Fukushima-læk farligere end tidligere antaget

Det japanske atomenergiagentur vurderer, at et nyligt opdaget læk ved atomkraftværket Fukushima er farligere, end den i første omgang blev vurderet til.

Tidligere på ugen konstaterede selskabet Tepco, som ejer værket, at 300 ton radioaktivt vand lækkede fra en beholder. Det fik de japanske myndigheder til at advare om en hændelse på niveau 1 på INES-skalaen (International Nuclear Event Scale).

Nu opjusterer myndighederne hændelsen til niveau 3, hvilket er højeste niveau på 7-trins-skalaen, siden kraftværket blev ramt af en tsunami i 2011.

Da kraftværket blev ramt af en tsunami i 2011, blev afkølingssystemet ødelagt. Nu pumper man vand ind for at nedkøle reaktorerne, hvilket betyder, at der bliver opbevaret store mængder radioaktivt vand ved atomkraftværket. De 300 ton vand er sluppet ud fra en af beholderne.

Hændelsen har ført til hård kritik. En talsmand fra det japanske atomenergiagentur giver udtryk for, at myndighederne ikke længere har tillid til, at Tepco kan håndtere sikkerheden. Han kritiserer Tepco for at have overset lækken i flere dage, måske endda uger, eftersom det er virksomhedens pligt at undersøge vandbeholderne to gange om dagen.

I øjeblikket forsøger Tepco at pumpe vandet op i en sikker beholder, mens den lækkende beholder bliver lappet med sandsække. Mandskabet må dog konstant rotere, da vandet afgiver utrolig meget stråling.

Dokumentation

BBC's artikel

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Og så fatter man ikke at der er nogen der seriøst stadig mener at atomkraft er et godt valg.

Ja, der går måske 20 år mellem hver alvorlig hændelse, men så længe der er mennesker involveret så er der garanti for fejl.

Og fejl på atomkraftværker har helt uoverskueligt konsekvenser.

 • 8
 • 6

Hvorfor fortynder man ikke bare det radioaktive kølevand ved at lede det ud i havet? Gøres det et sted med en vis vandstrømning, vil denne opblanding da med al sandsynlighed fortynde det radioaktive vand til ufarlighed.

At Claus Pedersen bruger denne artikel til endeligt at konkludere, at kernekraft nu med al tydelighed må være en dårlig ide, forstår jeg ganske enkelt ikke. Fukushima er en alvorlig ulykke, men det er jo ikke en uendelig katastofe!

 • 7
 • 6

Ja - lad os smide gifttromlerne i en sø, så er de væk. Om Fukushima er en katastrofe eller ej er jo nok lidt brillerne der ser på det. Det påvirker ikke mig så meget, men dem der boede i området mener nok noget andet. Om den er uendelig - tjah - hvornår tror du den stopper? Hvem skal betale for at lappe på "ulykken" de næste 100år (hvis det er nok)?

 • 8
 • 1

Nej, jeg taler jo ikke om at indkapsle det radioaktive vand, men derimod om at opslemme det i havvand - fortynde. Der er en stor forskel.

 • 1
 • 6

Lige præcis - ud i naturen, så er det væk!

Har du nogen anelse om hvad det vil gøre ved marinemiljøet at lede det i havet? Eller er det en typisk 'ingeniøren-kommentator mavefornemmelse' som er meget bedre end internationale konventioner vedtaget af eksperter?

 • 5
 • 1

Enig med Claus Wøbbe

Hvorfor fortynder man ikke bare det radioaktive kølevand ved at lede det ud i havet? Gøres det et sted med en vis vandstrømning, vil denne opblanding da med al sandsynlighed fortynde det radioaktive vand til ufarlighed.

At Claus Pedersen bruger denne artikel til endeligt at konkludere, at kernekraft nu med al tydelighed må være en dårlig ide, forstår jeg ganske enkelt ikke. Fukushima er en alvorlig ulykke, men det er jo ikke en uendelig katastofe!

Det virker umiddelbart som tåbeligt at gemme det i tanke, hvor radioaktiviteten holdes koncentreret og hvor eventuelle lækager bevirker relativt koncentreret kontaminering i nærmiljøet.

Den biligste og eneste fornuftige løsning er at udlede det i havet, hvor det meget hurtigt vil blive fortyndet, så det bliver en dråbe i havet.

I førstehjælp er det først man altid skal gøre at standse ulykken og begrænse skaden. Har du fået syre på huden, så stoppr du lækagen og du skyller huden med rigeligt vand for at stoppe ætsningen og du rense området med vand, som fortyder og bortskylder problemet. Dette radioaktive vand kan helt tilsvarende fortyndes til det bliver uskadeligt.

Her insisterer man af frygt for de grønne frygtspredere at man vil holde radioaktiviteten samlet og koncentreret, så det forbliver farligt, vanskeligt og dyrt at håndtere i meget lang tid.

De grønne frygtspredere er da ligeglade. De grønne frygtspredere elsker det. De grønne frygtspredere elsker at kunne trække myndigheder og offentligheden rundt i manegen.

 • 7
 • 6

Ja, Martin, man kan let lave simple modeller der viser, hvad marinemiljøet vil udsættes for i en sådan situation.

Det er ikke en lysegrøn "nulløsning", hvor man har et dogme om ikke at måtte røre ved naturen. Men jeg kan forestille mig at man let kunne nå en løsning, hvor påvirkningen var umålelig på marinemiljøet.

 • 0
 • 5

Der er ved at gå mode i at kalde alt med KK for en katastrofe. Nu skal der vises handlekraft så er det nok fint at opgradere til niveau 3. MEN Hvert år dør sådan 2000 mennesker i kulmineulykker og nok en million andre på grund af luftforurening fra den kulkraft, der er det dominerende alternativ til den KK man blev fortalt var så farlig. Det er en katastrofe. Også for klimaet.

At radioaktivitet kan være meget farlig, skal ikke skjules. Men meget af det man læser skal det tages med en gran salt. Der er meget mellem himmel og jord. Se f.eks. http://wp.me/s1RKWc-386

 • 5
 • 4

I praksis ser det jo også ud til at det er det, der sker. Dvs en pæn portion af kølevandet vil før eller siden havne i havet udfor Fukushima. Der er i forvejen mange, der gætter på at det næste jordskælv i området kommer før der er ryddet bare nogenlunde op og så risikerer man at en eller flere af de store beholdere med "varmt" vand bliver læk eller helt kollapser. Hvis det vand, der er tale om nu, har været i kontakt med de beskadigede reaktorkerner, så indeholder det formentligt også trælse isotoper, som man risikerer bliver opkoncentreret i fødekæden, dvs fiskeriet bliver truet.

Er der nogen, der har nogle tal på diverse scenarier? Hvor mange tons vand har de opsamlet i tanke? Hvor radioaktivt er det? Hvilke isotoper er til stede i bekymrende mængder?

Ting, der giver årsdoser på en time eller to, er ikke helt ufarlige, så det ville være rart hvis japanerne har en plan for hvordan de vil rydde det op.

Jeg er enig i at Fukushima ikke er en uendelig katastrofe, men det er der så meget, der ikke er. Et tyve meter højt lag af vulkanaske over hele Danmark er heller ikke en uendelig katastrofe, men derfor kan det jo alligevel godt ødelægge hele dagen for nogen :-)

Det er fint med mig, hvis japanerne vælger at fortynde Fukushima og hælde det hele i havet, men det vil nok ikke mindske min modstand mod et atomkraftværk ved Gylling Næs.

 • 2
 • 1

Fortynding i havet kommer nok heller aldrig på tale, men i og for sig er der jo ikke tale om gift,fordi vi ikke taler om at dumpe Uran eller Plutonium i havet. Kun det radioaktive vand. Vandet er radioaktivt ja, men radioaktiviteten består jo bare af partikler med høj fart (høj energi) elektroner, heliumkerner eller gamma-kvanter (fotoner). Hvis de kan få lov at støde ind i nok molekyler, fx vandmolekyler i det åbne hav, vil de blive absorberet. Og endda ret hurtigt som jeg har forstået det. Som Claus Wøbbe siger det "bliver fortyndet til ufarlighed", netop fordi strålingen i sig selv består af de partikler der omgiver os, kun deres energiniveau gør dem farlige, og denne energi får de altså lov at "løbe" af i havet, ved sammenstød med vandmolekyler.

Men dette er jo bare endnu en ophedet debat om atomkraft, og jeg synes faktisk det er ærgerligt, for atomkraft er faktisk noget mere uskyldigt end folk får det pustet op til. Hver gang ordet atom nævnes står folk på bagbenene, og der har Tjernobyl Katastrofen nok meget af skylden.

Jeg havde engang en dygtig naturfags lærer der lavede et regnestykke på tavlen, som jeg desværre ikke kan huske eksakt.

Ca. 25.000 mennesker var blevet dræbt som følge af ulykker og stråling fra atomkraftværker i atomkraftværkets historie. Ved siden af havde han det samme regnestykke for kulkraft. Tilhørende minedrift og kræft i lunger osv. og det var på flere millioner mennesker.

Efter det forfærdelige og meget kraftige jordskælv i Japan, den 11. marts 2011 hvor Fukushima kraftværket fik ødelagt sit kølesystem, blev verden igen opmærksom på farerne ved atomkraft. Når det vel at mærke går rigtigt galt!

Den 30. juni 2011 kom en aftale i Tyskland i hus hvor alle A-kraftværker i Tyskland inden 2022 skulle være lukket ned. altså under 3 måneder efter ordene "atomkraft=katastrofe" kom på verdens læber. Man kunne antage at noget af denne beslutning måske var baseret på frygt, men hvor stor er chancen for at Fukushima katastrofen kunne ske i netop tyskland? Det kraftigste jordskælv målt i Tyskland har været på 5,9 på Richter. (1992) Jordskælvet i Japan var på 9,0 og det skal lige siges at et tal op ad Richter skalaen tidobler jordskælvets styrke. Udover det var Fukushima anlægget flere gange blevet kritiseret for ikke at være sikkert nok i forbindelse med jordskælv.

Så ja som du selv siger Claus Pedersen, mennesker involveret = fejl. Men det ændrer ikke ved det faktum at atomkraft rent faktisk ikke slår særligt mange ihjel og jeg kender bl.a. flere mennesker der er døde i ulykker ved opsætning af vindmøller. Ordet ATOM bliver automatisk til syndebuk hver gang.

Tak for et fedt site!

 • 3
 • 5

Hvis det vand, der er tale om nu, har været i kontakt med de beskadigede reaktorkerner, så indeholder det formentligt også trælse isotoper, som man risikerer bliver opkoncentreret i fødekæden, dvs fiskeriet bliver truet.

Jep der betyder noget er hvilke grundstoffer der er i vandet og om disse optages og bioakkummuleres i fødekæden. Her er den primære bekymring grundstoffernes almindelige giftigthed, der kan bekymre. Hvilke bioakkummueres og hvor meget er der af dem?

Hvilke mængder af diverse grundstoffer, der bioakkumuleres er der i vandet?

Der kan være uran, men der er i forvejen uran i havvandet uden at det bioakkummueres eller er årsag til nogen kendte/udbredte problemer. Det uran der måtte være i vandet fra tankene er uskelnelig fra det uran der er i vandet allerede.

Transuraner. Hvis de bioakkummuleres vil en "fortynding" være et problem. Hvis de ikke bioakkummuleres er en fortynding er god bortskaffelsesmetode.

Fissionprodukter. Der vil være stort set alle grundstoffer, men med nogle få dominerende. Er der nogen af de i dominerende fissionsprodukter, der bioakkummuleres.Hvilke? Er de giftige. Kan vandet renses specifikt for disse? Hvis der i fissionsprodukterne var store mængder bly, cadmium, kviksølv o.l. ville det være et problem. Men disse er ikke almindeligt forekommende i fissionsprodukterne. http://en.wikipedia.org/wiki/File:Fission_...

Henfaldsprodukter. Samme problematik som for fissionprodukterne.

 • 2
 • 0

Vandet er radioaktivt ja, men radioaktiviteten består jo bare af partikler med høj fart (høj energi) elektroner, heliumkerner eller gamma-kvanter (fotoner).

Nej vi snakker rigtige radioaktive partikler i vandet. Alm. stråling kan ikke rigtig opbevares i vand, og man kan derfor ikke snakke om radioaktivt vand blot fordi det er blevet bestrålet. Problemet med radioaktivt vand (som altså indeholder uran, radon osv.) er at det kan komme direkte ind i fisk og mennesker uden hudens beskyttende lag. Dvs. at selv alfa-strålende partikler kan være et meget stort problem.

 • 3
 • 0

Fortynding i havet kommer nok heller aldrig på tale, men i og for sig er der jo ikke tale om gift,fordi vi ikke taler om at dumpe Uran eller Plutonium i havet. Kun det radioaktive vand. Vandet er radioaktivt ja, men radioaktiviteten består jo bare af partikler med høj fart (høj energi) elektroner, heliumkerner eller gamma-kvanter (fotoner). Hvis de kan få lov at støde ind i nok molekyler, fx vandmolekyler i det åbne hav, vil de blive absorberet. Og endda ret hurtigt som jeg har forstået det. Som Claus Wøbbe siger det "bliver fortyndet til ufarlighed", netop fordi strålingen i sig selv består af de partikler der omgiver os, kun deres energiniveau gør dem farlige, og denne energi får de altså lov at "løbe" af i havet, ved sammenstød med vandmolekyler.

Vandet er radioaktivt fordi det indeholder radioaktive partikler, som løbende udsender den radioaktive stråling... Det er noget volapyk at snakke om at disse højenergipartikler bliver løbet trætte i vandet. Strålingen bliver udsendt i det øjeblik hvor partiklen henfalder og jo mere radioaktivt vandet er, jo flere radioaktive partikler indeholder vandet, som henfalder på samme tid.

Fordelen ved at fortynde og sprede forureningen er at der ikke opstår farlige koncentrationer i de dyr og planter som lever i det pågældende område og ikke st strålingen "løbes træt" ved at støde ind i havets molekyler...

Farligheden af det radioaktive stof afhænger ikke kun af hvor meget stråling der udsendes men i særdeleshed af hvilke stoffer der er tale om og hvor let de optages i fødekæden og der igennem i vores krop... Det giver derfor ikke mening at snakke om at baggrundsstrålingen ikke hæves...

Beslutningen om at lukke for de tyske atomkraftværker har været der i mange år, nu er beslutningen bare blevet fremrykket...

 • 5
 • 0

@ PHK Diskussionen bunder I at man er mere død, hvis man dør på grund af radioaktivitet end hvis man dør af noget andet. Alt er farligt og det eneste man kan gøre er at lave en slags cost-benefit analyse. Ellers kunne man ikke køre i bil. Der ikke har været et eneste tilfælde af personskade på grund af radioaktivitet i de sådan 40 år der har været KK i vesten. Ja så vil KK forhåbentligt få den gule trøje.

Efter katastrofen i Tjernobyl hørte man i fjernsynet, at der var 1000 døde. I betragtning af at de 995 trods alt genopstod, ville det nok gavne debatten hvis man kunne finde kilden og hvis man i fjernsynet havde fået plads til et dementi. Inden der tales for meget om de store evakueringer ved Fukushima, bør man sætte sig ind i tingene og f.eks. se på http://wp.me/s1RKWc-386

 • 0
 • 6

Kan du nævne hvilke grundstoffer der kan være i vandet i tankene, som optages af organismer i havet OG opkoncentreres i fødekæden?

Enhver radioaktiv isotop som ligner de ikke-radioaktive isotoper som organismerne i dag er opbygget af og som selvfølgelig indgår i den aktuelle fødekæde, samt de partikler som organismen får ind i kroppen, sammen med de øvrige stoffer som de får ind i kroppen og som ikke udskilles inden organismen bliver spist... Jeg har ingen anelse om hvad der er i disse tanke (eller burde være der, hvis det ikke er løbet ud)...

 • 1
 • 0

Hvis alle disse velmenende tilhængere af atomkraft i stedet opfandt en metode som kunne fjerne radioaktiviteten fra affaldet, i stedet for blot at fortynde eller gemme den væk, - og overlade problemet til vore efterkommerne i titusinder af år - for ganske få års energiforbrug - så var jo meget nået! Men det er jo netop dette, som de ikke kan.

 • 1
 • 2

@ PHK Jeg er fortaler for KK men mindes ikke at jeg har brugt "jamen alle de andre må, hvorfor må vi så ikke også ?" argumentet. Til gengæld ville det glæde mig hvis man kunne finde hoved og hale i de saglige problemer, der hober sig op i kølvandet på denne diskussion.

 • 0
 • 3

""BBC: Japanske myndigheder har mistet tiltroen til, at atomkraftværksejeren Tepco kan håndtere ulykken ved Fukushima. ""

Det har jeg da gjort for lang tid siden !

 • 2
 • 0

Fordelen ved at fortynde og sprede forureningen er at der ikke opstår farlige koncentrationer i de dyr og planter som lever i det pågældende område og ikke st strålingen "løbes træt" ved at støde ind i havets molekyler...

Korrekt - men der kan opstå ophobninger i levende organismer. Målinger på fisk i havet ud for Fukushima bekræfter det, men radioaktivt cæsium kan åbenbart let udvaskes fra fiskens kød.

I open access bogen Agricultural Implications of the Fukushima Nuclear Accident fra april 2013 af prof. Nakanishi fra Graduate School of Agricultural and Life Sciences ved Tokyo University kan man i kapitel 10 Radiocesium Contamination of Marine Fish Muscle and Its Effective Elimination læse følgende:

High concentrations of radiocesium (134Cs, 136Cs, and 137Cs combined) were detected in several fish species such as nibe croaker, Pacific cod, and brown hakeling, which were collected from the Pacific Ocean off the coast of the Fukushima and Ibaraki Prefectures.

High levels of radiocesium accumulated in fish muscle, but the radioactivity levels of naturally occurring radioactive K in some contaminated fish exceeded the levels of 134Cs and 137Cs.

Three washes with 0.1% NaCl solution effectively removed the radiocesium from contaminated fish meat. This can be applied in the production of surimi-based products and other processed seafood such as boiled, dried, or seasoned products.

 • 0
 • 0

@ Bjarke Rasmussen Din lærer i naturfag var nok dygtig, men ikke dygtig nok. Han satte fingeren på det ømme punkt. MEN Tallet 25.000 mennesker dræbt som følge af ulykker og stråling kan ikke engang stamme fra Greenpeace. Ved Three Mile Island var der ingen døde. Charnobyl: På trods af fjernsynets rædselsberetninger var der omkring 25, der døde af stråling. Omtrent lige så mange døde af forbrændinger. Ved Fukushima var der tre døde på kraftværket. To druknede og en blev aldrig fundet.

 • 0
 • 2

Ærlig talt, så tvivler jeg på, at ret mange japanere har lyst til at sætte tænderne i en fisk, som er vasket 3 gange i en saltvandsopløsning og dernæst centirfugeret i 5 minutter ved 8000rpm. Alle smags- og næringsstoffer bliver bogstavelig talt vasket/centrifugeret ud. Det ligner et teoretisk tanke-eskperiment, som har meget lidt gang på jord og er på ingen måde en undskyldning for blot at fortsætte med at svine stillehavet til med mere radioaktivitet.

 • 1
 • 0

Kan du nævne hvilke grundstoffer der kan være i vandet i tankene, som optages af organismer i havet OG opkoncentreres i fødekæden?

Cæsium, opfører sig kemisk som kalium, en elektrolyt der anvendes i alle celler. Akkumeleres primært i muskelvæv. Biologisk halveringstid: ca 3 måneder.

Strontium, opfører sig kemisk som calcium. Akkumuleres i knogler. biologisk halveringstid: ca 30 år.

I vandmiljø akkumuleres cæsium i plankton og rejser derefter hele vejen op igennem fødekæden. Strontium akkumuleres i skallerne på skaldyr (muslinger, østers og krabber). Det er således begrænset hvor meget det spredes i fødekæden (ie. ingen dyr/mennesker spiser skallerne fra skaldyr).

 • 1
 • 0

Her tror jeg, at du måske tager fejl - Japanerne fiser, bøvser, æder notorisk dødelig giftige fisk, æder rå fisk med snylteorme, drikker vildgærede soya produkter, stanger tænder i al offentlighed og roder nogen gange rundt i maven med skarpe knive - de gør det blot til en ceremoni og hæver prisen til det 10-dobbelte.

 • 0
 • 3

@Rud Ja var det ikke for situationens alvor, kunne man (næsten) fristes til at trække på smilebåndet af din kommentar...

 • 1
 • 0

@ Michael Rangård Lad os holde hovedet koldt og sammenligne det der skal og kan sammenlignes. Dog først lidt fakta. Kort efter katastrofen ved Tjernobyl hører man i fjernsynet at der var 1000 døde. Dette blev aldrig dementeret. Selve eksplosionen kun krævede dog 5 øjeblikkelige ofre. Senere døde ca. 30 redningsarbejdere af brandsår og stråling.

Det, der skal sammenlignes er døde eller skadede per kWh produceret. Der fører kulkraft, medens KK i vesten kan figurere med nul døde.

Så kommer senvirkningerne: Vi kan vist ikke blive uenige om at mange skades alvorligt af luftforurening og at klimaet lider. Jeg har prøvet at samle oplysninger (troværdige) om senvirkningerne af stråling og kom til det resultat at vi, også jeg, var løbet helt af sporet.

Selv om det nok ikke interesserer at kende lidt til dette, så foreslår jeg alligevel at du ser på http://wp.me/s1RKWc-386 Det er en slags sammenfatning. Helt ærligt troede jeg ikke på det før jeg havde søgt meget ihærdigt og ikke fundet FAKTUELLE indvendinger.

 • 1
 • 0

At Claus Pedersen bruger denne artikel til endeligt at konkludere, at kernekraft nu med al tydelighed må være en dårlig ide, forstår jeg ganske enkelt ikke. Fukushima er en alvorlig ulykke, men det er jo ikke en uendelig katastofe!

Du har helt ret. Måske Claus Pedersen kunne oplyse om antallet af uheld og omkomne indenfor kulminesektoren inde for de sidste 20 år, det er jo i følge ham den gennemsnitlige tid mellem hvert uheld på kernekraftværker.

Med disse oplysninger ville det være muligt at se, hvilken af de to energiformer der er den mest dødelige

 • 1
 • 2

Hvert år dør sådan 2000 mennesker i kulmineulykker

          Bare fordi kulkraft er en større katastrofe, betyder det ikke at atomkraft ikke også er det.  
          "Alle de andre gør det også" har aldrig været nogen undskyldning. 

Det må vel forstås således, at du hellere vil have der dør 2000 hvert år i kulminer, end at der indføres kernekraft. Vi ved alle at du er fanatisk kernekraftsmodstander, og mange siger at målet helliger midlet, men det her synes jeg er uhyggeligt groft.

 • 2
 • 1

Efter katastrofen i Tjernobyl hørte man i fjernsynet, at der var 1000 døde. I betragtning af at de 995 trods alt genopstod, ville det nok gavne debatten hvis man kunne finde kilden og hvis man i fjernsynet havde fået plads til et dementi.

Det svar er givet i flere tilfælde. Det var et spørgsmål om penge. Ukraine var jo dejligt utilgængeligt bag jerntæppet, så en "lille" overdrivelse ville nok være gå godt. Det er jo før set, at USA hiver den store pengepung frem, når der er sket katastrofer og ulykker. Det var udelukkende i et forsøg på at score en stor katastrofehjælp fra den vestlige verden, at tallene blev overdrevet. Jeg mener nu det var 38, der døde som følge af uheldet, alle ansatte på værket, eller brandmænd, der stort set ubeskyttet, blev kommanderet til at skubbe det radioaktive affald ned fra taget.

 • 1
 • 2

@ Martin Kristiansen

Kan du nævne hvilke grundstoffer der kan være i vandet i tankene, som optages af organismer i havet OG opkoncentreres i fødekæden?

Cæsium, opfører sig kemisk som kalium, en elektrolyt der anvendes i alle celler. Akkumeleres primært i muskelvæv. Biologisk halveringstid: ca 3 måneder.

Strontium, opfører sig kemisk som calcium. Akkumuleres i knogler. biologisk halveringstid: ca 30 år.

I vandmiljø akkumuleres cæsium i plankton og rejser derefter hele vejen op igennem fødekæden. Strontium akkumuleres i skallerne på skaldyr (muslinger, østers og krabber). Det er således begrænset hvor meget det spredes i fødekæden (ie. ingen dyr/mennesker spiser skallerne fra skaldyr).

Cæsium, Strontium og iod er vel de stoffer der kan være et problem.

Radioaktivt iod henfalder hurtigt, så det er væk inden for korttid.

Cæsium:

"Caesium compounds are rarely encountered by most people, but most are mildly toxic because of chemical similarity of caesium to potassium. Exposure to large amounts of caesium compounds can cause hyperirritability and spasms, but as such amounts would not ordinarily be encountered in natural sources, caesium is not a major chemical environmental pollutant.[99] The median lethal dose (LD50) value for caesium chloride in mice is 2.3 g per kilogram, which is comparable to the LD50 values of potassium chloride and sodium chloride....Radiocaesium does not accumulate in the body as effectively as many other fission products (such as radioiodine and radiostrontium). About 10% of absorbed radiocaesium washes out of the body relatively quickly in sweat and urine. The remaining 90% has a biological half-life between 50 and 150 days." http://en.wikipedia.org/wiki/Caesium.

Dvs. cæsium optages men akkummuleres ikke i kroppen. Det konkurrerer ved optagelse i celler/organismeen med Kaliumioner der i havvand er relativt almindeligt 0.0102 mol/kg 0.04 vægt %. Jeg ved ikke hvilken affinitet cellernes natrium-kalium-pumpe har til cæsium i forhold til kalium.

Ingen tvivl om at radioaktivt cæsium er et problem, hvis det indåndes med støvpartikler, der sætter sig i lungerne eller i det omfang det optages og i kroppen, som om det er kalium. Men i dette tilfælde er det opløst i vand og indåndes ikke med støv. Det vil blive optaget af marine organismer, men opkoncentreres ikke i fødekæden.

Det lyder som en god kandidat til i dette tilfælde at blive fortyndet til en ufarlig dråbe i havet.

 • 2
 • 1

@ Carsten Lundgaard Det er rigtigt at katastrofer åbner for pengekassen. Men i dette tilfælde hånede medierne disse forfærdelige russere for at fortie de store tabstal der fremgik af deres indbildte satellitbilleder. Lidt senere, da man så de fine økonomiske muligheder og begyndte at finde kræfttilfælde. Så kom der gang i rædselsberetningerne medens Greenpeace jublede. Man glemte bare at kræft fra stråling, såvel som fra tobak og asbest først kommer til syne efter mellem 5 og 20 år.

 • 0
 • 0

Det, der skal sammenlignes er døde eller skadede per kWh produceret. Der fører kulkraft, medens KK i vesten kan figurere med nul døde.

Så kommer senvirkningerne: Vi kan vist ikke blive uenige om at mange skades alvorligt af luftforurening og at klimaet lider. Jeg har prøvet at samle oplysninger (troværdige) om senvirkningerne af stråling og kom til det resultat at vi, også jeg, var løbet helt af sporet.

Hvis man skal holde sig til fakta og tælle det hele med, så lad os få de rigtige tal på bordet...

 • Der dør folk i forbindelse med opførelse af atomkraftværker (ikke af stråling, men almindelig opførelse). disse skal åbenbart ikke tælles med selv om tallet er lavt. (og så heller ikke tælles med ved kul)
 • Der dør folk i forbindelse med udvinding af uran, statistisk lidt færre end ved kul, men de skal åbenbart ikke tælles med. (og så heller ikke tælles med ved kul)

Hvor mange dør der som direkte følge af kulkraft? Ved den daglige drift, ved uheld m.m.? Ikke senvirkning og ikke forurening, men direkte daglig drift for det er det tal som du hiver frem ved atomkraft...

Luftforurening dræber ca. 2,5 millioner mennesker hvert år... Langt de fleste skyldes partikelforurening fra vores transportsektor og fra tung industri, næsten 20% skyldes Ozon tæt på jordoverfladen og derefter kommer udledninger fra landbruget m.m. Jeg har ikke kunne finde nogen tal for kulkraft (ud over at de pludselig får skylden for alle de 2,5 millioner i debatter)... Men disse mennesker er ikke folk som pludselig falder døde om, det er senvirkning af kulafbrændingen på kraftværkerne og der er mange andre kilder til denne forurening (brændeovne, grill, madlavning m.m.), kilder hvor røgen ikke renses eller fortyndes i atmosfæren... Det er statistisk modelberegning som aldrig er blevet dokumenteret. Der er ingen garanti for at dødstallet ville blive mindre hvis vi lukkede for samtlige kulfyret kraftværker.

Ang. klimaet... Hvor mange er døde som direkte følge af et forhøjet CO2-niveau? Hvor mange er døde som indirekte følge af forhøjet CO2-niveau? Kan man dokumenterer et eneste dødsfald?

Der er tyske undersøgelser der dokumenterer at der er en stigning i visse typer kræft ved folk der bor tæt på atomkraftværker, sammenlignet med tilsvarende områder (Især Leukæmi, men også et par andre kræftformer), disse dødsfald tælles ikke med for atomkraft (men kul får lagt alt fra luftforureningen på deres skuldre). Det er ikke som følge af uheld, men den daglige drift og de mindre udslip for foregår dagligt på kraftværkerne...

Jeg vil på ingen måde benægte at kulafbrænding forurener, men dødstallet er skruet meget op i forhold til hvad der kan dokumenteres... Til gengæld ser man konstant at det nedvurderes i forbindelse med akraft (især af industrien og tilhængerne, greenpeace lægger alt for meget på)...

 • 1
 • 2

der er massere af frivillige debattører her på ing.dk, som gerne vil anvende deres egen krop, som biologisk filter for at fjerne disse komplet ufarlige stoffer, hvis man altså skal drage en konklusion ud fra mange tidligere indlæg ang. farligheden af dem.

 • 1
 • 2

@Theis Holtz Hansen (Journalist på tidskriftet Ingeniøren)

Hvordan skal vi som ingeniører forholde os til både artiklens overskrift og indhold, når fordelingen på isotoper og styrken af radioaktivitet ikke er nævnt med et eneste ord ?

Du refererer til BBC, som heller ikke oplyser tekniske detaljer.

Forskellen på BBC, som henvender sig til en bred offentlighed, og ”Ingeniøren” burde være, at Ingeniørens journalister opsøger de tekniske detaljer og forsøger at se historien i dette perspektiv.

Du og Ingeniøren svigter ugeavisens oprindelige ånd !

Er problemet pengemangel ? Eller har du en anden forklaring ?

 • 5
 • 0

Ærlig talt, så tvivler jeg på, at ret mange japanere har lyst til at sætte tænderne i en fisk, som er vasket 3 gange i en saltvandsopløsning og dernæst centirfugeret i 5 minutter ved 8000rpm.

Det er strengt taget heller ikke nødvendigt. De fisk, fanget udfor Fukushima, man har målt på, har haft et max. på 519 Bq/kg for ”radiocæsium”. Middelværdien har (afhængig af art) ligget på omkring 150 Bq/kg.

Max. tilladte grænse i EU for radiocæsium i fisk var siden 1987 og indtil for nylig på 1250 Bq/kg.

I Japan var grænsen 500 Bq/kg !

Sikkert på grund af Fukushima ændrede myndighederne i Japan ca. medio 2012 grænseværdien for ”radiocæsium” fra 500 til 100 Bq/kg for fisk, hvilket er en meget konservativ værdi.

EU fulgte trop i oktober 2012 og ændrede grænseværdien for ”radiocæsiun” for fisk til de samme 100 Bq/kg som Japan.

I bemærkningerne til ændringen skriver EU:

” For at sikre sammenhæng med de maksimalgrænseværdier, der for øjeblikket gælder i Japan, erstatter disse værdier midlertidigt de værdier, der er fastsat i Rådets forordning (Euratom) nr. 3954/87.”

Efter EU's regler var det fra 1987 og til oktober 2012 tilladt at spise fisk med et indhold af radioaktivt cæsium, der var ca. 2,5 gange større end den hidtil maksimalt målte værdi på fisk "fra Fukushima".

Når debatten uddør, er alt ifølge EU vel ved det gamle (!??!).

 • 1
 • 1

@Theis Holtz Hansen (Journalist på tidskriftet Ingeniøren)

Du refererer til BBC, som heller ikke oplyser tekniske detaljer.

Du og Ingeniøren svigter ugeavisens oprindelige ånd !

Er problemet pengemangel ? Eller har du en anden forklaring ?

Jamen måske duer det bare ikke at have et medie for ingeniører som redigeres af journalister, tilsyneladende uden støtte fra folk med en teknisk-naturvidenskabelig baggrund. Jeg bemærkede at de sidste numre af bladet er nået ned på samme sidetal som Elgigantens tilbudsavis, nemlig 24, og altså langt mindre end Metroekspress og andelen af ingeniørrelevant stof på disse få sider er heller ikke imponerende. Og når der skrives en masse om energi kun ud fra et journalistisk perspektiv, så rammer det dårligt hos teknikere der med deres naturvidenskabelige baggrund har en intuitiv forståelse for emnet og ser fejlene, manglerne og begrænsningerne med det samme.

Så når vi igen, igen, skal stopfodres med katastrofeberetninger fra mindre uheld i håndteringen af et havari på et energianlæg med en teknologi som vi ikke benytter her i landet, forårsaget af en naturkatastrofe som ikke kan forekomme hos os, så er det ikke så mærkeligt hvis de fleste af læserne står af og annoncørerne følger efter og bladet skrumper.

Det vil måske være trist hvis kursen fortsætter og bladet en dag ikke eksisterer mere, endnu mere trist vil det dog være at få formentlig vil savne det fordi man gjorde sig irrelevant ved kritikløst at videreformidle propaganda fra selvbestaltede teknologifjendske grupper!

Jeg tror ikke at man behøver at undersøge meget for at finde ud af at stof for ingeniører i større udstrækning end nu burde researches og skrives af ingeniører hvis man i øvrigt er interesseret i denne målgruppe?

 • 4
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten