Fugle i Tjernobyl har mindre hjerner

Radioaktiv stråling er hård kost og kan blandt andet medføre kræft samt misdannelser hos børn. Nu har et hold forskere vist, at radioaktiv stråling også kan få hjerne til at skrumpe hos fugle.

Et hold af norske, franske og amerikanske forskere har undersøgt hjernestørrelsen hos fugle, der lever i området omkring den ukrainske by Tjernobyl, der hvor der i 1986 skete en voldsom ulykke på et sovjetisk atomkraftværk.

Forskerne undersøgte 550 fugle fra 48 forskellige arter, og resultaterne viste, at fuglenes hjerner i gennemsnit var fem procent mindre end normalt. Forskerne mener, at de skrumpede fuglehjerner er et resultat af baggrundsstrålingen i området, og at det hænger sammen med nedsatte kognitive evner hus fuglene.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLos One.

Det var især de yngre fugle, som var mindre end et år gamle, der havde mindre hjerner end normalt. Det antyder ifølge forskerne, at mange af fuglenes fostre slet ikke har overlevet på grund af baggrundsstrålingens effekt på fostrenes hjerner.

Det samme hold forskere offentliggjorde sidste år en anden undersøgelse af dyrelivet i det 30 kilometer brede karantæneområde rundt om Tjernobyl. Undersøgelsen viste, at antallet af større pattedyr i området var på vej ned.

Mange fuglearter kan tilpasse sig til hårde omgivelser og forbedre deres chancer for at overleve, ved at deres organer krymper. Men hjernen er det mest følsomme organ, det kan betyde, at fuglenes andre organer kan være skrumpet endnu mere, mener forskerne bag undersøgelsen.

Når organisk væv bliver udsat for radioaktiv stråling, bliver det bombarderet med elektrisk ladede partikler ioner. Det kan påvirke cellerne og få dem til at dele sig ukontrollabelt, hvorved offeret udvikler kræft, men strålingen kan også skade arvematerialet i cellerne. Det betyder, at afkommet bliver forkrøblet.

Ulykken på atomkraftværket i Tjernobyl har allerede haft voldsomme virkninger på miljøet i området. Ulykken betød blandt andet, at det meste af kvæget i området op til 30 km fra ulykkesstedet døde. Kvæget spiste græsset i området, der er forurenet med Jod-131 der kom fra kraftværket. Man så også eksempler på, at det radioaktive stof vandrede igennem fødekæden og endte i mennesker, drak mælk fra kvæget eller spiste kvægets kød.

Dokumentation

Læs BBC om opdagelsen
Læs om radioaktivitet i Den Store Danske

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Kvæget spiste græsset i området, der er forurenet med Jod-131 der kom fra kraftværket. Man så også eksempler på, at det radioaktive stof vandrede igennem fødekæden og endte i mennesker, drak mælk fra kvæget eller spiste kvægets kød.

Det er en utrolig sørgelig historie. Meget af den radioaktivitet som civilbefolkningen blev udsat for kom netop fra mejeriprodukter forurenet med jod-131. Jod-131 har en halveringstid på 8 dage, og meget af det kunne være undgået ved at kassere alle mejeriprodukter og oplyse om faren.

Joden forsvandt hurtigt igen, i dag er det cæsium-137 og strontium-90 der er de mest problematiske.

 • 1
 • 0

Citat fra artiklen: " men strålingen kan også skade arvematerialet i cellerne. Det betyder, at afkommet bliver forkrøblet. "

Der er kun hvis det er sæd- eller ægcellerne der har fået beskadiget DNA'et. at der videreføres til afkommet.

Og at skrive, at afkommet bliver forkrøblet er nok også at generealisere lige voldsomt nok. Der kan jo ske mange andre skader end egentlig forkrøbling.

 • 0
 • 0

Er der blevet færre af? Er det rovdyr (ulve, bjørne mm) eller planteædere? (Hjorte osv). Vildvin? (Der som bekendt roder i jorden).

Hvilke fuglearters hjerne er blevet mindre? (rovfugle, der æder små gnavere fx- eller småfugle?)

Nu sidder jeg med billedet af den noget utrolige fortælling om hunkatten i Tjernobylområdet i baghovedet, og det så unægtelig ret idyllisk ud med naturen, der genvandt de tabte arealer, også selvom der var en del bekymrende fakta.

Det så smukt ud- på overfladen. (Men det var en fortælling: Bemærk den "happy ending"! En rigtig vildkat bliver ikke pludseligt tam og opsøger mennesker, selvom det kan lade sig gøre, hvis det er en drægtig/diegivende hunkat. De bliver mere sociale (hormonelt betinget). Mn egen empiriske erfaring!)

Artiklen mangler desværre en del oplysninger, og er lidt "hurtig"....

Radioaktiv stråling påvirker i høj nok dosis alle levende organismer, ikke bare kønsceller, voksne kan også få kræft af det. I det hele taget vil mutationsraten være forøge i forhold til baggrundsstrålingen.

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Hvordan kan kun det første leveår påvirkes?

Er det mon ikke fordi foråret kommer senner i Tjernobylområdet end i kontrol området? Så fugleungerne er yngre?

 • 0
 • 0

Er det sådan at fugle tæt på har fem % mindre og så faldende jævnt ud til 30 km? Hvordan afgør man hvor,hvem,hvilken,hvornår,hvorlænge og med hvem(Fuglene altså) Er fem procent ikke svært at måle? Jeg tror det er fup og har ikke gidet gøre mig den ulejlighed at nærlæse rapporten.

 • 0
 • 0

Det samme hold forskere offentliggjorde sidste år en anden undersøgelse af dyrelivet i det 30 kilometer brede karantæneområde rundt om Tjernobyl. Undersøgelsen viste, at antallet af større pattedyr i området var på vej ned.

På vej nej i forhold til hvilken optælling? Det er velkendt, at der er sket en kraftig opblomstring i bestandene for mange arters vedkommende, incl. flere der ikke fandtes i området før ulykken! Jeg beklager, det lugter langt væk af fup og uhæderlig forskning.

 • 1
 • 0

Yes. Skrumpet er nogenlunde prop. med strålingen i potensen -0.0045 !

Hvis du tror det er fup (=overfortolkning), så har du ikke helt uret.

Se efterfølgende.

 • 0
 • 0

Eller er biologi videnskab ?

For en ikke-biolog kan det være spændende at sætte sig ind i noget nyt. Der er en god reference i artiklen. Originalen kan let findes.

Undersøgelsen blev udført med 550 fugle fordelt på 48 arter. Dvs. i snit med kun 11 fugle pr. art. Fuglene blev fanget på steder med forskellig baggrundsstråling. Det er denne stråling man relaterer til hjernevoluminet.

Undersøgelsen overser den detalje, at fugle kan flyve (fra sted til sted) !

De fangne fugle blev kønsbestemt, opmålt (bl. vingefang) og vejet. Desuden forsøgte man at bestemme alderen. Kraniets 3 hovedmål blev bestemt med en nøjagtighed på 0,01 mm (!?) og ud fra en ellipsoidemodel, blev hjernevoluminet bestemt.

Hjernemassen, der kunne slås op i gamle tabeller over "standardfugle" på basis ovennævnte målinger, blev omregnet til hjernevolumen.

Hjernevoluminet blev normaliseret og plottet som funktion af strålingen på indfangningsstedet. På baggrund af det, kommer man frem til følgende:

log 10(hjernevolumen i mm3) = 3,3918 – 0,0045 log10(stråling i uSv/t)

Spredningen på målingerne er enorm - eksempelvis ved 20 uSv/t:

maximum = 3020 mm3 (1,2418) middel ….= 2432 mm3 (1,0000) minimum .= 1905 mm3 (0,7833)

Udregninger med typiske stråleniveauer:

Danmark …..= 0,34 uSv/t volumen = 2477 mm3 (1,0000) Pilot i 12 km = 0,68 uSv/t volumen = 2469 mm3 (0,9938) Tjernobyl ….= 20,0 uSv/t volumen = 2432 mm3 (0,9818)

Dvs. hjernen på fugle i Tjernobyl er ca. 2 % mindre end på fugle i Danmark.

Piloter og andre, der regelmæssigt flyver i 12 km højde er udsat for ca. det dobbelte stråleniveau af det danske.

De kan glæde sig over, at deres hjerne kun skrumper med 0,6 % !

Ærlig talt, hvordan kan man med videnskabeligt belæg (og uden skøn af usikkerheder) slutte noget som helst ud fra de få og meget spredte data.

Interesserede kan selv checke efter her (se især figur 2): http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%...

Jeg tror, at ”forskerne” opholdt sig alt for længe i området.

 • 1
 • 0

Ingeniøren skriver:

"50 personer mistede livet som følge af ulykken, mens 4.000 mennesker menes omkommet af radioaktive følgevirkninger."

Faktisk døde 28 af strålesyge indfor 3 mdr. Af de 72.000 oprydningsarbejdere døde 219 som følge af arbejdsulykker.

Dokumentation udbedes for de 4000 mennesker, som Ingeniøren skriver er omkommet af radioaktive følgevirkninger.

Jeg foreslår at I søger efter dokumenterede data i WHO rapporten fra 2006 med titlen: "Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes".

Den er på 167 sider og kan læses her: http://www.who.int/ionizing_radiation/cher...

 • 0
 • 0

Mænd er fra Mars Kvinder er fra Venus og politikere er fra Tjernobyl...

 • 1
 • 1

Hovedmanden bag undersøgelsen er faktisk dansker, og ingeniøren har skrevet om ham før. http://ing.dk/artikel/51386-dansk-professo...

Den gang var der problemer med at regne arealer på blade ud fra nogle rådata om længde og bredde. Nu er han så rykket til udlandet og bruger længde-bredde målinger til at regne rumfang og ikke bare arealer.

Det er en skam at de ikke har målt radioaktiviteten fra de enkelte fugle. Der må jo være en forskel hvis de har opsamlet ståling. Specielt betastrålingen fra strontium-90 må være interessant at måle, da strontium akkumuleres i knoglevæv grundet dets kemiske lighed med kalcium.

Sådan en fuglehjerne kunne jo principielt være dækket af en lille betastrålende strontiumhjelm. Det lyder ikke rart :-)

Slet ikke hvis den vokser!

 • 1
 • 1

går det så galt med Pisa kontrollen her i Danmark. De unge mennesker kan jo ikke leve uden at have en telefon "i øret".

De er "Radio-aktive"!

 • 1
 • 1

Omtalte arbejde, som har fundet vejen til Ingeniørens spalter, skal nok nå videre ud til andre "seriøse" medier som DR. Der er uden tvivl en masse forskere, som i årevis har jagtet mulige virkninger af Tjernobyl ulykken. Nu er de så nået til fuglehjerner og mener at kunne se en negativ virkning. Det er så straks "godt stof"!

Hovedmanden i arbejdet har åbenbart tabt en sag ved UVVU.Afgørelsen fra UVVU kan læses her:

http://www.zi.ku.dk/UVVU.html

 • 0
 • 0

Synes iøvrigt det er noget pjat at sige at fuglenes hjerner er skrumpet.. det virker jo som den enkelte fugls hjerne har været større men nu er 5% mindre. Det de mener er vel, at fuglene når de klækes fra ægget har 5% mindre hjemer end de ellers ville have haft, hvis tjernobyl udslippet ikke havde været der...

 • 0
 • 1

Hjernen er jo et meget energikrævende organ, og fordrer derfor stort fødeindtag. Kunne man forestille sig at noget i miljøet har gjort det lettere at være fugl - fx fraværet af mennesker, eller andre konkurrenter/trusler - og at de derfor har kunnet reducere deres hjerner, for at spare energi?

 • 0
 • 1

Er der nogen der har ledt noget spildvarme ind på redaktionen siden agurkerne gror så fint: Tjernobyl, brændeovne, Roundup, GMO, CO2, indlandsis, efterløn, vor onde regering - og Bush er sikkert heller ikke helt glemt!

Lidt ligesom DR hvor man snart kan gætte hvilke gamle skrøner man støver af i aftenens TV-avis.

Jeg har ikke noget godt bud på hvad vi kan gøre anderledes, udover at erkende at hastværk er lastværk, og så måske overveje hvordan vi skal forholde os til de historier der skrives om at vi er på vej til at blive dummere for det er vist dem der synes bedst underbygget?

 • 1
 • 1

Men måske er det uretfærdigt overfor nutidens journalister at kalde problemet nyt for siden miljøet kom på dagsordenen har der været vide grænser for fantasien?

Husker svagt en lille begivenhed for omkring 30 år siden hvor noget syre til kedelrensning var løbet ud og den ansvarlige ingeniør var blevet hængt ud i den lokale avis. Hans vrede kommentar var at de havde skrevet at "fuglene fløj døde rundt i luften"

Så hvis man vil skrive sensationer om Tjernobyl så har man tilsyneladende stadig en del at lære af Lolland Falsters Folketidende!

 • 1
 • 1

@Lars Andersen (Artiklen: Bias) @Bertel Lohmann Andersen (Artiklen: Sagen skal nok vække opsigt)

Tak for henvisninger til ophavsmanden og hans sande karaktér.

Efter at have gennemlæst original-artiklen blev jeg glad for at have valgt andet end biologi som hovedfag. Det er jeg stadig, for mage til makværk og overfortolkning skal man lede længe efter.

Tilbage er følgende problem: Tidskriftet PLoS er et peer-review internet tidskrift (påstår de) med en imponerende liste af reviewers (check selv).

Kan man stole på den slags makværk fremover - og hvem fra den imponerende liste af reviewers har gennemlæst makværket ?

Skal man le eller græde ?

 • 1
 • 0

Offtopic -

Når organisk væv bliver udsat for radioaktiv stråling, bliver det bombarderet med elektrisk ladede partikler ioner. Det kan påvirke cellerne og få dem til at dele sig ukontrollabelt

Er der nogen der kendskab til forskning inden for dette, med henblik på at stimulere produktionen af celler til behandling af f.eks. Alzheimers? -Offtopic

Mht. artiklen ville det være rart at se en opgørelse over om dette fænomen forekommer generelt steder hvor baggrundsstrålingen er øget!?

 • 0
 • 0

Offtopic -[quote]Når organisk væv bliver udsat for radioaktiv stråling, bliver det bombarderet med elektrisk ladede partikler ioner. Det kan påvirke cellerne og få dem til at dele sig ukontrollabelt

Er der nogen der kendskab til forskning inden for dette, med henblik på at stimulere produktionen af celler til behandling af f.eks. Alzheimers? -Offtopic

Mht. artiklen ville det være rart at se en opgørelse over om dette fænomen forekommer generelt steder hvor baggrundsstrålingen er øget!?[/quote]

Det er nok med radioaktivitet som med CO2 Der er det onde fra Kerne og Kul ;det gode er fra jord plus himmel og bio (med masser af frisk kulstof 14 så man bedre kan kende det.)

Skriv en ansøgning og lad os se om det er politisk korrekt før brug af mere (skrumpende ) hjernekraft.

 • 0
 • 0

De, der ikke tror, biologi er hardcore science, ved ikke nok om biologi!

Jeg har med fornøjelse læst Pratchett, Cohen og Stewart: The Science of Discworld I-III, der handler om astrofysik, statestik, god videnskab- og hvad der ikke er god videnskab. Desuden videnskabshistorie (nu filosofi).

Og jeg er i gang med et genopfriskningskursus i god hardcore science: "Evolving the Alien" af Cohen & Stewart (advarsel: de har et budskab (de er ikke upartiske! en de siger det da tydeligt), og en fælles passion for SF - og hardcore science: Kan det modbevises? Hvad nu hvis...) De er hhv biolog og matematiker.

Biologi er ikke lige noget, man affærdiger: Det er videnskaben om ALT levende. Det svarer til ikke at kunne lide fysik fordi, man tror alt endte med Einstein, og siden er der jo ikke sket noget.

Mvh Tine- der til gengæld sad og buuhede, af de læger/videnskabsfolk i programmet om "nærdødsoplevelser". Selv jeg kunne forklare noget af det- udfra folks sygehistorie. Den blinde dame.

 • 0
 • 0

Som jeg spørger til i mit første indlæg, jeg har skimmet original-artiklen, men der står bare "sexed birds". Ja ha. ;-D De mener nok kønsmodne fugle i yngledragt. Eller hvad? Kønsmodne hunner og unge hanner af fugle ligner ofte hinandefn. Taler vi om måger, kan man ikke engang se forskel på voksne fugle.

Så præmis må være: Voksne kønsbestemte fugle af- hvilke arter? Herhjemme kan duehøgens han nemt forveksles med en spurvehøge hun, her GØR habitaten en forskel. Duehøgen er sky skovfugl, spurvehøgen fouragerer gerne i haver. Fugle udenfor ynglesæsonen kan ligne hinanden meget, eller som vor hjemlige skovspurv: Være ens i udseende. (Yngleadfærden er derimod forskellig, og dog: Allerede Lorenz opdagede "homoseksuelle hangæs". Hvis ingen passende mage findes i den for gæssene kritiske pardannelsesperiode, så kan hanner vælgeen anden han- og begge "tror", den anden er hunnen.

Adfærd er vigtig. Og arter. Og de andre småting.

Mvh Tine- der voksede op med "På talefod med dyrene"

Mvh Tine

 • 0
 • 0

Hvis du "har skimmet original-artiklen" ordentligt, ville du have opdaget, at der er komplet liste med de latinske navne på de 48 forskellige arter.

Nu er jeg hverken til biologi eller latin - men at dømme dels ud fra den videnskabelige kvalitet og dels ud fra at hovedforfatteren tidligere er dømt uvederhæftighed af UVVU på Københavns Universitet, så er skaden nok ikke stor ---- hvis man antager, at de alle har været trækfugle.

 • 0
 • 0

.14. aug 2013, ing.dk: Tjernobyls radioaktive arv registreret i træer. Den radioaktive stråling fra Tjernobyl-ulykken for 27 år siden har givet træer varige mén, viser amerikanske studier: http://ing.dk/160908 Citat: "...»Mange af træerne har stærkt unormal vækst, og det afspejler virkningerne af mutationer og celledød som følge af stråling,« siger professor Tim Mousseau fra University of South Carolina, en af forskerne til undersøgelsen, til BBC News..."

 • 0
 • 0

Glenn - håber, du læser egne referencer.

I så fald må det have slået dig, at der er følgende gengangere i artiklerne om skrumpehjerner på fugle og om deforme træer i Chernobyl:

Anders Pape Møller Timothy A. Mousseau Andrea Bonisoli-Alquati

Anders Pape Møller, der er hovedforfatter, er dømt for videnskabeligt fusk af UVVU, hvilket fremgår af en artikel i Ingeniøren: "Dansk professor dømt som fusker" http://ing.dk/artikel/dansk-professor-domt... og af et brev fra Institutlederen ved Zoologisk Institut.

Fugleartiklen var ekstrem tynd og bar tydelig præg af "overfortolkning". Artiklen om træer bør under de givne omstændigheder underkastes en grundig uvildig gennemgang.

 • 0
 • 0

.......ked af det. Spring bare hans indlæg over, for han har aldrig tænkt over sine egne link og præsenteret os for en brugbar selverkendt konklusion af indholdet af alle de link han fyrer af.

Der er sikkert megen viden i disse indlæg men uden hans egen mening er disse indlæg højest uinterintresante..... i et diskussionsforum.......da de fleste af os her er over skolealderen og ingen interesse har i et ufordøjet pensum.

På forhånd undskyld Glenn,. Jeg hører gerne din mening om hvad du har anammet og hvorledes du fortolker det i relation til diskussionsemnet , men jeg nægter at læse link jeg ikke kan se, at du har fortolket!

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten