Fremtidens rensningsanlæg skal bygges i Billund

Billund Kommune, miljøkoncernen Krüger og forsyningsvirksomheden Billund Vand skal over de næste tre til fire år bygge fremtidens renseanlæg, kaldet Billund BioRefinery, til en samlet pris på 70 mio. kroner.

Projektet er støttet af Miljøministeriet og VTU Fonden. Billund Biorefinery kalder selv konceptet for ’unikt på verdensplan’, fordi det både rummer nyudvikling af eksisterende teknologier og en ny kombination af kendte teknologier.

»Formålet med konceptet er at udnytte så mange af ressourcerne fra spildevandet og det organiske affald som muligt til energiproduktion og organisk gødning til landbruget,« forklarer procesingeniør ved Krüger Mette Dam Jensen.

Anlægget er bygget op over et eksisterende biogasanlæg hos Billund Vand, som både afgasser husholdningsaffald og spildevandsslam.

Læs også: Sådan laver Billund Vand gas ud af danskernes skrald

Det nye kommer ind i billedet i form af et termisk hydrolyseanlæg, der sættes ind efter afgasning af affaldet første gang. Anlægget opvarmer massen under tryk, som derved hygiejniserer og sønderdeler fraktionen, og man kan på den måde hive ekstra energi ud af massen ved yderligere en afgasning i endnu en biogasreaktor.

I den anden omgang afgasning kommer også det organiske industriaffald med ind i processen, og der anvendes varmevekslere overalt, hvor det giver mening, for at minimere energiforbruget til hydrolyse-anlægget.

Første elproduktion fra biogas

Termisk hydrolyse er kendt teknologi, men det er første anlæg, hvor processen skal køres kontinuert, hvilket gør det muligt at producere elektricitet fra al den producerede biogas, forklarer Mette Dam Jensen.

Principskitse af kredsløbet, som bioraffinaderiet i Billund indgår i. Illustration: Kilde: BiIlund Biorefinery

En nyt og ekstra filtersystem allersidst i vandrenseprocessen er en anden vigtig ting. Dette filter kan dels bruges til den allersidste finrensning af vandet, dels som ekstra kapacitet til behandling af kloakvand ved kraftig regn og stor belastning af resten af kloaksystemet.

Yderligere vil man teste en ny måde at udfælde fosfor fra spildevandet på. Det sker via en kemisk fældning med magnesium, der danner et langsomt optageligt gødningsmiddel, struvit, som udbringes med det organisk gødning på markerne.

Anlægsdesignet er blevet til efter en fælles brainstorm mellem medarbejdere hos Krüger og hos Billund Vand, som er ansvarlig for rensningsanlægget og biogasanlægget.

»Det har været en sjov og spændende proces, hvor vi har prøvet at tænke stort og haft fokus på, at konceptet også skal give mening rent forretningsmæssigt for de danske forsyninger og for eksportmarkedet. Kombinationen af Billund Vands viden om modtagelse af affald og spildevand samt afsætning af restprodukter og energi med vores viden om forskellige teknologier har været rigtig givende,« konstaterer Mette Dam Jensen.

De første delkomponenter i Billund BioRefinery kan studeres allerede fra 2014, og hele anlægget skal stå færdigt i 2016.

Investeringen løber op i knap 70 mio. kr., hvoraf tilskuddet dækker de 15 mio. kr., mens resten af beløbet hovedsageligt finansieres af Billund Vand via mere effektiv drift.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

"Yderligere vil man teste en ny måde at udfælde fosfor fra spildevandet på. Det sker via en kemisk fældning med magnesium, der danner et langsomt optageligt gødningsmiddel, struvit, som udbringes med det organisk gødning på markerne."

-Som maskinmesteraspirant på renseanlægget Lynetten ved jeg at struvit har skabt store problemer, fordi det udfælder steder hvor det er særdeles uønsket. Rundt om kuglehaner og i vitale rørforbindelser har det skabt flere dages arbejde med industriel højtryksspuling (+100 bar). Kunne være interessant om de i forbindelse med deres test af det nye anlæg, finder frem til at styre udfældningen, så den sker netop der hvor det er ønsket.

 • 2
 • 0

Dejligt at der langt om længe skydes gang i et projekt som fører de logiske konsekvenser af genbrug af organisk affald i forskellige former ud i livet. Det skal blive interessant af følge.

 • 0
 • 0

Da jeg læste i sin tid, fik vi fortalt at man ikke kunne bruge spildevandsslam til gødning, da dette over tid skaber en opkoncentrering af tungmetaller i de fødevarer der produceres på marken, da disse tungmetaller ikke fjernes i renseprocessen. Er man kommet ud over disse problemer, med denne nye type anlæg, og i så fald, hvor bliver de så af?

 • 0
 • 0

Spændende projekt i Billund! Når der nu bygges et stort nyt anlæg som vision for fremtidens vandrensning, kunne jeg godt ønske mig at høre viden og kommentarer om initiativer, samt hvilke metoder der anvendes som sikring til minimal udledning af mikro plastik fra anlægget.

Som jeg forstår det, har gængse og traditionelt anvendte danske rensningsmetoder til spildevand ikke kunne håndtere disse små størrelser til dato.

Men det ændres forhåbentlig i Billund nu?

 • 1
 • 0

Du har helt ret. Det er absolut ikke simpelt af fjerne tungmetaller fra store mængder slam/kompost.

Heldigvis er grænseværdierne for tungmetaller i kompost til udbringning på marker ikke så skrappe som for udledninger af tungmetaller andre stededr, men kan alligevel være en udfordring at overholde med sikkerhed med slam og affald som input.

I Fremtidens Rensningsanlæg ser det ud til at man desuden kan imødegå problemet ved at fortynde tungmetaller i slam og husholdningsaffald med gylle og rent industriaffald før forgasning og udbringning.

Hvis man alligevel ikke kan overholde tungmetalkravene (eller krav til f.eks. mikroplastik, PAH eller hormonstoffer), kan komposten blot deponeres eller sendes til forbrænding; EUs mål med 50% genanvendelse er defineret så heldigt, at alt affaldet kan noteres som genanvendt så snart det er sendt til bioforgasning - uanset hvad man gør med komposten/digestatet.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten