Leder: Grønt lys for salg af Ørsted

Tidligere erhvervsminister Brian Mikkelsen (K), i dag direktør for lobbyorganisationen Dansk Erhverv, luftede i denne uge et forslag om at sælge statens ejerandel på godt halvdelen af energiselskabet Ørsted. Den aktiepost vurderer investorerne i øjeblikket til at være ca. 125 milliarder kr. værd, og det beløb vil Brian Mikkelsen tilføre en ny fond, der skal understøtte den grønne omstilling.

Dele af venstrefløjen har kastet sig ud i en forventelig kritik af den tidligere minister, med henvisning til at han for ti år siden ærgrede sig over andre offentlige udsalg, nemlig af Københavns Lufthavne og TDC. Kritikken klinger imidlertid hult, for de to virksomheder sad – i modsætning til dagens Ørsted – på kritisk monopol-infrastruktur i form af knude­punktet for henholdsvis landets flytrafik og ditto internettrafik, da staten slap tøjlerne.

Brian Mikkelsen har ret i, at staten har fjernet alle forhindringer, så der i dag er grønt lys for at sælge Ørsted. Vi har tidligere her i spalterne advaret mod privatiseringen af Danmarks største energiselskab, men dengang ejede Ørsted både gasnet, gaslager og et elnet for en million kunder i og omkring København. Gas- og særligt elnet er kritisk infrastruktur, der er afgørende for både sikkerhed, forsyning og vores mulighed for at drive energi- og dermed også klimapolitik.

Imidlertid solgte Ørsted sine gasnet til statens energiselskab, Energinet, for knap et år siden, og i efteråret fulgte salget af elnettet, efter at det var blevet udskilt i det selvstændige selskab Radius. Det købte forbrugerejede Seas-NVE for 21 milliarder kr. i september.

Tilbage er Ørsteds kraft- og varmeværker foruden naturligvis verdens største havmølleoperatør, en ekstremt succesfuld og forudsigende forretning. Det kan diskuteres, om den var blevet bygget op, hvis ikke Ørsted havde haft staten som indpisker, men i dag er der uomtvisteligt et kommercielt marked for havmøller.

Og der er ingen særlig grund til, at den danske stat skal bygge havmøller, når det sker i konkurrence med private operatører. Heller ikke de hjemlige kraftværker behøver staten at eje, idet energiforsyningen i forvejen er spredt ud på et sammensurium af leverandører fra ind- og udland, som Energinet har til opgave at få til at spille sammen.

Dermed naturligvis ikke sagt, at staten skal dumpe sin ejerandel af Ørsted til den første og den bedste pengemaskine. Værdierne skal selvfølgelig forvaltes med større respekt og åbenhed, end da den daværende socialdemokratiske finansminister Bjarne Corydon i 2013 afhændede en del af Dong til bl.a. kapitalfonden Goldman Sachs i et uskønt og forhastet forløb, som Rigsrevisionen siden har kritiseret.

Skiftende regeringer har, som vi tidligere har fastslået på denne plads, forsømt at definere, hvad kritisk infrastruktur er, og endnu vigtigere: hvornår offentligt ejerskab er nødvendigt. Forsvarsministeriet har i et forsøg udpeget seks sektorer, som skal beskyttes mod it-angreb: sundhed, finans, tele, søfart, transport og energi. De består af et sammensurium af private og offentlige aktører, som kalder på at blive prioriteret i væsentlighed for at få en fornuftig debat om, hvilke der skal være ejet af fællesskabet. Det forandrer imidlertid ikke, at Ørsted ikke længere er iblandt.

Et salg af Ørsted må dog under ingen omstændigheder blive afgørende for Danmarks ambition om at nedbringe udslippet af drivhusgasser til et niveau, som kloden kan klare uden at gå klima-amok. Vores indsats for at efterlade en planet, som fremtidige generationer kan skabe sig et godt liv på, må aldrig blive afhængig af, hvilke godbidder staten kan sælge ud af.

/mbr


Lederen udtrykker Ingeniørens holdning, der fastlægges af vores lederkollegium.

sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Vi vil sælge mere vital infrastruktur?

Hvorfor?.

Det er på mystisk vis lykkes at overbevise befolkningen i Danmark at vi er fattige og at vi derfor skal sælge alt, for at få lov til at eksisterer. Intet kan være mere forkert.

Naturligvis skal staten, dvs dig og mig, selv eje el-systemet, såvel som vand, kommunikation, off transport, etc.

Hold op med at sælge alt af værdi i Danmark.

 • 25
 • 8

Problemet er bare at alt er beskattet (meste direkte skadeligt for udviklingens retning) og nu rygtes det at elafgiften for private også sættes op (over 4000kwh/år sættes ned)

Så penge fra et salg af Ørsted vil politikerne sikkert nemt kunne bruge til køb af flere grøntmalede brintbiler

 • 3
 • 8

Ørsted er ikke vital infrastruktur. Det er "bare" en succesfuld virksomhed. Sælg Ørsted og privatisér det som faktisk er vital infrastruktur.

 • 6
 • 18

Problemet i denne sammenhæng, er at staten (politikerne) sælger det ved tvangsauktion, for at få likviditet til kommende finanslov.

Man kan vælge at hensætte pengene til en fond der kan understøtte en kommende omstilling af vor elforsyning til fremtidens atomenergi når de nuværende møller er udtjente. Hvis man ikke vil det er der meget andet pengene kan bruges på, en opgradering af forsvaret så vi opfylder det vi har forpligtet os til, kunne være en mulighed. Mest sandsynligt er det vel at de mange milliarder vil gå til at dække vort underskud på ikke-vestlige indvandrere og her rækker 125 mia til at dække disse udgifter i næsten 3 år, derefter må man finde på noget nyt at sælge.

Men det vigtigste ved et salg er at frigøre staten og dermed skatteyderne for garantiforpligtelser for Orsteds projekter, så vi undgår en bankerot hvis den grønne boble en dag brister!

 • 4
 • 15

Den forkerte debat

Er ING ude i en lobby opgave for energinet og andre som gerne vil have fokus vaek fra de kabler jyderne vil have.

Er det et element, i en PR strategi at begrave Ingeniør debat i et andet emne. Er "saelger Brian" ude på at fjerne fokus fra at kablet til UK kan blive en meget dårlig forretning for DK - samtidigt med at det kan give møller investere fordele.

Kort sagt er ING blevet "" spinnet "" ?

 • 3
 • 8

kan man sikre imod, at en fremtidig privat ejer ikke skruer ned for produktion for at holde prisen oppe oa? Dette sker pt. pga. vejrbetinget overproduktion. Men vi formodes i langt højere grad at skulle bruge el, hvor der hidtil er anvendt fossile brændstoffer via omlægning af afgifterne mm. Og på et tidspunkt vil man kunne opbevare energi i højere grad. Så skal der skrues op for 'hanerne'. Men i stedet køber snu oliestater af indirekte veje danske vindmøller og skruer derefter ned for produktionen?

 • 7
 • 4

Hold op med at sælge alt af værdi i Danmark.

Lidt OT, så læste jeg for noget tid siden denne artikel på DR: https://www.dr.dk/nyheder/indland/guide-sa... Hvis man tænker lidt over det, så er der en underliggende tendens der er meget bekymrende.

For hvis nutidens unge, som gerne på et tidspunkt skulle blive fremtidens middelklasse intet ejer nu, så vil de heller ikke gøre det senere - og hvis staten så går samme vej, hvor akkumuleres kapitalen så?

Allerede nu ejer den rigeste ene procent over halvdelen af den globale formue, og med tiltag som ikke formuende unge (fremtidens proletariat) og en formueløs stat (fremtidens proletarstat), så vil dette forhold kun blive værre i fremtiden - meget værre!

 • 18
 • 1

Dermed naturligvis ikke sagt, at staten skal dumpe sin ejerandel af Ørsted til den første og den bedste pengemaskine.

nej da. Så staten sælger i stedet til den idealistiske Tullebølles grønne hattedameandelsforening. Som dagen efter videresælger til Goldman Sachs (jf. Lov om hvad penge gør ved frontallappen).

 • 17
 • 2

At staten har en aktiepost i Ørsted svarer jo egentlig til at man har pengene investeret i grøn omstilling. Så i stedet for at hive dem ud, sætte dem i en fond, som så investerer dem igen, kunne man også bare lade dem stå?

Men omvendt kunne der såmænd godt være en pointe i at oprette sådan en fond som ejes af staten, ligesom i Norge, hvis man vil udvikle videre på den, og sprede investeringerne. Hvis overskuddet så ryger ind i staten igen, er cirklen sluttet.

Det er lidt en anden måde at fordele goderne på end skatteopkrævning, som Christian Nobel er inde på.

 • 4
 • 1

Det vigtigske ved Ørsted er den Know-How, de har i forbindelse med opførsel af havvindmølleparker. Den viden er og bliver helt centralt de næste årtier. Så af hensyn til at holde lidt snor i prisdannelsen på udvikling og opførsel af de gigaprojekter, der kommer i havområderne omkring Danmark og i særdeleshed i Nordsøen, er det vigtigt at vi har noget at skulle have sagt som nation. Lad være med at sælge denne Know-How.

Lige en sammenlignlig historie: I det daværende DONG havde Eldrup ansat 3 "guldfugle" angiveligt til 20 mio kr i årsløn pr. styk. Af ikke helt klarlagte årsager blev alle 4 fyret. De 3 "guldfugle" havde til opgave at skaffe financiering til Dong's (hav)-vindmølle-projekter og var dygtige til det. Kort tid efter fyringerne manglede Dong kortvarigt mellemfinancering og man betalte Goldman Sachs 10 mia for opgaven. DVS at den ekspertise man havde inhouse til 60 mio. pr. år., kunne man have betalt i mere end 150 år for det som Goldman Sachs tog som betaling. Hvad ville vi vælge idag. (Og hvad skulle vi have valgt dengang. Nej, det er ikke i bagklogskabens klare lys. Alle oplysninger var offentlig tilgængelige under hele processen.)

 • 14
 • 4

Hvorfor udskilte Ørsted ikke sine vindmølleaktiviteterne i et selvstændig selskab, som de så fint kunne sælge til fremmede investorer, og beholde de kritiske infrastruktur aktiviteter i Ørsted kontrolleret af staten. Var det Goldman Sachs indtræden i Dongs bestyrelse der satte salgsrækkefølgen. Så de nu får mulighed for at sælge alt. Havde salgsrækkefølgen været en anden, havde de kun kunnet sælge vindmølleaktiviteterne.

Nu er kritisk infrastruktur som med TDC og Københavns lufthavn solgt og ude på markedet, udenfor statens/landets kontrol.

 • 3
 • 2

Jeg leser at vindparker kjøpes og selges i en evig runddans. Og alle skal helst tjene mye hver gang! Noen får regningen til slutt (deg og meg)! I Norge eies all vannkraften (stort sett) av staten, fylker og kommuner. Det koster 5 øre per kWh og produsere strømmen (forlengst nedbetalte anlegg) og strømmen selges for ca 40 øre. Differensen kommer oss alle til gode.

Også noen i Norge synes at det er forferdelig at all denne profitten går tilbake til landets innbyggere (som Høyre og Frp) og hadde ellers sett hele systemet var privatisert for mange tiår senere, så de ekstremt rike kunne ha blitt enda rikere! Enn så lenge holder vi oss til fornuften i Norge!

 • 14
 • 2

Mig bekendt indgav SEAS-NVE et bud på Radius i September. Et bud på 21 mia. som Ørsted har accepteret. Men den handel skal godkendes i Erhvervsstyrelsen før den kan effektueres. Jeg har intet sted læst at den handel skulle være afsluttet. Men jeg har måske sovet?

Handelen med infrastruktur er kontroversiel. Værdien af infrastrukturen er naturligvis reel. Men da afkast af eldistribution er meget stramt reguleret er det ikke som sådan en god forretning. Og så er der retfærdighedsaspektet: De nordsjællandske og københavnske elkunder har i årevis betalt tarif til udbygning og drift af et distributionsnet, der nu bliver solgt. I år fremover skal de samme elkunder betale tarif for at afdrage på de 21 mia. og betaler i realiteten for deres distributionsnet to gange.

Men det er værd at bemærke at Ørsted ikke er en infrastrukturforretning. Ørsted bygger og driver kraftværker. Herunder vindkraftværker. Og der er som sådan ingen grund til at dette skulle være et statsligt anliggende i dagens liberaliserede el-system.

Spørgsmålet er så om tiden er rigtig til at sælge aktier. Men der er vel altid spørgsmålet med aktier?

 • 2
 • 0

Vital infrastruktur bør være under afgørende statskontrol, men fa. Ørsted er jo ikke sådant et selskab. Så sælg nu, inden værdien risikerer at fordampe, og Staten har brug for pengene til f.eks erstatning af alt de staten mstar fra transportsektoren når denne overgår til batterier og brint, der ikke kan generere samme afgifter som de fossile biler.

"Vital Infrastruktur" er vigtig, men mærkvlrdigvis er tidens mest vitale infrastruktur så som internettet helt uden for Statens kontrol. Men som sædvanligt er specielt venstrefløjen helt ude af takt med udviklingen og klamrer sig til gamle dages teknologi og fatter ikke at "Vital Infratsruktur" nu er noget helt andet.

 • 5
 • 5

Brian Mikkelsen (K), i dag direktør for lobbyorganisationen Dansk Erhverv, luftede...

 • er Dansk Erhverv i højere grad en 'lobbyorganisation' end andre sammenslutninger, der varetager fælles interesser for deres medlemmer...IDA, eksempelvis! ;)

Hvorfor står der forresten "Brian Mikkelsen (K)"? Angiver Ingeniøren partitilknytning for andre (erhvervs)ledere mfl.??

 • 3
 • 5

Jeg synes det fundamentale spørgsmål må være om ejerskabet af Ørsted virker befordrende på den globale CO2 reduktion eller om det ikke gør.

Det er et temmelig kompliceret spørgsmål at stille og svaret er nok i den uldne ende af klarhedsskalaen, men det er ikke noget argument for at ignorere problemstillingen.

 • 3
 • 3

Frasalg bør ske når alle forretningsområder, udenfor kerneforretningsområde er pillet ud. DONG blev jo brugt til at samle alle mulige og umulige selskaber, som en anden ledelse (GS) så skulle splitte op i bider af frasælge. Radius (tidligere NESA) skulle aldrig have været en del af DONG og heller ikke distribution af strøm. De rester af olie- og gasdistribution er heller ikke længere en naturlig del af Ørsted's Følgelig bør tillægsselskaberne, udskilles før et salg af et slanket kerneområde uden, et for Danmark, kritisk infrastruktur. Det der nu er tilbage i Ørsted, bør kun være et hovedområde. Kan ikke se hvorfor andre områder skulle betale for investeringer i noget der ikke behøver være i Danmark eller ejet af staten. Når det er solgt, stopper statens og samfundets indflydelse.

 • 4
 • 3

Kan DK stille skrappere krav - hvis vi ikke ejer Ørsted ? - (naturpåvirkning, erstatninger hvis projektgrundlag er urigtige, krav om at el-kabler på land også skal betales af projekter .... mm ?? )

NB: Tror formuleringen " Frasalg bør overvejes når alle ..... " er bedre.

 • 0
 • 3

Gør som Norge - ikke som Brian.

Vi skal ikke saelge alle de godbider vi måtte have - vi skal bygge vaerdier op, uden at ødelægge vores land og vi skal fremtidssikre.

Jeg er sikker på at firmaere som "Waterfront" gerne vil lobbye et salg igennem og ministeriet synes sikkert det er rart med lidt mindre fokus på det jyske kabel drama.

Vi skal se tingene i helheder, som er så godt beskrevet i bogen "Mørkelygten"

 • 1
 • 1

Vi kan diskutere hensigtsmæssighed og filosofi omkring et salg af ørsted til vi bliver blå i hovederne.

Realiteten er at hvis i fremtiden pensionister skal have bad mere end en gang om året, landmændene skal have kompensation for at braklægge, alle andre mere eller mindre fornuftige løfter skal indfris, samtidig med at den grønne fremtid skal effektueres, så sælger politikerne nok Ørsted.

Vores nedbrydende, forskruede, lap på lap afgiftsystem, kan ikke belastes og bære de kommende udgifter alene, men det kan køre frejdigt videre et stykke tid, på en adrenalininsprøjtning.

 • 2
 • 5

Citat :" Da producenterne tjener mere, end forbrugerne skal betale, og da staten også står til at tjene penge på projektet, konkluderer ministeriet, at projektet skaber »en nettogevinst for samfundet«.

Kilde https://jyllands-posten.dk/indland/ECE1174...

SUM - så "lederen" argumenter for et salg, som vi snyde borgerne og gøre store firmaere rige - Det er S... ikke holdningen blandt Danmarks Ingeniører.

Har i der skriver lederen, økonomiske interesser i denne sag - er i objektive over for dem der annoncerer meget i bladet - har i netvaerk blandt de lobbyister der arbejder for et salg - kommer i fra jobs hos interessenter i et sådanne salg...

HÅBER IDA LAESER MED

 • 3
 • 1
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten