Fremtidens havbrug skal kunne sænkes under havet

8. september 2015 kl. 17:035
Dansk firma udvikler ny stor havbrug-opdrætsring til offshore-brug, som skal testes ved Bornholm. Akvakulturanlægget tåler det hårdere vejr på åbent hav og kan derudover sænkes under havoverfladen.
Artiklen er ældre end 30 dage

Danmarks største sænkbare havbrugsring på 120 meter i omkreds skal resten af året flyde ‘offshore’ i Bornholms farvand. Formålet er at teste anlægget, der er unikt på grund af sin store omkreds og som kan sænkes under havoverfladen i tilfælde af voldsomt vejr, til fiskeopdræt.

»Vi blev positivt overrasket over, at de store havbrug, vi havde i Storebælt under sidste efterårs orkaner, klarede stormen. Nu skal vi teste på større vanddybder og prøve nedsænkning, derfor er det vigtigt, at anlægget er flyttet til Bornholm, hvor havet er dybere,« forklarer Casper Petersen projektansvarlig for udviklingsfirmaet Hvalpsund Net A/S.

I Hvalpsund-virksomheden har det været vigtigt at udforske, hvilke fordele der er ved større havbrug. De traditionelle størrelser på 80-90 meter i omkreds har firmaet ladet vokse op til 120 og endda 160 meter.

»Jo større ring, des mere fleksibel og modstandsdygtig er den over for bølger og strøm. Vi har lavet en 160-meter ring, men den er ikke nedsænkbar endnu,« uddyber den projektansvarlige.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Den forøgede modstandsdygtighed i områder, hvor vind og vejr normalt forhindrer havbrug, har vakt opsigt rundt om i verden. Hvalpsund Net A/S har haft besøg fra blandt andet Australien, Rusland, Island og Japan, hvor man gerne ville vide mere om de hårdføre havbrug.

Øvelse på det dybe vand

Det danske foretagende har foruden størrelse og omkreds leget med løft og sænkning af akvakulturanlægget. Under hårdt uvejr skal havbruget kunne dykke under overfladen for at give fiskene mindre stress, og derudover kan funktionen beskytte mod algeopblomstringer og drivende is.

»Ingen i Danmark har før lavet et nedsænkningssystem som vores. I Sydeuropa har man benyttet mindre ringe, men alligevel var resultaterne ikke succesfulde,« pointerer Casper Petersen.

Han påpeger, at det krævede op til ti mand at hæve og sænke anlægget i det sydlige Europa, hvor Hvalpsund Nets havbrug som udgangspunkt kan løftes og sænkes af to mænd.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Vægtsystemet fungerer ved at have to vægtringe fastgjort i bunden af havbruget, mens to flyderør ligger i overfladen.

Under nedsænkning fyldes det ene flyderør med vand, hvorefter vægtringene hiver havbruget nedad, indtil den nederste vægtring når bunden. Derved halveres nedtrækningskraften, og anlægget stopper neddykningen 10-15 meter under havoverfladen.

Den sænkbare funktion er endnu ikke fuldt udviklet og skal testes med havbruget på Bornholm de næste måneder.

Efterspørgsel efter fiskehavbrug stiger op til overfladen

En strategi for blandt andet at udvide produktion i havbrug er blevet lagt på bordet af danske politikere, og branchen forventer ligeledes en fiskefyldt fremtid. Chefkonsulent på projektet fra Dansk Akvakultur, Lisbeth Jess Plesner, håber, at dansk produktion i havbrug kan fordobles og sætte gang i arbejdspladser.

»Det vi ønsker er, at virksomheder kan få tilladelse og udstyr, så de kan placere deres anlæg langt fra kysten i eksponerede områder, hvor miljøbelastningen er mindre. Dermed håber vi mindst på at fordoble fiskeproduktion i havbrug, især i yderområder, og det giver muligheder for ‘Vandkants-Danmark’,« fremhæver chefkonsulenten.

Miljømæssigt er det bedre med havbrug langt fra kysten, fordi man med større dybde får mere strøm, hvilket over større arealer spreder forureningen fra fiskefoder og -fækalier, som opløses i vandet og danner blandt andet kvælstof.

Akvakultur er globalt vokset med en årlig gennemsnitlig vækst på 8,8 pct. i perioden 1980-2010 ifølge FN’s fødevare- og landbrugsorganisation, FAO. Men i både Danmark og EU har produktionen af fisk og skaldyr i akvakultur faktisk ligget på et konstant niveau, mens størstedelen af det fødevareforbruget fra havet er blevet importeret fra tredjelande.

Derfor fremlagde det daværende Miljøministerium og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri i 2014 en strategi for en bæredygtig udvikling af akvakultursektoren, som skulle øge produktionen af fisk og skaldyr i havbrug med 11.000 ton – 25 pct. – frem mod 2020.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Ligeledes ville daværende ministre Kirsten Brosbøl (S) og Dan Jørgensen (S) forøge eksporten af foder, foderingredienser og teknologi til akvakultur med 200 pct. i samme periode. Strategien er et udspil, som sammen med andre medlemslandes initiativer skal lægge grundstenene til en fælles europæiske fiskeripolitik.

Det nye havbrug med en omkreds på 120 meter ventes at blive søsat i denne uge eller i næste afhængigt af vejret. En anden havbrugsring med fisk har været testet siden foråret ved Bornholm, men dog uden nedsænkningsfunktion.

5 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
1
27. august 2019 kl. 21:24

Det skræmmer altså at man nu blot vil forlægge dambrugene til områder hvor miljøbelastningen er mindre. Miljøbelastningen fra de nye sænkbare brug bliver da ikke mindsket - så tilbage til tegnebrættet. Det er en ommer.

2
12. september 2015 kl. 14:13

Der går 1-2 kg vildfisk (småfisk: tobis el. lignende) plus fedt, proteiner og kulhydrater fra planter til 1 kg ørred. Foderkvotíenten er ca. 1,2 = 1,2 kg foder (med lavt vandindhold) til et kg fisk. Og Søren dog, du er da ikke blevet planøkonom på dine gamle dage? Fiskemel og fiskeolie går til de højstbydende sektorer - fiskeopdræt og kæledyrsmad, men ikke direkte til mennesker, som hellere vil have store flotte fisk.

2
12. september 2015 kl. 13:55

1, Hvor kommer foderet fra? 2. Var det ikke mere rationelt at bruge dette direkte til menneskeføde?

2
12. september 2015 kl. 12:37

I DK er det regnbueørreder, som opdrættes fra 800 gram til 3-5 kg fra april til det sene efterår. Hovedparten af ørrederne er hunner med rogn, som sælges til gode priser. Sættefiskene produceres på land, hvor dambrugerne behersker hele forløbet fra moderfisk over æg til yngel og sættefisk. Den danske produktion er nu ca. 12.000 tons/år. Men denne nye teknologi kan produktionen tidobles. Der fodres fra en båd med hvor foderet spules ud til nettene med vand.www.danskakvakultur.dk

2
10. september 2015 kl. 10:41

..kan vi få noget follow up? Hvilke arter kan holdes i havbrug? Hvordan fodres? Formering / yngeludsættelse?

Meget gerne illustrationer af hele cyklus!