Frekvensdeling skal afhjælpe spektrum-knaphed

En heftig vækst i den mobile og trådløse datatrafik betyder, at det er stadig mere knapt med pladsen i de dele af frekvensbåndet, som er egnet til den form for kommunikation.

Men det vil EU-Kommissionen nu have gjort noget ved. I en pressemeddelelse opfordrer Kommissionen til udvidelse af de frekvensbånd, som ikke kræver licens. Et eksempel kunne være wifi-båndet.

Og så skal der laves ensartede reguleringsmetoder for frekvensdeling i hele EU, som dels skal sikre retssikkerheden i forhold til frekvensdelingog, dels give incitament til deling af frekvenserne.

Et eksempel kunne være frekvensbåndet, som er afsat til digitalt tv. Her bliver forskellige dele af båndet anvendt forskellige steder rundt om i blandt andet Danmark. Og derfor er der i princippet frekvenser i båndet, der vil kunne anvendes til andre ting afhængigt af geografisk placering - de såkaldte white spaces. I Danmark bliver white spaces i broadcast-båndet eksempelvis anvendt til trådløse mikrofoner.

»Radiofrekvenser er økonomiens ilt - de anvendes af alle personer og virksomheder. Hvis vi løber tør for frekvensbånd, vil vores mobile og trådløse netværk ikke længere fungere,« siger Europa-Kommissionens næstformand med ansvar for Europas digitale dagsorden, Neelie Kroes, i en pressemeddelelse.

»Det er ikke acceptabelt, og vi skal derfor udnytte denne knappe ressource bedst muligt ved at genanvende den og skabe et indre marked for den. Vi har behov for et fællesmarked for frekvensbånd for at genvinde det globale industrielle førerskab inden for mobiltelefoni og data og dermed tiltrække flere investeringer til forskning og udvikling,« siger hun.

Professor: Giver god mening

Tanken er, at en koordineret tilgang til frekvensdeling i Europa skal give en større mobil netværkskapacitet, billigere trådløst bredbånd samt åbne op for nye markeder, eksempelvis handel med sekundære rettigheder inden for frekvensallokering.

Preben Mogensen, professor ved Institut for Elektriske Systemer ved Aalborg Universitet, har været med til at definere den mobile bredbåndsstandard LTE, i folkemunde kaldet 4G. Og han hilser umiddelbart tonerne fra kommissionen velkommen.

»Det giver god mening at strømline retningslinjer for frekvensbrug i Europa,« skriver han i en mail til ing.dk.

Preben Mogensen nævner flere eksempler på, hvor der kan drages nytte af delte frekvensbånd.

»Eksempelvis kan man anvende tv, satellit, eller radarfrekvensbånd til (indendørs) trådløs kommunikation, hvis det ikke interfererer med de 'primære systemer',« skriver han.

Inden for samme teknologi giver det også god mening med frekvensdeling. Preben Mogensen nævner wifi som eksempel på en teknologi, hvor deling af frekvensbånd allerede fungerer. Noget lignende vil give mening inden for mindre, private basestationer til telekommunikation, de såkaldte femtoceller, påpeger Preben Mogensen.

»Man kan forestille sig tilsvarende setup for low power base stations i fremtiden - f.eks. femto, hvor man deler en licens med sine konkurrenter,« skriver han.

Der er ikke fastlagt nogen dato for, hvornår kommissionens frekvensdelingsinitiativ skal munde ud i praktiske tiltag.

Dokumentation

Den digitale dagsorden: Kommissionen vil fremme den trådløse innovation ved frekvensdeling