G20-lande favoriserer olie og kul i genopretningspakker: »Så hul i hovedet, at det nærmest ikke er til at forklare«

Illustration: Bent Sørensen/Medvind

Regeringer fra G20-landene investerer langt flere penge i fossile brændstoffer end grøn energi i de genopretningspakker, der skal sætte gang i økonomien efter coronakrisen.

Det viser en opgørelse i den nye database, Energy Policy Tracker, der blev lanceret onsdag i denne uge, og som fremover opdateres ugentligt med et overblik over, hvilke programmer og politikker G20-regeringer tildeler penge til ud fra et klima- og energiperspektiv.

Læs også: Topforsker: Klimakrisen er først og fremmest en ressourcekrise

Bag databasen står et internationalt samarbejde mellem en række miljøorganisationer og forskere fra bl.a. Stockholm Environment Institute og Columbia University.

»G20-regeringer har lovet at sprøjte milliarder af dollars ind i den globale økonomi for at modvirke de sundhedsmæssige, sociale og økonomiske chok forårsaget af COVID-19-krisen. Disse beslutninger kan udløse ubærlige klimakatastrofer eller skabe en stærk og sikker økonomi drevet af grøn energi,« skriver de.

Læs også: Norsk studie: Der går 30 år, inden vi ser effekten af en klimaindsats

Illustration: Energy Policy Tracker

G20-landene har indtil videre øremærket mindst 150 milliarder dollars af genopretningspakke-puljerne til investeringer i fossile brændstoffer, men kun en femtedel af dem ledsages af klimamål eller særlige miljøkrav, fremgår det af databasen.

Omkring 89 milliarder dollars er indtil videre gået til investeringer i grøn energi.

Opgørelsen kommer kort før G20-mødet denne weekend, hvor gruppen af finansministre og centralbankledere fra G20-landene, der består af EU-landene og 19 andre, skal diskutere afbødningsstrategier for den globale finanskrise, som følger COVID-19-pandemien.

Læs også: Efter corona-krisen: Hvor grønne bliver genopretningspakkerne?

G20-landenes økonomier udgør mere end 80 procent af verdens samlede handel og bruttonationalprodukt samt 80 procent af verdens samlede udledning af drivhusgasser.

Med Parisaftalen forpligtede størstedelen af G20-landene sig til alle at bidrage til en samlet reduktion i udledningen af drivhusgasser.

EU har på vegne af Danmark og de øvrige medlemslande fremlagt ét samlet reduktionsbidrag, som lyder på en reduktion i udledningen af drivhusgasser på 40 procent i 2030 i forhold til i 1990

Parisaftalen forpligter landene til at begrænse den globale temperaturstigning til under to grader og om at arbejde for at holde den til under 1,5 grader, men ifølge Verdens Meteorologiske Organisation (WMO) kommer dette til at blive en vanskelig opgave.

WMO estimerer, at der er en sandsynlighed på 20 procent for, at den globale temperatur allerede inden for de næste fem år er steget med mere end 1,5 grader.

Læs også: FN-prognose: Den globale gennemsnitstemperatur kan stige med 1,5 grader inden 2025

Jordens gennemsnitstemperatur er allerede over 1,0 grader celsius sammenlignet med præindustrielle niveauer (gennemsnittet for 1950-1900), og de sidste fem år har været de varmeste registreret nogensinde.

Rådet for Grøn Omstilling: Skræmmende udvikling

Energi- og klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Lars Køhler, mener, at det er skræmmende, at regeringerne fortsat favoriserer fossile brændstoffer, når vi står over for en klimakrise, som er langt værre end den nuværende COVID-19-pandemi.

»Hvis der var noget tidspunkt, hvor pengene skulle øremærkes til den grønne omstilling, så skulle det være nu. Men når vi som menneskehed står og skal investere penge i en massiv corona-genopretningspakke, så vælger vi mod bedrevidende det, der ødelægger vores børns fremtid,« siger han.

Læs også: Vismænd om grønne offentlige investeringer: En dyr løsning

Han kalder det for »så hul i hovedet, at det nærmest ikke er til at forklare«.

»Det er svært bare at finde den mindste undskyldning for det, der foregår. Politikerne taler om at bruge penge til grønne formål, men i virkeligheden øremærker de kun en brøkdel. De siger nogle flotte ord, men gør noget helt andet,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Trenden i retning af ringere vilkår for vedvarende energi og yderligere foræringer og subsidier til fossil energi er global og har været meget langvarig omvendt er de faktiske støttebeløb så små, så det næppe køber fossil energi ret mange måneder inden endelig udfasning.

Det har karakter af pis i bukserne mere end reelle chancer for rent faktisk at redde fossil industri cluster, der nu i de seneste 127 måneder har tabt 85% af market cap i forhold til index.

Tesla er nu mere værd end Exxon Mobile og det er jo lidt en gåde at fx Ford med en gæld på USD155milliarder kan være så relativt meget værd i forhold til Tesla, der har en gæld på USD15.2milliarder.

Det trælse er at Merkel, XI, Putin, Trump, Morrison osv. alle sværger til fossil energi og kun fodslæbende og hylende vil trækkes ind i nutiden.

 • 18
 • 7

Danmark lever i en bobbel sammen med en 10-12 andre rige lande. Norge bør være en del af det, men de har alt for travlt med at blive rige på at pumpe olie og gas ud i verden.

I resten af verden gælder det for politikerne kun om at blive genvalgt (beholde deres job), og for befolkningen om at beholde deres job og dermed et delvist sikkerhedsnet.

Det internationale klima og en mulig temperaturstigning på 2-3 grader om 80 år har meget lidt interesse i resten af verden.

Værst er det i de olieproducerende lande, hvor udledningen af CO2 pr. indbygger er højest: Kuwait, Qatar og Saudi-Arabien. Og hvad skulle de lande i ørknen også ellers leve (fedt) af?

I de store økonomier; Rusland, USA, Indien og Kina er dagsordnen en helt anden. I USA er økonomien ALT, ingen amerikansk president har tabt et valg i over 50 år når der har været fremgang i økonomien. Kina tænker kun på at blive verdens eneste supermagt. Indien har alt for meget fattigdom til at bekymre sig om verdens klima og lokal forurening er et kæmpe problem man dårligt (slet ikke) kan håndtere. Og i Rusland sidder en stribe stinkende rige oliegakker og en president og tænker kun på magt og penge.

I afrika og Sydamerika er frygten for sult, sygdom, revolution og andre ulykker dagligdagsbekymringer. Om der bliver 42 grader i morgen er vigtigere end om der bliver 45 grader om 80 år.

 • 15
 • 5

Det understreger blot, at selvfølgelig er grøn omstilling godt, men løbet er kørt og der kommer i al væsentlighed ikke til at ske meget globalt. Det er også fint nok at DK investerer i noget grøn teknologi, for der vil jo være et godt marked for grønne løsninger, men der bør samtidig sættes gang i betydelige investeringer i klimaforsvar - diger, kloaker, beredskab, og den slags

Vandstigninger og ekstremvejr kommer i stigende grad og DK's (lidt selvgode) indsats kommer ikke til at få nogen betydning. Men hvis vi ikke beskytter landet mod konsekvenserne af klimaforandringer, vil det få meget stor betydning.

 • 10
 • 7

Det er uforståeligt at man ikke høster den lavthængende frugt der hedder Alkraft. Fossilt olie ,gas og Kul befinder sig udmærket i undergrunden og der skal det blive og ku hentes op til andre formål end kraft varme og transport når andre CO2 frie energifrembringere ikke kan kan levere varen.

 • 11
 • 13

Er kommentatråden ikke lige lovlig pessimistisk. De bevægelser vi ser i markedet og de store institutionelle investorers udmeldinger tyder på at fossilindustrierne synger på sidste vers.

Som Jens Ø skriver er Tesla nu mere værd en ExxonMobil. For mig tyder det på at vi står midt i skiftet - et skifte der ikke kun er væk fra fossiler men også er et skifte mod en ny markedsstruktur.

Tesla er det bedste eksempel. De er ikke bare en bil producent som mange tror. Det er også et energiselskab, et forsikringsselskab. Det er den gennemgribende vertikale integration over mange traditionelle forretningsområder der skaber Teslas robusthed i markedet. Bemærk at alle de andre nye BEV only fabrikanter alle dør hurtigt. De mangler den grundlæggende parameter i den vertikale integration.

De af de traditionelle virksomheder (læs bilfabrikanter som det første industriområde), der ikke formår at at omstille sig fra den traditionelle metode med lean, en skov af uderleverandører og justintime tankegang, til denne nye måde at se sig selv på, vil nok være væk snart.

Se eksemplet VW. De forsøger egen med batteriproduktion og egen software udvikling. Det er åbenbart svært for deres ID:3 forsinkelser skyldes i følge rygterne at softwaren ikke fungerer som de gerne vil have. VWs løsning er at sætte en direktør fra en traditionel industriproduktion ind som direktør. Det bliver meget spændende at se om han formår at bygge noget agilt/digitalt op.

Andre fabrikanter dør nok i deres større og større gældsætning i forbindelse med skiftet fra det traditionelle industriparadigme til et digitalt-agilt vertikalt integrationsparadigme. Jeg kommer ikke til at savne dem.

Det eneste jeg frygter er at verdens produktionskomglomerater bliver fokuseret på endnu færre hænder end idag. Den koncentration af kapital og magt bør vi gøre alt for at modarbejde, så vi ikke havner i den samme monpolsituation som i so-me markedet

 • 11
 • 5

Se en diskussion i en omtale af nylige undersøgelser - der refererer til både IPCC modeller og kritikere af IPCC.

IPCC påstår at den antropogene CO2 udledning er akkumuleret i atmosfæren. Kritikere siger at det ikke stemmer med simple fysiske love og data for hvordan CO2 opfører sig under varierende forhold. Her finder man at kun ca 20 ppm CO2 skyldes antropogene input mens ca 400 ppm skyldes naturlige variationer, som øget afgasning fra hav og land når temperaturen stiger - noget man har set før...

 • 4
 • 19

Ja Kristian, det er så let, at tilbagevise hvert eneste af NVJ's indlæg, at det grænser til det pinlige.

Den mand ejer simpelthen ikke kildekritik, hvad der får ham til at fortsætte her, hvor folk jo er videnskabeligt funderede er mig en gåde. Enten kan/vil han simpelthen ikke se det - og er dermed helt uden for rækkevidde, eller også er han en en dygtig troll og dermed helt uden for rækkevidde.

;o)

 • 13
 • 6

Der er en nyere version af IPCC kritikken fra Juni 2020

https://edberry.com/blog/climate/climate-p...

Forfatteren viser sig at citere de kendte forskere, professorerne Murry Salby og Hermann Harde, som har samme kritikpunkter:

CO2 fra antropogene kilder opfører sig som CO2 fra naturlige kilder, hvad IPCC ikke antager

CO2s opholdstid i atmosfæren er meget lavere end IPCCs antagelser - illustreret med data fra tiden hvor man sprængte atombomber i atmosfæren og dermed skabte radioaktive CO2 molekyler, hvis absorption blev målt ved at følge koncentrationen af den radioaktive gas med tiden. IPCC antager mere eller mindre at antropogen CO2 ophobes i atmosfæren på grund af en antagelse om meget lange opholdstider i atmosfæren. Målinger viser at IPCCsantagelser er helt ved siden af.

IPCCs antagelser om absorption og frigivelse af CO2 er ufysiske - IPCCs såkaldte Bern model antager at CO2 bliver absorberet først i nogle reservoirer - derefter i andre. Det stemmer ikke med kontinuitetsligningen og målinger af CO2s absorption fra tiden med atomprøvesprængninger.

 • 2
 • 13
 1. Hvad dækker det egentligt over, det er ret svært at finde ud af på jeres linkede kilde.

Feks. Undrer jeg mig over søjlen for Frankrig. Er det investeringer i deres bilindustri eller udvinding af fossiler(de ikke har meget af på egen grund)?

Virkeligt svært og ærligtalt ville jeg ikke kalde det her videnskabeligt. Kan godt være kilde siden er formateret dårligt, men jeg kan ikke se hvir jeg kan hente selve studiet og forklaringerne på de forskellige kategorier og hvad de kaster i disse kasser.

 1. Hvorfor skal ham her fuskeren, der mest kan betegnes som fascist når han sletter saglige indlæg med kilder til blandt andet IPCC og forskere der arbejder for disse, fordi de viser han tager grueligt fejl.

"Energi- og klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Lars Køhler, mener, at det er skræmmende, at regeringerne fortsat favoriserer fossile brændstoffer, når vi står over for en klimakrise, som er langt værre end den nuværende COVID-19-pandemi."

Ja ok jeg kan da tage forbehold for han ikke kan genkende et videnskabeligt studie givet han bare er uddannet arkitekt, hvilket så igen stiller spørgsmålstegn ved hvorfor han skal have taletid omkring sådan et emne?

Er det fordi han har oprette en "grøn" organisation, fordi det kan jeg da også gøre i morgen og så skal jeg bare sige alt det folk vil høre, og så skal jeg også høres?

 • 6
 • 8

"Energi- og klimarådgiver i Rådet for Grøn Omstilling, Lars Køhler, mener, at det er skræmmende, at regeringerne fortsat favoriserer fossile brændstoffer, når vi står over for en klimakrise, som er langt værre end den nuværende COVID-19-pandemi."

Man skal være forsiktig med å legge for mye i disse tallene. For eksempel så er 396 milliarder ikke mye for et land som USA (olje og gass). Det er kr 1.200 per innbygger. I Norge fikk vi en pakke på 7 milliarder til oljeindustrien/oljeselskapene (1.272 danske kroner per inngbygger) og i tillegg avskrivningstid på investeringer på ett år de tre neste år (så vidt jeg husker). Det som var tragisk var innretningen. En ville støtte industrien (verft og verksteder, komponentprodusenter) uten at det overhodet er sikkert at disse nyter godt av disse pengene. Dernest var det ille at lite gikk til grønne formål, skjønt tanken var å støtte verft og verksteder, industribedrifter så de kunne stå oppe inntil de kunne dreie i grønn retning.

 • 1
 • 0

Ketill

Fossil industri cluster kloden rundt ligger reelt i dødskramper og kan kun overhovedet køre videre med subsidier.

I lige præcist det sekund der kommer stop for subsidier og handouts, så braser børsværdierne helt sammen oveni det store og langvarige fald som branchen allerede har noteret sig.

Exxon mobile har siden begyndelse af forrige årti tabt 95% af børsværdien i forhold til index. I de sidste 60 måneder faktisk 75% i absolutte tal, og de er stadigt voldsomt overvurderede, fordi deres reserver som der ikke er nogen realøkonomisk mulighed for at udvikle faktisk er værdiløse.

Traditionen tro har fossil energiselskaberne imidlertid været tæt allieret med den politiske top som lønner fossil industrien for den lillebitte kickback de så får retur.

Ørsted er 40% mere værd end Equinor og BP har søreme fået et lille comeback og er nu helt uforståeligt ligeså meget værd som Ørsted.

 • 3
 • 2

Fossil industri cluster kloden rundt ligger reelt i dødskramper og kan kun overhovedet køre videre med subsidier.

Jeg er helt enig med alt du skriver her. Det som er mitt poeng er at de pengene som her settes inn for kortvarig å redde oljevirksomhetenes tap på korona er småpenger og gir ingen grunn til pessimisme. Stort sett så burde en ikke gitt de pengene eller i det minste gitt dem en innretningen som stimulerte oljeindustrien til å trappe ned fossil utvinning og heller satse på grønn energi.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten