Frit spil for partikelsvineri i byers miljøzone

Københavnerne vil i de kommende år blive udsat for stadigt stigende forurening med ultrafine partikler fra lastbiler og bussers udstødning, på trods af den miljøzone, der indføres 1. september.

Det skyldes, at nye, tunge køretøjer - såkaldte Euro IV- og V-køretøjer - indregistreret fra 2006, ikke, ligesom gamle lastbiler, er omfattet af miljøzonens partikelfilterkrav. Derfor udleder de markant flere ultrafine partikler end ældre lastbiler som skal udstyres med partikelfilter for at kunne køre i en miljøzone.

Den Schweiziske forsker og rådgivende ingeniør Andreas Mayer, kalder det forkert, når nye lastbiler påståes bedre for luftforureningen.

»Man lader som om de moderne køretøjer, altså Euro IV- og V-lastbiler, automatisk er væsentligt bedre end de ældre. Det er helt fejlagtigt. Man motiverer til at købe nye lastvogne, men det nytter ikke noget for luftens renhed,« forklarer han.

Schweizeren har igennem 30 år forsket i partikelfiltre og forurening, han er ansvarlig for test af filtre i Schweiz, har rådgivet myndighederne i Tyskland og Østrig og udgivet flere bøger og artikler om emnet. Hans budskab er klart. En ny lastbil uden filter udsender 100-500 gange så mange ultrafine partikler som en gammel lastbil med filter. Det er også konklusionen på en rapport om bilmotorer fra 2006, som Mayer er hovedforfatter på.

Vi står derfor over for et ubehageligt paradoks, mener ekspert i luftforurening og civilingeniør, ph.d. ved Det Økologiske Råd Kåre Press-Kristensen, der har arbejdet med miljøzonerne siden de kom på tegnebrættet for fem år siden.

»Reglerne for miljøzonen er helt utilstrækkelige. Det er tåbeligt, at man i ramme alvor indfører en miljølovgivning, der ikke tager tilstrækkeligt hensyn til forureningen fra ultrafine partikler, der i regnes som yderst sundhedsskadelige,« siger han.

De ultrafine partikler er så små, at de via lungerne kan trænge ud i blodbanen og forårsage kræft og hjertekarsygdomme. Men partikelfiltre på både nye og gamle tunge køretøjer i miljøzonen kunne effektivt sætte en stopper for denne partikelforurening, er budskabet fra både Andreas Mayer og Kåre Press-Kristensen. I stedet bliver hensigten med de kommende miljøzoner - at begrænse luftforureningen - udhulet efterhånden som nye tunge køretøjer uden filtre erstatter de ældre køretøjer med filtre, mener de.

Partikler årsag til sygdom

Professor Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab på Københavns Universitet, mener, at de manglende partikelfilterkrav i miljøzonerne vil påvirke folkesundheden.

»Der vil være konsekvenser både i form af død og sygdom,« siger han, men pointerer, at det er svært at vurdere præcist i hvor stort omfang.

Der findes endnu ingen beregninger af dødelighedstal baseret på ultrafine partikler, men Miljøstyrelsen anslog i 2005 at ved at indføre partikelfilterkrav på samtlige tunge køretøjer, ville man kunne forhindre 90 for tidlige dødsfald om året. Dette estimat tog dog ikke de ultrafine partikler med i regnestykket.

Professor Torben Sigsgaard, der forsker i lungesygdomme og deres årsager ved Institut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, siger, at de ultrafine partikler er mindst lige så sundhedsskadelige som større partikler.

»Vi vil se alle de sygdomskonsekvenser, vi kender, når vi taler partikelforurening - altså lungelidelser, hjertekarsygdomme og kræft. Det virker meget lidt gennemtænkt helbredsmæssigt og umiddelbart ikke særligt fornuftigt,« siger han.

Det er de såkaldte Euro-normer for, hvor meget tunge køretøjer må forurene, der skal regulere luftforureningen fra køretøjer. De tunge køretøjer fra 2006 og frem skal overholde Euro IV-normen, men den definerer ikke et krav om begrænsning af ultrafine partikler.

At der så ikke indføres krav om filtre, der også fjerner de ultrafine partikler på alle tunge køretøjer, finder Kåre Press-Kristensen yderst problematisk, for teknisk set er det intet problem. Andreas Mayer er enig:

»Det er overhovedet ikke noget problem at eftermontere filtre på lastvogne. Der findes rigtig mange produkter, som har høj kvalitet, og som sagtens kan placeres på lastbiler, busser, byggemaskiner og kommunale køretøjer,« siger han.

Ingeniøren har også talt med danske filterproducenter, der siger, at det ikke er hverken specielt dyrt eller besværligt at eftermontere filtre på nye tunge køretøjer. Ifølge beregninger foretaget af Københavns Kommune vil den største udgift være selve filteret, der koster 30.000-40.000 kroner. Vognmændene vil kunne trække ca. 30 procent af denne udgift fra igen.

Det er Miljøstyrelsen, der skal komme med anbefalinger til nye miljølove og et eventuelt filterkrav. Civilingeniør Christian Fogh fra styrelsen anerkender, at nye lastbiler udleder flere partikler end ældre køretøjer, der har fået monteret et partikelfilter.

»Det er fuldstændig rigtigt, at de nyere lastbiler, der overholder Euro IV-normen forurener mere med ultrafine partikler end en gammel lastbil med et påmonteret filter,« siger Christian Fogh.

Miljøstyrelsen afviser anbefaling

Han mener dog ikke, at et filterkrav til nye tunge køretøjer kan være løsningen.

»Vi fraråder fra Miljøstyrelsens side et krav om partikelfiltre på Euro IV- og V-lastbiler. De foreliggende målinger viser, at Euro IV-køretøjer i forvejen reducerer udslippet af alle partikler - også de ultrafine - i omegnen af 70 procent i forhold til et ældre køretøj (Euro III, red.),« forklarer Christian Fogh.

Han vurderer endvidere, at når miljøzonen træder i kraft, vil de nye krav til tunge køretøjer medføre, at omkring en tredjedel af udslippet med ultrafine partikler fjernes i forhold til, hvis miljøzonen ikke eksisterede, og at forureningen fra den tunge trafik vil være reduceret til en mindre væsentlig kilde til partikelforurening.

En indsats over for varebilerne vil give en langt større effekt, mener Christian Fogh.

Fakta om EU-regler og miljøzonen

**Euro IV. **Indført oktober 2006. Stiller krav til lastbiler og bussers udledning af partikler, NOx og VOC. Grænseværdien for partikler er baseret på masse og regulerer derfor ikke specifikt de ultrafine partikler. Grænsen for partikeludslip ligger på 0,03 g/kWh.

**Euro V. **Indføres 2009. Yderligere krav til udledning af NOX?er. Stadig ingen krav om begrænsning af ultrafine partikler.

**Euro VI. **Foreslået indført 2014. Der er foreslået en grænseværdi for udledning af grovere partikler baseret på masse på 0,01 g/kWh, mens grænseværdien for udslip af NOx reduceres med 80 pct. i forhold til Euro V. Derudover forhandles der om en norm for ultrafine partikler, baseret på antal.

For at tunge køretøjer må køre i **miljøzonen **skal de enten overholde Euro IV eller V eller være udstyret med partikelfilter.

Dokumentation

Kort over Københavns miljøzone

Emner : Forurening