Gale-krateret på Mars minder om en amerikansk ørken

Illustration: Nasa/JPL-Caltech/MSSS

Nye billeder fra Curosity afslører en række detaljer i landingsområdet samt kraterkanten på Gale-krateret. Billederne viser, at det område i Gale-krateret, hvor den er landet, minder meget om de ørkener, der findes i det sydvestlige USA.

De indledende videnskabelige undersøgelser er ellers standset, mens Curiosity får opdateret software, hvilket er en proces, der begyndte fredag og forventes færdig i dag, tirsdag.

Kameraet på Cuiositys mast, Mastcam med en 34 mm linse, er ved at tage en højopløselig mosaik af området. Et panorama i lav opløsning er tidligere blevet sendt tilbage til Jorden. I den nye højopløselige mosaik er der indsat sorte felter i de områder, hvor der endnu ikke er modtaget højopløselige billeder. De andre områder er dækket af 79 billeder med en opløsning 1.200 gange 1.200 pixel.

Mastcam tager billeder på samme måde som vi gør. De nye billeder fra Mastcam viser derfor området på Mars på samme måde som en astronaut ville se det. Den nye mosaik afslører en række interessante områder i det 154 kilometer store Gale-krater. Bl.a. findes der i krateres nordlige væg et netværk af slugter som løber ud i krateret.

Forskerne mener, at disse slugter kan være skabt af flydende vand. Måske er det første gang en gammel flodseng på Mars er fotograferet fra planetens overflade.

En anden del af mosaikken viser den centrale Sharp-bjerg midt i Gale-krateret. Her ses skråningerne på det 5,5 kilometer høje bjerg. Den flade slette med de små klippestykker skifter udseende hen mod bjergets fod, hvor landskabet fyldes af mørke klitter.

I et tredje område af mosaikken er et område af den underliggende klippe blevet blotlagt af raketmotorerne fra Skycrane, der sænkede Curiosity ned på overfladen. Den blotlagte klippegrund er et af de første områder, som forskerne håber at kunne udforske, når Cuiosity for alvor begynder de videnskabelige undersøgelser i de kommende uger.

Dokumentation

Artikel på Spcace.com