Fremdriftsreform får studerende iværksættere til at droppe studierne

Det er ikke alle, som glæder sig til sommerferien. For en række ingeniørstuderende, der har vovet sig ud i livet som iværksættere, betyder den nemlig, at de må træffe et svært valg: Skal de droppe studiet eller virksomheden?

Det dilemma står blandt andre de to DTU-studerende Heiða Nolsøe og Marie Berggreen i. De står bag engangsskraldespanden DropBucket, som for nylig vandt den internationale designpris Red Dot Award sammen med f.eks. et produkt som Apple Watch.

DropBucket startede som et studieprojekt, men har siden udviklet sig til en virksomhed, der kræver så meget arbejde, at de studerende har måttet skrue studiet ned på halv tid.

Men efter sommerferien er det altså slut. Her træder den sidste del af den meget omdiskuterede fremdriftsreform i kraft, og det betyder, at de to iværksættere ikke længere må holde studiet kørende på halvt blus. Alle studerende skal nu være aktive på fuld tid, og det har fået DropBucket-stifterne til at træffe et valg, de gerne ville have undgået:

»Vi kan ikke fortsætte med at studere fra 8 til 17, samtidig med at vi driver virksomhed, som også er et fuldtidsprojekt. Så vi har valgt studiet fra,« siger DropBuckets adm. direktør, Heiða Nolsøe, og fortsætter:

»Vi behøver ikke SU. Men vi ville gerne fortsætte med færre kurser.«

Universiteter: Gode ideer vil gå tabt

Inspireret af iværksættere som Tesla-stifteren Elon Musk er det blevet mere populært blandt ingeniørstuderende at starte egen virksomhed. Antallet af startups på DTU er steget fra 19 i 2013 til 51 i 2014. Men fremdriftsreformen kan true den udvikling, frygter universitetets ledelse:

»Reformen kan få nogle til at droppe ud, mens andre vil lade være med at føre deres gode ideer ud i livet. Ingen af delene er godt,« siger koncerndirektør for Innovation og Entreprenørskab på DTU Marianne Thellersen.

DropBucket-iværksætterne er ikke de eneste, som har valgt studiet fra på grund af fremdriftsreformen.

Blandt andet på Syddansk Universitets (SDU) tværfaglige inge­niørlinje har flere studerende iværksættere taget orlov fra næste semester på grund af de nye regler. Og de regner ikke med at komme tilbage.

»Iværksætter-aktiviteter som gør, at de studerende bliver færdige senere, kan fra en faglig synsvinkel gøre dem til bedre studerende. Det kan ikke længere lade sig gøre med reformen, og det er ærgerligt,« siger uddannelsesdirektør på SDU Henning Andersen.

Minister: For tidligt at konkludere

Fremdriftsreformen blev vedtaget i april 2013 af alle Folketingets partier på nær Enhedslisten og har som mål at bringe den gennemsnitlige studietid på universiteterne ned med 4,3 måneder.

Reformen trådte i kraft for nye studerende i efteråret 2014, mens den fra dette efterår vil møde samtlige af landets studerende med skærpede krav til at læse på fuld tid.

Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (R) mener, at det endnu er for tidligt at sige noget om konsekvenserne af reformen. Hun vil derfor vente med ændringer, til reformen har været fuldt implementeret i et stykke tid. Alligevel overvejer hun nu muligheden for at dispensere fra reglerne:

»Deltid er en spændende mulighed for de studerende, hvis man kan dokumentere, at man bruger den til at starte egen virksomhed,« siger hun og fortsætter:

»Det vil jeg kigge nærmere på. Men det må ikke blive sådan, at man for evigt er deltidsstuderende, bare fordi man har et CVR-nummer.«

Venstre, som var med i reformen, meldte i denne uge ud, at partiet nu helt vil afskaffe kravet om, at de studerende skal være tilmeldt 30 ECTS-point pr. semester. Partiet fastholder kravet til universiteterne om at nedsætte den gennemsnitlige studietid, men det skal være op til dem selv at bestemme, hvordan de opnår målet.

»Hvis universiteterne vurderer, at her er en gruppe af studerende, som det giver mening at give noget rummelighed i studierne, så vil vi gerne drøfte det med dem,« siger uddannelsesordfører Esben Lunde Larsen (V).

Emner : Uddannelse
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Denne reform er en skandale, der får lov til at komme i kraft uden at politikerne løfter en finger. Begge blokke er skyldige her, det er et produkt af noget helt andet end partipolitik:

Den er tænkt af bureaukrater - som aldrig har haft øjnene efter andet end en fast stilling; den er stemt igennem af politikere - der aldrig har kendt andet end en fast stilling, og den rammer alle innovative studerende - dem der ikke har planlagt at ende i en fast stilling.

 • 14
 • 0

Vi kan ikke have, at dyre studier er deltidsbeskæftigelse. Både på grund af omkostningerne OG på grund af det efterfølgende udbytte for samfundet, så SKAL studier gennemføres effektivt og hurtigt. Uden sidespring og hyggefamilier.

Kan der være undtagelser ? Ja, naturligvis - f.eks. de få, geniale, studerende som får IDEEN medens de læser. Og selvfølgelig kan vi lave gode og rimelige undtagelser for disse ganske få. Lad os få DTU 's ledelse på banen. Hvis der er en dum regel, så fjern den ! Det kan ikke være umuligt.

 • 1
 • 3

Vi kan ikke have, at dyre studier er deltidsbeskæftigelse. Både på grund af omkostningerne OG på grund af det efterfølgende udbytte for samfundet, så SKAL studier gennemføres effektivt og hurtigt. Uden sidespring og hyggefamilier.

Jeg er ikke sikker paa jeg forstaar omkostningsargumentet. Om 1000 studerende hver gaar til 196 forelaesninger per semester eller om 2000 studerende hver gaar til 98 forelaesninger per semester er i min regnebog aekvivalent. Laereanstalten skal under alle omstaendigheder producere 196 forelaesninger, hver besoegt af 1000 studerende.

Man kan evt. argumentere for at statens uddannelsesstoette kun skal gaa til fuldtidsstuderende og dermed lade de 2000 deltidsstuderende tjene deres egne penge, men det er jo status quo og ikke det der er foreslaaet. Forslaget er at forbyde de studerende at gaa til forelaesningerne overhovedet hvis ikke de tager det fulde program.

De deltidsstuderende er jo paa arbejdsmarkedet allerede og de betaler skat som alle andre saa hvorfor er det saa vigtigt om de faar deres eksamensbevis 2 aar foer eller senere?

Det er jo ikke forbudt for akademikere at arbejde paa deltid efter studiet (eller endog slet ikke at arbejde) hvilket ogsaa er "spild af dyr uddannelse" saa hvorfor denne indsats mod deltidsstudier?

 • 2
 • 0

Hvis man som studerende kommer foran tidsplanen og tager f.eks. 35 ECTS i et semester (i stedet for de 30 som fremdriftsreformen foreskriver) så bliver man straffet for det! Man vil efterfølgende nemlig skulle tage nøjagtig 30 ECTS i hvert af de følgende semester hvilket betyder at man bliver tvunget til at starte sit speciale i midten af et semester og tilsvarende afslutte det før alle de andre som laver speciale. Når universiteterne er nød til at optimere deres kurser så de ikke udbydes hvert semester betyder det at man ikke kan vælge de kurser man mener er bedst for ens fremtidige karriere uden at blive straffet for det. Dette er ikke noget som er et problem for et lille fåtal af studerende, så det gælder om at få dette lavet om så hurtigt som muligt!

 • 3
 • 0

ad 1: I den situation du beskriver er der ikke et omkostningsargument - bare der er det kritiske, nødvendige antal studerende. Omkostningsargumentet gælder når der er for få studerende, og andre altså forsinkes ELLER ISÆR hvis et kursus forløb ikke gennemføres / ikke bestås pga. anden aktivitet. Det er selvsagt spild og ineffektivitet.

ad 2: Jeg argumenterede ikke omnkring SU, som mig bekendt er underkastet en varighedsbegrænsning - som så desværre (kan næppe være anderledes) bliver antiproduktivt. Hvorfor? Jo, når SU bortfalder skal der endnu mere erhvervsarbejde til, som så nedsætter studieeffektiviteten. Løsning: næsen i sporet og blive færdig !

ad 3: En deltidsstuderende har som hovedregel ikke samme værdi for samfundet (ikke færdig) og betaler ikke samme skat som en kandidat. Selvom man sikkert kan opstille et regnestykke som modbeviser dette argument (særlig høj studenterløn, særlig kvalificeret arbejde), så kan det modsatte også gøres.

ad 4: Deltidsstudier: Der kan sikkert laves modeller for "åbne universiteter", hvor der er ingen / begrænset SU, hvor der er nedsat optjening af ECTS, og hvor ..... Det er bare et andet paradigne end det sædvanlige på universiteterne. Det var måske en god ide som supplement. Det er betegnende for dansk højere uddannelse, at det er fuld tid og så færdig; hænger sammen med vores familiemodel. Andre lande, f.eks. USA, bruger i langt højere grad "night school", som er deltidsstudier i tillæg til fuldtidsjob + måske familie. Dette drives af en anden økonomisk realitet - men ganske mange kommer igennem en efteruddannelse / opkvalificering. Måske er det en anden model som vi også skal indføre.

Jeg er så gammeldags, at jeg tror på "næsen i sporet" - 5-6 hårde år, og så job og familie. Gjorde jeg det selv ? Ikke helt, og det var nok en fejl.

 • 1
 • 2

ad 1: I den situation du beskriver er der ikke et omkostningsargument - bare der er det kritiske, nødvendige antal studerende. Omkostningsargumentet gælder når der er for få studerende, og andre altså forsinkes ELLER ISÆR hvis et kursus forløb ikke gennemføres / ikke bestås pga. anden aktivitet. Det er selvsagt spild og ineffektivitet.

Du maa lige hjaelpe mig. Hvorfor forsinkes andre i en situation hvor der er for faa studerende? Hvis der i en forelaesningssal er 100 pladser til kun 50 studerende hvad vil saa forsinke student A ved at student B kun er tilmeldt to andre fag?

Omvendt kan jeg se det modsatte problem hvis studerende melder sig paa flere kurser end de kan overkomme (evt for ikke at stoede ind i en minimumsgraense) og 110 ansoegere til de 100 pladser resulterer i 10 der ikke faar kurset i det semester og 25 der dumper fordi de ikke har haft tid nok at studere i.

ad 3: En deltidsstuderende har som hovedregel ikke samme værdi for samfundet (ikke færdig) og betaler ikke samme skat som en kandidat. Selvom man sikkert kan opstille et regnestykke som modbeviser dette argument (særlig høj studenterløn, særlig kvalificeret arbejde), så kan det modsatte også gøres.

En kandidat frisk ud fra studiet faar en start-loen der ikke noedvendigvis er saa meget hoejere end deltidsarbejdet og fradragsberettigede udgifter som fagforeningskontingent og pensionsbidrag saenker gevinsten for statskassen.

Hvis vi i stedet udskoed den offentlige pensionsalder med seks maaneder for hvert aar vi har vaeret indskrevet ved et universitet ville den skat der ville blive afleveret af slutloennen langt overskride det manglende provenue de foerste to aar.

Jeg er så gammeldags, at jeg tror på "næsen i sporet" - 5-6 hårde år, og så job og familie.

Er 3*6 maaneders orlov for en faerdiguddannet saerligt produktivt? Hvad med aarene hvor vi dukker op paa arbejde efter 4 timers usammenhaengende soevn med maelkegylp paa skjorten. Det kunne vaere vi med fordel kunne have faaet det overstaaet inden vi sad midt i et stort udviklingsprojekt.

 • 3
 • 1

Jeg er så gammeldags, at jeg tror på "næsen i sporet" - 5-6 hårde år, og så job og familie. Gjorde jeg det selv ? Ikke helt, og det var nok en fejl.

Da jeg selv studerede var omkring halvdelen af dem jeg omgikkes med allerede familiefædre/mødre og havde erhvervsuddannelse, nogle års erhvervserfaring og ønskede så at uddanne sig videre.

Nogle kørte en forretning ved siden af. Skulle de bare lukke den? At udsætte disse mennesker for "5-6 hårde år" ville nok føre til en del skilsmisser.

Det var samtidigt også de, der var modne nok til at klare uddannelsen bedst.

Jeg tror beståelsesprocenten ville være blevet smadret, hvis reformen var til stede dengang.

 • 3
 • 0

...at der netop ikke er tænkt særligt meget ifm denne ændring til det værre.

Der har måske været lidt for stort fokus på at fjerne universiteternes profilmaksimering, som (forenklet) bestod i at proppe så mange studerende ind på studiet første år, og indkasserede pengene for de mange indskrevne studerende, uanset at 50% faldt fra indenfor første år i det man poetisk kaldte naturlig selektion.

Det kan virkeligt undre, at de mange godt fremstillede problemstillinger i denne tråd ikke skulle være opdaget af embedsmænd eller i høringsfasen. Man får indtryk af et skrigende behov for at stoppe vanviddet før det er gør rigtig skade. VÅGN OP KÆRE FOLKETING.

 • 1
 • 0

Helt enig! Det er endnu et, meget dansk, eksempel på lovning og regler der laves ud fra den lavest fællesnævner.

Udover at det sætter en stopper for at kreative studerende forfølger en god idé, og forhindre de dygtige elever i at give den et skalle et semester, for derefter at have luft til et projekt/ide/virksomhed efterfølgende, bremser det også meget af et sociale.

Jeg har selv gået på DTU og ildsjælene bag de sociale og faglige netværk på DTU, var næsten alle nogen som havde valgt at bruge lidt længere tid på studiet for at have tid til at danne gode rammer for os andre. Hvis alle tvinges til at tage 30 point per semester vil det være meget få der kan overskue andre aktiviteter.

 • 1
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten