Fynboer fik pesticider i drikkevandet syv gange

25. august 2017 kl. 10:5034
Fynboer fik pesticider i drikkevandet syv gange
Veflinge Vandværk på Fyn er ifølge en ny opgørelse fra forskningsinstitutionen Geus den vandforsyning, der flest gange har haft prøver med for mange pesticider i drikkevandet. Syv gange er der målt bentazon i de fynske vandhaner i koncentrationer på op til syv gange grænseværdien på 0,1 mikrogram pr. liter. Illustration: Scanpix.
Kommuner kritiseres for at svigte tilsynet med de private vandværker, fordi de ikke greb ind i tide over for gentagne overskridelser af grænseværdien for pesticider i drikkevand.
Artiklen er ældre end 30 dage

Uden en lokal journalist fra Fyens Stiftstidende var det nok aldrig kommet borgerne for øre, at drikkevandet i Veflinge Vandværk i Nordfyns Kommune indeholdt for meget bentazon, et ukrudtsmiddel der stadig er i brug.

Journalisten kiggede selv i den omfattende database Jupiter, som Geus driver, og hvor data om analyser af dansk grund- og drikkevand er gemt. Her fandt han overskridelserne og begyndte at skrive om dem i lokalpressen.

Veflinge Vandværk topper ifølge en ny opgørelse fra Geus listen som den vandforsyning, som flest gange har haft prøver med for mange pesticider i drikkevandet. Syv gange er der målt for høje koncentrationer af bentazon i de fynske vandhaner i koncentrationer på op til syv gange grænseværdien.

Læs også: 87 gange har vandværker sendt for mange pesticider ud i danske haner

Artiklen fortsætter efter annoncen

Sagen fra Veflinge fik det lokalt valgte folketingsmedlem Julie Skovsby (S) til at stille en lang række spørgsmål til fødevare- og miljøminister Esben Lunde Larsen (V). Hun mener, at kommunen har svigtet sit ansvar som tilsynsmyndighed, og at det i sidste ende er ministerens ansvar at sikre, at lovgivningen bliver overholdt, når kommunen ikke har gjort det.

»Kommunerne er forpligtet til at sikre, at drikkevandskvaliteten hurtigst muligt genoprettes, hvis der er overskridelser,« siger Julie Skovsby.

Hun er utilfreds med, at ministeren ikke mener, at det er hans ansvar at sørge for, at kommunerne overholder deres tilsynspligt.

»Når der er en sag, hvor offentligheden opdager, at det vand, der kommer ud af hanerne, overskrider de grænseværdier, der er politisk fastsat, så skaber det usikkerhed. Sådan skal det ikke være. Det skal jo gerne være sådan, at kommunen som tilsynsmyndigheder griber ind,« tilføjer hun.

Udstiller »svigt på mange niveauer«

I vandværkernes brancheforening, Danva, konstaterer seniorrådgiver Claus Vangsgaard, at sagen fra Veflinge udstiller svigt på mange niveauer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»I langt de fleste kommuner har man nogle meget engagerede folk rundt i forvaltningerne, men der er steder, hvor der måske ikke er politisk bevågenhed på at følge op på problemer, eller hvor man ligefrem nedprioriterer området,« siger han.

Heller ikke DTU-professor Hans-Jørgen Albrechtsen finder det i orden med gentagne overskridelser af grænseværdierne for pesticider i drikkevand.

»Hvis der er en enkelt måling over grænseværdierne, og problemet derefter bliver løst, så virker systemet. Men det er klart, at det er noget skidt, hvis det bliver ved over en længere periode,« siger han.

Problemerne er identificeret

I Nordfyns Kommune afviser den konservative formand for udvalget for teknik og miljø, Franz Jul Rohde, at kommunen har svigtet. Han påpeger, at en rådgiver nu har identificeret de problemer med boringen, som førte til forureningen af drikkevandet.

»Forvaltningen har ageret og reageret på overskridelser. Der har været en løbende dialog med det private vandværk og andre myndigheder, og der er lavet nye tiltag, hver gang der har været målt en ny overskridelse. Det havde været ønskeligt, hvis det første tiltag, man gennemførte, havde virket, men det gjorde det altså ikke, men det er ikke det samme, som at kommunen ikke har ageret,« siger han.

»Derfor mener jeg heller ikke, at kommunen har svigtet i det her forløb. Forvaltningen har gjort, hvad den skulle,« tilføjer udvalgsformanden fra Nordfyn.

»Vi lærer af alle de sager, vi har, så jeg er ikke så nervøs for, at der kommer gentagelser.«

Kræver bedre information

Lønstrup Vandværk i Nordjylland har ifølge Geus' opgørelse haft næstflest forureninger af borgernes drikkevand med pesticider, nemlig fem. Også her er der tale om bentazon.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ole Ørnbøl (S), der er formand for Hjørring Kommunes teknik- og miljøudvalg, havde ikke hørt om overskridelserne, før Ingeniøren ringede ham op.

Han konstaterer, at den forurenede boring blev lukket i juni, og at den seneste prøve viser, at pesticidindholdet i drikkevandet i Lønstrup nu er under grænseværdien.

»Men jeg er da ikke stolt af, at vi har borgere, som har fået forurenet drikkevand over så lang tid. Det er ikke tilfredsstillende,« siger han.

Læs også: Måling: Også nye pesticider havner i drikkevandet

Derfor vil Ole Ørnbøl foreslå de øvrige medlemmer af udvalget for teknik og miljø, at politikerne fremover bliver informeret, hver eneste gang der er overskridelser af grænseværdierne.

»På den måde får vi mulighed for at spørge, hvad forvaltningen har bedt vandselskaberne om at gøre,« siger han.

Ole Ørnbøl fremhæver dog, at det er lykkedes at løse problemerne i Lønstrup uden at fortynde det forurenede drikkevand med vand fra andre boringer. Det sker ellers en række steder i landet. Også Hjørring, som er den kommune i landet med allerflest overskridelser af pesticidgrænseværdierne i vandboringerne, har tidligere måttet fortynde sig ud af forureningen. I dag bliver vandet i selve Hjørring i stedet renset med aktivt kul for at fjerne pesticiderne.

Minister afviser svigt

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen afviser, at kommunerne svigter deres ansvar.

»Det er kun få gange, at den samme vandforsyninger har flere overskridelser af grænseværdierne. Det viser, at kommunerne generelt lever op til deres myndighedsansvar og håndterer problemerne,« skriver han i en mail.

En stor del af de danske vandselskaber er forbrugerejede, mens andre er drevet af kommunerne. Det er dog i alle tilfælde netop kommunerne, der har tilsynspligten med kvaliteten med selskaberne.

34 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
35
14. september 2017 kl. 22:20

Hvorfor skal hysteriske og uvidende "miljøforkæmpere" så have lov til at forhindre, at vi renser vores drikkevand?

Hvad mener ing.dks læsere kan være grunden til at vandværksejere, der selv betaler for bygning af vandværker, udskiftning af boringer, oppumpning og distribution af vand, ikke gladeligt betaler for eventuelle ekstraudgifter til den rensning som en lille gruppe næringsdrivende statslige bistandsmodtagere pådrager dem!

Er det utænkeligt at nogle af de hysteriske og uvidende miljøforkæmpere syntes det er nok at der kan købes sprøjtegift for deres surt fortjente skattekroner, og at de ikke mener de også skal betale for at fjerne giften igen.

Måske har de allermest uvidende og allermest hysteriske ligefrem den mening at betaling for vandrensning retteligt burde tages fra de helt utroligt mange milliarder i landbrugseksport indtægter der hele tiden fosser ind i landet.

Heldigvis behøver ingen bekymre sig om hvad hysteriske og uvidende går rundt og mener, så det hele kan være lige meget.

34
14. september 2017 kl. 11:36
  1. Det er en kendsgerning, at ca. 40% af de kvælstofatomer vi har i vore kroppe stammer fra en ammoniakfabrik, der anvender naturgas til at fremstille ammoniakken.

  2. Det er desuden en kendsgerning, at plantevækst forudsætter tilstedeværelse af kalium, fosfor, svovl, molybdæn, kobber og flere andre grundstoffer, som jeg har glemt. Og at hver gang vi fjerner en afgrøde fra marken følger disse stoffer med. Så vidt jeg har forstået økologer vil de ikke tilbageføre disse stoffer til markerne, i hvert fald ikke hvis de er udvundet ved en eller anden form for mindrift. Derfor er økologi nonsens. Og da økologisk drift ville medføre stærkt reducerede høstudbyttermed efterfølgende fødevaremangel Kriminelt Nonsens.

  3. Dyrevelfærd. Det går jeg også ind for. Men jeg kan umuligt indse, at velfærden har noget med at gøre, om kreaturerne æder afgrøder, der er avlede ved hjælp af kunstgødning.

  4. Pesticider. Vi ved en del om, hvor der findes carcinogener. I alle stegte fødevarer. I kaffe. I al slags spiritus. I tobak. I Mugne fødevarer. Hvorfor da denne angst for minimale koncentrationer af pesticider, der er undersøgt og vurderet på kryds og tværs? I øvrigt er pesticider ikke noget mennesker har opfundet. I naturen foregår der overalt en kemisk krig, hvor dyr og planter søger at beskytte sig ved hjælp af gift.

  5. Drikkevand kan renses effektivt for pesticider og andet ved en kulfiltrering, der for ca.15 år siden, da jeg beskæftigede mig med emnet, kostede 25-50 øre per kubikmeter. Denne rensning udføres i øvrigt i udstrakt grad i Holland og Tyskland. Og hollændere og tyskere lever længere end danskere. Hvorfor skal hysteriske og uvidende "miljøforkæmpere" så have lov til at forhindre, at vi renser vores drikkevand?

33
14. september 2017 kl. 10:01

Som nyelig kræftdiagnosticeret finder jeg ærligt talt S.H.Kjærsgårds kommentar vildledende og lidt kortsigtet . Det er jo netop Ingeniører er sat i verden for - At sikre menneskehedens overlevelse, og gøre Verden til et bedre og mere trygt sted at være. Men de kan ikke gøre det alene. Der må også kapital og - ikke mindst - politisk vilje til for at gennemføre reformer. Måske skal en af årsagssammenhængene imellem den stigende forekomst af kræft netop søges i den overdrevne brug af pesticider, der har penetreret jordlagene både her i Danland og i de lande vi importerer fødevarer fra. Envidere tror jeg efterhånden ikke på at der er nogen politisk evne/vilje til at tale lande som Kina imod, og opretholde streng kontrol med pesticidrester... Og JO Esben Lunde Larsen ... De er NETOP ministerens ansvar at holde kommunerne ansvarlige for at overholde deres tilsynspligt!

32
14. september 2017 kl. 09:37

Som nyelig kræftdiagnosticeret finder jeg ærligt talt S.H.Kjærsgårds kommentar vildledende og lidt kortsigtet . Det er jo netop Ingeniører er sat i verden for - At sikre menneskehedens overlevelse, og gøre Verden til et bedre og mere trygt sted at være. Men de kan ikke gøre det alene. Der må også kapital og - ikke mindst - politisk vilje til for at gennemføre reformer. Måske skal en af årsagssammenhængene imellem den stigende forekomst af kræft netop søges i den overdrevne brug af pesticider, der har penetreret jordlagene både her i Danland og i de lande vi importerer fødevarer fra. Envidere tror jeg efterhånden ikke på at der er nogen politisk evne/vilje til at tale lande som Kina imod, og opretholde streng kontrol med pesticidrester... Og JO Esben Lunde Larsen ... De er NETOP ministerens ansvar at holde kommunerne ansvarlige for at overholde deres tilsynspligt!

31
30. august 2017 kl. 16:11

Don't feed the trolls - - -

30
30. august 2017 kl. 16:08

Jeg har nu udtrykkeligt skrevet, at jeg ikke anser økologer for at være nazister, kun at nogle af deres ideer er fælles tankegods for nazister og økologer. Nemlig, at natur er bedre end civilisation.
Jeg har i øvrigt engang læst at Khomeini sad i Paris og drak vand, samtidigt med at han rasede over, at det ikke var rent nok. Så ideen om renheden velsignelser har økologer også tilfælles med muhammedanere. Velbekom. I øvrigt har jeg lige kigget i både Gyldendals Store Danske Encyklopædi og hos Wikipedia. Her beskrives økologi som videnskaben om samspillet mellem arter indbyrdes og med deres fysiske omgivelser. Men jeg kunne ikke finde noget om, hvad en økologisk gulerød, kylling eller gris er for noget. Måske Erik Bresler kunne hjælpe mig med at få lidt klaring på begreberne?

29
29. august 2017 kl. 23:51

Kort sagt er begrebet "naturligt" også noget vrøvl.

Vi må nok acceptere at nogle for nemheds skyld kalder alt det de ikke forstår eller sympatisere med for noget vrøvl. Heldigvis bruger kun et fåtal af dem deres tid på at skrive kommentarer men nøjes med at råbe af deres fjernsyn.

økologien - er og bliver sort okkultisme.

Det må ærgre tidligere landbrugstalsmand i folketinget, Niels Anker Kofoed, der til februar fylder 89 år. Han hævdede under sin tid på tinge at hele Danmark var drevet økologisk. Betyder det hr Søren Holst Kjærsgård at vi alle er nazister? Eller at Niels Anker Kofoed er nazist? Eller hvad?

28
29. august 2017 kl. 22:17

Temmelig mange "naturligt forekommende stoffer" er en hel del mere giftige end sprøjtemiddelrester. Adskillige svampetoxiner f.eks. Sommetider kan svampevækst forhindres med benzoesyre. Benzoesyre kan fremstilles syntetisk, og vil vel så blive forkastet af økologer. Men den kan udvindes af tyttebær, bare man har tyttebær nok. Og det har man ikke.

Jeg svært ved at godtage, at stegt kød eller kogt mad skulle være naturlig. Men besøger man et land med ringe hygiejne som f.eks. Kina, gør man nu alligevel klogt i at koge maden. Til trods for at mennesket vel havde eksisteret i flere hundrede tusinde år, inden det begyndte at bruge ild.

Kort sagt er begrebet "naturligt" også noget vrøvl. Og dyrkningen af det naturlige - økologien - er og bliver sort okkultisme.

26
29. august 2017 kl. 15:05

Hvis du ikke kan se forskel på selvvalgte gifte ...

Selvvalgte? Vi er omgivet af mange gifte i byggematerialer, vaskemidler, møbler, legetøj, tæpper, gardiner mm. Mange ved vi ikke er der, fordi de ikke er deklareret eller vælges fra. Miljøvenlige dæk? Er det ikke blot "selvvalgte" efter forskellige standarder? Er det ikke bedre at sammenligne hvad vi totalt bliver udsat for? Så kan der diskuteres om noget er realistisk muligt at fravælge. Der stilles vel ikke krav om at regnen skal gennem renseanlæg før det skal ud på markerne. For Danmark er ikke en hermetisk lukket Ø.

25
29. august 2017 kl. 12:41

Søren:

En grillet bøf, eller en grillet halalslagtet kylling indeholder masser af garanteret kræftfremkaldende stoffer. En øl og en kop kaffe ligeledes.

Hvis du ikke kan se forskel på selvvalgte gifte (ryger g drikker du?) og nogle man ikke kan slippe for, fordi landbruget (i følge vores "miljø"minister) skal have lov til at forurene relativt ukontrolleret, er det godt nok svært at få en seriøs debat i gang.

Hvorfor nærer så mange mennesker en panisk angst for syntetisk fremstillede kemikalier, men ikke for de gifte, der findes i rigelige mængder i ganske almindelig mad?

Det handler om naturligt forekommende stoffer i forhold til stoffer, hvor vi rent faktisk har mulighed for at træffe et valg - der gælder for os alle

mvh Flemming

21
29. august 2017 kl. 10:06

Er det ikke særligt tilfredsstillende at fremføre den uundgåelige konklusion: hr Søren Holst Kjærsgård er endnu en af kemikartellets nyttige idioter.

20
29. august 2017 kl. 04:46

Jeg synes det er lidt pudsigt at tænke på, at dem der harcelerer mest imod økologisk drift, oftest er de samme som selv har haft en opvækst uden pesticider (født før 60erne), og hvor pesticiderne i hvert fald slet ikke har nået grundvandet endnu.

Man kan få den grimme tanke, at de heller ikke har børn og børnebørn, som skal leve med fortidens synder. En fortid som ikke er ret lang, hvorfor "konventionelt" eller traditionelt" klinger noget hult, eller måske er begrænset af "mands minde".

19
29. august 2017 kl. 02:56

Du har naturligvis ret til dine holdninger, Søren. Selvom jeg finder dem ekstreme!

Det er også en forvrøvlet ide, at mad fremstillet uden moderne agroteknik skulle have særlige kvaliteter. Ideen er ganske enkelt sort okkultisme

"Ønsker man at undgå sprøjtemidler helt, er det oplagte valg at købe økologisk i stedet for konventionelt. I stikprøverne af de økologiske fødevarer er der ikke fundet overtrædelser af økologireglerne i hverken de danske eller udenlandske varer, mens der er fundet sprøjtemidler i samtlige de konventionelle varegrupper uanset oprindelsesland."https://politiken.dk/forbrugogliv/forbrug/tjekmad/art5957454/Tre-ud-af-fire-giftrester-i-vores-kroppe-kommer-fra-10-popul%C3%A6re-f%C3%B8devarer

"Der er rester af sprøjtegifte i mere end halvdelen af de ikke-økologiske frugter og grøntsager i den danske dagligvarehandel. Det viser den netop offentliggjorte Pesticidrapport 2015 fra Fødevarestyrelsen, som hvert år kontrollerer en række fødevarer for pesticidrester. 67 procent af konventionel frugt og 39 procent af konventionel grønt indeholder sprøjtegiftrester"https://gylle.dk/sproejtegift-i-halvdelen-af-konventionel-frugt-og-groent/

"Sprøjtemidler kan du bedst undgå ved at vælge økolgiske fødevarer.

Økologisk frugt og grøntsager er dyrket uden - eller med meget få - sprøjtemidler. De indeholder derfor meget sjældent rester af pesticider.

Økologisk frem for konventionelt dyrket frugt og grønt sparer både dig og miljøet for sprøjtemidler."https://kemi.taenk.dk/bliv-groennere/pesticidrester-slip-dem-i-frugt-og-groent

"Dog blev der ikke i en eneste prøve fundet pesticidrester i økologiske varer fra Danmark, så det er det bedste bud på helt at undgå giften."https://www.sondagsavisen.dk/mad/madogsundhed/2015-11-20-gift-i-din-frugt-her-er-der-fundet-flest-og-faerrest-pesticider/

"Næsten en fjerdedel danske grøntsager indeholder rester fra pesticider, mens halvdelen af grøntsagerne fra udlandet indeholder rester fra pesticider."https://www.dr.dk/ligetil/indland/der-er-faerre-pesticider-i-frugt-og-groent-fra-danmark

18
29. august 2017 kl. 00:35

De sværmede for en ren og uberørt natur og for krigere der ikke var hæmmet af civilisatorisk påvirkning dvs. kristendommen. Ifølge Albert Speer (Hitlers chefarkitekt og senere rustningsminister) brød de sig i princippet heller ikke om moderne industri. Og de dyrkede begrebet renhed. Ren og uberørt natur, og rene racer. Vrøvl var det. Og forbryderisk blev det meget hurtigt.

Det er også en forvrøvlet ide, at mad fremstillet uden moderne agroteknik skulle have særlige kvaliteter. Ideen er ganske enkelt sort okkultisme. Og hvis man begynder at inddele verden i rent og urent, kan det næste let blive, at man også begynder at dele menneskene i rene og urene.

Agressiviteten findes i hvert fald til overmål blandt økologer, som vist ovenfor.

Jeg sætter ikke lighedstegn mellem økologi og nazisme, men jeg mener nok, at det kan gå an at anføre, at de er fælles om nogle af deres ideer.

14
28. august 2017 kl. 10:50

"Hvad kan konventionelle avlere så ikke finde på når de helt lovligt køber Dioxin og sprede den dokumenteret kræftfremkaldende gift på de samme marker som vores mad dyrkes på?"

Ovenstående illustrerer mine bemærkninger om økologers ufordragelighed og løgnagtighed.

13
28. august 2017 kl. 09:09

@Søren Holst Kjærsgård

Når vi taler om: De uvidenskabelige, ufordragelige sorte okkultistiske halvskøre økologiske klidmostre der ligesom Hitler og Himler vil indføre Muhameds lære ad bagvejen og ikke går ad vejen for korsfæstelser for at demonstrere og vinde magt!

Er det så de samme som de Danske statskontrollerede økologiske fødevareproducenter hvis årlige omsætning snart passere 10 milliarder kroner?

Hvis det er rigtigt, hvis de kan præstere alt det med statens kontrollanter på jævnlig besøg, Hvad kan konventionelle avlere så ikke finde på når de helt lovligt køber Dioxin og sprede den dokumenteret kræftfremkaldende gift på de samme marker som vores mad dyrkes på?

12
28. august 2017 kl. 00:12

WOW!!!?

11
27. august 2017 kl. 23:13

Jeg hørte en gang et foredrag om Danmarks overgang til Kristendommen, hvor foredragsholderen hævdede, at denne overgang med førte en kolossal sekularisering i og med, at dyr, planter, steder etc. pludselig frakendtes særlig hellighed eller mystiske egenskaber.

Begrebet rene og urene dyr eksisterer da heller ikke for kristne, heller ikke rene og urene spiser, jvfr. Markus Evangeliet kapitel 7. Dermed står Kristendommen i skarp modsætning til jødedom, islam og f.eks. hinduisme.

Det forekommer mig, at økologer er i færd med at helliggøre mad, der er fremstillet efter mystiske og i hvert ikke videnskabeligt begrundede forskrifter.

Økologi er dermed sort okkultisme og muhammedanisering ad bagvejen. I øvrigt var blandt andre Hitler og SS chef Himmler overbeviste økologer.

Jesus blev som bekendt korsfæstet for sin kritiske holdning til Jødedommens detaillerede forskrifter for, hvad man måtte spise og i det hele taget gøre.

Det forekommer mig, at mange økologer er omtrent lige så ufordragelige, som den hob der skreg: "Korsfæst ham, korsfæst ham."

Så økologi er ikke blot et harmløst fænomen for halvskøre klidmostre. Og muslimers krav om at få halalmad, er naturligvis et middel til at demonstrere og vinde magt.

10
26. august 2017 kl. 23:26

Det kunne for resten interessere mig at se en lærebog i økologisk dogmatik.

Er det ikke bare en anelse bagvendt at udbrede sig om økologiske anliggender for derefter afsløre interesse for at studere emnet.

Økologerne er tilbage i før kristen tid, hvor træer, sten etc. kunne være hellige.

Før kristen tid eller bare for 160 år siden eksisterede betegnelsen økologi ikke, så hvad er formålet med den underlige erklæring.

9
26. august 2017 kl. 22:15

Jeg må erkende, at jeg ikke har noget skriftligt om udbyttetab ved overgang til økologisk drift. En del steder klarer økologerne sig takket være vort store svinehold, ved at modtage gylle fra svin, der har spist uøkologisk planteføde, bl.a. genmanipoleret soya. Men jeg snakker da af og til med landmænd. Blandt andet for et par år siden med bestyreren af et stort økologisk drevet statslandbrug her på Djursland. Og jeg følte en stor glæde ved at se direktøren for Museum Østjylland blive helt forkert i hovedet, da jeg nævnte, at det glædede mig på hans museum at se planchen om husmandskolonien Georgsminde lidt øst for Auning. Der stod nemlig blandt andet, at der var misvækst i de første par år efter udstykningen for knap 100 år siden. Der ville simpelthen ikke gro noget. Men så fandt man ud af at jorden manglede kobber, og løsningen var selvfølgelig at tilføre den smule kobber, som var nødvendig. Jeg har aldrig hørt om økologisk kobber! Et andet eksempel. Jeg boede en del år i Sydvestjylland, og var naturligvis medlem af Historisk Samfund for Ribe Amt. I dettes årbog fra 1976, side 232-240 er der en artikel "Levealderen i Jylland og på Fyn." Artiklen bringer et antal statistikker over middellevetiden for kvinder i sidste halvdel af 1800 tallet i Jyske Hedesogne og Fynske sogne med fed jord. Levetiden var i gennemsnit 10 år lavere i hedesognene. Kvæget vantrivedes også og fik ofte sygdommen vosk, der skyldes mangel på magnesium og kobolt, og forfatteren så årsagen til den lavere levealder i mineralmanglen. Foreholdt dette svarede bestyreren for statsøkologien: "Magnesium kan vi godt få lov til at sprede på marken. Der skal bare komme nogen fra Det økologiske Råd, og vurdere behovet." Det kunne for resten interessere mig at se en lærebog i økologisk dogmatik. Økologerne er tilbage i før kristen tid, hvor træer, sten etc. kunne være hellige. Og nu er det så marker uden kunstgødning og kemikalier til at bekæmpe svampeangreb og insekter etc. Vorherre bevares!

8
26. august 2017 kl. 21:49

EU dumpede føde varer</p>
<p><a href="https://ec.europa.eu/food/safety/food_wast..">https://ec.europa.eu/food…;.

Det er nu ikke EU der dumper/destruerer fødevarer. Det er ganske almindelige borgere, restauranter, butikker, fabrikker o.l. der smider fødevarer ud. Faktisk er det du linker til et initiativ fra EU's side om at reducere dette spild.

<a href="https://www.bbc.com/news/world-europe-33818186">https://www.bbc.com/new…;

Det er heller ikke EU der destruerer noget - det er russerne der af politiske grunde destruerer fødevarer importeret fra EU på grund af sanktionerne mod dem.

ikke spam sider, men seriøse kilder.

Det har du for så vidt ret i, du har blot misforstået indholdet totalt. Ingen af dem handler om at EU financierer destruktion af milioner af tons fødevarer.

M

5
26. august 2017 kl. 19:28

Mennesker der sulter dør det ikke på grund af manglende produktion af fødevarer, men manglende distribution og opbevaringskapacitet. Altså økonomisk baseret.

EU finansierer årligt destruktion af milioner af tons fødevarer, for at holde markedspriserne oppe, så de underudviklede lande reelt ikke kan sælge deres fødevarer i EU - selv om de har overproduktion - der kunne eksporteres.

At markedsmekanismer der dømmer forurenerne til at betale for deres forurening af vor fælles vandressourcer, ikke er indført, fatter jeg ikke i dagens superliberale samfund. Politikerne sidder på deres hænder..

4
26. august 2017 kl. 04:28

Økologisk landbrugsdrift ville som bekendt halvere høstudbytterne

Er det noget du kan underbygge/dokumentere, Søren? Det fald i udbytte jeg oftest har hørt, ligger på 20-25%.

Faktisk findes der undersøgelser som under andre betingelser, end blandt andet de europæiske, fremhæver økologiske metoder som den bedste løsning. For eksempel beskrevet her:https://politiken.dk/oekonomi/ressourceoekonomi/art5537158/%C3%98kologi-kan-give-kloden-mere-mad-end-konventionelt-landbrug

3
26. august 2017 kl. 00:19

Økologisk landbrugsdrift ville som bekendt halvere høstudbytterne. Hvordan vil Torben Nielsen udpege dem, der skal dø af sult?

2
25. august 2017 kl. 22:41

Hvorfor skal vandværker kunne fortynde kendte forurenede vandboringer med renere vand, og levere det til os, der trods alt ejer forsyningsselskaberne indenfor vandforsyning - indtil regeringen sælger disse til Goldman Sachs m fl?

At pesticid indholdet herved kommer under gældende grænseværdier, er selvfølgeligt fint. Men der skal en 0-detektionsgrænse til, da ingen har en anelse om de langvarige konsekvenser af pesticider i vores drikkevand. Nej rotter dør ikke af det i løbet af 3 måneder - men vi forventes af leve væsentligt længere.

0-tolerance - og så må landbruget i DK, omlægges til fuld økologisk og biodynamisk - eller lukkes. Omkostningerne hertil må trækkes i deres EU-tilskud - - jeg mener faktisk, at det vil give et overskud til DK Statskassen for øget velfærd.

Sprøjtemiddelforureningen af vores grundvand skal stoppes NU.

Det er jo kemi for børn - at de sprøjtemidler vi spreder på markerne ender i drikkevandet. De fordamper ikke til stjernerummet - eller nedbrydes til ilt, kulstof og vand..

1
25. august 2017 kl. 17:31

For en del år siden beskæftigede jeg mig kort med problemet rensning af drikkevand. Der var 3 steder i landet, hvor vandværket aller nådigst havde fået lov til at rense vandet for pesticid- og klorbrinterester med et kulfilter. Det ene sted var på Frederiksberg, det andet sted Tåsinge og det tredie sted har jeg glemt.

Omkostningen var 30-50 øre/kubikmeter vand. Det er billigt. Men det nytter næppe. Er der noget miljøorganisationer og embedsværket og politikerne og medierne og de firmaer og universitetsinstitutter, der har økonomiske interesser involveret, hader, så er det billige og effektive løsninger.