Frederikshavn satser 100 procent på grøn energi

Frederikshavn har sat sig et mål og fået en plan: Fra 2015 skal kommunen forsynes 100 procent med vedvarende energi - og en gruppe forskere fra Aalborg Universitet har givet et bud på, hvordan det kan lade sig gøre.

Planen omfatter ikke bare dækning af hele frederikshavnernes elforbrug på 164 GWh og varmeforbrug på 263 GWh, men også grøn energiforsyning af byens biler, busser og lastbiler, som i alt bruger 165 GWh.

En af eksperterne bag planen er professor Henrik Lund fra Aalborg Universitet, der tidligere for IDA har udformet en energiplan for hele landet:

»Det var egentlig ikke så svært, fordi mange af elementerne allerede kører kommercielt eller er godt på vej. Det gælder for eksempel et stort affaldsforbrændingsanlæg, vindmøller, et stort solfangeranlæg i Strandby samt biogas fra rensningsanlægget i Skagen,« siger han og tilføjer, at eksperterne har prøvet at lave så fleksibel en strategi som muligt.

Mange forskellige kilder bidrager til forsyningen og kan erstatte hinanden og hvor man ikke afskærer nogle muligheder på forhånd.

Affald, gylle, halm, vind og sol

I korte træk skal Energibyen Frederikshavn, der også omfatter Strandby, forsynes via affald, gylle, halm, vind og sol. Ressourcerne skal omsættes i biogasanlæg, et affaldsforbrændingsanlæg, et nyt anlæg som producerer metanol og DME fra biogas til bilerne, geotermi, flere vindmøller, fælles og individuelle solfangere samt et antal kraftvarmeværker og en halmkedel.

På varmesiden handler det om brug af varmepumper - såvel individuelle som fælles - sammen med en kraftig forøgelse af fjernvarmedækningen til både private og virksomheder. Bilerne skal, alt efter kørselsbehov, enten køre på strøm, på biometan og benzin eller på en kombination af el og brændselsceller, der forsynes med metan.

Selv om flere af anlæggene allerede er godt i vej eller planlagt - Frederikshavn har i dag 24 procent vedvarende energi i systemet - vil planens virkeliggørelse i hvert fald kræve investeringer på op imod en milliard kroner. Heri er ikke medregnet udgiften til kommunens køb af en mængde grønne biler til hjemmeplejen eller borgernes investering i samme. Bilerne skal køre på benzin og biometan, kaldet bifuel-biler.

Ingen ekstraregning til frederikshavnerne

Formand for Fonden Energibyen Frederikshavn, Peter Høstgaard Jensen, tidligere direktør for Elsam forklarer, at projektet ikke skal betyde store ekstra udgifter for frederikshavnerne:

»Ideen er, at alle de nødvendige anlæg skal kunne køre på kommercielle vilkår og således være interessante for private investorer, der altså betaler gildet,« siger han.

Fonden er stiftet af de centrale aktører omkring Energiby-projektet, og den skal i praksis drive udviklingen af det grønne energisystem i Frederikshavn og udvikling og demonstration af de nødvendige teknologier:

»Vi satser på, at det er interessant for virksomheder at være med i udvikling af det her intelligente energisystem. De virksomheder, som først får erfaringer med det, vil stå godt i fremtiden,« siger han.

En af de virksomheder, som er godt med, er Dong Energy. Dels vil selskabet opføre seks nye havvindmøller ud for Frederikshavn Havn i 2009 og dels vil man bygge en tankstation til biometan, hvor man vil sælge reformeret biogas fra Skagen Rensningsanlæg.

»Vi vil generelt gerne sælge opgraderet biogas via naturgasnettet. Det gør vi allerede i Sverige, hvor vi har gode erfaringer via vores datterselskab, Fordonsgas Sverige,« siger civilingeniør Asger Myken fra Dong Energy, der også deltager i lignende projekter andre steder.

Frygter regel-benspænd

Ideen til Energibyen Frederikshavn blev oprindelig fostret af en række energieksperter fra hele landet, som i 2006 pegede på Frederikshavn som et godt sted til en energi-demonstrationsby. I 2007 vedtog byrådet at tage opfordringen alvorlig og stille byen til rådgihed for projektet, og i næste uge skal transportløsningerne præsenteres for borgerne, som kan komme til at prøvekøre de biler, som de måske selv vil investere i.

Professor Henrik Lund er ikke i tvivl om, at planen teknisk kan lade sig realisere. Han er mere bekymret for, om man kan etablere det samspil mellem stat og kommune, der skal til for at de anderledes løsninger kan blive kommercielt interessante:

»Biogasanlæg støttes via tilskud til elproduktionen fra anlægget, men hvad så, når man i stedet producerer biometan,« spørger han og foreslår, at man gør energibyer til en slags frikommuner, som man i en vis periode gav frie hænder til at prøve nye løsninger af.

Fakta: Sådan fungerer planen

Energiplanen for 2015 opererer i første omgang med en vis tilførsel af fornybare ressourcer ude fra og med et lille underskud på elbalancen med omverdenen, set over året.

I en situation på længere sigt, hvor resten af Danmark er gået over til vedvarende energi, vil planen derfor skulle revurderes, således at Frederikshavn kun forbruger sin forholdsmæssige andel af de fornybare ressourcer som biomasse og affald. Det mener forskerne dog ikke er noget problem.

Forud er gået gennemregning af flere forskellige scenarier med og uden geotermi. Planen er endvidere regnet igennem på timebasis året rundt for at sikre, at der er tilstrækkelig energi, og at den udnyttes mest intelligent.

Dokumentation

Energibyen Frederikshavn