Fritgående kvæg er gift for klimaet

Højlandskvæg er en af de kvægtyper, der er længst tid om at vokse. Illustration: Wikipedia

 

I det lokale supermarked kan du sandsynligvis finde et stykke rødt og saftigt oksekød med mærkatet fra langsomt voksende frilandskvæg.

Det kan give en sundhedsmæssigt god samvittighed - men rent miljømæssigt er der ingen fordel ved denne type kød.

Læs også: Stærkt voksende kødforbrug er en tikkende bombe under klimaet

En dansk undersøgelse fra Aarhus Universitet viser nemlig, at fritgående kvæg kan udlede op mod fire en halv gange mere drivhusgas pr. kilo kød end kvæg, der aldrig ser dagslys.

Det skal ses i forhold til, at oksekød generelt allerede udleder op mod ti gange så meget CO2 pr. kilo kød end eksempelvis kyllingekød.

Mere foder

Ser man udelukkende på udledningen af drivhusgasser i løbet af hele koens livscyklus, er det altså de heldige fritgående køer, der sviner suverænt mest. De får ikke foder, der fremskynder deres vækst, og de bevæger sig mere - og derfor skal de have væsentligt mere at spise.

»Jo langsommere køerne vokser, desto mere foder skal de bruge for at tage et kilo på,« siger sektionsleder på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet John Hermansen, der har lavet undersøgelsen.

Læs også: Derfor må vi ændre madvaner for at redde klimaet

»I det store billede er der ingen tvivl om, at jo højere effektivitet (intensivt landbrug, red.), des mindre klimaaftryk i forhold til drivhusgasser. Derfor er det ikke altid hensigtsmæssigt for klimaet at omlægge til økologi,« siger John Hermansen.

Økologi vil blive værre

»Fordi der netop nu er et stort fokus på at begrænse udslippene fra landbruget, vil vi se det konventionelle landbrug blive mere effektivt,« siger Jørgen E. Olesen, der er professor på Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet.

Han forklarer, at det vil ske, mens det økologiske landbrug binder sig op på flere og flere regler, der netop vil gøre det endnu sværere at begrænse udslippet, når vi taler økologi. I konventionelt landbrug kan man til gengæld tilsætte enzymer, der forkorter den omfattende fordøjelsesproces i køernes maver.

Læs også: Værsgo og spis: Vegebøffen, der smager af kød

»Derfor vil vi se, at økologi sandsynligvis fremover vil blive mere og mere ineffektivt sammenlignet med det konventionelle landbrug i forhold til udledningen af drivhusgasser,« siger Jørgen E. Olesen.

Køer, der holder skoven nede

I Danmark er en del af de køer, der går frit omkring, ikke sat i verden for at ende som bøffer på en tallerken, men tjener helt andre formål, fremhæver de to danske forskere.

»Der kan her være tale om køer, der går og gumler græs for at forhindre, at et areal springer i skov. Disse dyr prøver man så vidt muligt at undgå at fodre med suppleringsfoder, og de vokser derfor ekstra langsomt,« siger John Hermansen.

Men kvæg, der udelukkende er til for at holde naturen i ave, udgør en forsvindende lille del af klimaudfordringen ved dyreopdræt. Derfor vælger FN’s landbrugs- og fødevareorganisation, FAO, helt at udelade dem i deres seneste statistiske opgørelse over landbrugets klimaaftryk.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

... at spise mindre kød. Kroppen har ikke behov for kød hver dag. Spiser man kød 1-2 gange om ugen kunne man nedbringe forbruget drastisk.

 • 25
 • 26

Muligvis et dumt spørgsmål.

Men hvis nu den stor pruttende langsomt voksede ko, som jeg kommer i min lassange, har gået på en mark i mit lokal område og er slagtet på et lokalt slagteri....

Hvordan er regnskabet så. (behovet for kørsel med lastbil er jo reduceret)

Hvad nu hvis vi i bedste Morten Korch stil lader landmanden drive kvæget til slagteren (som stadig er lokal for mig)?

 • 20
 • 4

Måske skulle man skyde alle de vilde dyr. En af dem kunne finde på at slå en prut.

...og jo større dyr desto større prutter så lad os starte med hvalerne.

De er jo alligevel kun til pynt... ;-)

 • 14
 • 5

Men hvis nu den stor pruttende langsomt voksede ko, som jeg kommer i min lassange, har gået på en mark i mit lokal område og er slagtet på et lokalt slagteri....

Hvordan er regnskabet så. (behovet for kørsel med lastbil er jo reduceret)

Jeg tænkte at det var en interessant tilgangsvinkel til en hurtig beregning, men da jeg var nået til side 20 i rapporten var der allerede så mange forbehold inkluderet i beregningerne der at jeg gav op. Mit bedste bud er: Det er der ingen der ved, for beregningsgrundlaget er forholdsvis usikkert.

Standardmetoder er en god ting, men de gør det svært at besvare den slags konkrete spørgsmål præcist...

 • 10
 • 2

Den CO2 kvæg udleder er ikke kun bundet op på areal. De dyr, der står i stalde har et meget lille areal, men spiser soja fra Argentina, transporteret over atlanten og den gødning, den udleder sviner også. Derfor kigger man på slutproduktet og ikke den plads, den optager lokalt.

 • 6
 • 3

Nu må det k........ til at høre op. Det er antallet af mennesker der er problemer ikke de fritgående køer.

I stedet for at skulle spinke og spare på alt fra grundvand over kød til antallet af dage med bål i haven, skal vi sørge for at jordens befolkning bliver betydeligt mindre, så den enkelte får lidt mere råderum både arealmæssigt men også mentalt og resourcemæssigt.

Løsningen er ikke at gøre landbruget mere intensivt og unaturligt. Måske falder miljøbelastningen per individ, men samlet set vil den blive ved med at stige så længe befolkningstallet stiger.

Og nej, jeg har ingen løsning på befolkningsproblemet. Men man kan efterhånden godt argumentere for at man skal lade falde hvad der ikke kan stå. Naturen i et givent område kan brødføde så og så mange mennekser over en given periode. Måske vi bare skulle indrette os efter det.

 • 25
 • 5

Den CO2 køerne udleder må komme et sted fra. Mit bedste bud er det kommer fra deres foder (kulstof), og den luft de indånder (ilt). Og det kulstof der var i foderet, har ganske givet været i fri form i luften som CO2, inden det via planter mv. hvner i koen.

Den CO2 kvæget udleder, er med andre ord en del af det CO2-kredsløb som konstant kører i baggrunden - ingen "ny" CO2 dannes, og ingen eksisterende CO2 forsvinder (i brede termer).

Så jeg kan med min bedste vilje ikke betragte kvæg - økologisk eller ej - som skabere af CO2, men nærmere som transportører af og korttids-lagre for den CO2 vores jordoverflade nu engang huser.

Misser jeg noget, eller er det vegetarerne der forsøger at bilde os ind at køer skaber splinterny CO2?

 • 20
 • 4

Misser jeg noget, eller er det vegetarerne der forsøger at bilde os ind at køer skaber splinterny CO2?

Du misser lattergas og methan. Methan kommer fra drøvtyggeres fordøjelse og lattergas kommer fra gødningshåndtering. Begge gasser er drivhusgasser og henholdsvis ca. 25 gange (methan) og 300 gange (lattergas) så kraftige som CO2.

Hvis du læser rapporten, der linkes til, så fremgår det også, at det er disse gasser som bidrager mest til "Global Warming Potential". Det er altså ikke kun CO2, der bidrager til den globale opvarmning ved husdyrproduktion, men også i høj grad lattergas og methan. For produktion af malkekvæg bidrager lattergas og methan med over halvdelen af den samlede udledning af drivhusgasser, men der er store forskelle produktionssystemer imellem.

Om man kan betragte kvæg som skabere af CO2 er lidt et filosofisk spørgsmål, men faktum er at landbrugsproduktion og især husdyrproduktion giver anledning til meget store udledninger af drivhusgasser. Det er ca. i samme størrelsesorden som transportsektoren eller energisektoren - både i DK og globalt.

 • 8
 • 1

Men hvis nu den stor pruttende langsomt voksede ko, som jeg kommer i min lassange, har gået på en mark i mit lokal område og er slagtet på et lokalt slagteri....

Hvordan er regnskabet så. (behovet for kørsel med lastbil er jo reduceret)

Indikationer tyder på at forholdet imellem hvor meget kørsel udleder i forhold til køerne betyder at kørsel betyder meget lidt i den forbindelse.

Yderligere hvis det stilles op i en global sammenhænge, så er container transport så optimeret at i en global verden er det den lokale transport der er mest skadelig. Det er faktisk ikke transporten på et containerskib fra kina til europa....

Det eneste rigtige der er at gøre idag, er at spise mindre oksekød, for det har en effekt der er ganske stor og med øjeblikkelig virkning. Som andre påpeger er overbefolkning også en årsag, men det kan vi som individer ikke lave en ændring på idag, men skal håndteres på en mere langsigtet plan.

 • 1
 • 2

Gad vide, om forfatteren i virkeligheden er Bjørn Lomborg, for ovenstående vrøvl har været udtalt før, pudsigt nok da Venstre havde regeringsmagten under Anders Fogh.

Det er nogle sjove bestillingsarbejder, der laves. En rød/grøn regering er ikke meget bedre, skal det lige tilføjes.

Hvad med at forholde sig til, hvorfor en ko skal vokse langsomt, hhv. hurtigt?

Det første er det mest naturlige, for det har køer altid gjort, indtil mennesket blandede sig. Det andet er menneskeskabt på grund af hensynet til profit og et indbildt behov for ekstremt meget kød.

 • 4
 • 6

Jorden har rigelig plads til at dyrke mad til 14 milliarder hvis alle ikke skal have koteletter med flødekartofler.

Aha, og da nogen sikkert vil have råd, så er der andre der må undvære.

Prøv at acceptere realiteterne, den tredie verden vil også have smartphones, elektrisk lys, køleskabe, computere, ikea skabe, biler, offentlig transport, uddannelser, fornøjelser, osv. osv.

Og det er sådan set da også rimeligt nok, men problemet er bare, at med det eksploderende folketal, så styrer kloden direkte mod katastrofen (kloden som så er nok ligeglad!), hvorfor det er tvingende nødvendigt at fokusere på det centrale (men meget ubehagelige, derfor studsepolitikken) problem, nemlig at befolkningstilvæksten er ude af kontrol, i stedet for alskens symptombehandlinger som intet batter i det store hele.

Desværre er det en kamp op ad bakke, når middelalderreligioner sætter dagsordnen, f.eks. den katolske kirke (og kristne amerikanere!) som er indædte modstandere af prævention og abort - se bare hvordan Polen er på vej i den helt forkerte retning.

 • 8
 • 3

Måske gjorde jernbanearbejderne og den amerikaske hær miljøet en stor tjeneste da de udryddede den amerikanske bison?? - (ironi) Det hele om koprutter ender i det rene vrøvl og er et forsøg på at tale udenom det, som det fossilt baserede industrisamfund gør ved atmosfæren. Nøjagtig det samme som med landbruget, der skyder skylden på byernes udledninger og privates brug af pesticider.

Jo spin-branchen har gyldne tider . . .

 • 7
 • 1

Jo, men både metan og lattergas nedbrydes i atmosfæren efter et stykke tid. Derfor vil de ende i en ligevægt, hvilket CO2 fra fossilt brændstof ikke vil.

Det har du ret i. Koncentrationen af disse gasser reduceres over tid og methan har fx en halveringstid på ca. 12 år i atmosfæren. Det er derfor man bruger "global warming potentials" eller CO2-ækvivalenter til at måle den relative påvirkning, hvor CO2 er sat til 1. Man måler over en bestemt tidshorisont, ofte 100 år. Og over 100 år vil GWP for lattergas og methan være ca. 300 og 25. Anvendes andre tidshorisonter vil påvirkningen være anderledes. Over 20 år er methan fx ca. 72 gange så skadelig som CO2.

Udleder du et kg CO2 og 1/300 kg (ca. 3,3 g) lattergas i morgen vil det have samme opvarmningspotentiale set over en 100 årig periode. Det er sådan tallene skal forstås. Der er tale om standardtal defineret af IPCC og de er udregnet efter deres metoder. De anvendes meget bredt.

 • 2
 • 1

Hvis man har rejst rundt i Kina og set, hvordan røgen fra ineffektiv kulafbrænding overalt står op af skorstene i massive stænger, virkelig en diskussion om koprutter simpelthen grinagtig. Kineserne bruger altovervejende kul som brændstof, og er verdens suverænt største udleder af CO2. De producerede næsten dobbelt så meget CO2 som amerikanerne, der lå på 2. pladsen, baseret på 2012 tal, der er de seneste jeg har fundet.

 • 7
 • 1

Vi have fødsels begrænsning verden over, så vi bliver nød til at nedlægge alle religioner der ikke går ind for fødsels begrænsning, for i 1933 var der 2.1 milliarder mennesker, selv efter anden verdenskrig var vi vokset til 2.4 milliarder, jah, I ved selv hvor mange mennesker der er idag, så, det er altså ikke dyrene der er problemet. I øvrigt, så skal der altså bare et par vulkaner til at slå en prut - så ....

Ellers, rejs til Rusland eller Kina - så får I noget helt andet at vide - øh, og så, hvad tror I; I er en verdens navle? - Lige som vi, altså Danmark, troede i 1864? - Der bor altså over 80.000 millioner mennesker lige syd for os. Såh, ..... , bliv lige realistiske!

 • 3
 • 7

Det er derfor man bruger "global warming potentials" eller CO2-ækvivalenter til at måle den relative påvirkning, hvor CO2 er sat til 1

GWP er et lidt mærkeligt tal, selvom det er rigtigt i sig selv, men relationerne mangler. Man kan også se på hvad en ekstra ppb af hhv CO2 og CH4 betyder i w/m2. https://www.ipcc.ch/publications_and_data/... For CO2 er det 1,4e-5 og for CH4 er det 3,7e-3. Sammenholdt med at CO2 vokser med 2000ppb og CH4 med 10ppb bliver methans bidrag tæt på 1/10 af CO2. Derfor er det lidt svært at se CH4 som et gevaldigt problem. Fra et andet papir vurderes det at det meste methan forsvinder og opsuges af diverse sinks. https://books.google.dk/books?id=LY5UaKgWS...

 • 1
 • 2

Jeg forstår ikke hvordan alle de kloge hoveder vi har siddende, kan overse den egentlige grund til problemerne.. og spilder alle pengene uden at løse problemet...

Vi kan jo kun udskyde det endelig sammenbrud med alle vores krumspring...!

Problemet er at der er for mange mennesker, og der bliver flere af os... !

Og hver gang der er en epidemi eller lignende der kunne nedbringe tallet, så rider vi stormen af med vores teknologi..

.. et stykke tid i det mindste.. men med den nuværende udvikling, vil det uvægerlig ende med et stort sammenbrud i verdens "folkesundhed" ..

Det spændende er hvem der kommer ud af det som overleverne,, hvor meget skade vi har nået at gøre på verden, og hvordan verden vil forme sig efterfølgende..!?

 • 5
 • 3

Jeg forstår ikke hvordan alle de kloge hoveder vi har siddende, kan overse den egentlige grund til problemerne.. og spilder alle pengene uden at løse problemet...

Måske det ikke er et reelt problem, men sådanne indledninger "It is well known, that the production of beef is related to a significant environmental impact" kan godt give indtryk af at det er et problem. Rapporten går ikke nærmere ind på en vurdering af problemet, da det åbenbart er alment accepteret.

 • 1
 • 1

Jeg er stille og fredeligt glad for, at hovedparten af familiens kød kommer fra fritgående kvier og får/lam, intet tilskudsfoder, kun græsning på den aldrig sprøjtede strandeng.

Selvf. kan den slags ekstensive "landbrug" aldrig brødføde Dk eller verden!

Som andre har skrevet, ligger det store problem i befolkningstilvæksten, alene Afrikas/Mellemøsten ventes at få en befolkningstilvækst på 1,2 mia mennesker frem mod 2050, lidt over en fordobling i forhold til nu.

Jeg gætter på en stor del af dem søger nordpå!

Kina er den store klimasynder, men en hel del af synden skyldes vel, at vesten har lagt en stor del af sin produktion der, og andre lande med passende billig arbejdskraft, og kan så pege fingre af dem!

Men, hvis andelen af klimagasbyrden blev fordelt til landene, der importerer produkterne, var billedet måske et andet.

Jeg gætter på, at Kinas produktionsmetoder er mindre klimagaseffektive end de vestlige landes, måske ville det gøre det muligt at hjemtage noget produktion, genskabe industriarbejdspladser, med robotter mv, de skal også passes!

Jeg ved at Thürmer (der laver gevindskærere mv) har gjort netop det,

Noget er sket allerede, men det kunne måske blive trendy?

 • 8
 • 1

Selvfølgelig er skyldes alle problemer den store befolknings tilvækst, men samtidig også vores enorme tilvækst velstands krav.

Der er pt. omkring 1 milliard køer i verden, hver af dem skal gerne have 50-60 kg foder om dagen sikkert noget mindre i de lande hvor det er svært at skaffe den mængde foder. Ikke desto mindre giver det, et skud på tasken, nok omkring 30 milliarder kg foder. Jeg ser ikke umiddelbart for at mig at hvert menneske kan fortære 3 kg mad hver. Ej at forglemme de 80-100 liter vand de stakkels køer gerne vil have at drikke. At producer eller skaffe den mænge foder og vand giver uden lige også et stort udslip af CO2 og andet skidt. Det er noget skrammel at snakke om at det er en større miljø belastning at have mange frit gående kvæg, og prøve på at tale konventionel kvæg drift op. Der er kun en løsning som er både miljømæssig og moralsk bæredygtigt, alle skal indse at det ikke er nødvendigt med kød hver dag. Specielt ikke oksekød. Samtidig smager meget kødfrit mad meget bedre da man gør noget mere for at få en god smag, end bare at smække kød, sovs og tilbehør sammen. Så gør dig selv lidt ansvarlig for verdens fremtid og prøv med lidt mindre kød.

 • 6
 • 5

Når det handler om klima og økologi (og dermed energi), bliver dele af debatten hurtigt polariseret, kan man konstatere. Ser vi bort fra fanatikere, der set det hele sort hvidt (og rene tosser), så er argumentationen ofte som følger: Hvis ikke A var et problem, så ville B ikke være et problem, ergo er hun A et problem. Konkret svarer dette til at sige fx: Hvis vi havde flere penge, så havde vi ikke haft problemer med den gæld, vi har i den dyre bil. De fleste vil indse, at dette er ansvarsforflygtigelse og indvende, at de nok ikke var så klogt at købe bil. Men det er det samme fejlbehæftede argument man bruger, når man siger: Hvis der ikke var så mange mennesker, så ville det ikke være et problem at ... (spise meget kød, brænde energi af som vi lyster og i det hele taget at kræve fortsat og mere vækst). Det ER et problem, at vi er så mange, men især da vi ikke pludselig kan lave dette om, undskylder det på ingen måde, at vi tager ansvar for de vi foretager os, herunder kødforbrug. Idéen om evig vækst er logisk set en dødssejler, holdt oven vande ideologisk af idéen om den frie økonomi. Selv om mange hæver sig fra den yderste fattigdom og sult, så bliver forskellen mellem de rige og de andre (især dem i bunden) stadig større. Bundlinjen er blot hævet en smule.

 • 7
 • 0

....kød......prutter methan.....ligesom køerne.

Og 6 milliarder mennesker der slår en prut nogen gange i døgnet burde undlade at spise grøntsager for det er kilden til deres methan udslip :)

Så 18-24 milliarder methanprutter i døgnet er en størrelse man kan forstå :)

 • 6
 • 2

Fødselsraten er aftaget en del, men den tilgang af personer, fra min fødsel, hvor vi var 3 milliarder til nu hvor vi er over 6 milliarder, er der gået 72 år med et gennemsnitsoverskud på fødselskontoen på over 40 millioner om året. Hvilket ikke er sket før i historien.

De som glæder sig over de tal, der ligger til grund for optimismen, om at kurven er knækket, er også nødt til at forholde sig til, at det vil tage nogle (mange) år, før vi igen er nede på et tåleligt antal personer. Man taler om at efter 2050 skulle "nedturen" begynde. Hvis man kan komme op på et dødsoverskud på 40 millioner om året, fra det årstal, taler vi om at det vil tage 225 år før vi igen er 3 milliarder, altså i år 2475 !

Jeg holder Berlingeren og har set artiklen.

Men i det link jeg har medsendt kan man se tallene

http://udviklingstal.um.dk/da/tematiske-in...

 • 2
 • 1

For 50 år siden var det almen lærdom og ingen overdrivelse! p.t. flader kurven fortsat ud, der er ingen eksplosion i udsigt.

Det er rigtig at væksten ikke stiger eksponentielt mere, men den stiger, og endda da ganske ubehageligt meget - og det drejer sig altså ikke kun om at mætte nogle munde, men at alle de mange mennesker også skal have et værdigt liv, og at de mange mennesker også vil stille nogle krav til bekvemmeligheder vi andre tager for givet.

Så hvis man lige multiplicerer tilvæksten med de andre faktorer, så er det helt evident at kloden er overbefolket, og katastrofen lurer lige om hjørnet.

 • 6
 • 2

... at der her - som i rigtig mange andre situationer - er behov for at træde et skridt tilbage og se tingene i et større perspektiv, inden man udnævner (fritgående) køer til at være skadedyr.

Køer er givetvis en kilde til klimagasser, men det er mange andre dyr også. Og mens der er kommet flere køer til (og grise, får og diverse andre dyr som vi holder i moderne landbrug), så er der til gengæld blevet betydeligt færre af en lang række vildtlevende dyr. Som allerede nævnt i et af indlæggene herover var der fx 60-70 mio bison'er i USA inden man stort set bortskød hele bestanden. Så spørgsmålet er derfor hvor stor (eller lille) ændring der er sket i emissionerne af klimagasser fra alle dyr i den periode hvor mennesker har haft væsentlig indflydelse på størrelsen af bestandene.

Dermed ikke sagt at man ikke bør tilstræbe at reducere emissionerne af bl.a. metan fra landbrugsdyr i muligt omfang, men - som det ligeledes er nævnt ovenfor - så er der næppe tvivl om at emissioner fra fossile brændsler er hovedkilden til klimaforandringer - ikke dyr.

 • 6
 • 0

For 50 år siden var det almen lærdom og ingen overdrivelse! p.t. flader kurven fortsat ud, der er ingen eksplosion i udsigt. ... http://www.b.dk/globalt/myten-der-ikke-vil...

Har du selv læst den artikel, du henviser til?

"1965 fik en gennemsnitlig kvinde på kloden 4,5 børn, men i dag får hun blot 2,5 børn. ... »I det tyvende århundrede steg verdens befolkningstal med 400 procent, men væksten er nu meget mindre, og befolkningstallet vil i dette århundrede formentlig kun stige med 50 procent,« skriver han [økonomen Max Roser fra Oxford University]."

Hvis en gennemsnitlig kvinde får mere end 2,11 børn, vokser Jordens befolkning. At det ikke sker så hurtigt, som for 50 år siden, er en ringe trøst, eftersom Jordens befolkning altså vokser med måske "kun" 50% i dette århundrede. Væksten sker fortrinsvis i de fattigste lande, hvilket betyder udligning af det største efterslæb i forbrug. F.eks. forventer optimister, at Afrikas befolkning fordobles inden år 2099.

Det er en trøst, at det hele overbefolkningsproblem bliver løst, når det næste udbrud af en af de store vulkaner udsletter høsten på den ene eller den anden halvkugle, sådan som vi ved, at det skete i årene 536+1229-1232+1257+1315+1527-1531+1594-1597+1601-03+1783+1816

Afhængig af, hvilken halvkugle, der bliver (hårdest) ramt, er der kun føde til mellem 40 og 60% af Jordens befolkning, og eftersom de resterende næppe blot lægger sig til at dø uden at spise noget overhovedet, er en reduktion på ca. 75% nok realistisk. Ciao chicos y chicas!

 • 1
 • 0

Korrekt Økologi er kun lidt i den rigtige retning af naturligt. Fritgående dyr, gjort korrekt, er pr. definition CO2 POSITIVE. Det kræver dog holistisk management (Allan Savory), i samspil med en smule permakultur (Bill Mollison).

Det er ikke svært og vi har ikke brug for mere næringsforladt ringe blegt kød/æg/mejeri, som er tvunget op af bygninger og fodret med lige så ringe og næringsforladt foder.

Hvidt/lyst kød findes ikke, hvis du lader dyrene bruge de ben, som de nu engang har tilstrækkeligt. Jeg har slagtet nok fritgående dyr, til at kunne afsløre at hæmoglobin i deres ben, også gør hønsekød og svinekød lige så rødt, som den hellige ko.

Har ingen ide om hvorfor folk hader at spise planter, eller tænker tanker i relation til ”kødfrie dage”. I stedet for bare at gøre det.

Selv madpyramiden, som bygger på WHO’s anbefalinger for ernæring, har sat et officielt og dissideret MAX, for hvor meget kød man bør undgå. For primært at undgå udvikling af kræft og hjertekarsygdomme, inden man er 80år. Det er som at gradbøje pesticidrester eller cigaretter røget i løbet af en måned…tåbeligt!

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten