Galathea: Miljøgift gør Antarktis-snegle tvekønnede

Galathea-ekspeditionens gruppe, der arbejder med miljøfremmede stoffer, konstaterede lørdag som de første i verden imposex på en havsnegleart, der lever ved Antarktis.

Sneglene blev taget ved et bundskrab ved destinationen Palmer Station den 24.januar og har været frosset ned siden da.

Imposex betyder, at hunnerne udvikler mandlige kønskarakter, mens de samtidig bevarer deres hunlige karaktertræk. Ofte udvikler de også sterilitet.

Ifølge miljøbiolog Jakob Strand fra Danmarks Miljøundersøgelser viser sneglens udvikling, at kønsforstyrrelsen skyldes stoffet TBT (tributyltin), som også er kendt for at have ført til imposex for 230 andre sneglearters vedkommende. Det er er veldokumenteret, at TBT har den effekt.

»Vores fund dokumenterer, at der også så langt væk som Antarktis findes TBT. Men det er ikke så overraskende, som det umiddelbart lyder. Ismasserne ved Antarktis skraber skibsmaling af i store mængder i sejlrenderne, og al skibsmaling indeholdt indtil for få år siden TBT som middel mod algebegroning,« fortæller Jakob Strand.

Sneglene er rovsnegle af arten Harpovoluta charcoti, som ikke har noget dansk navn.

Alle hunner er påvirket

Den første analyse af sneglene fra Antarktis talte 45 eksemplarer, og alle hunnerne viste tegn på imposex. For hannernes vedkommende kan man ikke finde tegn på imposex.

Gruppen, der arbejder med en række miljøfremmede stoffer, har også samlet muslinger, sedimentprøver og pingvinekskrementer, der skal analyseres for stofferne i den kommende tid.

Galathea-ekspeditionen har desuden fundet TBT i havsnegle ved Ghanas kyst, ved Azorerne og ved Færøerne. Forskningsgruppen tager prøver både ved bundskrab og ved indsamling på kysterne undervejs, og mange af dyrene er slet ikke analyseret endnu.

Imposex blev første gang konstateret i 1970 i Cornwall i England, og i 1981 viste en amerikansk forsker sammenhængen mellem TBT og imposex. Siden da er imposex blevet en generel miljøindikator, og det er en integreret del i det danske miljøovervågningsprogram.

Projektet med de miljøfremmede stoffer omfatter forskere fra RUC, DMU, SDU og KVL.