørreport, istedet for at passagerer skifter til S-tog og el-regional undervejs? Det er vel af den årsag at noget af Nørreport bygges om nu for flere hundrede millioner kr ?

Er der dieseltog fra Jylland på Nørreport?

Naturgas ville være meget mindre forurenende, men en gasbeholder på godsvogn efter lokomotivet i en tunnelstation er nok for risikabelt. Ja, gasbusser fungerer glimrende i udlandet, men åbenbart ikke i Danmark.

 • 0
 • 0

Kan nogen forklare hvorfor det er så vigtigt at tog kan køre direkte fra Jyderup og Haslev til Nørreport, istedet for at passagerer skifter til S-tog og el-regional undervejs? Det er vel af den årsag at noget af Nørreport bygges om nu for flere hundrede millioner kr ?

Omstigninger og spildtid er ikke noget pendlere bryder sig om.

Kun til dels. Jeg kender ikke målet for forbedringen af luften på fjerntogsperronerne, men luften på perronerne indeholder omkring 300 mio. ultrafine partikler pr. liter luft (målt i 2008)

 • 0
 • 0

Er der dieseltog fra Jylland på Nørreport?

Ork ja, masser af IC3 tog starter op fra Østerport til Jylland. Det er ikke alene Regionaltogene med ME lokomotiverne der oser i røret..

 • 0
 • 0

Det er vel heller ikke for sjov at der sidder skilte der påbyder maske når man færdes i ventilations arealerne over perronerne...

 • 0
 • 0

Det var Socialdemokraterne der i sin tid stoppede elektrificeringen af jernbanenettet. Hvis ikke de havde gjort det, så havde vi ikke problemerne med IC4 togene. Vi kunne blot have ringet til Siemens, og efter få måneder havde vi nye tog! - Det var det de gjorde i Prag (Underjordisk el-tog), da hele jernbanesystemet blev oversvømmet for 5-6 år siden. Året efter kørte det hele igen, nye tog fra Siemens, alle underjordiske skinnesystemer fornyet, alt el fornyet.

Var det nu ikke på tide at starte dette project således at vi kan få noget til at virke,- uden lokal forurening. I andre lande har de gjort det for længst

 • 0
 • 0

med tanke på ic4 fiaskoen - lej nogle dispolok fra siemens ER20 el. traxx BR246, ligesom man lejer dobbeltdækker vognene....

 • 0
 • 0

Det var Socialdemokraterne der i sin tid stoppede elektrificeringen af jernbanenettet. Hvis ikke de havde gjort det, så havde vi ikke problemerne med IC4 togene. Vi kunne blot have ringet til Siemens, og efter få måneder havde vi nye tog!

Jesper, det er simpelthen noget sludder. Et enigt stort flertal i Folketinget havde i finanslov efter finanslov sat at langsomt tempo for elektrificeringen som tvang DSB til først at købe IC3 togsæt og senere IC4. Gå tilbage og læs referatet fra en høring der var i trafikudvalget 24. oktober 2001. (Linket findes i debatten om de israeliske IC3 tog) Der var bred enighed om at udskyde det videre arbejde nu at man i det mindste kunne køre elektriske godstog i transit og el-tog reginalt på Sjælland. Der var valg få uger senere og intet havde været nemmere for den nye Fogh regering at fortsætte med at bevilge penge hvis den borgerlige side mente det var så smart at elektrificere. Det skete som bekendt ikke i de 10 år der siden gik.

Var det nu ikke på tide at starte dette project således at vi kan få noget til at virke,- uden lokal forurening. I andre lande har de gjort det for længst

Det tror jeg der er ret bred enighed om nu - men her bliver igen den store udfordring om vi har pengene til det. Der er også nogen der gerne vil have en ny Lillebæltsbro og en bro til Århus og der er lige nu et hul i statskassen på op til 100 mia. kroner.

 • 0
 • 0

..mellem Lunderskov udenfor Kolding (cirka Store Andst) og Esbjerg (60km) koster cirka 850mio kr (14mio/km) ifølge Folketingsforslag https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710... fremsat for 1 år siden. Forslaget blev ikke vedtaget. Det er ganske mange penge som har ret lang tilbagebetalingstid, men det skal jo gøres før eller siden.

Strækningen mellem Frederecia og Aarhus som virkelig kunne trække el-trafikken fremad, er både lang og kringlet og vistnok teknisk gammeldags. Det ville blive et stort projekt som også kunne udvides med ny og mere lige linieføring, fx udenom Horsens og Skanderborg til gavn for både fjern- og regional-trafikken. Vejle-krøllen er noget sværere fordi en lige linie her kræver en bro over Vejle Fjord.

Dertil kommer de nuværende projekter som Ringstedbane og Fehmarn, så pladen er allerede godt fuld.

 • 0
 • 0

Læste et sted på BaneDK side, at elektrificering i alt ville koste ca. 8 - 9 milliarder at få opført over hele landet incl. immunisering.

Dette tal er jo selvfølgelig også stort nok, men taget i betragtning af at, F.eks en metro på 8 kilometer koster det samme eller en betalingsring for KUN København eller i det store sammenlignings regnestykke som F.eks sundhedssektoren i Danmark som koster 365 milliarder om året, er det jo relativt billigt nok. ;)

 • 0
 • 0

Niras-rapport fra 2009 om Lunderskov-Esbjerg http://www.trm.dk/graphics/Synkron-Library... siger 2,2mia kr for el på nuværende strækning mellem Frederecia og Aarhus. Det er ikke så meget som jeg frygtede, og væsentligt mindre end de 10mia for Ringstedbanen. http://www.bane.dk/visBanearbejde.asp?arti... (Sporlægning udenom Horsens og Skanderborg ser derfor uforholdsmæssig dyr ud.)

Begge jyske el-strækninger bør derfor vedtages når valgtummelen har sænket sig og fornuften indfinder sig (?). Så giver Ringstedbanen for alvor valuta for pengene.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten