Fukushima - atomulykken der ikke kunne ske

1. januar 2012 kl. 08:0075
Indtil 11. marts var et totalt strømsvigt aldrig forekommet på et atomkraftværk. Derfor var der intet fortilfælde og ingen erfaringer at trække på, da operatørerne på Fukushima Dai-ichi pludselig stod midt i det værst tænkelige mareridt.
Artiklen er ældre end 30 dage

Egentlig skulle man synes, at Tokyo Electric Power Company, Tepco, var advaret. Ordet tsunami er trods alt japansk, og frygten for havet og dets pludselige monsterbølger ligger dybt i det japanske folk.

Set i bakspejlet kan det derfor virke hovedløst at lægge et af verdens største atomkraftværker kun ti meter over havets overflade. Tilmed direkte ud for den farligste del af klodens mest aktive jordskælvszone, The Ring of Fire.

Måske undervurderede Tepco faren for en tsunami. Måske var tilliden til egne evner for stor. I hvert fald var selskabet ikke godt nok forberedt, da Japan 11. marts i år blev ramt af et jordskælv, der målte 9,0 på richterskalaen.

Rystelserne udløste syv dødbringende tsunamier, som rev alt med sig og dræbte tusinder af mennesker langs østkysten. Med samme fart som et rutefly hamrede kæmpebølgerne ind over kysten ved Fukushima-kraftværket, og 25 år efter eksplosionen i en reaktor på et slidt atomkraftværk i Ukraine stod verden med en ny atomkatastrofe.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Denne gang var det bare ikke i en elendigt drevet reaktor af tvivlsomt russisk design, men derimod en amerikansk reaktor placeret i verdens mest højteknologiske nation.

Havbunden forrykkede sig 24 meter

CCF, Common-Cause Failure, er et begreb, de færreste almindelige mennesker forholder sig til. Men for operatører på atomkraftværker er CCF en helt anden sag. Udtrykket dækker over den situation, at både den eksterne og interne strømforsyning er ude af funktion af samme årsag. Det var aldrig før sket på et atomkraftværk. Faktisk var det utænkeligt, at et værk skulle miste strømmen fra alle kilder. I hvert fald indtil marts 2011.

Klokken var 14.46 lokal tid, da nogle af naturens mest voldsomme kræfter begyndte at hamre løs på Japan. 180 kilometer ud for østkysten og 24 kilometer under havoverfladen udløstes et voldsomt jordskælv, da stillehavspladen gav efter for et massivt pres og maste sig ind under den nordamerikanske kontinentalplade.

Overalt i Japan bevægede bygninger sig voldsomt. Japanerne bor i verdens mest jordskælvssikrede land, og derfor begrænsede de fleste skader sig til ødelagt inventar, smadrede møbler, flækker og revner i bygninger og veje samt jernbaneskinner, der blev forvredet, som var de lavet af plastic.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men selve rystelserne var det mindste af problemerne. Ud for kysten rykkede havbunden sig 24 meter horisontalt og tre meter vertikalt. Energiudladningen forskubbede milliarder ton vand, der spredte sig op og ud fra havbunden med over 800 km/h. Som ringe i en sø efter et stenkast.

Strømforsyning afbrudt

På Fukushima fulgte man skælvene opmærksomt. Tre af de seks reaktorer var ude af drift i forbindelse med vedligehold, og operatørerne var vant til at håndtere jordskælv. Helt automatisk sendte systemet kontrolstænger op i reaktorkernen og stoppede fissionsprocessen, da de første rystelser blev registreret.

Men værket var ikke gået fri af problemer. Rystelserne havde raseret transmissionskabler og ødelagt den eksterne strømforsyning til værket. 12 dieselgeneratorer tog over og producerede strøm til de enorme pumper, der sikrede den essentielle afkøling af reaktorerne, præcis som de skulle. Kraftværket havde stadig strøm.

Imens ventede operatørerne på bølgerne. De første officielle advarsler lød på bølger af tre meters højde, og teknikerne følte sig rimelig sikre. Fukushima-kraftværket lå ti meter over havets over havets overflade, og tsunamiværn gav en yderligere barriere på 5,7 meter. Bølgerne burde altså ikke være et problem, men alligevel gik man i gang med at evakuere alt personale, der kunne undværes. Blot for at være på den sikre side.

Havvandet strømmede ind

46 minutter efter skælvet rejste havet ud for Fukushima sig. Voldsommere og højere, end designerne af kraftværket havde taget højde for. Målinger af aflejringer på bygningerne efter katastrofen viste, at vandet nåede 14 meter op, næsten tre gange så meget, som tsunamiværnene beskyttede imod. Samtidig havde jordskælvet sænket hele østkysten med op til en meter.

De enorme bølger maste sig op på land og helt ind i turbinebygningerne. I løbet af sekunder fyldte havet bygningerne med brusende saltvand. To arbejdere, der befandt sig i turbinebygningen ved reaktor 4, blev skyllet bort. Deres lig blev først fundet 20 dage senere, stærkt radioaktive og med voldsomme udvendige skader. Dieselgeneratorerne i kælderetagen, som på det tidspunkt var den eneste tilbageværende kilde til strøm, gik ud, som var de gamle bilmotorer. Kun én generator, 6B, der var placeret over vandet og leverede nødstrøm til reaktor 5 og 6, fungerede gennem hele katastrofen.

I kontrolrummet slukkedes lyset i instrumentpaneler og advarselslamper, og reaktor 1-4 på Fukushima stod fuldstændig uden strøm. Batterier, der skulle dække otte timer, blev ødelagt. I Tokyo forstod Tepco alvoren og sendte 11 lastbiler med nødstrømsgeneratorer af sted. Men der var 250 km til Fukushima, trafikken var kaotisk og vejene ødelagte.

Kølevandet fordampede hurtigt

Den ødelagte infrastruktur gav problemer overalt - også på selve kraftværket. Tre sprøjtevogne, som Tepco ville bruge for at pumpe vand ind i reaktortanken, kunne ikke komme frem. Murbrokker, smadrede biler og andre rester fra bølgernes hærgen spærrede vejen, og kun én sprøjte blev koblet til reaktorens kølesystem.

Imens Tepco forsøgte at skaffe alternative strømkilder, faldt vandstanden i den 40 år gamle reaktor 1 hurtigere, end nogen af operatørerne forventede eller kunne se. Brændselsstavene var i sig selv over 250 grader varme efter driften, og uden køling fordampede kølevandet med lynets hast inde i tryktanken.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Klokken var omkring 21 samme aften, da et par batterier taget fra ødelagte biler endelig gav lidt strøm til instrumenterne, og operatørerne fik en indikation om vandstanden i reaktor 1. Det så fint ud, men tallene snød. Reelt var kernen allerede blotlagt, og varmen steg dramatisk inde i brændslet.

Legering udviklede brint

Natten til 12. marts gav Tepcos ledelse tilladelse til at lukke brint ud i reaktorindeslutningen for at lette trykket i reaktortanken. Brændselsstavene i reaktor 1 var legeret med bl.a. metallet zirconium. Men den kraftigt stigende temperatur betød, at zirconium reagerede med vanddampene og dannede store mængder brint.

Brintgasserne var allerede i gang med at sive ud fra sprækker i ventilationskanaler under reaktortanken og ind i reaktorindeslutningen. Derfra sivede de ud i reaktorbygningen, hvor den langsomt byggede sig op under loftet.

Men at ventilere dampen fra tryktanken var ingen let opgave. For det første var radioaktiviteten tårnhøj i bygningen, og for det andet havde operatørerne ingen strøm til at styre ventilationssystemerne mekanisk. Endelig skulle de vente på, at indbyggerne i en radius af 10 kilometer omkring kraftværket samlede deres vigtigste ejendele og blev evakueret i busser. Og tiden var absolut ikke med operatørerne.

Udstyret med lommelygter gik et hold ind i reaktorbygningen for manuelt at åbne ventilerne, der kunne løsne trykket inde i reaktortanken. De måtte vende om på grund af strålingen. Imens forsøgte operatørerne at køle reaktorkernen med havvand, efter at ferskvandsressourcerne var sluppet op. Det skete vel vidende, at saltvandet ville ødelægge reaktoren.

Reaktorbygninger eksploderede

Den 12. marts klokken 15.36 eksploderede brintgasserne i reaktor 1's bygning med et brøl. Eksplosionen sårede fem arbejdere og sendte bygningsdele ud over hele kraftværket.

Murbrokkerne komplicerede forholdene endnu mere for de hårdt prøvede operatører. Timer forinden var lastbilerne fra Tokyo ankommet og koblet til kraftværket, men generatorerne blev ødelagt under eksplosionen. Samtidig ødelagde murbrokker de brandslanger, der bragte havvand op til reaktoren.

Operatørerne på Fukushima stod nu fuldstændig uden strøm. De havde ingen idé om den reelle vandstand i reaktoren, de skulle arbejde i mørke under total forvirring og kaos i et yderst radioaktivt miljø - uden at vide, hvordan det var gået med deres pårørende og venner i området. I dette miljø, under dette massive pres skulle de nu sikre seks reaktorer, syv bassiner til brugt brændsel og et depot. Men det skulle blive værre, for japanerne havde meget imod sig.

Mens reaktor 1 blev overhældt med borsyre og havvand, fokuserede operatørerne på de øvrige tre reaktorer, der stod uden strøm og dermed uden kontinuerlig køling. Ved reaktor 2 og 3 fungerede nødkølingssystemerne umiddelbart efter tsunamierne og jordskælvet, men det var kun en stakket frist. 13. marts svigtede nødsystemerne til reaktor 3, og ligesom i reaktor 1's bygning samlede der sig brintgasser i toppen af den spinkle stålkonstruktion. Et døgn senere, 14. marts, eksploderede bygningen, og dagen efter sendte en eksplosion taget af reaktor 4's bygning.

Oprydning

Hvordan udtænker man tilstrækkelige værn mod det utænkelige? Hvornår er nok nok, når det gælder dyre sikkerhedssystemer og passiv backup? Det er nogle af de spørgsmål, der naturligt dukker op, når man betragter Fukushima-katastrofen i dag.

Kunne Tepco have forudset katastrofen? Måske. Meget tyder på det, og anklager om massive svigt og bevidst vildledning har været fremme. Ifølge anklagerne har Tepco i årevis forfalsket sikkerhedsrapporter omkring sine værker, og selskabet indrømmede først sine fejl, da de endelig blev afsløret af en uafhængig undersøgelse. Den konstaterede over 200 tilfælde af forfalsket dokumentation omkring sikkerhed og vedligeholdelse, blandt andet blev der konstateret revner i 13 af Tepcos reaktorer.

Og selv om en tsunami i denne størrelsesorden anses for en ekstrem sjælden hændelse, kom den alligevel. To operatører døde, og adskillige blev såret i den ofte heroiske kamp for at undgå katastrofen. 80.000 indbyggere i Fukushima-området måtte flygte og vil næppe kunne vende tilbage til deres hjem. I hvert fald ikke i de næste årtier, hvor mængden af radioaktive partikler i jorden, i grøntsager, i husdyr og i havet vil være for høj til, at man kan leve der. Nogle indbyggere prøver dog, og 30. september blev den ekstra sikkerhedszone fra 20 til 30 km ophævet. Enkelte gamle fiskere forsøger at vende tilbage. Man kan lige så vel dø af ikke at lave noget som af radioaktivt nedfald, siger de.

Imens er japanerne begyndt at stabilisere reaktorerne og rydde op i kaosset. Temperaturen i reaktortankene 1-3 er under 100 grader celsius, men reaktorerne vil først være endeligt stabiliseret omkring jul. Selve dekommissioneringen af det ødelagte atomkraftværk vil vare tre årtier. Japanerne skal bl.a. fjerne 1.496 brændselsstave, ofte sammensmeltede, men kranerne er ødelagte, og der skal bygges nye.

Der er dog fremskridt. Selve reaktorindeslutningen til reaktor 1 er i dag omgivet af en stålskal, der stod klar i slutningen af oktober, og som skal reducere udslippene af radioaktive partikler til de hårdprøvede omgivelser.

Geologien ved reaktor 1-4 betyder, at grundvandet naturligt siver ud i havet ud for kraftværket. Derfor bygges nu en gigantisk mur i havet ud for Fukushima for at holde radioaktivt vand væk. Knap 130.000 ton vand fra kølingen er renset kemisk for cæsium og kan deponeres i enorme tanke. 700 containere er fyldt med murbrokker og smadret infrastruktur fra kraftværket og de hærgende tsunamier.

Imens operatørerne kæmper med oprydningen på Japans næststørste atomkraftværk, bukker ledelsen hos Tokyo Electric Power Company i skam. De beklager over for Japan. Over for verden. Men de var advaret.

Artiklen er bygget på artikler fra internationale medier, rapporter fra Nuclear Energy Institute, IAEA og japanske myndigheder samt interviews med seniorforsker ved DTU Erik Nonbøl og dr. Wolfgang Wiesenack, Institutt for Energiteknikk, Norge. Det fulde omfang af katastrofen er endnu ikke afklaret.

Twitter

Følg Ingeniørens journalist Erik Holm[

](https://twitter.com/#!/holm_erik)

75 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
2
18. november 2012 kl. 10:05

...
Samtidig er hans LNT-teorier røget i videnskabelig modvind. :(
<a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby#Controversy_Regarding_S…;
...

Hej Lars

Nu er LNT-hypotesen godt påvist:

[b]University of South Carolina (2012, November 13). Even low-level radioactivity is damaging, scientists conclude. ScienceDaily:[/b]https://www.sciencedaily.com/releases/2012/11/121113134224.htm

Fra: LNT-hypotesen godt påvist:https://ing.dk/artikel/130153#p490132

2
4. marts 2012 kl. 09:23

Desværre udtaler manden sig om noget han ikke har en pind forstand på: Sprængstof og eksplosioner.

Gå efter bolden og ikke manden. Det lyder som om du mener at have forstand på disse ting (dokumentatin ?) så forklar i stedet hvor manden tager fejl ?

2
4. marts 2012 kl. 05:48

[quote]
En live-transmission fra den japanske tv-station NHK fangede brinteksplosionen i reaktor 3. Den skyldtes, at zirconium-legeringen på brændselsstavene reagerede med vanddampene og dannede store mængder brint, der samlede sig under loftet i reaktorbygningen. (Foto: Scanpix)

Til den glimrende gennemgang af hændelsen kan suppleres med denne video angående reaktor 3 hvor fhv Chef ingeniør Arnie Gundersen, som har arbejdet mange år i atom industrien, analyser eksplosionen i reaktor 3 og når frem til at det er sandsynligt at der skete en Prompt Criticality:

https://vimeo.com/22865967[/quote] Desværre udtaler manden sig om noget han ikke har en pind forstand på: Sprængstof og eksplosioner.

2
4. marts 2012 kl. 05:43

Pumperne blev skyllet ud i havet og anden infrastruktur blev smadret så i dette tilfælde var generatorernes tilstand uden betydning for det videre forløb.

I det tilfælde ville konvektionskølingen stadig virke.

2
4. marts 2012 kl. 04:42

En live-transmission fra den japanske tv-station NHK fangede brinteksplosionen i reaktor 3. Den skyldtes, at zirconium-legeringen på brændselsstavene reagerede med vanddampene og dannede store mængder brint, der samlede sig under loftet i reaktorbygningen. (Foto: Scanpix)

Til den glimrende gennemgang af hændelsen kan suppleres med denne video angående reaktor 3 hvor fhv Chef ingeniør Arnie Gundersen, som har arbejdet mange år i atom industrien, analyser eksplosionen i reaktor 3 og når frem til at det er sandsynligt at der skete en Prompt Criticality:

https://vimeo.com/22865967

2
4. marts 2012 kl. 04:30

Jesper Ørsted:
Reaktordesignet fejler ingenting. Det gjorde derimod sikkerhedsforanstaltningerne og de blev så sandelig også kritiseret. Myndighederne viste ganske udmærket, at der var fare for at generatorerne blev oversvømmet ved en tsunami. Muren opstillet til at beskytte mod tsunami var kun 5,5 m høj, men tsunamien var altså 14 m høj. Origawa værkerne var så højt placeret at de gik fri, Fukushima Dai-Ni var i stand til at blive forsynet fra ekstern strømkilde fra andre værker, ved Dai-Ichi blev disse forbindelser revet ned eller over af tsunamien.
Ved Fukushima Dai-Ichi ville en af følgende forhold have beskyttet mod reaktornedsmeltning:</p>
<ol><li>Generatorer beskyttet mod oversvømmelse, enten ved en høj placering eller ved indekapsling.</li>
<li>Eksterne elforbindelser beskyttet mod overrivning/nedrivning f.eks. med vandtætte kabler nedgravet i jorden eller på havbunden langs kysten.</li>
<li>Konvektionskøling der ikke kræver strøm til at åbne ventiler.

Pumperne blev skyllet ud i havet og anden infrastruktur blev smadret så i dette tilfælde var generatorernes tilstand uden betydning for det videre forløb.

2
12. januar 2012 kl. 11:43

Vi akrafttilhængere må holde op med at bruge denne selvklare falske påstand. Intet er 100% sikkert!

 • det har a-krafttilhængere aldrig gjort, det har med bl.a. Rasmussen-rapporten derimod sagt noget andet, nemlig af a-energien er mere sikker end andre energiformer. Den med de 100% sikkerhed er noget som a-kraftmodstanderne har kørt frem siden Rasmussen-rapporten udkom - og stadig misinformerer om.

Mvh. Per A. Hansen

2
4. januar 2012 kl. 16:35

A proper risk assessment of the probability of a tsunami doing major damage to a nuclear power station on the SW is surprisingly high. After all we are talking of plant with lifetimes of more than 40 years here.</p>
<p>Of course <em>politics</em> couldn't have had anything to do with it... could it?

Or could it simply be that Tokyo is on the SW side and this is where the power is needed?

The real mistake was the the walls were too small.

If risk asessors had had the power, Tokyo and many other cities would probably not excist - unless the often risk adverse assesors were governed by some grown up managers who knew when to accept risk. The biggest risk in life is not accepting any risk.

Risk acceptance is a very interesting andf difficult subject. When is it an acceptable risk to live in a coastal town in SW Japan? Being wiped out by a tsunami every 1000 years, every 500 or every 100?

Excuse me for talking about the coastal towns. That is were the real impact of the tsunami was. The nuclear related impact is only a drop in the ocean compared to the ravage the tsunami caused on the coastal towns.

Best regards Steen

2
4. januar 2012 kl. 16:13

The question which no-one seems to be prepared to ask is why the reactors in Japan were nearly all built on the SW side of Japan, rather than the NE side.

Look up how many major tsunamis occurred are known to have occurred on the NE side of Japan as against those on the SW side of the island group.

A proper risk assessment of the probability of a tsunami doing major damage to a nuclear power station on the SW is surprisingly high. After all we are talking of plant with lifetimes of more than 40 years here.

Of course politics couldn't have had anything to do with it... could it?

2
4. januar 2012 kl. 15:37

[quote]</p>
<p>Det jeg ikke glemmer er at Titanic var sikret imod at synke.</p>
<p>

 • det er endnu en af mange misforståelser, som a-modstandere har slidt i laser gennem meer end 30 år.

.. SNIP ...

Jo - akraftmodstandere kender sine 30-40 år gamle floskler - ingen fornyelse på den front.

[/quote]

Referencen til Titanic er på mange måder dum, men hvis den bliver smidt tilbage efter at en akrafttilhænger har sagt noget andet dumt: "akraft er 100% sikkert" er det et rimeligt svar.

Vi akrafttilhængere må holde op med at bruge denne selvklare falske påstand. Intet er 100% sikkert!

Det må være mere end nok at sige at akraft er den mest sikre energikilde vi har. Enhver diskussion om hvordan man opnår 100% sikkerhed er tabt på forhånd og vi må også gøre modstandere opmærksomme på at 100% sikkerhed er et helt urimeligt krav der ikke bruges andre steder i samfundet.

Nogle siger "The biggest risk in life is not taking any risk". Det er også rigtigt for akraft: hvis vi ikke tør vil det have store omkostninger!

Mvh Steen

2
4. januar 2012 kl. 14:38

[@Hej Glenn,

quote]Hvordan kender man forskel på nedtonende spin af ubetydelige kernekraftsuheld - og nedtonende spin af en alvorlig ulykke og stor ulykke (INES 6 og 7) under opsejling?[/quote]

 • den forskel er lettere at se, end de oppustede radiofobiske måske-hændelser, som ledsages af links til lignende, men stærkt problematiske sagkyndige artikler. Hvad med at dokumentere effekter fra Asse? Lad os høre noget mere herfra.

Ingen er i tvivl om, at oprydningsarbejdet efter tsunamien i Japan bliver en gigantisk opgave - med eller uden kernenedsmeltninger. Bemærk at ingen synes at tage følgerne af selve tsunamien særligt alvorligt med de tusindvis af dødsfald, der fokuseres alene på Fukushima. Det er ikke særlig seriøst at bruge eksemplet som en rambuk for at fremme den stærkt emotionelle modstand mod anvendelse af atomenergi. Så svaret på dit spørgsmål er let - man kan blot se på de kilder, der henvises til.

Mit spørgsmål er- hvad mener du at Japan skal satse på indenfor energien? Japan er jo ikke som DK selvforsynenede med gas/olie, så en del af svaret bliver mere kul - og fortsat udbygning af atomenergien. Eller de kan gøre som i Tyskland - så er man sikret jævnlige nedbrud af el-forsyningen i de tsunamifrie perioder.

@PH-K

Det jeg ikke glemmer er at Titanic var sikret imod at synke.

 • det er endnu en af mange misforståelser, som a-modstandere har slidt i laser gennem meer end 30 år. Man satte en række vandtætte skodder op mellem diverse rum i Titanic, så den var mere synkningsresistent end andre skibe - men ingen skibe er endnu 100% synkefrie. Derfor burde man så argumentere for at nedlægge al skibsfart - senere fly og biler, hvis der var logik i modstanderargumenterne! I øvrigt udelod man at føre en del skot helt op på Titnic - det kaldes for byggesjusk. Jo - akraftmodstandere kender sine 30-40 år gamle floskler - ingen fornyelse på den front.

Mvh. Per A. Hansen

2
3. januar 2012 kl. 18:50

[quote]
Men det som du behændigt "glemmer", er, at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier, [...]

Det jeg ikke glemmer er at Titanic var sikret imod at synke.[/quote]

Hvem påstod at den ikke kunne synke?Var det ikke snarere at den kunne flyde med tre sektioner utætte?

2
3. januar 2012 kl. 18:48

@Steen Larsen 03. jan 2012 kl 18:43

Nogle akrafttilhængere prøver at fastholde at akraft er 100% sikkert og at ulykker er umulige. Jeg er uenig idet intet er 100% sikkert. Men akraft er sikkert nok, ihvertfald langt sikrere end andre energiformer. Det er også langt sikrere end energimangel og energifattigdom - aspekter som ofte glemmes.

Godt indlæg Steen. Det er den slags argumenter som kan hjælpe med at overbevise almindelige mennesker. Hovmod står for fald, naturen overrasker af og til engang imellem.

2
3. januar 2012 kl. 18:43

[quote]</p>
<p>[quote]</p>
<p>Som flere andre undrer jeg mig over hvorfor kernekraft skal vurderes efter en særlig målestok.</p>
<p>

Det skal det heller ikke, men den målestok der skal anvendes skal inkludere alle relevante faktorer, herunder at ca. 1% af alle atomreaktorer erfaringsmæssigt havarerer katastrofalt og de langtidseffekter der er hvis disse havarier ikke kan holdes indebords.

[/quote]

Chernobyl + Fukushima 4,5 og 6, det er fire reaktorer. Ud af ca 435. Jow, du har sørme ret!

Men det som du behændigt "glemmer", er, at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier, både gennem passiv køling og core catcher, der kan indkapsle smeltemassen, hvis det nu alligevel skulle gå galt.

Derfor var det nok mere rimeligt at sige, at ud fra en historisk statistik er 1% af reaktorerne havareret med et større udslip til følge. [/quote]

@Jesper:

Jeg synes egentlig at PHK's statistiske kommentar er ganske fin og at man som akrafttilhænger (som mig) må forholde sig til dette faktum.

Sammenlignet med skader forårsaget af andre energiformer er dette jo en ganske udmærket safetyrecord for disse gamle Gen II designs. Tænk bare på de 200 dødsfald som de danske brændeovne forårsager per år, på kulkraft eller på vandkraftens historie.

Du har ret i at der selvfølgelig arbejdes på at forbedre denne statistik. Såvidt jeg husker er meltdown for Gen III ca. 100 gange mindre sandsynlig end for Gen II design.

Nogle akrafttilhængere prøver at fastholde at akraft er 100% sikkert og at ulykker er umulige. Jeg er uenig idet intet er 100% sikkert. Men akraft er sikkert nok, ihvertfald langt sikrere end andre energiformer. Det er også langt sikrere end energimangel og energifattigdom - aspekter som ofte glemmes.

Mvh St

2
3. januar 2012 kl. 18:30

Du taler uden om Lars. PHK taler slet ikke om licensering, men om garantien omkring et skib der ikke kunne synke, lige som Jesper der siger "at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier"

Tillykke. Du har lige demonstreret dine totale uvidenhed. Licenseringen går jo primært på hvorledes værker kan modstå external hazards.

Du ved sådan noget som den "onde" industri betaler regeringer for at udføre.

2
3. januar 2012 kl. 18:23

@Lars Andersen 03. jan 2012 kl 18:14

@Poul-Henning Kamp 03. jan 2012 kl 18:02
[quote]
@Jesper Ørsted 03. jan 2012 kl 14:24
[quote]
Men det som du behændigt "glemmer", er, at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier, [...]

Det jeg ikke glemmer er at Titanic var sikret imod at synke.[/quote] Har du en konkret kritik mod omfanget af licenseringen på Gen3+ værker?[/quote] Du taler uden om Lars. PHK taler slet ikke om licensering, men om garantien omkring et skib der ikke kunne synke, lige som Jesper der siger "at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier"

2
3. januar 2012 kl. 18:14

Det jeg ikke glemmer er at Titanic var sikret imod at synke.

Har du en konkret kritik mod omfanget af licenseringen på Gen3+ værker?

2
3. januar 2012 kl. 18:02

Men det som du behændigt "glemmer", er, at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier, [...]

Det jeg ikke glemmer er at Titanic var sikret imod at synke.

2
3. januar 2012 kl. 17:52

Kernekraft beskrives som et felt domineret af monopol? Er dette rigtigt? Er der patenter som forhindrer konkurrenter adgang til teknologien? Hvis ikke vil jeg ikke betegne det som et monopol, men snarere et højt specialiseret område, som derved af naturlige årsager har begrænsede aktører.

[b]Monopol på drift?[/b] Nej. Her en sammenligning mellem ejerskabet i danske havvindmølleparker og det kommende andelsværk Fennovoima.https://dl.dropbox.com/u/3879038/MW-ejerandel.pngGrafen er lidt forældet, da effekten på kernekraftværket nok øges 40-50% og der er kommet lidt flere ejere til. På vores mølleparker er pensionselskaberne dog ved at købe sig ind på samem måde som det er blevet kritiseret ved den fortjeneste de kan tjene på OPP.

Så monopol? Tja... Ikke mere end dansk havvindkraft.

[b]Monopol på reaktordesign?[/b] Reaktordesigns deles i stor stil internationalt. Gen3+ har allerede "nok" forskellige designs. Der er AP1000 som nok er det mest internationale i kraft af GEH er interesseret i at sælge til alle, også med en betydelig overdragelse/deling af intellectual property. Japanerne deler deres grunddesign af BWR mellem Hitachi, Mitsubishi og Toshiba. I Europa er reaktordesignet primært EPR der er en sammenlægning af fransk og tysk trykvandsteknologi, ligesom der er et samarbjede med Mitsubishi. I Kina kører de med en videreudvikling af en fransk trykvandsreaktor(CPR100), GEHs AP1000(AP1000rev17, AP1000rev18, kinesisk evolutinær CAP1700).

[b]Monopol på delkomponenter og heavy components?[/b] Dem der påstår at heavy components kun kan laves et sted i Japan er håbløst uvidende om kernekraft. Lad os kigge på eksemplet EPR.

Den bygges i Finland, Frankrig og Kina. Plus der er faste planer om flere reaktorer af samme type i England, Indien, Frankrig og Kina. Her er nogle links til hvem der leverer hvad i på reaktorerne.https://www.areva.com/EN/operations-2389/finland-olkiluoto-3.html#tab=tab5https://www.areva.com/EN/operations-2404/china-taishan-12.html#tab=tab5https://www.areva.com/EN/operations-2404/china-taishan-12.html#tab=tab5Som det kan læses er det en bred supply chain rundt om reaktordesignet. Både på heavy components og på turbineområdet. Det eneste der ligger fast i Siemens/Areva-regi er sikekrheds- ogkontrolsystemerne.

Når Særligt England kommer i gang med deres EPR, så er det med egen supply chain. At deles om reaktordesigns og lave flere supply chains er meget fornuftigt, både for økonomi og sikkerhed.

2
3. januar 2012 kl. 14:24

[quote]
Som flere andre undrer jeg mig over hvorfor kernekraft skal vurderes efter en særlig målestok.

Det skal det heller ikke, men den målestok der skal anvendes skal inkludere alle relevante faktorer, herunder at ca. 1% af alle atomreaktorer erfaringsmæssigt havarerer katastrofalt og de langtidseffekter der er hvis disse havarier ikke kan holdes indebords. [/quote] Chernobyl + Fukushima 4,5 og 6, det er fire reaktorer. Ud af ca 435. Jow, du har sørme ret! Men det som du behændigt "glemmer", er, at Gen III designs, som man bygger i dag, er sikret mod den slags havarier, både gennem passiv køling og core catcher, der kan indkapsle smeltemassen, hvis det nu alligevel skulle gå galt. Derfor var det nok mere rimeligt at sige, at ud fra en historisk statistik er 1% af reaktorerne havareret med et større udslip til følge.

[quote]</p>
<ol><li>Det beskrives i artiklen, at reaktor 1 blev overhældt med borsyre. Hvad er årsagen til dette?

Grundstoffet Bor er en god neutronabsorber og derfor andvendes det meget i atomreaktor sammenhæng, både til operationel parameterisering (f.eks som komponent i det primære kølevand) og som sikkerhedsløsning (som her).

Borsyre ætser stål og er derfor noget af en faust-handel.

For nogle år siden var Davis-Besse værket nogle få dage fra at miste primær indeslutning, fordi sjusk med vedligehold havde dækket over at borsyre havde ætset igennem reaktorens 20cm tykke stål-låg.

Det eneste der holdt vandet inde i reaktoren var en 6mm rustfri stålbeklædning hvis rolle netop var at beskytte stålet imod det korrosive borsyre i kølevandet.

Se f.eks:https://blog.cleveland.com/business/2007/04/new_report_davisbesse_nuke_pla.html[/quote] Så fik du lige trukket den skamredne krikke Davis Besse af stald, men 'glemte' at fortælle hvad der var sket hvis låget på reaktoren var blevet gennemtæret og der var kommet hul ind til reaktoren. Der var stået en dampstråle op som man næppe ville have kunne undgå at opdage i kontrolrummet, reaktoren var blevet lukket ned, låget repareret og reaktoren genstartet. Radioaktivitet var der næppe sluppet noget af ud, fordi brændslet i reaktortryktanken er indekapslet i brændselsstavene.

[quote]
2) Kernekraft beskrives som et felt domineret af monopol? Er dette rigtigt?

Kernekraft er beskyttet af et meget stort antal patenter, men i praksis udgør det et mindre problem, alt taget i betragtning.

De meget smalle forsyningslinier er et større problem, f.eks er der kun et eneste japansk stålværk der kan producere en reaktor "flaske" og mange andre komponenter har i praksis kun en eller to leverandører på verdensplan.

Kapital-kravet i branchen er meget højt, hvilket fører til at der i store træk kun er en leverandør fra hvert land og at leverancer typisk underskrives af konsortier, hvilket igen reducerer konkurrencen. [/quote] Så har vi igen den med at der kun er ét japansk stålværk der skulle være i stand til at producere tryktanke. Faktum er, at det er der flere der er i stand til og det har der hele tiden været.:https://www.world-nuclear.org/info/inf122_heavy_manufacturing_of_power_plants.html[b] The very heavy forging capacity in operation today is in Japan (Japan Steel Works), China (China First Heavy Industries and China Erzhong) and Russia (OMZ Izhora).

New capacity is being built by JSW and JCFC in Japan, Shanghai Electric Group (SEC) and subsidiaries in China, and in South Korea (Doosan), France (Le Creusot), Czech Rep (Pilsen) and Russia (OMZ Izhora and ZiO-Podolsk).

New capacity is planned in UK (Sheffield Forgemasters) and India (Larsen & Toubro, Bharat Heavy Electricals, Bharat Forge Ltd). In China the Harbin Boiler Co. and SEC subsidiary SENPE are increasing capacity. [/b]

2
3. januar 2012 kl. 14:04

</p>
<ol><li>Det beskrives i artiklen, at reaktor 1 blev overhældt med borsyre. Hvad er årsagen til dette?

Bor fungerer som neutron-poison, dvs. det absorberer neutroner. Det er dermed med til at sikre et stop for kædereaktionen i reaktorene.

Vandet i en letvandsreaktor har to formål, at køle og at modere neutronerne. Ved at pumpe vand ind i en tørkogt reaktor for at køle den risikerer man samtidigt at vandet modererer neutroner i en grad så der starter en kædereaktion igen. Borsyren tilsættes for at hindre dette.

Der var nogle indicier på at dette faktisk skete. Man målte neutron stråling i starten af hændelsesforløbet.

2) Kernekraft beskrives som et felt domineret af monopol? Er dette rigtigt? Er der patenter som forhindrer konkurrenter adgang til teknologien? Hvis ikke vil jeg ikke betegne det som et monopol, men snarere et højt specialiseret område, som derved af naturlige årsager har begrænsede aktører.

Det lave antal leverandører hænger vel sammen de store omkostninger med at udvikle skidtet og ikke mindst få det certificeret, samtidigt med at den Europa og USA har haft stop for nyopførsler siden Chernobyl.

mvh Martin

2
3. januar 2012 kl. 14:01

Tak for dit fyldestgørende svar Poul-Henning!

2
3. januar 2012 kl. 13:53

Som flere andre undrer jeg mig over hvorfor kernekraft skal vurderes efter en særlig målestok.

Det skal det heller ikke, men den målestok der skal anvendes skal inkludere alle relevante faktorer, herunder at ca. 1% af alle atomreaktorer erfaringsmæssigt havarerer katastrofalt og de langtidseffekter der er hvis disse havarier ikke kan holdes indebords.

</p>
<ol><li>Det beskrives i artiklen, at reaktor 1 blev overhældt med borsyre. Hvad er årsagen til dette?

Grundstoffet Bor er en god neutronabsorber og derfor andvendes det meget i atomreaktor sammenhæng, både til operationel parameterisering (f.eks som komponent i det primære kølevand) og som sikkerhedsløsning (som her).

Borsyre ætser stål og er derfor noget af en faust-handel.

For nogle år siden var Davis-Besse værket nogle få dage fra at miste primær indeslutning, fordi sjusk med vedligehold havde dækket over at borsyre havde ætset igennem reaktorens 20cm tykke stål-låg.

Det eneste der holdt vandet inde i reaktoren var en 6mm rustfri stålbeklædning hvis rolle netop var at beskytte stålet imod det korrosive borsyre i kølevandet.

Se f.eks:https://blog.cleveland.com/business/2007/04/new_report_davisbesse_nuke_pla.html

2) Kernekraft beskrives som et felt domineret af monopol? Er dette rigtigt?

Kernekraft er beskyttet af et meget stort antal patenter, men i praksis udgør det et mindre problem, alt taget i betragtning.

De meget smalle forsyningslinier er et større problem, f.eks er der kun et eneste japansk stålværk der kan producere en reaktor "flaske" og mange andre komponenter har i praksis kun en eller to leverandører på verdensplan.

Kapital-kravet i branchen er meget højt, hvilket fører til at der i store træk kun er en leverandør fra hvert land og at leverancer typisk underskrives af konsortier, hvilket igen reducerer konkurrencen.

2
3. januar 2012 kl. 13:37

Som altid kan kernekraft få debatørerne op af stolene. Og en spændende debat er det at følge!

Som flere andre undrer jeg mig over hvorfor kernekraft skal vurderes efter en særlig målestok. Samtidig er det meget nemt at skyde noget i sænk, når man ikke ikke bekymrer sig om alternativet, som Peder også skriver.

Jeg har et teknisk og et kommercielt spørsmål, som jeg håber folk med større indsigt end jeg har på feltet vil være i stand til at svare på.

 1. Det beskrives i artiklen, at reaktor 1 blev overhældt med borsyre. Hvad er årsagen til dette?

 2. Kernekraft beskrives som et felt domineret af monopol? Er dette rigtigt? Er der patenter som forhindrer konkurrenter adgang til teknologien? Hvis ikke vil jeg ikke betegne det som et monopol, men snarere et højt specialiseret område, som derved af naturlige årsager har begrænsede aktører.

2
3. januar 2012 kl. 12:11

Du har som sædvanlig linket til en masse kilder som ofte er af tvivlsom karakter og relevans. F.eks. BT. Efter at have brugt lang tid til at læse dine lange indlæg og kigge på mange af dine kilde henvisninger som ofte ingenting har at gøre med de du svarer på har jeg besluttet at jeg kun sjældent gider at bruge tid på dine indlæg. Beklager!</p>
<p>Jeg vil virkelig anbefale dig at bruge noget tid på at lære om kildekritik idet jeg tror at du desværre spilder en masse af din egen tid på at læse junk science artikler. Her på ing.dk er det de færreste der gider at spilde tid på at diskutere teknik og energi baseret på viden klippet ud fra BT.</p>
<p>Mvh
Steen

Du må jo have et meget stort engagement, da du åbenbart bruger så meget tid på lange indlæg - og på at finde links. - Det er positivt.

Du må imidlertid se, at der kun er få, der reagerer på dine indlæg - jeg har f.eks. kun gjort det en gang, da du kom med et konkret spørgsmål til mig, og indlægget var så kort, at jeg ikke overså det.

Når jeg springer over dine indlæg er det ikke primært, fordi de er så lange. Det er fordi, du gør nogle grove generelle fejl:

 • Du skriver tydeligvis ikke for at oplyse men for at sprede ensidig information, der støtter din grundholdning - som du aldrig viser tegne på at ville ændre pga. nye oplysninger.

 • Du poster hele eller dele af dine indlæg igen og igen uden at oplyse om det. - Når man opdager det, springer man over dine indlæg.

 • Du svarer ofte på et citat bare ved et link. Det kan i enkelte tilfælde være i orden - men generelt skal man fremføre sin påstand og så dokumentere den med henvisninger, som specielt interesserede kan kontrollere. (Som i alle videnskabelige papirer)

 • Dine linkede kilder er tilsyneladende valgt helt uden kildekritk - og styrker derved mistanken om bevidst selektiv indformation. - Ingen med viden på området og et ønske om at øge denne viden vil fortsætte at læse dine indlæg eller bruge timer på at åbne dine links, når han først har opdaget det.

Mvh Peder Wirstad

2
3. januar 2012 kl. 09:49

@Glenn Møller Holst:

( Fund af radioaktivt skrot tredoblet i Danmark: <a href="https://www.business.dk/oekonomi/fund-af-radioaktivt-skrot-tredoblet-i-…; )</p>
<p>

Glenn, hvis du sætter dig lidt ind i tingene vil du se at det meste af den slags skrot stammer fra hospitalerne. Vil du også forbyde anvendelsen af radioaktivt materiale i sundhedsvæsnet?

Artiklen i BT taler om radioaktivt jod i meget små mængder som mentes at stamme fra medicinalindustrien. Desuden siger artiklen det er fuldtstændig ufarligt. Det har ingen relevans i en diskussion om kernekraft! (Kilden er forresten fundet og jodet stammer fra medicinalfirmaet The Institute of Isotopes Ltd i Budapest)

Du har som sædvanlig linket til en masse kilder som ofte er af tvivlsom karakter og relevans. F.eks. BT. Efter at have brugt lang tid til at læse dine lange indlæg og kigge på mange af dine kilde henvisninger som ofte ingenting har at gøre med de du svarer på har jeg besluttet at jeg kun sjældent gider at bruge tid på dine indlæg. Beklager!

Jeg vil virkelig anbefale dig at bruge noget tid på at lære om kildekritik idet jeg tror at du desværre spilder en masse af din egen tid på at læse junk science artikler. Her på ing.dk er det de færreste der gider at spilde tid på at diskutere teknik og energi baseret på viden klippet ud fra BT.

Mvh Steen

2
3. januar 2012 kl. 07:23

Hej Lar jeg svarer ikke på dit sørgsmål om mit kalium-40 indtag, da jeg mener det i grundvandssammenhæng er fokusforvridende. Det eneste jeg i denne sammen kan svare på er at EU og den danske stat sikkert screener importerede madvarer for radioaktivitet.

Kalium(og dermed kalium-40) er en stor bestandel af asken efter afbrændinger af biomasse. Udvaskning(forurening) til grundvandet af kalium(og dermed kalium-40) er veldokumenteret.https://lams.dk/bioaske/index.asp?id=5&sub=209

Efter dit verdensbillede er biomasseenergi altså en potentiel forurener der efterlader sig en radioaktiv møgdynge der kan ende i grundvandet og i vores børn. Har du foreslag til hvordan vi begrænser dette? Det må jo interesserer dig meget kan jeg forstå, det er jo dødsensfarlig stråling. Eller er interessen begrænset, når det er fra VE? Har du nogle gode ideer til hvordan vi sikrer os mod VE-industriens grådighed der betyder stråling og død? Skal der betingelsesløst betales til en fællesfond og indføres et VE-betalt bureaukratisk statsmandsvælde til at administrere disse dødsstrålende radioaktive efterladenskaber fra VE? (overdrevet ironi kan forekomme)

Og til sidst: En ros for at linke direkte til forskellen på Fukushima og Tjernobyl. I Sovjet var man ikke i stand til at holde radioaktivt jod ude af mennesker, primært pga. en politisk beslutning om at holde udslippet hemligt overfor Vesten og egen befolkning. En allerede fejlernæret befolkning blev udsat for akut jod-forurenede fødevarer. Havde de evakueret hurtigt, holdt sig fra 5-10 fødevarergrupper i et par måneder og fået jodtabletter, så var dine linkede 5000 relaterede kræfttilfælde(under 1% dødelighed) ikke sket.

Tjernobyl er selvfølgelig skyld i jod-forureningen, men det er beredskabet der bærer ansvaret for sjuskeriet ved at det endte i så mange mennesker.

2
3. januar 2012 kl. 05:45

( https://ing.dk/artikel/125314#p402308 )

Glenn Møller Holst</p>
<p>Du skriver:</p>
<p><<<<Kommer det indenbords i mennesker giver det problemer. Vil du drikke grundvand, der er forurenet med radioaktive grundstoffer?>>>></p>
<p>Kan du anvise målinger der har undersøgt vort grundvand for radioaktivtet og som har erklæret det fri for denne detalje ??

( https://ing.dk/artikel/125314#p402314 )

[quote]Kommer det indenbords i mennesker giver det problemer. Vil du drikke grundvand, der er forurenet med radioaktive grundstoffer?

Glenn! Et spørgsmål:

Hvor mange Bq har du spist og drukket dig til fra kalium-40? Hvordan vurderer du den risiko? [/quote]

Hej Bjarke og Lars

Hej Lar jeg svarer ikke på dit sørgsmål om mit kalium-40 indtag, da jeg mener det i grundvandssammenhæng er fokusforvridende. Det eneste jeg i denne sammen kan svare på er at EU og den danske stat sikkert screener importerede madvarer for radioaktivitet.

Faktisk burde den fissionsbaserede kernekraft skulle betingelsesløst give de nødvendige penge til undersøgelserne - det er en del af udgiften ved kernekraft! - opdagelser skal ikke ske som tilfælde:

( Fund af radioaktivt skrot tredoblet i Danmark: https://www.business.dk/oekonomi/fund-af-radioaktivt-skrot-tredoblet-i-danmark )

Læs her:

28 March 2011, Chernobyl's legacy. Twenty-five years after the nuclear disaster, the clean-up grinds on and health studies are faltering. Are there lessons for Japan?:https://www.nature.com/news/2011/110330/full/471562a.htmlCitat: "... So far, the Fukushima accident is less severe. Radiation levels measured near the Japanese power plant have been less than those at Chernobyl after the blast there (see Table 1). And although radiation has spread from Fukushima, it does not match the amounts that rained down in the region around Chernobyl. ... In some ways, the connection between the two accidents may yield the biggest benefits for Chernobyl. For a brief window of time, [b]the world has again focused attention on the largely overlooked work there.[/b] ... [b]"In recent years, Chernobyl has been neglected by funding agencies and, to an extent, the scientific community," says Jim Smith, a radioecologist at the University of Portsmouth, UK, who has studied the consequences of the accident for 20 years. "But there is still more to learn from Chernobyl about decommissioning and the effects of the radiation," says Smith, who is touring the site with a group of other scientists.[/b] ... Although all those reactors have been shuttered, the plant continues to generate large amounts of radioactive waste — partly because of persistent flooding in some of the waste-storage buildings and reactor 4's turbine hall. Every month, at least 300,000 litres of radioactive water must be pumped out of the structures and stored on site. ... [b]More than 5,000 cases of thyroid cancer have so far been seen in people who were children at the time of the accident and lived in contaminated areas of the former Soviet Union — a more than ten-fold increase from normal levels (adults were mostly unaffected by the disease). Most of these cases were caused by drinking milk contaminated with radioiodine. Fewer than 20 of these people have died, but the sheer number of cancers, and their rapid onset within 5 years of the accident, surprised many epidemiologists. ... The latest results from the Ukrainian section of this cohort1 confirm previous findings that the incidence of thyroid cancer is proportional to the size of the dose, with a particularly high risk seen in younger people and in those who were iodine-deficient due to poor diet. The research is having a direct impact in Japan, where those at risk of exposure are being given potassium iodide tablets to prevent the uptake of radio-iodine in their thyroid. ... But what was the impact on the wider population? Various studies have tried to estimate how many deaths Chernobyl will eventually cause across the whole of Europe, but their answers range from a few thousand to hundreds of thousands3. Cancer causes about a quarter of all deaths in Europe, so teasing out Chernobyl's far-reaching influence would probably be impossible, say epidemiologists. ... [Den fissionsbaserede kernekraft skulle betingelsesløst give de nødvendige penge til undersøgelserne - det er en del af udgiften ved kernekraft!:] Further research could provide convincing evidence that Chernobyl's radiation did not significantly harm the wider population, but "we won't know unless we look", says Dillwyn Williams, a cancer researcher at the Strangeways Research Laboratory in Cambridge, UK. ... It's too early to say how the Chernobyl health studies will help those affected by the Fukushima accident. But Chernobyl has already given the world a lasting lesson on the importance of clear communication during a nuclear disaster, and in the years afterwards. [/b] ..."

Radiation monitoring of lake ecosystems within the Chernobyl accident exclusion zone. NAZAROV Alexander1, GUDKOV Dmitri2.https://wldb.ilec.or.jp/data/ilec/WLC13_Papers/S17/s17-13.pdf"... 4. Conclusion ... Self-purification of closed water bodies in the Chernobyl exclusion zone is extremely slow process. Therefore, ecosystems of the majority of lakes, dead channels and crawls possess high level of radionuclide contamination of all the components. ... The results of tests performed confirm the tendency to further deterioration of the radiation situation in aquatic ecosystems of the restriction zone. ..."

Rooting Out Radioactive Groundwater:https://www.agiweb.org/geotimes/may06/feature_RadioactiveWater.htmlCitat: "... When the Chernobyl nuclear power plant exploded in 1986, a radioactive plume spread more than 100 kilometers from the plant, affecting thousands of people. [b]Over time, radioactive particles worked their way into the groundwater of northern Ukraine, eventually entering the region’s major waterways. The accident demonstrated the fragility of any nuclear facility and raised the level of awareness over the health threats that radiation poses to people and the environment.[/b] ... [b]In the United States, the Environmental Protection Agency (EPA) established a maximum contaminant level of 5 picocuries per liter for combined radium-226 and radon-228. In the European Union (EU), the corresponding values are 14 picocuries per liter and 5 picocuries per liter, respectively.[/b] ... [b]Epidemiological studies have found an association between bone cancer and elevated radium levels in drinking water. For example, a 2003 report released by the New Jersey Department of Health and Senior Services found that males in southern New Jersey, where radium concentrations in some spots exceed the U.S. maximum contaminant level, had a threefold higher risk of developing bone cancer.[/b] ... High radon concentrations in drinking water can also pose health hazards from inhalation of degassed radon in household showers. Recent experiments with shower water from high-radon well water in western North Carolina have shown extremely high levels of airborne radon (more than 50 picocuries per liter) in bathrooms during and after showers. The United States has no regulated maximum contaminant level of radon in drinking water, but EPA recommends an upper limit of 300 picocuries per liter. ... Many geothermal waters are enriched in radium, as documented by studies in Yellowstone in Wyoming, the Dead Sea Rift Valley, Central French Massif and thermal springs in Eastern Europe. Because radium leaching from rocks is enhanced by both temperature and salinity, mineralized thermal springs that are used as a source for [b]bottled mineral water may have high concentrations of radium.[/b] ..."

Og hvor kommer denne radioaktivitet fra? Hvorfor er det endnu ikke afsløret? Mon der (igen) er et kraftværk et eller andet sted man ikke har styr på?:

Uvist hvor de kommer fra Radioaktive partikler fundet i Danmarkhttps://www.bt.dk/udland/radioaktive-partikler-fundet-i-danmarkCitat: "...

 • Det er helt uskadeligt, men det giver selvfølgelig anledning til løftede øjenbryn, for der skal jo ikke være den slags i luften. Vi er opmærksomme på det, men det er ikke farligt«, siger Kresten Breddam, som er souschef for SIS til politiken.dk. ... Samtidig afviser agenturet, at det er radioaktive partikler fra Fukushima-kraftværket, der er kommet til Europa.

Det er de tjekkiske atommyndigheder, der siden oktober måned har målt et forhøjet radioaktivt niveau, uden dog at have været i stadn til at finde kilden. Derfor har de nu bedt IAEA om ekspertise til at lokalisere kilden. ..."

2
2. januar 2012 kl. 22:02

Hver eneste gang at atomkraft industrien snyder og bedrager så bliver det lettere for green peace at overbevise almindelige borgere om at atomkraft er farligt. Atomkraft industrien burde tage sig sammen og følge reglerne 110%.

De falske rapporter går tilbage til før 2002, altså 9 år før nedsmeltningen på Fukishima Dai-Ichi. Mht de 13 revner: Har du en INES klassifikation eller lukker du bare varm luft ud?

2
2. januar 2012 kl. 22:00

[quote]Men debatten her er ikke særlig givende, idet mange åbenbart kæmper for at fastholde et frygtbillede på en energiform, mens andre former med langt større dødelighed blot negliseres.

Det skyldes nok at atomkraft industrien aldrig er ærlig, og at det gentagende gange er afsløret at de snyder og bedrager.[/quote]

Og hvad med oliebranchen, gas, kul,etc.??? Der har også været svindel i solkraftværker og historier om mafiaejede pengehvidvaskende vindmøller i Italien. Den slags historier kan man ikke bruge i en debat om energiformer.

Men du prøvede måske bare at bruge et gammelt propagandatrick i din argumentation?!

Mvh Steen

2
2. januar 2012 kl. 21:58

Der er et kendt digt af Wessel der hedder Smeden og Bageren.

Smeden slår en fjende ihjel og man hænger bageren.......det er du faktisk også ifærd med Jon.

Et billede af hvad du tager fejl af og måske kan forstå.

Et fly styrter fordi piloterene har drukket sig fulde og det er jo rent forskrækkeligt, så luftfartselskabet forlanger at man hænger flykonstruktøren. ( jævnfør SAS manglende vedligeholdelse af DASH 8 og deres fejlrapportering(ifølge pressen))

Fukushima fejlede ikke noget, men det gjorde "besætningen"...det vil sige ledelsen (luftfartselskabet)der godkendte placeringen og lavde fejlrapporter og besætningen der ikke havde certifikat til at føre skuden.

Hvilke regler taler du om her?

<<<Hver eneste gang at atomkraft industrien snyder og bedrager så bliver det lettere for green peace at overbevise almindelige borgere om at atomkraft er farligt. Atomkraft industrien burde tage sig sammen og følge reglerne 110%.>>>>

Når du generaliserer så kraftigt, så må du have noget at have det i der er mere konkret end de Ekstrablads overskrifter du kolpoterer her......reserver dem dog til dette tidskrifts læserspalter.

For her må den betegnelse Jesper gav dem, siges at være retvisende :)

PS. Det er kun i golf man taler om green peace......grønpisserne skriver faktisk deres navn således Greenpeace :)

2
2. januar 2012 kl. 21:38

Atomkraft industrien burde tage sig sammen og følge reglerne 110%.

Hvad mener du så om VE-industrien?

2
2. januar 2012 kl. 21:17

[quote]
Det skyldes nok at atomkraft industrien aldrig er ærlig, og at det gentagende gange er afsløret at de snyder og bedrager.

Det kan kun besvares med ét ord: [b]VÅS[/b][/quote] Det er overhovedet ikke vås:

Kunne Tepco have forudset katastrofen? Måske. Meget tyder på det, og anklager om massive svigt og bevidst vildledning har været fremme. Ifølge anklagerne har Tepco i årevis forfalsket sikkerhedsrapporter omkring sine værker, og selskabet indrømmede først sine fejl, da de endelig blev afsløret af en uafhængig undersøgelse. Den konstaterede over 200 tilfælde af forfalsket dokumentation omkring sikkerhed og vedligeholdelse, blandt andet blev der konstateret revner i 13 af Tepcos reaktorer.

Hver eneste gang at atomkraft industrien snyder og bedrager så bliver det lettere for green peace at overbevise almindelige borgere om at atomkraft er farligt. Atomkraft industrien burde tage sig sammen og følge reglerne 110%.

2
2. januar 2012 kl. 20:09

Kommer det indenbords i mennesker giver det problemer. Vil du drikke grundvand, der er forurenet med radioaktive grundstoffer?

Glenn! Et spørgsmål:

Hvor mange Bq har du spist og drukket dig til fra kalium-40? Hvordan vurderer du den risiko?

2
2. januar 2012 kl. 20:06

Men jeg kan da godt forstå, at Greenpeace må ærgre sig over, at der reellt ikke sker flere dødsfald ved verdens største kernekraftsulykker.

Ja Fukushima er lidt af en skuffelse for Greenpeace. Javist havarerede værket, men udslippet begrænsede sig til at hovedsageligt at bestå af jod og cæsium. Jodet er henfaldet nu, og det er meget få der blev alvorligt ramt af det. Så ingen skandale der :(

Og cæsiumet? Ved kysterne skal de alligevel rydde op med jordafskrab, da store områder er forurenet med asbest, dioxin og salt. Og bjergene inde i landet har ikke mange byer :(

Værst af alt så blev deres evige "independent analyzer" Busby afsløret i at være en løgner og bedrager som lever af at skabe overdrevet frygt i uvidende men modtagelige mennesker. :( Samtidig er hans LNT-teorier røget i videnskabelig modvind. :(https://en.wikipedia.org/wiki/Christopher_Busby#Controversy_Regarding_Sale_of_.22Anti-Radiation.22_Pills

ØVØVØVØV! /ironi

2
2. januar 2012 kl. 19:41

Glenn Møller Holst

Du skriver:

<<<<Kommer det indenbords i mennesker giver det problemer. Vil du drikke grundvand, der er forurenet med radioaktive grundstoffer?>>>>

Kan du anvise målinger der har undersøgt vort grundvand for radioaktivtet og som har erklæret det fri for denne detalje ??

2
2. januar 2012 kl. 19:23

Hej Jesper</p>
<p>Hvad så med det brugte atombrændsel - det er der heller ikke styr på, når kølingen er røget?:</p>
<p>(Link fra: <a href="https://ing.dk/artikel/117336-l...8059">https://ing.dk/artikel/117336-l…; )

Det er ikke ligefrem en fantastisk god idé at overfylde sit kølebassin med brugt brændsel. I tilfældet Fukushima flyttede man brændselsstave fra bassinerne ved de reaktorer der nedsmeltede til bassinet ved reaktor 4. Resultatet blev, at der udvikledes så meget varme, at vandet i bassinet fordampede og brændslet brød i brand. Det kunne naturligvis være undgået, hvis man havde regnet på varmeudviklingen.

2
2. januar 2012 kl. 19:12

Nu er det vel mest venstrefolk der bliver taget i den slags.

Det er vel med venstrefolk som med atomkraft at hvis man spilder tid og penge nok på undersøgelser så håber man vel til sidst at finde en eller anden petitesse at jamre over?

Men hvad gavner det?

2
2. januar 2012 kl. 18:58

[quote]Det skyldes nok at atomkraft industrien aldrig er ærlig, og at det gentagende gange er afsløret at de snyder og bedrager.

Med andre ord sådan næsten en slags socialdemokrater :-)

[/quote]

Nu er det vel mest venstrefolk der bliver taget i den slags.

2
2. januar 2012 kl. 18:51

Det skyldes nok at atomkraft industrien aldrig er ærlig, og at det gentagende gange er afsløret at de snyder og bedrager.

Med andre ord sådan næsten en slags socialdemokrater :-)

2
2. januar 2012 kl. 18:39

Der var ikke én der satte en finger på japanernes reaktordesigns og deres evne til at gardere sig mod katastrofer, FØR d. 11. Marts 2011.</p>
<p>Og der var bestemt mange - ikke mindst blandt ing.dk's atom-fanklub, der blev temmelig overraskede over at Fukushima udviklede sig som det gjorde.</p>
<p>Mange blev da heldigvis klogere derved, og er kommet videre, mens andre fortsat forsøger at få det hele til at ligne en succes, ved at fokusere på antallet af døde!

Reaktordesignet fejler ingenting. Det gjorde derimod sikkerhedsforanstaltningerne og de blev så sandelig også kritiseret. Myndighederne viste ganske udmærket, at der var fare for at generatorerne blev oversvømmet ved en tsunami. Muren opstillet til at beskytte mod tsunami var kun 5,5 m høj, men tsunamien var altså 14 m høj. Origawa værkerne var så højt placeret at de gik fri, Fukushima Dai-Ni var i stand til at blive forsynet fra ekstern strømkilde fra andre værker, ved Dai-Ichi blev disse forbindelser revet ned eller over af tsunamien. Ved Fukushima Dai-Ichi ville en af følgende forhold have beskyttet mod reaktornedsmeltning:

 1. Generatorer beskyttet mod oversvømmelse, enten ved en høj placering eller ved indekapsling.
 2. Eksterne elforbindelser beskyttet mod overrivning/nedrivning f.eks. med vandtætte kabler nedgravet i jorden eller på havbunden langs kysten.
 3. Konvektionskøling der ikke kræver strøm til at åbne ventiler.
2
2. januar 2012 kl. 18:28

Det skyldes nok at atomkraft industrien aldrig er ærlig, og at det gentagende gange er afsløret at de snyder og bedrager.

Det kan kun besvares med ét ord: [b]VÅS[/b]

2
2. januar 2012 kl. 18:27

Det har længe været kendt i kredse, som løbende beskæftiger sig med atomkraftteknologi, at det svage punkt i den p.t. mest anvendte teknologi er den løbende udskiftning af brændselsstavene, og hvad man skal gøre ved de brugte brændselsstave.</p>
<p>Der tjenes rigtig mange penge på at producere brændselsstave til verdens atomkraftværker, mens såfremt brændselsstavene kan bruges i længere tid eller kan genbruges på stedet, så forsvinder den indtjeningsmulighed.</p>
<p>Problemet med de brugte brændselsstave har været kendt i mere end 40 år. Alligevel har ingen rigtigt gjort noget ved det. Bortset fra nogle forsøg på sikker opbevaring, som blot flytter opbevaringsproblemet fra et sted til et andet.</p>
<p>Som i andre brancher, så er monopoler skidt for forandring og fremskridt.

Jeg tror faktisk du rammer rimeligt plet der Niels. Men hvad kan man gøre ved det? Skal staten overtage opgaven fra de private firmaer?

2
2. januar 2012 kl. 18:26

[quote]
@ Ørsted
Gør ingenting. Det er kun lavradioaktivt affald der befinder sig i Asse, kontaminerede klude, dragter mv. Derfor er det komplet ligegyldigt om det slipper ud: Det bliver meget hurtigt fortyndet til under den naturlige baggrundsstråling og er dermed helt uden betydning. Der er ingen brugt kernebrændsel i Asse.

Hvis det er ligegyldigt om denne radioaktivitet slipper ud, hvorfor bruger vi så mange penge på at bortskaffe det sikkert?? [/quote] Det er ren politik, intet andet! Faktum er, at det lavaktive affald i Asse ligger sikkert nok hvor det ligger i dag.

2
2. januar 2012 kl. 18:14

Men debatten her er ikke særlig givende, idet mange åbenbart kæmper for at fastholde et frygtbillede på en energiform, mens andre former med langt større dødelighed blot negliseres.

Det skyldes nok at atomkraft industrien aldrig er ærlig, og at det gentagende gange er afsløret at de snyder og bedrager.

2
2. januar 2012 kl. 18:11

Mange blev da heldigvis klogere derved, og er kommet videre, mens andre fortsat forsøger at få det hele til at ligne en succes, ved at fokusere på antallet af døde!

Hvis ting er farlige fokuserer man typisk på antal dødsfald, dette mener hr. Lund og Greenpeace nu er forkert. Derved bliver en debat om farlighed meget vanskelig.

Men jeg kan da godt forstå, at Greenpeace må ærgre sig over, at der reellt ikke sker flere dødsfald ved verdens største kernekraftsulykker. Sandheden omkring dødsfald ved kernekraftulykker er jo således, at der er færre døde end der dør af AIDS på et minut i Afrika.

Kernekraftulykker er da altid alvorlige grundet strålingsfølger, men den reelle farlighed skønnes stærkt overdrevet.

I Japan er det nok for tidligt at lave et endeligt skøn, men ingen tvivl om, at den reelle katastrofe var tsunamien. Over 20000 døde og betydelige landområder vil efter tsunamien ikke være efter attraktive at bo i. Og her tror jeg at strålingsrisikoen fylder langt mindre end tsunamirisikoen.

Men debatten her er ikke særlig givende, idet mange åbenbart kæmper for at fastholde et frygtbillede på en energiform, mens andre former med langt større dødelighed blot negliseres.

2
2. januar 2012 kl. 17:26

Tom Ringtved skrev:

</p>
<p>ja - man læser jo det man gerne vil læse - Kristian Mikkelsen hæfter sig ved der kun er to dødsfald - mens andre kunne hæfte sig ved at der er 80.000 der ikke kan vende hjem igen - og mange af disse har måske fået stråleskader før de blev evakueret. Så er der alle arbejderne der har forsøgt at dæmme op for skaderne, hvor mange skader har de selv fået ?</p>
<p>

80.000 lyder jo slemt. Men i sammeligning med vandkraft (almindelig drift!) er det peanuts. Prøv selv at google f.eks. "deplacement people hydro power".

Arbejder skader i Fukushima er få og mildest talt ingenting i forhold til arbejdsskader og dødsfald i verdens kulminer. (1000+ døde per år)

Er du også imod vandraft? Og hvad synes du om kulkraft?

Hvorfor skal akraft altid måles med anderledes målestokke?! Denne forskelsbehandling koster liv!

Mvh Steen

PS.

Man kan også diskutere om det i det hele taget er er god ide at evakuere så mange mennesker rundt om Fukushima, se:https://www.marklynas.org/2011/08/how-dangerous-is-the-fukushima-exclusion-zone/

2
2. januar 2012 kl. 14:15

40 år gamle reaktorer bliver ramt af historiens femtestørste jordskælv, værkets ledelse og verdenspressen gribes af panik... Nedsmeltning og den værst tænkelige katastrofe indtræffer!</p>
<p>Der er TO dødsfald. Direkte relateret til tsunamien.</p>
<p>Jeg kan rigtig godt se at vi skal holde os langt væk fra den farlige, farlige atomkraft :-/</p>
<p>Godt nytår.</p>
<p>

ja - man læser jo det man gerne vil læse - Kristian Mikkelsen hæfter sig ved der kun er to dødsfald - mens andre kunne hæfte sig ved at der er 80.000 der ikke kan vende hjem igen - og mange af disse har måske fået stråleskader før de blev evakueret. Så er der alle arbejderne der har forsøgt at dæmme op for skaderne, hvor mange skader har de selv fået ?

2
1. januar 2012 kl. 23:39

Jeg kan da ikke se at Fukushima er et eksempel på at man har garderet sig mod tænkelige uheld. Mener du virkelig det, Morten?</p>
<p>Artiklen beskriver designet som 'hovedløst' og det er vel korrekt. Der er jo slet ikke noget overraskende i at Fukushima udviklede sig som det gjorde:

Der var ikke én der satte en finger på japanernes reaktordesigns og deres evne til at gardere sig mod katastrofer, FØR d. 11. Marts 2011.

Og der var bestemt mange - ikke mindst blandt ing.dk's atom-fanklub, der blev temmelig overraskede over at Fukushima udviklede sig som det gjorde.

Mange blev da heldigvis klogere derved, og er kommet videre, mens andre fortsat forsøger at få det hele til at ligne en succes, ved at fokusere på antallet af døde!

2
1. januar 2012 kl. 19:43

Bophal katastrofen i Indien slog på kort tid over 10.000 mennesker ihjel og forurenede et stort område.

Det ville give mere mening om vi afskaffede hele den kemiske industri, da den jo med tørre tal kan dokumenteres at være langt mere dødbringende end vores kernekraftværker.

Mvh Thomas

2
1. januar 2012 kl. 15:15

[quote]selv den værste katastrofe sker ind i mellem, lige gyldig hvor godt vi prøver at gardere os i mod dem

Jeg kan da ikke se at Fukushima er et eksempel på at man har garderet sig mod tænkelige uheld. Mener du virkelig det, Morten?

Artiklen beskriver designet som 'hovedløst' og det er vel korrekt. Der er jo slet ikke noget overraskende i at Fukushima udviklede sig som det gjorde:

 1. Det mest sårbare ved atomkraft er nød-køling

 2. Det mest sårbare ved nød-køling er generatorerne

 3. Det mest sårbare ved generatorer er hvis de kommer under vand

 4. Det mest sårbare del af et byggeri overfor oversvømmelse er kælderen

 5. Det mest sandsynlige sted for en oversvømmelse er nær kysten.

Ok, så lagde japanerne et værk ude ved kysten og generatorerne kom ned i underste etage.

[/quote]

Sådan er det jo altid. Et atomkraftværk er tilsynelandende noget af det allersikreste indtil uheldet rammer, hvorefter det selvfølgelig var bygget åbenlyst hpvedløst.

2
1. januar 2012 kl. 15:04

Det har længe været kendt i kredse, som løbende beskæftiger sig med atomkraftteknologi, at det svage punkt i den p.t. mest anvendte teknologi er den løbende udskiftning af brændselsstavene, og hvad man skal gøre ved de brugte brændselsstave.

Der tjenes rigtig mange penge på at producere brændselsstave til verdens atomkraftværker, mens såfremt brændselsstavene kan bruges i længere tid eller kan genbruges på stedet, så forsvinder den indtjeningsmulighed.

Problemet med de brugte brændselsstave har været kendt i mere end 40 år. Alligevel har ingen rigtigt gjort noget ved det. Bortset fra nogle forsøg på sikker opbevaring, som blot flytter opbevaringsproblemet fra et sted til et andet.

Som i andre brancher, så er monopoler skidt for forandring og fremskridt.

2
1. januar 2012 kl. 14:28

Glenn:
[quote]Hej Peder og andre</p>
<p>Du gennemskuer meget - kan du afklare følgende?:</p>
<p>Hvordan kender man forskel på nedtonende spin af ubetydelige kernekraftsuheld - og nedtonende spin af en alvorlig ulykke og stor ulykke (INES 6 og 7) under opsejling?

For en gangs skyld udtrykker du dig i korthed, så jeg læste dit indlæg :-)[/quote] Du skal nødig snakke om lange indlæg Peder, for det vil være dobbeltmoralsk.

2
1. januar 2012 kl. 14:18

[quote][quote][quote]
Man må håbe at Asse atomlageret ikke bliver ramt af ekstremnedbør inden det radioaktive udslip og tønder (100.000 ton) er kommet i sikkerhed?

Gør ingenting. Det er kun lavradioaktivt affald der befinder sig i Asse, kontaminerede klude, dragter mv. Derfor er det komplet ligegyldigt om det slipper ud: Det bliver meget hurtigt fortyndet til under den naturlige baggrundsstråling og er dermed helt uden betydning. Der er ingen brugt kernebrændsel i Asse. [/quote]

Hej Jesper

Hvad så med det brugte atombrændsel - det er der heller ikke styr på, når kølingen er røget?:

(Link fra: https://ing.dk/artikel/117336-livedebat-frygt-for-kernenedsmeltning-i-japan#p328059 ) ........ snip [/quote]

Jesper taler om klude og dragter der er opbevaret i Asse !

Hvorfor ævler du så køerne op i træerne om spent fuel pools i Japan ?

Det virker sådan lidt: Øv nu fik jeg ikke ret - så skriver jeg et laaangt indlæg om noget helt andet :-( [/quote]

Hej Thomas

"kontaminerede klude, dragter mv." - der er også - 28 kg of plutonium - og et ukendt antal kg cæsium-137, Strontium-90, kobalt-60, Tritium og andre radioaktive grundstoffer og deres afledede.

Kommer det indenbords i mennesker giver det problemer. Vil du drikke grundvand, der er forurenet med radioaktive grundstoffer?:

 1. November 2009, Radioactive Waste in the Asse Salt Mine in Germany. Danger of contamination of the ground and drinking water:https://www.fraktion.gruene-niedersachsen.de/cms/default/dok/316/316963.radioactive_waste_in_the_asse_salt_mine.htmlCitat: "... The Asse Salt Mine near Wolfenbüttel, Lower Saxony was used to dispose low-level radioactive waste (LAW) and medium-level radioactive waste (MAW), including about 28 kg of plutonium from 1967 to 1978. ..."

24/03/2011, Radioactive waste in Asse II:https://www.endlager-asse.de/EN/2_WhatIs/D_RadioactiveWaste/_node.htmlCitat: "... According to the former operator HMGU, 125,787 drums containing low-level and intermediate-level radioactive waste were emplaced in altogether 13 chambers of the Asse II mine between 1967 and 1978. ... The by far largest part of the circa 47,000 cubic metres of radioactive waste originates from the facilities of today’s nuclear power plant operators Eon, Vattenfall Europe, RWE and EnBW. At the beginning of 2010 the total activity amounted to approximately 2,900,000 gigabecquerel (1 gigabecquerel equals 1 billion becquerel). ..."

PS: Nu er det sådan, at de store mængder brugt atombrændsel har vist at være et ret stort problem i forbindelse med Fukushima-ulykkerne.

2
1. januar 2012 kl. 14:18

Glenn:

Hej Peder og andre</p>
<p>Du gennemskuer meget - kan du afklare følgende?:</p>
<p>Hvordan kender man forskel på nedtonende spin af ubetydelige kernekraftsuheld - og nedtonende spin af en alvorlig ulykke og stor ulykke (INES 6 og 7) under opsejling?

For en gangs skyld udtrykker du dig i korthed, så jeg læste dit indlæg :-)

Med den frygtstemning, der er ophøiset af journalister, der mener, alt arbejde må kunne gøres lige så ufarligt, som et tastatur, vil det altid være et problem, at en situations farlighed neddæmpes.

Der er dog en god rationel grund, idet panik ofte vil dræbe mange flere end ulykken selv - tænk på brandene på et fodboldstadion.

Næsten ulykker og ulykker synes dog altid at blive afdækket i detaljen (i hvert fald i Vesten) - som f.eks. flyulykker - og det er det vigtigste for at forbedre den fremtidige sikkerhed. Mediernes behov for drama gør dog, at politikere trækkes med og tager beslutninger som i Sverige og nu i Tyskland. Selv om den første blev ændret, da eftertanken havde gjort sit - og nedlæggelsen af kernekraften i Tyskland sikkert også vil blive stoppet - så koster det mange penge, og vil forsinke udfasningen af fossilt brændsel.

Mvh Peder Wirstad

2
1. januar 2012 kl. 13:57

Du er jo nærmest fuldstændig fantasiløs Kristian. Jeg kan da let forestille mig værre ting som kan ske:</p>
<ul><li>terrorister infiltrerer atomkraftværkerne og laver helt bevidst en nedsmeltning</li>
<li>en komet rammer jorden og laver en endnu større tsunami</li>
<li>eller at kometen rent faktisk rammer selve atomkraftværket</li>
<li>et lige så kraftigt eller kraftigere jordskælv sker lige under atomkraftværket
SAMTIDIG med at vinden blæser i den forkerte retning så alt radioaktiviteten spredes over hele landet

-Menneskelige handlinger kan begrænses -komet der rammer jorden, vil nok gøre bekymring om radioaktivitet til skamme. Uanset hvor den rammer. -Et jordskælv alene under kraftværket, vil ikke være uforudset.

Så det reelt farligste af nævnte er inteligente terrorister (eller Homer Simpson) med indgående meterologisk kendskab.

2
1. januar 2012 kl. 13:45

Hej Peder og andre

Du gennemskuer meget - kan du afklare følgende?:

Hvordan kender man forskel på nedtonende spin af ubetydelige kernekraftsuheld - og nedtonende spin af en alvorlig ulykke og stor ulykke (INES 6 og 7) under opsejling?

Man kan jo ikke stole på nogen i situationen, da man ikke vil skabe panik?

INES:https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Allmanhet/Om-stralning/INES-skalan/https://www.vattenfall.se/sv/file/H_llbarhetsredovisning_2009_13016405.pdf

2
1. januar 2012 kl. 13:34

Moderne vestlig journalistik er basseret på impulskøb, og her er det - som det netop nævnes på "Byggebloggen" - skræmmende og uhyggelige historier - i tillæg sex - der får folk til at reagere. I de senere år har især filmindustrien - men også journalistikken - udnyttet, at statistik ikke længere kan trigge folks angst og medfølelse - det skal personificeres.

 • To sympatiske personer, der omkommer ved Titanics forlis har 1000 gange større påvirkningskraft end 1500 anonyme dødsfald, og at følge en lille jødisk families lidelser under Holocaust er langt mere skræmmende end at høre, at 6 millioner jøder blev dræbt og brændt.
 • Ligeså trigges vor engagement ved det had, der opstår, når skylden kan lægges på en enkelt gal eller korrupt - derfor må Erik Holm også lige afslutte med, at ledelsen var advaret - hvilket de jo ikke var. - De var helt uforberedt på det, der skete.

Alternativerne til det, der lægges for had, nævnes aldrig. - Da ville hadet forsvinde i eftertanke.

Her ville alternativet til kernekraftværkerne langs kysten være tilsvarende kæmpestore naturgaskraftværker, der måtte fyres med flydende gas nedkølet til minus 160 grader (LNG) Gassen kommer i tankere, der laster 260.000 m3, hvilket betyder, at alle værker måtte have lagertanke på mindst det dobbelte.

Der har endnu ikke været store katastrofer med LNG, da det er så nyt, men flydende petroleumsgas (LPG) har forårsaget voldsomme ulykker ved transport, selv om der kun var få tons involveret, og LPG er langt mindre farligt, da det har kogepunkt nær 0 grader.

Mange husker vel, da en tankbil med 23 tons LPG væltede ved en campingplads i Spanien, dræbte 217 og forbrændte yderligere 200 til ukendelighed. Ja så sent som i 2009 dræbte et eksploderende afsporet tog med LPG i Norditalien 32 og skadede lige så mange. - Den har vi knapt hørt om, selv om det var tæt på og lige så godt kunne være sket her.

Man kan næsten ikke forestille sig, hvordan det ville se ud, hvis 500.000 tons med nedkølet naturgas flød ud i på indstrømmende vand fra tsunamien, bredte sig ud over overfladen på mange km3, fordampede meget hurtigt og eksploderede.

 • Da havde redningsarbejdet i hele området dog været forenklet, idet alle ville være dræbt af varmen eller mangel på ilt, og alle træhusene og bilerne brændt af.

Som ventreorienteret intellektuel 68er er jeg "født" kernekraftmodstander. Da jeg begyndte at læse INGENIØREN og opdagede, hvor fanatisk "anti" og følelsesladede, modstandernes argumenter var (faktisk som de af mine kammerater, der forsvarede Mao og Pol Pot uanset), begyndte jeg at tænke mig om.

Mht. "atomørkener". Både dæmningsbruddene i Norditalien og i Kina har omdannet frugtbare dale til stenørkener, der aldrig kan gendannes og som er langt større end de område, der er ramt af radioaktiv forurening - og som er beboelige om få år (i hvert fald i Fukushima).

 • Anlæggelse af damme til vandkraft, arealer til solkraft, ødelagte arealer, hvor der har været gravet kul. oliesand og olieskifer er størrelsesordener større ende de arealer, der ville være ødelagt, hvis alt kraft blev fremstillet med 40 år gamle kernekraftværker, og vi aldrig lærte noget af de få uheld, der har været.

God tnytår i fornuftens tegn!

Mvh Peder Wirstad

2
1. januar 2012 kl. 13:32

@Kristian Mikkelsen 01. jan 2012 kl 12:33

Faktum er stadig at Fukushima uden tvivl er den allerværste type katastrofe som den type reaktorer (som har kørt fyrre år) overhovedet kan rammes af.

Du er jo nærmest fuldstændig fantasiløs Kristian. Jeg kan da let forestille mig værre ting som kan ske:

 • terrorister infiltrerer atomkraftværkerne og laver helt bevidst en nedsmeltning
 • en komet rammer jorden og laver en endnu større tsunami
 • eller at kometen rent faktisk rammer selve atomkraftværket
 • et lige så kraftigt eller kraftigere jordskælv sker lige under atomkraftværket SAMTIDIG med at vinden blæser i den forkerte retning så alt radioaktiviteten spredes over hele landet

Men, vi må vel hellere i gang med at "2) Straffe de mennesker som snyder helt ud over det urimelige ved at torturere dem til døden indtræffer bare fordi de har snydt, bedraget og forfalsket dokumentationen for at atomkraft er sikkert."</p>
<p>Ellers får vi vel ikke fortiet hurtigt nok at alternativerne - kul, gas, vand, sol og vind faktisk er mange gange farligere.

Det er fuldstændig irrelevant for det som jeg vil opnå. Det jeg vil opnå er at give alle de involverede et meget kraftigt incitament for at gøre det helt korrekt og aldrig snyde på vægten.