Frit slag for diesel-osere i miljøzoner

2.000 gamle dieseldrevne lastbiler og busser kan stort set frit køre rundt og forurene med sundhedsskadelige partikler i Danmarks fire største byer, selv om der er indført miljøzoner i bykernen med krav om partikelfiltre på de gamle køretøjer.

Risikoen for at få en bøde for ikke at have monteret det lovpligtige filter er minimal, viser Ingeniørens research. Politiet i København har i år højst udskrevet syv afgifter til partikelsyndere.

Synderne risikerer kun at få en bøde, hvis de bliver stoppet af en anden grund, eller hvis politiet får en anmeldelse. Politiet gør ingen målrettet indsats for at fange oserne i miljøzonerne, som blev indført for to år siden i København.

Det Økologiske Råd er stærkt kritisk over for, at kravet om partikelfiltre ikke håndhæves. Bøden på 20.000 kroner er høj nok, mener rådet, men til gengæld er kontrollen alt for slap.

»Bødestørrelsen er så høj, at den kan mærkes. Problemet er, at kontrollen er så ringe, at sandsynligheden for at blive opdaget er næsten ikke-eksisterende. Det er et kæmpe problem og det udhuler og underminerer effekten af miljøzonen«, siger Kåre Press Kristensen, som er civilingeniør hos Det Økologiske Råd.

I andre lande i Europa med tilsvarende miljøzoner har man indført høje daglige afgifter for tung osende trafik, der kører rundt i centrum af byerne. I London har myndighederne taget teknologi til hjælp i kampen mod partiklerne. I den engelske hovedstad er der placeret ca. 1.700 kameraer, som automatisk scanner nummerpladerne på lastbilerne i centrum og kontrollerer, om køretøjet er registreret med et filter eller har betalt en særlig afgift. Hvis ikke, sender systemet en bøde.

I Københavns Kommune efterlyser Center for Trafik tilsvarende måder at fange partikelsynderne på.

»Vi vil gerne have mulighed for at kunne kontrollere bilerne på en anden måde, end vi kan i dag«, siger områdechef Brian Hansen, Center for Trafik.

»Det vil give en nemmere og mere dækkende kontrol med reguleringen. Det vil give et mere fair system og et mere effektivt system«, forsætter han.

Også den ansvarlige borgmester i Københavns Kommune er utilfreds med, at det ikke er muligt at fange de bilister, der kører ulovligt uden filter.

»Jeg ser gerne så mange tiltag som muligt i København, der kan være med til at nedbringe CO2-udledningen og partikelforureningen. Derfor skal miljøzonen selvfølgelig også håndhæves, og hvis det kan gøres ved overvågning på vejene a la ordningen med stærekasser, så er det da oplagt«, siger Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune Bo Asmus Kjeldgaard (SF).

Teknik og Miljøborgmesteren påpeger, at kommunen ikke har mulighed for at opstille kameraer, der automatisk kontrollerer, om de tunge lastbiler og busser i den indre by overholder kravet om partikelfiltre. I øjeblikket er der nemlig ikke noget lovgrundlag for at sætte nummerpladegenkendende kameraer op.

»Desværre bliver vi her igen ramt af regeringens manglende vilje til at gøre noget ved de trafikale problemer, og det er både nedslående og bekymrende«, siger han.

Miljøminister Karen Ellemann (V) har udtalt, at på dage med høj koncentration af ultrafine partikler ses en stigning i antallet af københavnere, der får blodpropper i hjernen.

Formanden for Folketingets trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V), mener imidlertid, at automatisk overvågning af miljøzonerne ville være at gå for vidt:

»Nu hører jeg ikke til dem, der mener, at vi skal have sådan et voldsomt overvågningssamfund. Det vil være at skyde gråspurve med kanoner. Jeg vil hellere have, at hvis der er én, der overtræder det forhold eller den lov, så får de en dialog med politiet.«

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

så må vi bare håbe at alle vognmænd har sat etiketten samme sted i forruden, og at forruden ikke er overklistret med look-a-likes..

Så vidt jeg husker findes der intet register over hvilke biler med hvilke nummerplader der kører med dieselfilter, og så er man jo lige vidt.

 • 0
 • 0

Man bør indføre en særlig type nummerplader´(f.eks. sort skrift på grøn bund) for dieselkøretøjer over 3500 kg, som er godkendt til at køre i miljøzone. Så kan alle og enhver, inkl. politiet, se om den pågældende lastbil er på afveje eller ej.

 • 0
 • 0

Nu er bil-osen i byerne lige så slem for kroppen som passiv rygning;

Kulstof indholdet i lungerne for en byboer er sammenlignelig med en der bor sammen med en ryger og luftvejssygdomme i Kbh. er mere end 6x så høj som landsgennemsnittet!

Der kører iflg., kk.dk ½mio. biler rundt i Kbh, og der bor ½mio. mennesker i centrum og brokvartererne.½mio/½mio=1. En bil = en ryger

Dermed er en bilkøretur i byen lige så skadelig og hensynsløs som at ryge andre i hovedet; Og det er især børn, gravide og ældre der må lide. Du kan mao. lige så godt stå og smøge den i børnehaven, som at køre bil i byen!!

Nu får vi nok ikke bilisterne til at stille bilen fra sig; global klimakatastrofe og miljøsvineri går lige henover hovedet på folk, når det drejer sig om legetøjet, potensforlængeren, eller mageligheden.

Men så må vi jo gribe til angiveri! RING (eller SMS), når i bliver udsat for en osende lastbil!

Mvh Henrik

 • 0
 • 0

Det værste ved loven om opkrævning af de 1.000 kr per år for biler, der ikke har har partikelfilter (fabriks- eller eftermonteret) er efter min mening, at det opkrævningen sker på et falskt grundlag. SKAT, som er folketingets redskab til inddrivelse af skatter og afgifter begrunder opkrævningen af 1.000 kr per år med, at koncentrationen af partikler i de store byer ønskes begrænset. Inden lovens vedtagelse i maj 2008 købte jeg en brænstoføkonomisk dieselbil med plads til familien og som pendlerbil på de jyske motorveje. På det tidspunkt kunne jeg ikke vælge mellem en model med partikelfilter og tilsvarende uden. 1½ år efter pålægges den 1½ år gamle bil en strafafgift på 1.000 kr. Ved henvendelse til flere autoriserede værksteder bliver jeg stærkt frarådt at få eftermonteret et partikelfilter, da de i realiteten ikke fjerner partikler, dels fører til flere værkstedsbesøg. Hvorfor målretter man ikke indsatsen, så den tjener formålet ved at skabe systemer, der begrænser adledning af pertikler i byerne, istedet for at opkræve strafafgift hos sagesløse, der inden lovens vedtagelse har anskaffet en dieselbil, som på det købstidspunktet ikke kunne vælges med partikelfilter ? Pågældende bil kører primært pendlerkørsel på de jyske motorveje og kører i snit omkring 20 km/l. Den slags fører til politikerlede og bidrager til en syg opfattelse af lov og ret i samfundet. Jeppe Bak

 • 0
 • 0

Er det rimeligt at indføre en partikelfilterafgift på 1000kr for biler der ikke får monteret et filter, uanset udledningstal? En WW Lupo 3L kører >100km på 33,3 l dielsel og også udleder mindst partikler pr. kørt km. Ingen steder i Europa kan der købes et partikelfilter til bilen, en udtjent gammel dieselbil der udleder 4-800 gange mere, er det samme betaling. Men på den er det lettere med et filter at reducere udledningen med 80% . Er det rimeligt? Eller blot endnu en af regeringen uigennemtænkt afgift.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten