Fremmer gasledning til Polen grøn omstilling? Minister skal forklare sig

30. august 2018 kl. 11:009
Fremmer gasledning til Polen grøn omstilling? Minister skal forklare sig
Illustration: MI grafik.
Projekt-forberedelserne til Baltic Pipe kører for fuld skrue frem mod den endelige investeringsbeslutning om bare fire måneder. Inden da skal energiministeren godkende investeringen.
Artiklen er ældre end 30 dage

For første gang skal danske energipolitikere i al offentlighed diskutere, om den 12 mia. kroner dyre polsk-danske gasledning tværs igennem Danmark fremmer den grønne omstilling.

Diskussionen foregår torsdag på et åbent samråd, indkaldt af Alternativet – alt imens der blot er fire måneder til, at de to selskaber bag projektet skal tage den endelig investeringsbeslutning omkring Baltic Pipe. Og før dét sker, skal også energiministeren have godkendt investeringen.

Læs også: Alternativet kalder minister i samråd om Baltic Pipe-projektet

Alternativet vil vide, om Energinet bruger tariffer og energiafgifter til investeringen i Baltic Pipe på 6,3 mia. kroner. Illustration: Steen Brogaard, Folketinget.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Energiordfører Christian Poll fra Alternativet vil på samrådet konfrontere energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) med det synspunkt, at en stor investering i naturgas-infrastruktur ikke er forenelig med Parisaftalens mål, som ifølge Poll indirekte betyder, at sådanne investeringer skal stoppes.

Forbrugernes penge involveret?

Alternativet vil også vide, hvorvidt Energinets investering i Baltic Pipe på 6,3 mia. kroner inddrager provenu fra tariffer eller afgifter fra det danske energisystem:

»Rørledningen skal graves ned på tværs af Danmark og vil være til gene for mange borgere – uden at vi reelt har brug for en ny gasledning. Det skal vi ikke bruge forbrugernes penge på,« siger han.

Læs også: Milliarddyr gasledning graver hele Danmark op for polakkernes skyld

Artiklen fortsætter efter annoncen

Som vi tidligere har beskrevet i Ingeniøren, er Baltic Pipe en ny, stor gasledning på tværs af Danmark, der skal transportere norsk naturgas ned til Polen i mængder, der er tre gange så store som det danske naturgasforbrug i dag.

Danmark har ikke selv brug for mere naturgas; i stedet er det danske rationale bag gasledningen, at de ekstra transport-indtægter til Energinet på den norske gas, der løber gennem Danmark, vil medvirke til at naturgastarifferne ikke stiger så meget i takt med at antallet af naturgasforbrugere skrumper – helt efter planen i øvrigt.

Forsker sår tvivl om økonomien

Samtidig anfører Energinet, at den norske gas »har potentiale til at øge anvendelsen af naturgas som brændsel på kraftværker i Polen, Central- og Østeuropa«. Og at vi har en forpligtigelse til at hjælpe vore naboer.

Læs også: Energinet: Baltic Pipe hjælper både Polen og det danske samfund

Hvad økonomien angår, er det ifølge Energinets business-case en god forretning for det danske samfund, men da centrale dele af tallene er streget over, er det reelt ikke muligt for udenforstående at gennemskue, om det er rigtigt. Netop lukketheden kritiserede en økonomiprofessor fra Aalborg Universitet, Per Nikolaj Bukh også i Ingeniørens artikler.

Læs også: Forskere: Vi skal (måske) bruge gas-nettet i fremtiden

Forslag til konkret placering af gasledning i Østersøen. Ledningen skal gå gennem svensk farvand. Illustration: Energinet.

Selve linjeføringen ind over Fyn og Sjælland har også været genstand for en del diskussion og modstand hos lodsejerne, og Energinet er stadig i gang med at kontakte alle berørte parter.

Endelig ruteføring til foråret

I foråret 2019 kommer et forslag til endelig ruteføring og denne skal så VVM-godkendes, hvorefter der udstedes et såkaldt landsplandirektiv.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Der ligger ligeledes et forslag til endelig linjeføring i Østersøen, som Rambøll har fastlagt og som er blevet godkendt af Gaz System. Ledningen går gennem dansk, svensk og polsk farvand.

Læs også: Polsk gasledning overrasker østjysk kommune

Ud over Alternativet er også SF kritisk overfor det store projekt og vil gerne have uddybet, hvordan gasledningen påvirker CO2-udledningen.

Også Enhedslisten tidligere har udtalt skepsis overfor projektet og ikke mener, at det er rimeligt, at Energinet investerer i et projekt, som ikke bidrager med nyttig infrastruktur til danskerne.

9 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
9
30. august 2018 kl. 15:49

Gas er primært nødvendigt grundet udbygningen af VE, da du med meget VE også har brug for kapacitet der hurtigt kan udjævne forskellen imellem produktion og forbrug i forhold til hvis vinden løjer af, der kommer en sky for solen osv. Der er gas noget af det der kan reguleres hurtigt og er økonomisk forsvarligt. Dermed kan man sige at politikerne og partierne nævnt kan klappe sig selv lidt på skulderen i forhold til hvad de ikke forstår. Vi har dog gode el forbindelser til Norge og Sverige hvorfor vi til dels kan bruge deres vandkraft i stedet for gas, hvorfor som det er nu, gør at vi ikke har brug for mere gas, modsat vores nabolande syd på:

"Bag det store fokus på russisk gas ligger der et langt større spil for Europas gasforbrug. I takt med at Nordsøen tømmes for naturgas, og forbruget stiger, vil behovet for importeret gas stige.

Hvor meget afhænger af investeringer i vedvarende energi."

https://politiken.dk/udland/art6675438/USA-truer-med-handelskrig-mod-EUs-allerstørste-selskaber

8
30. august 2018 kl. 14:41

Nej, naturgas skal ikke være en del af energiforsyningen 30 år frem i tiden. Det løber klimaforandringerne simpelthen for hurtigt til. Derfor skal Polen heller ikke omstille fra kul til gas, de skal omstille fra kul til vedvarende energi. Ved at afvise Baltic Pipe II, kan de bruge investeringerne på grøn omstilling, i stedet for at binde sig til gas 30 år frem i tiden.

Derudover er naturgasnettet rigeligt overdimensioneret til fremtidens produktion af biomethan. Der er ingen grund til at udbygge det yderligere af den grund. At bruge det som argument for Baltic Pipe II er helt ude af proportioner.

Eneste argument er sikkerhedspolitisk fordi man regner med et dårligt forhold til Rusland fremover. Så må vi jo afgøre hvad der skal veje tungest, klimapolitik eller Ruslandsfrygt.

6
30. august 2018 kl. 13:57

Hvad er idéen med at gasledninger skal krydse hinanden, uden at man kan koble fra den ene til den anden?

Det ville man aldrig gøre med et el-forsyningsnet.

PS: Ja, ja, jeg ved det godt: Storpolitik ;)

5
30. august 2018 kl. 13:50

Både nu og i fremtiden er gas en del af energiforsyningen. På kort sigt er naturgas til Polen en erstatning for brunkul og kul fyring. Om Polen får sin gas fra Rusland eller Norge er miljømæssigt nok ligegyldigt. Politisk er forskellen enorm.

På sigt vil gasnettet i stigende omfang blive brug til transport af bio-methan. Bio-methan fra biogas fra udrådning af organisk materiale. Eller bio-methan produceres med omdannelse af CO2 til methan ved hjælp af el. Måske kommer der også andre muligheder i spil. I sådan et scenarie bliver Polen nok mere en eksportør og Norge en importør. Biomethan fungerer både som energikilde og energilager, og der vil uanset hvor grøn og bæredygtig energiforsyningen bliver, stadig være behov for energi der kan omsættes til høj temperatur til industrielle processer og vel også den tunge transport.

4
30. august 2018 kl. 13:34

Bliver projektet til noget skal det bruge uhyrlige mængder el til kompressorstationen der skal pumpe gassen til Polen de næste 50 år, go' dansk grøn strøm som vil forøge behovet for yderlig udbygning af grønenergi, hvis den ikke skal belaste vores CO2 regnskab. Der er ikke planer om at udnytte overskudsvarmen fra pumpestationen til brug i fx fjernvarme, i stil med hvad man påtænker at gøre med alle de datacentre der dukker op. Varmen lukkes i bogstaveligste forstand ud til gråspurvene da kompressorerne er luftkølede og kompressorstationen placeres ude i guds grønne natur på et af Sjællands højeste punkter fjernt fra bebyggelser der er store nok til at kunne aftage affaldsvarmen, i stedet for i et industrikvarter, hvor den slags installationer rettelig hører hjemme og hvor det er muligt at udnytte potentialet i overskudsvarmen. Energinet har oplyst at den nærtliggende landsby Everdrup ikke er stor nok til at kunne aftage nok varme til at skabe rentabilitet.

3
30. august 2018 kl. 13:34

Ingen nyhed, at de ikke helt forstår det.

Energipolitik handler ikke kun om grøn omstilling men også om forsyningssikkerhed og sikkerhedspolitik.

Og var der ikke noget med, at Alternativet var et meget verdensorienteret parti? Åbenbart ikke, når det handler om grøn omstilling i Europa eller begrænsning af Ruslands greb om tidligere østblok lande.

2
30. august 2018 kl. 12:47

Kunne dette blive et emne der fik betydning, hvis der kommer en valgkamp her i foråret?

Det er jo en meget stor investering, som går til gas fremfor fx energiøer på Dogger Banke. Jeg hørte fra en sommerskole om vindteknologi at Energinet forventer at beslutningen om energiøer på Dogger Banke tages næste sommer, sammen med de andre lande der vil deltage. De 6 mia. man kan spare i investeringer på Baltic Pipe II, kunne man passende bruge på at få disse energiøer op at stå hurtigst muligt.

1
30. august 2018 kl. 11:45

Så tænker jeg, samtidig etablering af

HVDC fra Nordsøen til Polen med danske udtag, Jylland, Sjælland, og i havet udenfor Bornholm til at forsyne øen.

2 havmølleparker, hhv Nordsøen og i havet udenfor Bornholm.