Fremtidens lavenergihus bygges som samlesæt med slanke mure

Boliger med et lavt energiforbrug behøver ikke have 60 centimeter tykke borgmure, hvor lyset knap nok inviteres ind gennem vinduerne.

Godt nok er en del lavenergi- og passivhusbyggeri i dag præget af de tykke murstensmure, men der eksperimenteres i øjeblikket på livet løs med nye byggemetoder og teknologier, der kan slanke væggene og øge kvadratmetertallet.

»Alle arbejder på at komprimere ydervæggene, fordi den gængse byggeteknik har gjort, at tingene bare er blevet tykkere og tykkere og mere komplicerede,« siger Rolf Kjær, kreativ leder og arkitekt hos Arkitema Architects.

Præfabrikerede elementer i høj­styr­kebeton kan drastisk nedbringe tykkelsen af ydermurene i et lavenergihus. Når de isoleres med polyurethanskum kan murtykkelsen komme ned på 35 cm mod de 50-60 cm, der er blevet normen i lavenergibyggeri. (Foto: ­Arkitema) Illustration: ­Arkitema

De tykke mure giver problemer med boligernes arealer, da bebyggelsesprocenterne sjældent øges, selv om energikravene strammes. Det kan nemt skære otte-ti kvadratmeter af det beboelige areal i et standardhus, forklarer Rolf Kjær.

Dertil kommer de æstetiske udfordringer samt mindre sollys gennem vinduerne.

»Almindelige lavenergihuse giver problemer med mindre nettoarealer og skydeskår, fordi lyset skal trækkes ind gennem 50-60 centimeter tykke mure,« siger han.

Tendens mod lettere vægge

Klaus Ellehauge, civilingeniør og certificeret passivhusdesigner, fra Ellehauge og Kildemoes, peger på, at der er flere metoder til at slanke væggene.

»I udlandet er der en tendens til, at man ikke bruger murstensvægge, men lette vægge, som fylder mindre. Vil man have mursten både udvendig og indvendig, så bliver murene tykke,« siger han.

Selv om det er muligt at bygge slankere mure i dag, mener Klaus Ellehauge ikke, at de tykke mure i sig selv udgør et problem. Han ser det nærmere som en arkitektonisk udfordring, hvis folk ønsker de klassiske murstenshuse.

»Når jeg som ingeniør rejser rundt og kigger på byggerier i Europa, så tager jeg ikke anstød af de tykke vægge. Det er ikke sådan, at der ikke kommer lys ind, og for mig er det bare et spørgsmål om, at det er en metode til at nedbringe energiforbruget,« siger Klaus Ellehauge.

Civilingeniør og teknisk chef i boligforeningen Ringgården i Aarhus, Holger Lunde, supplerer:

»Det er klart, at hvis du vil have et muret byggeri, så bliver det en voldsom tykkelse. Bruger man træelementer og afslutter med facadepuds, er det ikke galt.«

Begge ingeniører har arbejdet med præfabrikerede lavenergiboliger og mener, at det er en oplagt måde at nedbringe både vægtykkelsen og prisen.

»Vi er i gang med at lave præfabrikerede almene boliger, og det er spændende, for det giver oplagte fordele. Man får tænkt det godt igennem og indarbejdet, at man laver det kuldebrofrit, og man laver løsninger, som man ikke skal sidde og tænke igennem hver gang,« siger Klaus Ellehauge.

Faseskiftende materialer

Nogenlunde samme tankegang ligger bag Rockwools lancering af byggesystemet Rockshell, som firmaet har introduceret på det tyske marked. Her klemmes 250 mm stenuldsplader fast mellem stålsøjler, som bærer konstruktionen.

Hos Ringgården har Holger Lunde også været med til at opføre 50 lavenergiboliger i Lystrup ved Aarhus, hvor man netop ved hjælp af præfabrikerede træelementer og facadepuds har slanket væggene til omkring 38 centimeter - inklusive 30 centimeter isolering.

Den lette konstruktion opsamler og afgiver til gengæld ikke solvarmen i samme grad som murstens- og betonvægge gør det, og derfor har boligforeningen i samme ombæring eksperimenteret med faseskiftende materialer, som er blevet skruet op i loftet af boligerne i Lystrup.

»Det fungerer, ligesom hvis du har en meget tung konstruktion,« siger han. »Men det er kompliceret at måle virkningen.«"

Arkitekt Rolf Kjær står sammen med bl.a. Ambercon og Contec bag et projekt, hvor man ved hjælp af helt nye præfabrikerede højstyrkebeton-elementer og isolering med polyurethanskum (PUR) har bygget et lavenergihus med ydermure på blot 35 centimeter, der selv producerer al sin energi.

»I modsætning til let træbyggeri kan det stadig akkumulere varmen,« siger han.