FRI: Skatteaftale kan koste 250 job i rådgiverbranchen

Den danske rådgiverbranche kan se frem til markant stigende lønudgifter, når regeringens skattereform efter al forventning bliver vedtaget i september i år.

Hidtil har danske ingeniører, der arbejder i udlandet i mere end seks måneder, været fritaget for dansk indkomstskat, men står det til regeringen, skal reglerne ændres, så udstationerede danskere gøres fuldt skattepligtige.

Og det kommer til at koste dyrt for de danske rådgivere, mener Henrik Garver, direktør i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI).

»Vores beregninger viser, at skatteændringerne vil medføre øgede udgifter på omkring 70-100 millioner kroner årligt for branchen, hvis virksomhederne ikke ændrer adfærd,« siger Henrik Garver og fortsætter:

»Med de nuværende skatteregler kan man tilbyde medarbejderne en løn, der både er fornuftig for den enkelte og for projektet. Ændringen betyder, at det bliver langt sværere at holde omkostningerne nede, og det vil ramme virksomhedernes konkurrrenceevne,« siger han.

250 job på spil

FRI skønner, at omkring 250 danske arbejdspladser i branchen risikerer at blive nedlagt som følge af ændringerne.

For det første vil en række virksomheder forsøge at finde udenlandske medarbejdere til at varetage arbejdsopgaver i udlandet frem for at udsende danske ingeniører.

For det andet vil de medarbejdere, der i dag sidder i supportstillinger i forhold til de internationale projekter, hvortil de udstationerede medarbejdere er tilknyttet, også blive berørt.

De dystre fremtidsudsigter ærgrer FRI-direktøren.

»Det er at gamble med Danmarks fremtid og den førende position, som den danske rådgiverbranche har på den internationale scene. Dybest set betragter jeg skatteændringen som en særskat på videneksport, der er helt urimelig,« siger Henrik Garver.

»Når vi sender produkter som svinekød ud af landet, beskattes det ikke, men når vi sender begavede mennesker ud af landet, skal vi betale ekstra i forhold til vores internationale konkurrenter,« siger han.

Immigranter undgår skatten

I øjeblikket kan danskere ansat i udlandet få nedsat deres skat, hvis de opholder sig i udlandet i mindst seks måneder. Danske ingeniører, der vælger at bosætte sig permanent i udlandet, kan undgå dansk skat, men ifølge Henrik Garver vil det kun være en realistisk mulighed for få ingeniører:

»Det er et meget dramatisk valg at vælge at emigrere. Langt de fleste ingeniører ønsker et kortere ophold i udlandet, men vil gerne bevare kontakten til Danmark og opretholde de rettigheder, de har her i landet.«

IDA mener ligeledes, at skatteændringen i fremtiden vil ramme omkring 250-300 ingeniører årligt, og ifølge formand Frida Frost er skatteudspillet et skridt i den helt forkerte retning.

»Det er så oplagt forkert. Jeg har ikke hørt nogen tale positivt om det. Der er store omkostninger forbundet med at flytte hele familien til udlandet, og hvis skatteændringer bliver en barriere for, at ingeniører i fremtiden vil rejse ud, spiller vi fallit i forhold til den globale verden, vi er en del af,« siger Frida Frost.

2000 IDA-medlemmer i udlandet

Flere medlemmer bosat i udlandet har allerede henvendt sig til IDA og beklaget de fremtidige ændringer. De fortæller om høje leveomkostninger i forbindelse med børnepasning og skolegang blandt andet i USA.

I øjeblikket er der omkring 2.000 IDA-medlemmer i udlandet, og 500 rejser ud hvert år. Halvdelen af disse er ansat på lokale kontrakter, og netop den form for ansættelse kan der komme mange flere af i fremtiden, forudser Frida Frost.

»Med en lokal kontrakt er du ikke forpligtet til at betale dansk skat, heller ikke med de fremtidige ændringer. Lokal ansættelse er dog ikke altid nemt for den enkelte ingeniør, der kan have svært ved at gennemskue ferie- og pensionsforhold,« understreger Frida Frost.

»Desuden står du lidt dårligere, når du skal hjem igen, og det vil måske afholde nogle fra at vende tilbage til Danmark med den viden, de har, hvilket ville være et stort tab for dansk erhvervsliv,« mener Frida Frost.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Det er da pudsigt, at ophævelsen af en særregel, der har fritaget udstationerede fra at betale dansk indkomstskat, som de ellers burde, af FRI bliver betegnet som indførsel af en særskat. Hvor er logikken i det?

At ophæve en særregel er da ikke det samme som at indføre end særregel, tværtimod.

Jeg forholder mig slet ikke til det rimelige/urimelige i de nye regler, blot den manglende logik (det er vidst det man kalder spin) i udmeldingen fra FRI. :-)

 • 0
 • 0

der opstår en ny indbringende industri for en anden slags rådgivere i at oprette stærkt specialiserede lokale firmaer, hvis speciale er at lave specielle lokale kontrakter...

 • 0
 • 0

Ja det er præcis logik for burhøns... Hvis man ikke er i DK, og ikke bruger de danske skoler, hospitaler, veje, jernbaner, etc, så skal man da heller ikke betale for det.

Desuden er det igen en forringelse af den danske konkurrenceevne, og det betyder bare endnu færre penge i kassen i den sidste ende. Og så må staten jo igen finde på nye skatter for at finansiere deres vanvittige forbrug. Det er skruen uden ende.

 • 0
 • 0

Sikkert, og det er nok heller ikke noget problem for et dansk firma at oprette lokale kontorer, så de kan ansætte på lokale kontrakter. Firmaerne kan jo også sagtens give de udsendte samme ferievilkår etc som de ellers ville have. Jeg tror egentlig ikke regeringen får noget som helst ud af det her ud over mere dårlig omtale.

 • 0
 • 0

ligeglad. Om kort tid står Möger til livslang pension og hans børn vil også få 15000 kr. om året. Så tror I ikke det rager ham hvad vi synes?

 • 0
 • 0

De stærke danske rederier fik sikret skatterabat til skibsbesætninger for at sikre danske arbejdspladser på skibene. COWI og andre rådgivere samt danske firmaer som Novo-Nordisk mv. har tilsyneladende ikke samme status og indflydelse på det danske politiske system.

Hvis de nye regler samtidig kan omgås med lokalaftaler, som nævnt ovf., er de nye regler et slag i luften, og endnu en molbohistorie fra en regering, som det tog under et år at køre træt.

 • 0
 • 0

Problemet med denne ordning er at nogle danskere i udlandet vil blier beskattet under to systemer på samme tid hvilket er et enormt problem.

Problemerne opstår fordi skattesystemer normalt er fintunet til et lands løn niveau, sociale system m.m.

F.eks. har en dansker bosiddende i USA slet ikke råd til at betale dansk skat. Gevinsten fra en lidt lavere USA skat skal bruges at betale sygesikring og universitet til børnene. Ydelser som er gratis og ikke beskattede i Danmark.

Det er heller ikke rimeligt at danskere i udlandet skal betale skat til Danmark idet de heller ikke har ret til nogen ydelser fra Danmark.

Mvh Steen

 • 0
 • 0

Det forslag, man her fremlægger er endnu et eksempel på grov diskriminering af danskere, der ikke følger den socialistiske betonmodel: "Offentlig ansættelse til fast løn og pension, ingen slinger i valsen med eventyr i udlandet, og bliver man arbejdsløs får man jo god dæknng, så hvorfor tage nogen chancer". Ændringen er endnu et slag i hovedet og fornægtelse af Skats grundregel fra Statsskatteloven 1903 - skat skal betales af fortjenesten! I vore dage er der tale om bruttoskatter, der er uden sammenhæng med resten af samfundet. Eks. Følgende ydelser opnås ved at tage ophold her - uden hensyn til skatteevne: - Social dækning - Alderspension (folkepension) - Uddannele af børn - Sygdoms behandling Når man bor i udlandet har man ikke mulighed for at bruge/modtage ogen af disse ydelser, man skal ofte selv betale det hele, i Eu kan man dog opnå sygdomsbehandling som skatteyder. Alle ekstra udgifter i forbindelse med flytning og service af egne børn og samlever, der en tid må bo i Dk, kan ikke fradrages (i strid med ovennævnte lov). Hvis samlever flytter med fortaber samleveren også sin andel af folkepensionen forholdsmæssigt ligesom som man selv gør. Liegeledes kan meget få samlevere opnå et rimeligt betalt job i en fremmed struktur (sprog, erfaring, krav til licens/uddannelse etc.) Det skal fremhæves, at DK er det eneste land, der behandler sine fødte borgere med et dansk pas så grufuldt - det er faktisk en skændsel - at være født med dansk pas. Se bare hr. Thorning Schmidt, der mod alle regler slipper, selv om han har fast bopæl i Dk og familie! I øvrigt har redaktøren ikke forstået de 180 dage korrekt. Man må ovehovedet ikke sætte sine ben her i den periode - altså en samlet periode. Man afskæres altså fra at holde kontakt med familie og venner. Det afskyelig livsanskuelse og meget langt fra de frihedsidealer, der ellers hyldes i DK. www.skat-uret.dk I øvrigt har man dette år kunnet fejre 25 års diskriminering af danskere der tager til udlandet i forhold der vedrører ens pension og opsparing i værdipapirer. Nemlig fuld beskatning ved udrejse af en fiktiv fortjeneste, men ikke fradrag for det tilsvarende fiktive tab!

 • 0
 • 0

du skal være 186 dage ude og må i den periode opholde dig 42 dage i DK i de 42 dage må derr ikke være dansk indkomst, så er du på halv lempelse.

 • 0
 • 0

Ja det er præcis logik for burhøns... Hvis man ikke er i DK, og ikke bruger de danske skoler, hospitaler, veje, jernbaner, etc, så skal man da heller ikke betale for det.

Desuden er det igen en forringelse af den danske konkurrenceevne, og det betyder bare endnu færre penge i kassen i den sidste ende. Og så må staten jo igen finde på nye skatter for at finansiere deres vanvittige forbrug. Det er skruen uden ende.

Netop derfor, burde vi lave hele det danske forærringssystem om til et lånesystem, så alle skal betale skole, hospitaler, egen pension osv. ved staten giver lån. Lånet forfalder til betaling, når man rejser til udlandet, og skal afdrages med en vis procent af indtægten, hvis den stiger dimmitendsatsen. Der beholdes en mindre skat, til betaling af politi, millitær, og til dækning af lån der ikke kan tilbagebetales, f.eks. på grund af manglende arvinge.

 • 0
 • 0

Det er da pudsigt, at ophævelsen af en særregel, der har fritaget udstationerede fra at betale dansk indkomstskat, som de ellers burde, af FRI bliver betegnet som indførsel af en særskat. Hvor er logikken i det?

At ophæve en særregel er da ikke det samme som at indføre end særregel, tværtimod.

Jeg forholder mig slet ikke til det rimelige/urimelige i de nye regler, blot den manglende logik (det er vidst det man kalder spin) i udmeldingen fra FRI. :-)

I følge Skat´s definition kan du være fuldt skattepligtig i Danmark selv om du til daglig bor og arbejder i et andet land og aldrig besøger Danmark.

I stedet for at ændre denne urimelige definition har man hidtil valgt at have en seperat paragraf 33A der i praksis gjorde situationen håndterbar.

I min optik er det derfor mere spin, når politikere præsenterer denne ændring som ophævelse af en skatterabat.

Forestil dig at staten valgte at kalde det at udlændinge der arbejder i Danmark kan bruge det Danske sundhedssystem på lige for med Danskere for en særlig undtagelse. I virkeligheden er der jo tale om at de betaler for disse rettigheder over deres indkomstskat, men derfor kan man jo godt kalde det noget andet, hvis man nu havde en sætning i loven der sagde at sundhedssystemet var for Danskere. Ville det på den baggrund være rimeligt at ophæve denne særlige undtagelse og stadig opkræve den samme skat fra disse mennesker?

 • 0
 • 0

Netop derfor, burde vi lave hele det danske forærringssystem om til et lånesystem, så alle skal betale skole, hospitaler, egen pension osv. ved staten giver lån. Lånet forfalder til betaling, når man rejser til udlandet, og skal afdrages med en vis procent af indtægten, hvis den stiger dimmitendsatsen. Der beholdes en mindre skat, til betaling af politi, millitær, og til dækning af lån der ikke kan tilbagebetales, f.eks. på grund af manglende arvinge.

Mine forældre har arbejdet hele deres liv på blandt andet at financiere det system vi har nu, som blandt andet har givet dig og mig en uddannelse. Jeg vil gerne være med til at betale dem en del af de penge tilbage, men jeg kan ikke lige se, hvorfor jeg også skal betale til dig.

Dit foreslåede system er i praksis en genindførelse af stavnsbåndet (eller gældsslaveri) for hele Danmarks befolkning. Eller vil du samtidig gøre skolegang frivillig eller lægge den over på forældrene generelt?

 • 0
 • 0

Jeg har selv arbejdet en del i udlandet de sidste 20 år og, så vidt jeg forstår, har mange andre lande den samme regel med de 183 dage. Men atter en gang ønsker danske politikere i stedet for at tilnærme sig reglerne i andre lande, at komplicere tingene ved indføre nye afvigelser.

Selv var jeg gået på efterløn i 2011, men fik en henvendelse om endnu et job i udlandet, som jeg så valgte at sige ja til. Derved blev statens udgift til mig erstattet af et ikke ringe beløb, som nu hver måned sendes til Danmark. Jeg kan godt lide mit arbejde, men det er klart, at det store afsavn at være borte fra familie, venner, sit hus osv. skal opvejes af noget. Og jeg har allerede taget min beslutning: fra januar 2013 er jeg hjemme igen på efterløn. Jeg gætter på, at jeg ikke er den eneste. Der skal såmænd nok være nogle tusinde af os. I løbet af nogle år vil vi nok være erstattet af ingeniører fra andre lande. At tro at arbejdsgiverne kompenserer for for øgningen af skatten er naivt. Forøvrigt er det heller ikke sådan, at man er helt skattefri efter § 33 A. Der skal også nu betales 8 % arbejdsmarkedsbidrag.

At disse pæne store beløb, der som i mit tilfælde hver måned tilflyder Danmark, i mange tilfælde nu bliver erstattet af udgifter for "forretningen Danmark" er selvfølgeligt kedeligt. For politikerne er det nok i småtingsafdelingen med sådan et par milliarder - man kan jo bare sætte skatterne lidt op!. Langt værre for "forretningen Danmark" bliver det nok på sigt, at de netværk og den goodwill, som danske udsendte medvirker til at opretholde, kommer til at lide ikke så lidt. Det vil formentlig dreje sig om langt flere milliader.

Jeg tror, at udtrykket "skyde sig selv i foden" må være på sin plads her.

 • 0
 • 0

efter min opkvalificering fra el-ingeniør med en aut.el-installatør samt til næste år at forsætte som Team Manager Offshore i Esbjerg, at arbejde en tid i udlandet, men jeg kan nu tørt konstatere at det ikke er besværet værd at flytte fra KBH og konen til Esbjerg og tage de ekstra to år derovre, hvor de efter sigende hungrer efter folk med de rette kvalifikationer til offshore industrien. Det er simpelthen uønsket af den nuværende regering at man ofrer sig.

Det er ærgeligt at få sine planer og drømme skudt i sænk af en umådeholden grådig regering, men så vælger jeg nok bare at trække mig tilbage og leve af opsparing og hyggejobs indimellem.

 • 0
 • 0

I radioen d. 13.09.2012 blev det nævnt at udlandsdanskere kun var skatte- pligtige i DK, hvis de opholdt sig mere end 6 mdr. i Danmark. Det blev nævnt, at de pågældende dermed kunne bo op til 6 mdr. i sommerhus eller ejerlejlighed i Danmark. Jeg må indrømme, at dette forstår jeg ikke, jeg er pt. på vej til et job i USA, men vil have fast ejendom samt kone det meste af tiden i DK. Er det min kones ophold her i DK der afgør at jeg også skal svare skat i Danmark. Beskatningen i USA er på 30% hertil kommer så sygeforsikring etc. Jeg er opmærksom på at der er dobbeltbeskatningsaftale mellem USA / DK. Mvh / Erling Mikkelsen

 • 0
 • 0

Rejser du til USA og lader konen blive hjemme (evt også børn?), da har du efter skats opfattelse adgang til fast bopæl her, og du vil blive beskattet i Danmark. Dobbeltbeskatningsaftalen sikrer dig blot at din skat betalt i USA fradrages, men bliver fortsat beskattet fuldt ud i Danmark. Og du kan max. få et fradrag på 50.000 (før skat for dine ekstra udgifter til rejser, hjemrejser besøg, husleje etc.). Opgørelser med hensyn til ophold her i landet kommer på tale når du flytter tilbage til Danmark eller du opholder dig her mere end 180 dage, herunder kan du max. være her 90 i et ophold og altså 180 dage over en hel rullende periode! Hvis du skal undslippe dansk skat og du får jo masser af ekstra udgifter, læge tandlæge etc.undervisning (børn?) da må du forlade DK, og din bopæl skal sælges eller udlejes uopsigeligt med alle de vanskeligheder det indebærer samt risiko, Se alle genvordigheder med skat på skat-uret.dk

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten