Fremsynets proces

Ingeniørforeningens Fødevareteknologiske Fremsyn er gennemført som dialogproces mellem aktører og eksperter på området. Der er gennemført interviews med topfolk i industrien, en spørgeskemaundersøgelse blandt IDAs medlemmer og to workshops med godt 40 eksperter og aktører på fødevareområdet.