Fremtidens renseanlæg bliver rene kraftværker

14. august 2011 kl. 12:006
Ny teknologi fra danske Krüger bringer renseanlæg verden over et skridt nærmere på at blive energiproducerende frem for energiforbrugende. Hillerød Centralrenseanlæg har prøvet metoden.
Artiklen er ældre end 30 dage

Som det første renseanlæg i verden har Hillerød Centralrenseanlæg siden oktober 2010 afprøvet et demonstrationsanlæg for Krügers nyudviklede teknologi, Exelys.

Exelys er en termisk slamhydrolyseproces, der både reducerer mængden af slam og øger produktionen af energi med 30-40 procent sammenlignet med eksisterende løsninger.

»Vi har ikke de helt eksakte tal endnu, men vores gasmålere indikerer, at vi har forøget vores biogasproduktion med 30-40 procent. Jeg kender ikke andre løsninger, der producerer så store mængder biogas og samtidig reducerer mængden af slam,« siger spildevandschef Peter Underlin fra Hillerød Forsyning.

Exelys-teknologien adskiller sig fra kendte slamhydrolyse-processer ved at være en kontinuerlig proces og ikke en batch-proces.

Artiklen fortsætter efter annoncen

»Den kontinuerlige proces giver bl.a. den fordel, at genvindingen af varme er optimeret, og at processen kan køre på slam med et højt indhold af tørstof. Det øger energieffektiviteten og giver en bedre driftsøkonomi. Samtidig er anlægget enklere, mindre og billigere at investere i end andre teknologier,« siger Ole Fritz Adeler fra Krüger og tilføjer, at tilbagebetalingstiden er på under fem år.

CO2-neutral

Krüger har arbejdet på Exelys-teknologien i tre år, og drivkraften bag udviklingen er vandbranchens fokus på at blive CO2-neutral. F.eks. som det er tilfældet på Hillerød Centralrenseanlæg.

»Vi har været interesserede i at gå ind i det her projekt, fordi det er en teknologi, vi tror på vil være med til at nedbringe CO2-udledningen. Derfor er den nye teknologi et vigtigt skridt på vejen mod vores målsætning om at nedbringe vores CO2-udledning og blive helt energineutrale inden udgangen af 2020,« forklarer Peter Underlin.

»Måske kan vi i fremtiden også ligefrem komme til at producere el og varme til Hillerøds borgere,« siger han.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Dette ønske underbygges af Krügers undersøgelser, der viser, at et anlæg gennem en gradvis udvikling over 10-15 år vil kunne fortrænge 1.000 ton CO2 om året frem for at belaste miljøet med 1.300 ton.

»Visionen er, at renseanlæg ikke skal betragtes som affaldsbehandlingsanlæg, men som kraftværker, hvor vi omdanner spildevand til energi,« siger General Manager Ole Fritz Adeler.

Hillerød Centralrensningsanlæg har været foregangsanlæg, men mange andre har besøgt anlægget og er interesserede i den ny teknologi.

»Der er et kæmpe marked i udlandet. Siden vi gik kommercielt ud med det her i januar i år, har vi haft rigtig mange forespørgsler, og nu begynder vi at afgive tilbud,« siger Ole Fritz Adeler, der regner med at have de første ordrer fra udlandet i hus inden årets udgang.

Fra slam til gas

Termisk hydrolyse er en proces, hvor slam bliver behandlet ved høj temperatur og under tryk. Formålet er at omdanne det svært nedbrydelige biologiske materiale til let omsættelige forbindelser, så man kan producere mere biogas fra den samme mængde slam.

6 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
8
6. september 2011 kl. 00:41

Affaldskraftværket i Haderslev må importere affald fra Tyskland for at kunne overholde sine varmeforpligtelser i Haderslev området.

Derfor skal vort affald helst i affaldsspanden.

7
5. september 2011 kl. 11:44

Når man er i udlandet ser man tit maceratorer (affaldskværne) under køkkenvasken - er det en mulighed, at få tiltransporteret (CO2-frit gennem kloaksystemet) yderligere brændstof til anlægget og øget vrikningsgraden/udnyttelsen? Tænker samtidigt på, at det øvrige husholdningsaffald får en højere brændværdi - det må næsten være en ren win-win situation.

6
15. august 2011 kl. 14:37

Det er ren win-win-situation det her.

Nu mangler der bare, at vi i DK får opbygget en ny industri omkring denne slags anlæg og eksporterer det til resten af verden.

Indrømmet, jeg ved det ikke, men jeg har på fornemmelsen at DK (og de andre skandinaviske lande) er foran på dette område, idet vi har haft en avanceret behandling af skrald, kloaker og spildevand i global målestok.

Med det forventede øgede pres på ressourcer og ikke mindst kloakering m.m. i hele verden, er der virkelig brug for denne slags teknologi. Og kunne DK skabe en industri på denne baggrund (og andre former for biogas), så kan vi koble et 'win' mere på.

5
15. august 2011 kl. 01:05

Så skal der lempes et sted, så skal der strammes et andet sted.

Dette er en væsentlig grund til at opkræve sukkerskat på sukker- og kaloriefrie sodavand.

Så han skal nok finde på noget.

3
14. august 2011 kl. 16:17

Det er et godt ordspil, hvis man sammenholder det med "urene" kraftværker! Eller "der er penge i lortet".

2
14. august 2011 kl. 15:51

Det tror jeg næppe du skal regne med Preben.

Argumentet vil være at investeringerne skal hjem og man ønsker at undgå forhøjelser af afgifterne :o)