Frit slag for diesel-osere i miljøzoner

2.000 gamle dieseldrevne lastbiler og busser kan stort set frit køre rundt og forurene med sundhedsskadelige partikler i Danmarks fire største byer, selv om der er indført miljøzoner i bykernen med krav om partikelfiltre på de gamle køretøjer.

Risikoen for at få en bøde for ikke at have monteret det lovpligtige filter er minimal, viser Ingeniørens research. Politiet i København har i år højst udskrevet syv afgifter til partikelsyndere.

Synderne risikerer kun at få en bøde, hvis de bliver stoppet af en anden grund, eller hvis politiet får en anmeldelse. Politiet gør ingen målrettet indsats for at fange oserne i miljøzonerne, som blev indført for to år siden i København.

Det Økologiske Råd er stærkt kritisk over for, at kravet om partikelfiltre ikke håndhæves. Bøden på 20.000 kroner er høj nok, mener rådet, men til gengæld er kontrollen alt for slap.

»Bødestørrelsen er så høj, at den kan mærkes. Problemet er, at kontrollen er så ringe, at sandsynligheden for at blive opdaget er næsten ikke-eksisterende. Det er et kæmpe problem og det udhuler og underminerer effekten af miljøzonen«, siger Kåre Press Kristensen, som er civilingeniør hos Det Økologiske Råd.

I andre lande i Europa med tilsvarende miljøzoner har man indført høje daglige afgifter for tung osende trafik, der kører rundt i centrum af byerne. I London har myndighederne taget teknologi til hjælp i kampen mod partiklerne. I den engelske hovedstad er der placeret ca. 1.700 kameraer, som automatisk scanner nummerpladerne på lastbilerne i centrum og kontrollerer, om køretøjet er registreret med et filter eller har betalt en særlig afgift. Hvis ikke, sender systemet en bøde.

I Københavns Kommune efterlyser Center for Trafik tilsvarende måder at fange partikelsynderne på.

»Vi vil gerne have mulighed for at kunne kontrollere bilerne på en anden måde, end vi kan i dag«, siger områdechef Brian Hansen, Center for Trafik.

»Det vil give en nemmere og mere dækkende kontrol med reguleringen. Det vil give et mere fair system og et mere effektivt system«, forsætter han.

Også den ansvarlige borgmester i Københavns Kommune er utilfreds med, at det ikke er muligt at fange de bilister, der kører ulovligt uden filter.

»Jeg ser gerne så mange tiltag som muligt i København, der kan være med til at nedbringe CO2-udledningen og partikelforureningen. Derfor skal miljøzonen selvfølgelig også håndhæves, og hvis det kan gøres ved overvågning på vejene a la ordningen med stærekasser, så er det da oplagt«, siger Teknik- og Miljøborgmester i Københavns Kommune Bo Asmus Kjeldgaard (SF).

Teknik og Miljøborgmesteren påpeger, at kommunen ikke har mulighed for at opstille kameraer, der automatisk kontrollerer, om de tunge lastbiler og busser i den indre by overholder kravet om partikelfiltre. I øjeblikket er der nemlig ikke noget lovgrundlag for at sætte nummerpladegenkendende kameraer op.

»Desværre bliver vi her igen ramt af regeringens manglende vilje til at gøre noget ved de trafikale problemer, og det er både nedslående og bekymrende«, siger han.

Miljøminister Karen Ellemann (V) har udtalt, at på dage med høj koncentration af ultrafine partikler ses en stigning i antallet af københavnere, der får blodpropper i hjernen.

Formanden for Folketingets trafikudvalg, Flemming Damgaard Larsen (V), mener imidlertid, at automatisk overvågning af miljøzonerne ville være at gå for vidt:

»Nu hører jeg ikke til dem, der mener, at vi skal have sådan et voldsomt overvågningssamfund. Det vil være at skyde gråspurve med kanoner. Jeg vil hellere have, at hvis der er én, der overtræder det forhold eller den lov, så får de en dialog med politiet.«