Gå efter goderne

Når det kommer til lønnen, er det en god idé at orientere sig i lønstatistikker og eksempelvis bruge IDA's lønberegner på www.ida.dk. Hvis ikke du kan presse selve lønnen højere op, kan du gå efter goder som telefon, ADSL-forbindelse, avis, bil, sundhedsforsikring eller højere pension. Det kan ofte også betale sig skattemæssigt.

»Selvfølgelig er det vigtigt med en god løn, men i det første job er spændende arbejdsopgaver og udviklingsmuligheder mindst lige så vigtige. Mange er heller ikke så længe i det første job, men bruger det som et springbræt videre,« påpeger jurist i Ingeniørforeningen, IDA, Bjarne Breinhøj.

Han foreslår alligevel, at nyuddannede forhandler sig frem til, at der skal være en bestemt lønstigning eller en ny lønforhandling efter seks måneder, når parterne kender hinanden bedre.

Et andet vigtigt gode, man måske ikke tænker på, når man kommer frisk fra skolebænken, er muligheden for efteruddannelse. Husk, at du langt fra er færdiguddannet, bare fordi dit eksamensbevis er sikret.

»I vores standardkontrakt har vi skrevet et krav ind om to ugers betalt efteruddannelse om året, men jeg vil sige, at man i hvert fald bør sikre sig en uge årligt,« siger Bjarne Breinhøj.

Der er måske heller ikke mange år til, at du begynder at stifte familie, og derfor er det også en god ide at forhandle en barselsperiode med fuld løn:

»Du har ret til barsel, men man kommer ikke så langt med dagpenge i barselsperioden, hvis man er vant til en ingeniørløn,« påpeger IDAs jurist, som også minder om, at man ikke ved lov er sikret løn under barns første sygedag.