Frit midtersæde i flyet reducerer smitterisiko markant

Eksponeringen af coronavirus-partiklerne reduceres med 23 til 57 procent ved at holde de midterste sæder på flyenes rækker ledige, viser undersøgelsen. Illustration: Bigstock/surachetsh

Afstand har været et af de ord, der er blevet brugt mest det seneste år, når det handler om at mindske smitten med coronavirus. Og inden for forskningen er det langtfra ny viden, at afstand mindsker spredningen af dråbebårne viruspartikler.

Det gælder også flyvninger, hvor afstand mellem passagererne kan mindske risikoen for, at smitten spreder sig i kabinen.

Ved at holde de midterste sæder på flyenes rækker ledige, kan eksponeringen af coronavirus-partiklerne reduceres med 23 til 57 procent. Det viser en ny undersøgelse, fra en gruppe forskere fra det amerikanske folkesundhedsagentur CDC og Kansas State University. Det skriver The New York Times.

Forskergruppen har undersøgt, hvordan dråbebårne viruspartikler spreder sig gennem en simuleret flykabine, alt efter hvordan passagererne var placeret, både de raske og de smittede.

Læs også: Sverige vil kræve særlig afgift for gamle, brændstofslugende fly

Den begrænsede plads i fly har, siden coronavirussen opstod, skabt bekymring om, hvorvidt navnlig langtidsflyvninger ville øge spredningen af smitte.

Forskning har også dokumenteret eksempler på smittespredning under flyvninger. Af samme årsag begyndte flyselskaber kort tid inde i pandemien at holde de midterste sæder på rækkerne frie.

Dette på trods af, at klimaet i flykabiner generelt er præget af god ventilation og filtrering af luften, der reducerer risikoen for smitte.

Tager ikke højde for masker

Modellen, som er brugt til undersøgelsen, er bygget på data fra en undersøgelse fra Kansas University, der blev udført i 2017. Her tilføjede forskere en harmløs dråbebåren virus til to fuldskalamodeller af flykabiner, hvorefter de observerede, hvordan virussen spredte sig i kabinen.

Netop fordi modellen er baseret på data fra 2017 – og dermed fra før coronapandemien – har forskerne ikke haft mulighed for at beregne, hvilken effekt det ville have haft, hvis passagererne havde båret mundbind. Af samme årsag har undersøgelsen allerede mødt kritik fra eksperter på området:

»Det er vigtigt for os at vide, hvordan aerosoler spredes i flykabiner. Jeg er overrasket over at se, at denne analyse udkommer nu og med et budskab om, at midtersæder burde stå tomme som en foranstaltning, der skal mindske smitten, når modellen ikke tager højde for effekten af mundbind. Vi ved, at mundbind er den mest effektive foranstaltning, når det kommer til at reducere udledning af respiratoriske aerosoler,« siger Joseph Allen, der er ventilationsekspert ved Harvard TH Chan School of Public Health og ikke har taget del i undersøgelsen, til The New York Times.

Han tilføjer desuden, at mundbind sandsynligvis ville reducere mængden af viruspartikler, som smittede passagerer ville udsende, og at et påbud om mundbind formentlig ville være mere effektivt end at holde de midterste sæder frie.

Både forskere, der har involveret i undersøgelsen, og uvildige kolleger har dog udtalt til The New York Times, at afstand og færre passagerer i de enkelte fly i udgangspunktet er et godt virkemiddel til at mindske spredningen af coronavirus.

Mange forskningsprojekter beskæftiger sig i øjeblikket med smitterisikoen ved coronavirus.

Læs også: Forskere undersøger risiko for at blive gensmittet med Covid-19

Et projekt beskæftiger sig blandt andet med, hvor stor en eksponering af coronavirus, mennesker, der ikke tidligere har været smittet, skal udsættes for, før de bliver smittet. Et andet forskningsprojekt beskæftiger sig med, hvor stor risiko der er for at blive smittet igen, hvis man tidligere har været smittet med coronavirus.