Fredericias spildevand giver biogas til gasnettet

Om et lille års tid vil Fredericias gasforbrugere som de første i landet blive forsynet med biogas - forklædt som naturgas - fra byens rensningsanlæg.

Det følger af en aftale, som Fredericia Spildevand A/S og Dong Energy i dag har underskrevet: Fredericia Centralrenseanlæg skal levere biogassen, og Dong Energy skal opgradere den til naturgas og sende den ud i naturgasnettet. Aftalen er del af en klimapartnerskabsaftale, som Fredericia Kommune og Dong Energy har indgået i august 2008.

»Vi venter os meget af den proces, som aftalen har sat i gang. Og med biogas i naturgas-nettet kan det blive miljømæssigt ekstra interessant, hvis vores planer om at køre Fredericias bybusser på gas kan blive virkelighed,« siger Fredericia Kommunes tekniske direktør Erik Jespersen.

Han tilføjer, at det handler om at producere så meget biogas som overhovedet muligt på renseanlægget og at udnytte den som erstatning for fossile brændstoffer på flere felter.

Inkluderet i aftalen er procesoptimering på rensningsanlægget, som dermed skal øge sin biogasproduktionen, der foregår på basis af spildevandsslam. I praksis fra 1,3 mio. til 2,4 mio. kbm om året, og det sker i praksis via et nyt for-rensningsanlæg.

Biogassen rækker - ud over til el- og procesforbruget på rensningsanlægget - til 500 forbrugere, og den sparer årligt miljøet for 2000 ton CO2.

Ifølge projektleder Asger Myken fra Dong Energy er det alene Dong Energy, som betaler for den relativt kostbare opgradering af biogassen i Fredericia.

»Vi vil rigtig gerne fremme biogas i naturgasnettet, fordi vi ser en forretningsmulighed i dette, når rammebetingelserne ændres, og biogas i naturgasnettet får samme tilskud som biogas brugt i et kraftvarmeværk.« siger han.

Den konkrete økonomi i projektet vil han ikke ind på, men i branchen er man enedes om, at det koster cirka 86 øre pr kbm metan at rense gassen og yderligere 23 øre, hvis man også skal tilsætte propan for at højne brændværdien.

Han tilføjer, at den tilskudsmæssige ligestilling er meldt ud i Grøn Vækst udspillet, og at Dong Energy er i kontakt med mange interesserede biogas-producenter, som gerne vil kunne afsætte deres biogas til nettet.

»Men vi vil ikke indgå flere aftaler som i Fredericia, før det afgiftsmæssige er på plads,« siger han.

Fredericia Centralrenseanlæg er Danmarks næststørste og beregnet til at behandle spildevand i et omfang, der svarer til en by med 420.000 indbyggere udleder.

Fredericia Kommune har kun ca. 50.000 borgere, men den store kapacitet skal behandle spildevand fra en lang række meget store virksomheder.

Fredericias borgmester Thomas Banke (V) understreger i en pressemeddelelse fra Fredericia Kommune, at der virkelig er brug for, at Danmark kommer i gang med tiltag af denne art, så vi kan gøre os fri af de fossile brændstoffer:

»Aftalen viser også, at Fredericia Kommune meget gerne indgår aftaler med private virksomheder om nye tiltag, som kan fremme en udvikling i den rigtige retning,« siger han.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Den konkrete økonomi i projektet vil han ikke ind på

Det holder altså ikke at tilbageholde økonomiske oplysninger. Hvis vi via et statsejet firma skal til at søsætte en teknologi, som er økonomisk urentabel, uden økonomiske beregninger, ja så skal det gå galt.

Fra tidligere beregninger er det en samfundsøkonomisk og miljømæssig en dårlig løsning, kraftvarmeproduktion er på førstepladen, og netop i Fredericia er det da utroligt, hvis der ikke findes kraftvarmeanlæg.

Men man kan da ikke have respekt om projekter uden økonomi, jeg håber da ikke at "ansvarlige" politikere vil fortsætte med at støtte i blinde.

 • 0
 • 0

Landbruget har valgt at producere svin på en måde, der giver et stort gylle-affaldsproblem og megen forurening. Og det uden at landbruget vil underordne sig under PPP (forureneren betaler princippet). I stedet skal samfundet betale (via Regeringens program "Grøn Vækst) landbruget for at sikre en forsvarlig affaldsbehandling. Projektet i Fredericia er kun en træning til at hjælpe de forventede mange små biogasanlæg til at få en stor afregningspris for biogassen.

Men det er en langt langt dyrere måde at få "vedvarende energi" end at ved at støtte vindmøllestrøm eller energibesparelser.

Så lad ikke gasforbrugerne betale for landbrugets gylleproblemer!

 • 0
 • 0

Så lad ikke gasforbrugerne betale for landbrugets gylleproblemer!

Så skulle forbrugerne jo bare betale og ellers ville det ikke være rentabelt at have svin i DK. Men vi kan da også bare flytte produktionen til Kina ligesom alt andet, hvor vi gerne vil have produktet men ikke gider at tage os af affaldet. Derover bliver det jo bare ledt ud i den nærmeste å uden at det bliver brugt til gas, og istedet bygger man et kulkraftværk ved siden for at kineserne kan holde varmen. Imens kan vi om 15 år betale det dobbelte af nuværende pris for Putins gas

(overdrivelse fremmer forståelsen)

Tror biogas vil være det mindste af flere onder. Teknologien skal bare modnes.

 • 0
 • 0

For 30 år siden fremsatte den amerikanske miljøforkæmper Barry Commoner ideen om at bruge samblanding af methan fra fossile kilder (naturgas) med methan fra levende kilder (The Politics of Energy). Meningen er at have en glidende overgang fra det fossile til det fornybare. Under Reagen blev tilløb til sådanne projekter standset. Men DONG har sandelig været længe om at gøre noget ved det. Direktøren, Anders Eldrup, kendte ikke noget til det, da jeg spurgte ham om det for et par år siden...

 • 0
 • 0

Så skulle forbrugerne jo bare betale og ellers ville det ikke være rentabelt at have svin i DK.

Hvad så med os andre miljøsvin? :-)

Skal vi så også til Kina? Det bliver dyrt i befordingsfradrag for staten at sende mig til Århus fra Kina hver morgen :-)

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten