Fransk professor var på tynd is: Kontroversiel Roundup-artikel fjernet af tidsskrift

29. november 2013 kl. 11:2984
Konklusionen om at genmodificerede majs og Roundup giver forsøgsrotter kræft, bygger på et alt for spinkelt grundlag, lyder det fra forlaget Elsevier, der trækker videnskabelige artikel tilbage.
Artiklen er ældre end 30 dage

Efter massiv kritik fra forskere verden over trækker forlaget Elsevier nu en fransk forskningsartikel tilbage, der konkluderede, at gensplejsede majs og Roundup giver rotter kræft.

Artiklen blev trykt for 14 måneder siden i tidsskriftet Food and Chemical Toxicology, hvor den franske professor Gilles-Eric Séralini fra universitetet i Caen viste, at serverer man vand med små mængder Roundup og genmodificerede majs fra Monsanto for rotter, så begynder de at udvikle kræftknuder.

Læs også: Undersøgelse: Rotter dør af Roundup og gensplejset majs

Forsøget kørte i over to år, men allerede efter fire måneder begyndte især hunnerne at udvikle kræft, især i brystkirtlerne og i hypofysen, mens hannerne senere udviklede skader på lever og nyrer.

Artiklen fortsætter efter annoncen

I alt indgik 200 rotter i forsøget, og de blev delt op i 10 grupper, hver med 10 hunner og 10 hanner. Grupperne fik mad med varierende koncentration af GM-majs og Roundup i deres drikkevand. Selvom koncentrationen af Roundup i vandet var mindre end grænseværdien for drikkevand til mennesker, så fik rotterne ifølge den franske professor alligevel kræft.

For få og forkerte rotter

Men, men, men: Gilles-Eric Séralini drog forhastede konklusioner på et alt for tyndt grundlag, lyder det nu i en pressemeddelse fra folkene bag forlaget Elsevier, der ellers har haft forskningsartiklen gennem en lang peer-review-proces.

Tilbagetrækningen af artiklen er en konsekvens af især to advarselslamper, som 700 forskere samt de europæiske fødevaremyndigheder (EFSA) tændte for et år siden:

 1. Der er simpelthen for få rotter med i forsøget.

 2. Rotterne var af racen Sprague-Dawley, der har den uheldige egenskab, at den netop udvikler kræftknuder, hvis den får lov at æde løs.

I en pressemeddelelse forklarer Elsevier, at den massive kritik fik forlaget til - noget usædvanligt, men ikke imod accepteret praksis - at bede den franske forsker gennemgå sine resultater igen. En ny peer-review-proces blev sat i gang og kom faktisk til samme konklusion som for 14 måneder siden, nemlig at antallet af rotter i forsøget er faretruende lavt til at drage konklusioner.

Artiklen fortsætter efter annoncen

Men hvor Elsevier for 14 måneder siden valgte at trykke artiklen trods denne konklusion, så blev konklusionen denne gang en tilbagetrækning.

Elsevier fandt dog ingen beviser, der støttede anklager om svindel eller bevidst manipulation af data, og i sin pressemeddelelse roser Elsevier den franske forsker for et godt samarbejde.

Ordentlige forsøg kræver mange penge

Blandt det kritiske kor af forskere, der tordnede mod forskningsartiklen sidste år var forskere fra DTU-fødevareinstituttet.

Læs også: DTU-forsker affærdiger GMO-studie: »Jeg har aldrig set noget lignende«

Flere pegede på, at et ordentligt forsøg ville kræve mindste 10 gange flere rotter for at leve op til OECD´s retningslinjer. Men en af udfordringerne er prisen, der allerede lå på 24 millioner kroner for det franske forsøg. Et andet kritikpunkt var, at kræftknuderne på rotterne fik lov til at vokse til en størrelse svarende til 25 procent af deres kropsvægt, med store smerter til følge.

Kritik af GM-majs fortsætter

Den franske forsker Gilles-Eric Séralini har dog tidligere stået på mål for kritikken af sin artikel. Han mener, at kritikken af at bruge Sprague-Dawley-racen er hul, fordi Monsanto selv har brugt samme rotte i et 90-dages studie, der første til, at de europæiske myndigheder godkendte majsen.

Professoren mener også, at den højere tendens til kræft i rotter fodret med majs og Roundup, stadig er relevant, selv om det er påvist på rotter med større tendens til kræft generelt.

Tilbagetrækningen har da heller ikke fået kritikken af GM-majs til at forstumme, og den britiske organisation mod GM-afgrøder GMWatch kalder Elseviers reaktion for 'uredelig, uvidenskabelig og uetisk,' skriver New York Times.

84 kommentarer.  Hop til debatten
Debatten
Log ind eller opret en bruger for at deltage i debatten.
settingsDebatindstillinger
84
11. januar 2014 kl. 20:51

Tak til Jan Damgaard for svar på henvendelsen til Sebastian Larsen.

83
11. januar 2014 kl. 19:44

Prøv venligst at svare mere præcist, eller oplys hvorvidt det skulle forstås som en spøg.

Det er sikkert svært uden at forklare statistiske begreber.

Hvis man, som i forsøget ser bort fra usikerhed (pga. forsøgsdesign), kan der findes konklusioner der ikke giver mening. Grunden er at usikkerhed er større end varians i resultatet, hvilket fremgår af artiklen.

Statistisk forsøgsplanlægning ville være en god forudsætning.

82
11. januar 2014 kl. 19:22
På spørgsmålet: "Har Sebastian Larsen kendskab til forsøg med indtagelse af omtalte Glyphosat indeholdende sprøjtemiddel" svare samme med et link: https://mylespower.co.uk/2013/06/29/drinkin...

Det indeholder, udover den stærkt polemiske overskrift, ikke noget der bredt eller specifikt, kan tolkes som svar på om mænd lever længere ved indtagelse af Glyphosat. Prøv venligst at svare mere præcist, eller oplys hvorvidt det skulle forstås som en spøg.

80
11. januar 2014 kl. 15:40

Sebastian du kan ikke undslå dig at der er seriøse problemer med sædkvaliteten.

glem alt om opsummeringen af forsøget, den er farvet og totalt meningsløs. Læs i stedet hvad der reelt er set!

3 . 4 Kønsorganer og sædkvalitet Ud fra de lineære målinger af ydre og indre kønsorganer er der beregnet rumfang af testikel, bitestikel og sædblære. Endvidere er sædlederampullens diameter medtaget i de statistiske beregninger. Datamaterialet fra spermieundersøgelsen er opdelt i væsentlige og uvæsentlige abnormiteter. Gruppen af væsentlige abnormiteter omfatter forandringer i akromosomkappen, stærkt oprullet hale, knæk på halen og defekt mellemstykke. Alle anførte resultater er beregnet på gennemsnit af højre og venstre side, og for spermieundersøgelserne endvidere på gennemsnit fra de to farvemetoder. En mere specificeret analyse af de mange reproduktionsparametre er vist i appendiks. Som det fremgår af tabel 10 er frekvensen af uvæsentlige abnormiteter ca. 60%, hvilket kan virke meget højt sammenlignet med normale sædprøver.

Jeg vil også gerne at du kommenterer grise og kanin forsøget, og undlad venligst at kopiere de meget misvisende sammendrag.

Hilsen Ib

79
11. januar 2014 kl. 13:40

tyre forsøget

konkluderer

"Hypotesen om, at Glyphosat ikke skulle have nogen biologisk effekt på dyrene, er bekræftet i det gennemførte forsøg. Selv om der til det ene forsøgshold (R2) er frembragt restkoncentrationer i foderet, der langt overskrider, hvad der vil forekomme i praksis, så har det ikke påvirket tyrenes sundhedstilstand, appetit, tilvækst, foderudnyttelse, kropssammensætning, reproduktionsorganer eller sædkvalitet. Behandling med stråforkortningsmidlet Cerone har ikke medført restkoncentrationer af det aktive stof Ethephon i de udtagne prøver af kerne og halm fra parcellerne S og RIS. Når der mod forventning ikke fandtes Ethephon i halmprøverne, skyldes det sandsynligvis NH3 behandlingen. Der blev ikke analyseret for eventuelle nedbrydningsprodukter

Fodring med Cerone behandlet halm og kerne har ikke påvirket tyrenes sundhedstilstand, appetit, tilvækst, foderudnyttelse og kropssammensætning. Derimod medførte fodringen med Cerone behandlet foder en forøgelse af testikelrumfanget på 24 cm3, hvilket svarer til ca. 7%. Denne forskel var statistisk signifikant, og der blev opnået sammenfaldende resultater ved de to uafhængige årgange forsøgsdyr. Det er ikke muligt på det foreliggende grundlag at give en biologisk forklaring på den forøgede testikelstørrelse. Men den anses ikke for at have nogen betydning for tyrenes befrugtningsevne, da der ikke fandtes forskel i sædkvaliteten."

Ja, som man kan læse så er RoundUp ekstremt farligt og det er magtpåliggende at vi gennemfører et forbud mod det og GMO som sådan, fordi... øøh. FORDI DET SIGER GREENPEACE!

77
11. januar 2014 kl. 13:07

Her er links til 3 danske forsøg der alle viser fertilitestproblemer, større omløbnings %, aborter, død i dieperioden, osv. Man er nødt til at springe resumeet over, da disse forsøg er lavet med Monsanto som partner, og man i resumeet konsekvent har set bort fra alle problemerne med dyrene på Roundup behandlet foder, alene i svineforsøget er der 38 røde lamper som viser forskelle, og altid i retning af problemer med Roundup,

I tyre forsøget er der 7 % styørre testikler ved cerone beh. korn, og det er signifikant!. men regn selv efter der er 7,25 % større testikler ved Roundup og massivt mange deforme sædceller!i samme gruppe, (Der har man dog ikke regnet på signifikans) det er ikke nævnt i resumeet.

I kanin forsøget er der 15% færre fødte i Roundup gruppen, oveni at det er eneste gruppe der har oplevet aborter! det er på en meget stor gruppe og derfor meget sikkert, envidere havde afkommet med Roundup ikke samme held efter fødsel! man har sjofelt nok i resumeet sprunget dette over, og sagt at da det andet forsøg med Roundup + cerone ikke gav samme udslag var det urelevant. Man kan ikke bruge et forsøg til at ignorere den MEGET store forskel der er mellen kontrol og Roundup Gruppen.

Jeg har ved at gå fra GMO til NON-GMO foder set disse ændringer, sært nok de selv samme som i disse tre forsøg er en generel rød linie.

See speeches here, "Open and scroll down to see the various speecheshttps://www.greenpeace.dk/growingdoubt

Dr. Charles Benbrook's prediction on future chemical usage in Europe, if Europe adapts GMO technology

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8KF0eXC-0BkStudehttps://web.agrsci.dk/pub/sh_beretning_668.pdf

Kaninforsøghttps://web.agrsci.dk/pub/sh_beretning_663.pdf

Forsøg med Søerhttps://web.agrsci.dk/pub/sh_beretning_677.pdf

Hilsen Ib Borup Pedersen Konventiuonel Svineproducent Pilegaarden Mariagervej 483 Hvidsten 8981 Spentrup 20129322

76
11. januar 2014 kl. 12:34

Er der nogle af GMO-modstanderne der har billeder af kontrolgruppen af rotter?

75
11. januar 2014 kl. 12:33

Sebastians svar illustrerer at han er uvidende om hvordan dyreforsøg laves, men kun gentager noget (forkert), han har fået at vide.

Det eneste har sagt er at Seralini har påvist at mænd lever længere, hvis de drikker RoundUp.

Jeg har aldrig sagt at Seralinis forsøg var perfekte - det har Seralini heller ikke sagt

Aha. Til gengæld er der en hel subkultur der dyrker det forsøg og gentager det som et helligt mantra, som om at gentagelse skulle gøre dets konklusioner mere sande.

Det forbigår Sebastian i stilhed, måske fordi han er ude i et politisk ærinde og ikke i et sagligt fagligt

Ad hominum. Jeg påpeger bare at Seralini har mange sjove og spændende konklusioner i sit forsøg. Men det er sjovt som i anti-gmo folk altid går efter manden.

Det Seralinis resultater viser ryster hele grundvolden i godkendelsessystemet, som kun kræver forsøg med 10 dyr og i kort tid, som ikke kan påvise en kræftrisiko, hvortil livstidsforsøg er nødvendige.

Seralinis forsøg ryster absolut ingenting, andet end hoveder. Og der er rigelige mængder langtids og multigenerationsstudier.

https://www.skepticink.com/smilodonsretreat/2012/10/24/a-survey-of-long-term-gm-food-studies/

Måske vil Arne Astrup Jensen vise os en lang række langtidsforsøg under hans egne ønsker for designet af disse, der viser at det er ufarligt at spise økologisk? Indtil da må vi have et moratorium på hele den økologiske branche.

73
10. januar 2014 kl. 23:47

Linket: https://mylespower.co.uk/2013/06/29/drinking-roundup-herbicide-makes-men-live-longer/ er hverken spændende eller overraskende men muligvis underholdende. Det understreger samtidig klart at der er fortsat grund til at tvivle på GMO og glyphosat er ufarlig. "Cocktail" effekten er lige så usikker. Jeg er enig i tidligere indlægs pointering, at enhver tvivl bør komme befolkningens helbred tilgode. Latterliggørelse af modstandere gavner ingen.

72
10. januar 2014 kl. 23:29

Sebastians svar illustrerer at han er uvidende om hvordan dyreforsøg laves, men kun gentager noget (forkert), han har fået at vide. Jeg har aldrig sagt at Seralinis forsøg var perfekte - det har Seralini heller ikke sagt, men hans undersøgelser var bedre end de forsøg, som var grundlaget for GMO godkendelserne. Det forbigår Sebastian i stilhed, måske fordi han er ude i et politisk ærinde og ikke i et sagligt fagligt. Det Seralinis resultater viser ryster hele grundvolden i godkendelsessystemet, som kun kræver forsøg med 10 dyr og i kort tid, som ikke kan påvise en kræftrisiko, hvortil livstidsforsøg er nødvendige.

70
10. januar 2014 kl. 20:41

Er det sagligt forsvarligt når Sebastian Larsen skriver, Citat: Du mener vel at usikkerheden om hvorvidt vi mænd kan leve længere, hvis vi drikker RoundUp, som Seralini demonstrerer? citat slut.

Har Sebastian Larsen kendskab til forsøg med indtagelse af omtalte Glyphosat indeholdende sprøjtemiddel?

69
10. januar 2014 kl. 18:37

Det er et dårligt argument at påstå at dem man diskuterer med er religiøse modstandere af GMO eller Roundup. Sådanne argumenter benyttes kun, når man ikke har gode argumenter.

Nej, det skrives når man igen og igen og igen ser en gruppe mennesker lyve og bedrage i deres sags navn. Når deres fundament er baseret i dogmatik og fjernet langt fra fakta. Det er et dårligt argument, ja. Det må jeg tage på mig.

Mylespowers skriveri er ren manipulation, hvor han arrogant gentager argumenter, der allerede er afvist og latterliggør Seralinis undersøgelser.

Aha. Hvori består manipulationen? Han påpeger jo bare at Seralini glemte det mest opsigtsvækkende ved hans undersøgelse. Desuden er der vel masser af grund til at latterliggøre Seralini.

Rottestammen og antal dyr benyttet er det samme i industriens forsøg for godkendelsen og Seralinis forsøg. Hovedforskellen er varigheden, hvor industriens havde kortere varighed og stoppede, før svulsterne viste sig i Seralinis forsøg.
Den anvendte rottestamme af både industri og Seralini er en af de mest almindelige til cancerforsøg verden over. Så det er fuldkomment usagligt at kritisere Seralini for at bruge en dyrestamme, som alle andre bruger, bl.a. det autoritative National Toxicology Program i USA.

Nej. Det er Seralini, der er usaglig, som Myles Power og et utal af andre har præciseret.

Usikkerheden bør komme miljø og mennesker til gode.

Du mener vel at usikkerheden om hvorvidt vi mænd kan leve længere, hvis vi drikker RoundUp, som Seralini demonstrerer?

Vi må have et moratorium, indtil nye større veldesignede- og velgennemførte undersøgelser evt. afkræfter mistanken til GMO og Roundup. Alt an det er uforsvarlig russisk roulette.

Så Seralinis studie var ikke veldesignet eller velgennemført? Du kan ikke få det på begge måder på samme tid.

68
10. januar 2014 kl. 18:03
 1. Det er et dårligt argument at påstå at dem man diskuterer med er religiøse modstandere af GMO eller Roundup. Sådanne argumenter benyttes kun, når man ikke har gode argumenter.
 2. Mylespowers skriveri er ren manipulation, hvor han arrogant gentager argumenter, der allerede er afvist og latterliggør Seralinis undersøgelser.
 3. Rottestammen og antal dyr benyttet er det samme i industriens forsøg for godkendelsen og Seralinis forsøg. Hovedforskellen er varigheden, hvor industriens havde kortere varighed og stoppede, før svulsterne viste sig i Seralinis forsøg.
 4. Den anvendte rottestamme af både industri og Seralini er en af de mest almindelige til cancerforsøg verden over. Så det er fuldkomment usagligt at kritisere Seralini for at bruge en dyrestamme, som alle andre bruger, bl.a. det autoritative National Toxicology Program i USA.
 5. Usikkerheden bør komme miljø og mennesker til gode. Vi må have et moratorium, indtil nye større veldesignede- og velgennemførte undersøgelser evt. afkræfter mistanken til GMO og Roundup. Alt an det er uforsvarlig russisk roulette.
67
10. januar 2014 kl. 15:27

Har du nogle billeder af rotterne i kontrolgruppen?

63
5. december 2013 kl. 23:00

Nina, det hjælper jo ikke at laboratorierne er til at stole på, når de får besked på at lave forsøg, som ikke vil vise noget. Pointen er at industrien kun har fået lavet 90 dages forsøg, som stopper inden effekterne viser sig i Seralini's forsøg. Det er naturligvis ikke industriens skyld at myndighederne ikke forlanger ordentlige forsøg. Det er myndighederne som er slappe, og ligger under for industriens pres og økonomi. Når dette bliver opdaget, så bliver skandalen sløret, bortforklaret og fejet under gulvtæppet. Hvis myndighederne var deres opgave voksen så burde Seralini's resultater få dem til at forlange en bedre dokumentation af industrien.

62
5. december 2013 kl. 20:58

mærkeligt, at industriens undersøgelser af kemiske stoffer altid bliver mistænkeliggjort? Faktisk bliver forsøgene (mod betaling) normalt lavet af kontraktlaboratorier, med stor ekspertise indenfor toksikologiske undersøgelser. Disse laboratorier laver standardiserede, lovbefalede forsøg efter nøje fastlagte guidelines og standarder. Laboratorierne er GLP akkrediterede. Alle data gemmes, og der forekommer jævnligt inspektion - et laboratorium der så meget som tænker på at fuske med data, ville meget hurtigt ryge ud af business. På baggrund af data, som selvfølgelig er behørigt statistisk behandlet, bliver der lavet en videnskabelig rapport, med videnskabelige konklusioner der holder. Laboratoriet er neutralt og har ingen interesse i at komme med konklusioner der ikke er hold i.

60
5. december 2013 kl. 14:07

Til Finn og Jan

I må gerne spare på blækket for min skyld, det med at remse alt muligt ligegyldigt op giver ingen mening, det virker kun som røgslør. Som i åbenbart er nødt til at ty til.

Spørgswmålet i korthed:

Kan i be eller afkræfte at der er en sammenhæng mellen Carrascos forsøg med frøer, og mine observationer på deformtfødte grise i forhold til mængden af Glyphosat i foderet / i Carrascos forsøg?

Jeg kan også fortælle jer at der er 1-5 % målt i koncentration i urin, i forhold til koncentrationen i foderet.

Hilsen Konventionel Svineproducent Ib Borup Pedersen

58
5. december 2013 kl. 09:03

@ Ib Borup Pedersen

Der er masser af andre forklaringer end dem du har lagt dig fast på med hensyn til de ting du observerer. F.eks. at der er tale om rene tilfældigheder (hvor er dine statistiske oplysninger/analyser?) eller at det foderparti der giver problemer har været kontamineret med Fusarium-mykotoksiner (som giver ophav de anførte problemer, se f.eks. https://www.planteforskning.dk/artikler/mad_og_sundhed/fusarium_paa_korn_skader_planter_husdyr_og_mennesker ). Tankevækkende nok er det især økologiske produkter, der har problemer med for høje koncentrationer af mykotoksiner (se f.eks. https://www.mynewsdesk.com/dk/view/pressrelease/svampegift-i-oekologiske-havregryn-558588 ).

Forekomst af høje koncentrationer af mykotoksiner har sammenhæng med vejrforholdene, skyldes at der er meget ukrudt i markerne og har sammenhæng med hvilket sædskifte der har været før den afgrøde, der indgår i foderpartierne du har observationer på. Har du styr på at disse ting er fuldstændig ens i de foderpartier du har iagttagelser fra (?) - det er forudsætningen for at kunne tolke dine observationer på en seriøs måde. Skal man i forsøg af denne type måle en virkning af f.eks. Roundup/glyphosat må det kun være den ene faktor der varierer imellem foderpartierne - ellers kan observationerne jo lige så godt skyldes de andre ting der er forskelle på i foderpartierne.

Disse ting er blevet påpeget mange gange i de debatter du har deltaget i, men du reflekterer overhovedet ikke over de forklaringer og indvendinger du får, men har på forhånd lagt dig fast på en eneste forklaring (tilsyneladende helt i stil med forfatteren til den artikel vi her diskuterer). Dine indlæg har intet med seriøs og faglig funderet videnskabelig argumentation at gøre.

Hvis du på forhånd har lagt dig fast på en ret speciel forklaring, der er i modstrid med hundredevis af videnskabelige publikationer om emnet er der jo ingen grund til at diskutere eller at lave flere forsøg. Hvad vi du opnå? Roundup/glyphosat er et af de stoffer der er lavet allerflest toksikologiske undersøgelser på, så de ting jeg fremhæver i mine debat-indlæg stammer fra videnskabelige forsøg - og er ikke bare noget jeg tror. Når de videnskabeligt baserede undersøgelser ikke viser det du vil have, tror du simpelthen ikke på dem. Du er oppe imod verdens dygtigste og førende videnskabeligt arbejdende toksikologer fra bl.a. EU, USA og FN's institutioner, som er kommet til helt andre resultater end du mener de skal komme frem til .... For mig er det gådefuldt hvorfor du kun vil have at der er en eneste forklaring på dine iagtagelser og den SKAL være at Roundup/glyphosat er årsag til alverdens dårligdomme.

For mig at se er dine indlæg ødelæggende for en debat, der handler om vurdering af hvorvidt det er OK at et forlag trækker en artikel tilbage fordi det videnskabelige grundlag for konklusionerne ikke er i orden.

57
5. december 2013 kl. 06:10

Nu er denne tråd om den videnskablige metode i en artikel i Elsevier, så det er svært at se relevansen med dine "forsøg". Har du nogle beregninger over de data der er brugt i artiklen, især omkring den statistiske varians?

56
5. december 2013 kl. 00:08

Du skulle læse artiklen som A A Jensen vedhæftede inden du farer i blækhuset. Indklip: However, compared with the general population, the rates for certain diseases, including some types of cancer, appear to be higher among agricultural workers, which may be related to exposures that are common in their work environments. For example, farming communities have higher rates of leukemia, non-Hodgkin lymphoma, multiple myeloma, and soft tissue sarcoma, as well as cancers of the skin, lip, stomach, brain, and prostate.

Når man så også ved at kræft er lang tid undervejs, man så med asbest-arbejdere at kræft ikke toppede før ca 30 år efter exponering, må de fund der er gjort med hensyn til agro-kemi og kræft tages særdeles alvorligt, Parkinson ser også alvorligt ud, faktisk kan jeg som landmand se den grimme statistik iblandt mine landbrugskolleger, Dertil kan jeg også berette om en del børn der er aborteret, eller født deforme i landbrugsfamilier, 11 stk er jeg bekendt med.

Jeg tillader mig at indsætte et stykke som jeg skrev for 3 dage siden, der er stadigt ingen der har kommenteret på det, i stedet er Finn Okkels og andre nærmest gået i selvsving over hvor uskadeligt Roundup er.

Ib Borup Pedersen 3 dage siden Deforme grise lyver ikke Ak ja Jan og Co. Det er trist at I ikke vil vedkende Jer at Roundup er hormonforstyrrende. Seralini har i sit forsøg, (som for øvrigt er lavet for at bevise at EFSA's krav til forsøg er utilstrækkelige) vist at rotterne fik netop skader som kan kædes sammen med hormonforstyrrelser, der er andre forsøg der viser fosterskader som følge af Glyphosat eller Roundup. Videnskabelige forsøg viser, at frø-æg i vand med 3,07 g Glyfosat / ton i form af Roundup i to dage, hvorefter vandet blev udskiftet med rent vand, resulterede i 10 % døde og 55 % frøer med deformiteter. Det samme var tilfældet, hvis man i stedet for Roundup injicerede rent Glyfosat i forholdsvis samme mængde. Kilde: Andres E Carrasco

( det kan være hans artikkel også skal genevalueres og fjernes?)

Ved 2,26 g mod 0,2 g glyfosat/ton foder, har mine søer 5 gange flere deformfødte grise. Det vil sige, at en ud af 250 fødte grise har deformiteter med kranie- og rygdeformiteter som er de mest almindelige. Oveni kommer manglende eller misdannede ører, ben, tæer, sexorganer, endetarmsåbning, tunge, haler, åben bughule, motoriske problemer og nyresvigt. Kan Jan med de forsøg, han har kendskab til, tilbagevise den åbenlyse sammenhæng, der synes at være mellem glyfosat/Roundup i foderet og mine observationer? Hvis ikke, ser jeg gerne, at fx Dansk Teknisk Universitet indgår i et samarbejde med forskere som Seralini, om at belyse sammenhængene mellem Roundup/glyfosat og hormonelle forstyrrelser inklusive kræft og fosterskader. Det kunne være til gavn for grisene og ikke mindst forbrugerne.

Forbrugerne er allerede i faregruppen for forøgede fosterskader, Jeg har fået mit og mine søers urin analyseret, min test var på 2,58ng/ml = ppb, det samme som mine søer har når de har spist 0,2ppm = Gram/ton. Der var allerede en stigning i antal med fosterskader fra 0,1 til 0,2ppm i foderet. Der var også fra 0,2 – 2,26ppm ca 5 gange flere aborter, og statistisk sikkert færre fødte pr kuld, det er udregnet af Thomas Böhn fra Tronheim uni. Jeg får tallet til 0,95 gris mindre født levende pr kuld, efter mine stalddata.

Denne udsendelse blev bragt i Tysk TV. ARD bragte dette indslag 12-11-2013 kl. 2200. omhandlende mine deformt fødte grise.

Se film:https://www.mdr.de/fakt/video160092.html

Det er muligt at Glyphosat er et relativt ugiftigt stof, Giftighed har dog intet at gøre med om et stof er hormonforstyrrende eller ej. Og man kan ikke ved hormonforstyrrende stoffer sætte en nedre grænse for hormon forstyrrende effekt, da der typisk ingen nedre grænse er.

Der er bred annerkendelse af at måden man kontrollere hormonforstyrrende stoffer på, er ved at minimere deres anvendelse mest muligt, med udfasning for øje. PCB er et godt eksempel. Hvor man netop har været ansvarlig og fulgt retningslinjerne, man var dog som med Roundup længe om at anerkende at stoffet var hormonforstyrrende!

Konventionel Svineproducent Ib Borup Pedersen Pilegaarden-hvidsten.dk

59
5. december 2013 kl. 10:00

Det er muligt at Glyphosat er et relativt ugiftigt stof, Giftighed har dog intet at gøre med om et stof er hormonforstyrrende eller ej. Og man kan ikke ved hormonforstyrrende stoffer sætte en nedre grænse for hormon forstyrrende effekt, da der typisk ingen nedre grænse er.

Jeg tror ikke du rigtigt har sat dig ind i emnet. Der er mange stoffer der kan betegnes som "hormonforstyrrende" uden at have skadelige virkninger eller også er de ligefrem gavnlige for sundheden og er en vigtig bestanddel af en alsidig kost.

Mange stoffer, der f.eks. har østrogen virkning, f.eks. dem der forekommer i soja og rødkløver, bruges som helsekostprodukter og medicin, idet det er velkendt at disse stoffer bl.a. kan have en markant beskyttende virkning mod udvikling af brystkræft - det gælder især hvis kvinder har været udsat for stofferne i fostertilstanden. Disse stoffer påvirker virkningen af østrogen mv. En af årsagerne til at fiberholdige fødevarer (herunder specielt hørfrø) er sunde er bl.a. at de indeholder lignaner, som også er stoffer der har østrogen-lignende virkninger ( https://en.wikipedia.org/wiki/Lignan ).

Det samme gælder glucosinolater/sennepsolier i kål, raps og sennep. Disse planter indeholder stoffer, der giver ophav til en kraftig hormonforstyrrende virkning, men stofferne giver en markant beskyttelse mod udvikling kræftsygdomme. Disse stoffer påvirker bl.a. dannelsen af skjoldbruskkirtlens hormoner (f.eks. hormonet thyroxin).

Også de aktive stoffer i lakrids har kraftig hormonforstyrrende virkning samtidigt med at det påvirker immunforsvarssystemet og beskytter mod mavesår. Lakrids påvirker nedbrydningen af hormonet cortison, som har markante virkninger på immunforsvassystemet, blodtryk og stress/udholdenhed.

Mange grøntsager indeholder høje koncentrationer af nitrat, som fremmer dannelsen af det centrale hormon/signalstof nitrogenmonooxyd, og har derved en normaliserende virkning på blodtrykket mv. Man mener f.eks. at rødbeders sundhedsfremmende virkning beror på at rødbeder har et højt indhold af nitrat.

Røde vindruer, rosiner og rødvin er kendt for at have sundhedsfremmende virkninger. I den forbindelse ser stoffet resveratrol ud til at være en af årsagerne til de positive virkninger. Resveratrol beskytter bl.a. mod diabtes II og forbedrer følsomheden overfor insulin og meget andet, se f.eks. https://www.lirmoi.com/baggrund-for-forsogene-detaljeret.html

Mange fisk og planter indeholder omega-3- fedtstoffer (f.eks. alfa-linolensyre, DHA og EPA), som har markante sundhedsfremmende virkninger og bl.a. beskytter mod blodpropper, gigtsygdomme og muligvis psykiske sygdomme. DHA og EPA har markante virkninger på dannelse af en lang række hormoner af prostaglandin- og leukotrien-typen mv. Dannelsen af nogle hormoner hæmmes kraftigt, mens DHA og EPA også er byggesten for dannelsen af en lang række hormoner.

55
4. december 2013 kl. 16:20

@ Sönne Jochimsen:

Men la' være med at være fortaler for at tvangsfodre og forgifte resten af verdens befolkning med det!!

Du deltager i en debat, men kommer ikke med viden-baserede indlæg, men forsøger at pådutte andre meninger de ikke har - hvorfor deltager du i debatten på den måde? Skal dit indlæg opfattes som at du bare står og råber - men ikke rigtigt ved noget om det du skriver om?

Det er jo ikke Ekstrabladet, men ing.dk vi er på ...

54
4. december 2013 kl. 16:13

@ Poul Hansen og Allan Astrup Jensen

Udover den ekstra mængde pesticider de er (blevet) udsat for, skal det tages med i betragtningen, at gartnere og landmænd færdes meget tid udenfor, hvor de slipper for et utal af skadelige stoffer fra maling, elektronik, møbler og lign. (betyder måske mere end pesticider) samt andre former for arbejdsrelateret forurening.

Jeg kan godt følge din argumentation, men deraf følger dog stadigvæk, at ud fra en sundhedsmæssig betragtning er det lang værre at opholde sig indendørs eller i trafikken end at blive udsat for selv store mængder pesticider. De befolkningsgrupper der har den laveste hyppighed af kræft udover gartnere og landmænd er læger og præster, så det er altså ikke de befolkningsgrupper, der har meget udendørs arbejde og fysisk krævende arbejde der har den laveste risiko for at få kræft - og derfor er det ikke særligt sandsynligt at årsagen til at der ikke kan registreres nogen negativ virkning af at være udsat for store mængder pesticider skyldes at udendørs arbejde og fysisk arbejde overskygger en negativ virkning af at være udsat for pesticider. En af verdens førende forskergrupper indenfor vurdering af kræftfremkaldende stoffer har beregnet at de kemiske pesticider (sprøjtemidler) udgør højest 0,01% af de pesticider vi indtager i kosten – resten (99,99%) er naturligt forekommende stoffer. Forskerne har endvidere påvist at når de naturlige og kemiske pesticider testes for kræftfremkaldende effekter er kemiske og naturlige stoffer lige farlige med hensyn til kræftfremkaldende effekter. Forskerne konkluderer på den baggrund at den lave koncentration af sprøjtemidler (syntetiske pesticider) som vi udsættes for ikke har nogen målelig kræftfremkaldende virkning. https://www.pnas.org/content/87/19/7777.full.pdf

Selvom man fuldstændigt stopper med at bruge pesticider/sprøjtemidler vil det således ikke føre til en målelig reduktion i antallet af kræfttilfælde.

Det er således klart at det ikke er anvendelse af pesticider, der er årsag til at flere og flere får kræft. Dermed er det et stort problem at vi bruger mange ressourcer og forskningsmidler på et område som med sikkerhed ingen betydning har for forekomsten af kræftsygdomme. I denne sammenhæng er det et problem at mange forskere har det som levevej at forske i pesticider – et af de midler disse forskergrupper bruger til skaffe de store bevillinger kan være at tegne ufunderede skræmmebilleder og derved få fremprovokeret bevillinger til den betydningsløse forskning, som er blevet deres levevej. Når det ikke er videnskabelige kvalifikationer, der afgør om en forskergruppe får bevillinger falder kvaliteten af forskningen og i værste fald ender det som her med at man laver konklusioner der slet ikke er videnskabeligt belæg for.

Skal vi undgå at flere og flere får kræft skal vi altså bruge de forskningsmidler der er til rådighed på at opdage og undgå de påvirkninger som fører til kræft.

Det er således veldokummeteret at brug af pesticider, som f.eks. Roundup, i praksis ikke er årsag til at flere og flere får kræft, så hvorfor lige forske i det område, hvis man ellers er dygtig indenfor det videnskabelige forskningsområde?

Bekæmper man i stedet ukrudt med andre midler end Roundup, f.eks. med pløjning og harvning er det påvist at det fører til en dramatisk forøgelse af energiforbruget, hvilket i denne sammenhæng vil sige diesel-forbruget . Den dermed forbundne forurening med dieselpartikler er årsag til at flere tusinde danskere hvert år dør.

Vi kan altså vælge at reducere forbruget af sprøjtemidler og derved ikke opnå nogen som helst sundhedsmæssig positiv virkning, men markante negative virkninger, eller vi kan bruge ressourcerne på at reducere f.eks. forureningen med dieselpartikler og derved opnå en markant reduktion af en af de mest alvorlige sygdomsfremkaldende påvirkninger vi ved vi bliver udsat for. Læs mere her : https://ing.dk/artikel/forskere-langer-ud-efter-undersoegelse-af-gmo-fodrede-grise-159669#comment-534630

53
4. december 2013 kl. 15:32

To store hanner var op at toppes om en godbid, og så snuppede en lille frækkert godbidden (og så stort på hannernes konflikt). Medens folk toppes om hvem der lyver/hvad der er usundt/grænseværdier/hvilken forskning der er valid/om pesticider er giftig/om GMO er jordens frelse/landmænds sædkvalitet og kræftrisiko m.m.m. , er der nogen der imedens snupper godbidden: Økologi.

52
4. december 2013 kl. 14:53

Tak for link, de forklarer hvorfor langtidseksponering bør undgås.

Selv på landet kan for lang tids ubeskyttet ophold i solen være skadelig. Insekticider bør ikke bruges indendørs. Rygning er skadelig overalt. I landbruget har der været røget meget før, men det er aftaget en del de sidste 10 år. Det skyldes dog mest brandfare og en ny rygepolitik.

Mange pesticider og andre kemikalier er udfaset ved revurderinger. Det gælder også indenfor plast, elektronik og byggematerialer.

Fra dit sidste link:

Even though no one set of risk factors explains these higher cancer rates, the range of environmental exposures in the farming community is of concern. Farmers, farm workers, and farm family members may be exposed to substances such as pesticides, engine exhausts, solvents, dusts, animal viruses, fertilizers, fuels, and specific microbes that may account for these elevated cancer rates. However, human studies reported to date have not allowed researchers to sort out which of these factors may be linked to which cancer types.

51
4. december 2013 kl. 14:23

Jeg kan ikke nære mig for at kommentere Okkels og andres ikke nuancerede indlæg.

 1. Kræft er multifaktorielle sygdomme forårsaget af ikke én men mange forskellige påvirkninger, måske på uheldige tidspunkter og forskellig følsomhed.
 2. Det er korrekt at landmænd som helhed har mindre kræft i statistikken. Dette skyldes formentlig som nævnt et sundere liv mht. til risikofaktorer for de hyppigste kræftformer, lunge, blære, colon osv. som de har mindre af; bl.a. ryger de mindre. For hud- og læbekræft har de imidlertid højest risiko, og de får også mere leukemi og kræft i hjerne, mave, nyrer og prostata. Læs fx. https://www.cancer.gov/cancertopics/factsheet/Risk/ahs
 3. Landmænds udsættelse for pesticider er meget forskellig og formentlig ikke så stor, hvis de ikke selv foretager udspredningen.
 4. Landmændene har iøvrigt højere risiko for andre sygdomme bl.a. Parkinsons, som jeg selv har skrevet om. (Tüchsen F, Jensen AA. Agricultural work and the risk of Parkinson’s disease in Denmark, 1981-1993. Scand J Work Environ Health 2000;26(4):359-362.)
 5. Der er klar sammenhæng mellem enkelte forskellige pesticider og kræftformer, se fx. https://www.cfp.ca/content/53/10/1704.full
49
4. december 2013 kl. 13:14

Jan Damgaard:

Så skal vi forstå det sådan, at i byerne drukner man i kemisk påvirkning? På landet bruges ikke maling, elektronik, møbler og lignende?</p>
<p>

Nej - arbejde udendørs (plus staldhaller m.m.) medfører mindre tid hvor man er udsat for indendørsforureninger. Og folk der ikke er gartnere eller landmænd udsættes også for pesticider. Det er der samt meget andet der skal med i vurderingen hvis man skal sige noget om pesticider er farlige eller úfarlige.

Ang. de gavnlige stoffer: planter er andet end fotosyntese.

Ang. dyrene : jeg hentydede ikke til landbrugs dyr men alle dyr der benytter markerne.

48
4. december 2013 kl. 10:54

Variabler som: ikke lige sprøjtet, minimalt påvirkede og reducere yderligere, er så rummelige at alle kan få ret, uden grundlæggende konflikter løses. Tak for ingenting!

47
4. december 2013 kl. 07:57

Udover den ekstra mængde pesticider de er (blevet) udsat for, skal det tages med i betragtningen, at gartnere og landmænd færdes meget tid udenfor, hvor de slipper for et utal af skadelige stoffer fra maling, elektronik, møbler og lign. (betyder måske mere end pesticider) samt andre former for arbejdsrelateret forurening.

Så skal vi forstå det sådan, at i byerne drukner man i kemisk påvirkning? På landet bruges ikke maling, elektronik, møbler og lignende? Kontorarbejde mere skadeligt end arbejde ved landbrug? Undskyld men den lyder noget søgt.

Den med trafikos og rygning, holder heller ikke. Der er måske mindre trafik, men rygningen er ikke mindre. Har selv kendt nogle mennesker, der havde røget et par pakker cigaretter om dagen, der ikke blev mere end 50 år. Andre som lejlighedsvist røg en pibe ved lejlighed blev over 90 år, mens andre ikke rygere (men passiv rygere) blev 100 år.

Om planter afgiver nogle gavnlige stoffer? Jo, det er helt klart at der er mere CO2 der omdannes til O2, det heder fotosyntese. Den er god nok. :)

Den med dyrene, forstår jeg ikke. Der sættes ikke dyr ud på arealer der lige er sprøjtede. De plantedele der høstes er minimalt påvirkede. Varmebehandling af foderet reducerer påvirkningen yderligere, hvorimod aflatoxiner ikke reduceres.

46
4. december 2013 kl. 07:36

Om ikke andet viser den bemærkning at Ingeniørens artikel:</p>
<p><a href="https://ing.dk/artikel/ny-undersoegelse-gm-..">https://ing.dk/artikel/n…;
<p>ikke har gjort indtryk på Hr Jan Damgaard

Har brugt tid på at læse tråden, og kilden artiklen henviser til. Umiddelbart er det svært at se nogen sammenhæng. Det problem der er med kosten for grisene, ligger mest i mængden af fintmalet stivelsesholdig kost. Løsningen på problemet er at finde hos VSP.

45
4. december 2013 kl. 06:42

Ja men Finn Okkels, hvis du synes det er så sundt - skal du da bare hygge dig med en ordendlig omgang GMO kage og så skylle godt efter med en liter ROUND UP - Velbekomme!!

Men la' være med at være fortaler for at tvangsfodre og forgifte resten af verdens befolkning med det!!

44
3. december 2013 kl. 23:35

Finn Okkels:

Man har faktisk lavet mange undersøgelser der ret klart indikerer at de mennesker der udsættes for de største mængder pesticider, faktisk har mindst risiko for at få kræft. Det er faktisk de mennesker der udsættes mest for pesticider der har den laveste risiko for at få kræft.</p>
<p>Det er jo landmænd og gartnere, der bruger pesticider og kommer mest i kontakt med dem.
Landmænd og gartnere skulle altså ikke have det for godt, hvis pesticider skulle være særligt problematiske med hensyn til alvorlige sundhedsskadelige virkninger.

Udover den ekstra mængde pesticider de er (blevet) udsat for, skal det tages med i betragtningen, at gartnere og landmænd færdes meget tid udenfor, hvor de slipper for et utal af skadelige stoffer fra maling, elektronik, møbler og lign. (betyder måske mere end pesticider) samt andre former for arbejdsrelateret forurening. I mange tilfælde vil forureningen fra trafikkøretøjer også være mindre. Ryger de selv eller deres familie, gør arbejdet dem mindre udsat for røgen. Derudover får de bl.a. motion, og planter afgiver selv gavnlige stoffer til luften. Så umiddelbart frikendes pesticiderne ikke - især ikke for dyr der færdes ved de sprøjtede panter og spiser direkte af dem.

43
3. december 2013 kl. 18:31

2. Det er umuligt at bevise eller modbevise effekter af Roundup og GMO majs i befolkningen, da der ikke kan laves en eksponeringsvurdering og epidemiologisk undersøgelse, da ingen kender vores eksponering, og en kontrolgruppe af ikke-eksponerede ikke kan afgrænses. Derfor er vi nødsaget til at reagere på laboratoriedata. Hvis vi/myndighederne ikke gør det, svigter vi ansvaret - ikke alene overfor os selv men også overfor fremtidige generationer. Laden stå til er ikke bæredygtigt!

Man har faktisk lavet mange undersøgelser der ret klart indikerer at de mennesker der udsættes for de største mængder pesticider, faktisk har mindst risiko for at få kræft. Det er faktisk de mennesker der udsættes mest for pesticider der har den laveste risiko for at få kræft.

Det er jo landmænd og gartnere, der bruger pesticider og kommer mest i kontakt med dem. Landmænd og gartnere skulle altså ikke have det for godt, hvis pesticider skulle være særligt problematiske med hensyn til alvorlige sundhedsskadelige virkninger. I Dagens Medicin kunne man for nogen tid siden læse, at det i en undersøgelse hvori der indgår 15 millioner mennesker (fra Norden), hvoraf 2,8 millioner har fået kræft, er påvist at landmænd og gartnere har den laveste risiko for at få kræft.https://astra.cancer.fi/NOCCA/
Det betyder, at selvom denne undersøgelse også dækker landmænd og gartnere der har været udsat for gammeldags pesticider som f.eks. DDT og kviksølvholdige bejdsemidler, har det altså ingen negative sundhedsmæssige konsekvenser for dem når det gælder kræftsygdomme.

Førhen arbejdede man endda med pesticiderne uden særlige beskyttelsesforanstaltninger såsom maske eller handsker - man vaskede ikke hænder mv. bare fordi man havde sprøjtet - arbejdstøjet var det samme hele ugen. Landmændene og gartnerne i undersøgelsen må have været i kontakt med mere giftige og problematiske pesticider og i større mængde end landmænd og gartnere er i dag .

For mennesker der baserer deres holdning på viden er det tankevækkende at landmænd og gartnere har været udsat for disse pesticider, herunder Roundup - og alligevel er dem der har mindst risiko for at få kræftsygdomme.

Det er altså ikke de mennesker der udsættes mest for pesticider/sprøjtemidler der får kræft - anvendelse af pesticider kan altså umuligt være årsag til at flere og flere dør af kræft.

42
3. december 2013 kl. 07:52

Ja det kan jeg jo ikke slynge ret meget efter andet end jeg kan påstå et uanset om der er penge i det eller ej så må økologer, som udgangspunkt, også have et ideologisk drive som handler om bæredygtighed og og en renere natur.

Og jeg må da krybe til korset og indse at brodne kar findes på begge sider og en religiøs tilgang findes også på begge sider.

Personligt er jeg ikke specielt for eller imod GMO. men jeg så gerne en saglig debat, transparente forsøg og svar på spørgsmål.

41
2. december 2013 kl. 18:38

Det ved jeg godt og jeg valgte at undlade Carl Sagans navn for ikke at forstyrre fokus. Jeg syntes stadig at det er et godt og passende citat :-)</p>
<p>Og derudover giver jeg dig ret, når man forgiver at det her handler om viden eller løsning af verdens problemer og det i virkeligheden handler om penge, ja så er det ren hykleri.

Citatet er vel kun godt valgt, hvis men ikke selv har problemer med GMO-forædling, og derfor finder det mærkeligt at andre afvise GMO over en bred kam og ikke tager stilling fra produkt til produkt ud fra det enkelte produkts egenskaber. I så fald må man se en generel afvisning som et trosspørgsmål.

GMO-modstanderne plejer jo netop at sige, at GMO-forædlere er meget mere stygge og pengegriske end traditionelle forædlere, selvom begge er i det for at tjene på det. Man kan vel ikke på den måde både have sin kage og spise den, ved at hævde at GMO-forædlere er kyniske kapitalister og samtidig påstå at deres positive holdning til GMO-forædling er religiøs tro.

Iøvrigt kan (samfundsreguleret) grådighed være en god vej til at løse en del problemer her i verden. De fleste af de tekniske innovationer vi nyder godt af (også medicin og hjertestartere) er udviklet fordi nogen ønskede at tjene penge på det.

39
2. december 2013 kl. 11:51

En ikke-dømt har ikke gjort noget! Det betyder blot at han ikke juridisk er noteret i den store sorte bog - men - han kan sagtens have gjort i nælderne, sådan som naturen registrerer hans færden. Har kemisk planteværn/GMO m.v. gjort i nælderne? Juraen siger nej gennem sine godkendelsesprocedurer, og hvad siger så (og mere interessant) naturen? Er denne kemi godkendt af naturen, og hvis den er det hvorfor har naturen så ikke selv benyttet denne ageren til at kunne huse mange gange flere sjæle end de sølle 4 mia. der er et bud på en balanceret befolkningsstørrelse? Enkelt mr.Watson, naturen vil ikke ødelægge sig selv men derimod balancere dynamisk, en fidus den nu har holdt kørende i 3,8 mia. år.

38
2. december 2013 kl. 11:23

@Allan Astrup Jensen

Til forskel fra PCB, så gennemgår plantebeskyttelsesmidler og GMO en godkendelsesprocedure. Så det kan ikke sammenlignes med hvad der blev sagt om DDT, kviksølv og PCB.

GMO skulle være persistent som PCB? Det burde risikovurdering og patentrettigheder sørge for ikke sker.Om GMO har utilsigtede bivirkninger i sig selv, har vi endnu tilgode at se bevis for.

Så diskusionen om PCB er "off-topic" i denne sammenhæng

37
2. december 2013 kl. 10:29

@jan damgaard Citat: "Ang. PCB, så er det noget ældre end 1960'erne." Jeg ved naturligvis godt at PCB produktionen startede meget tidligere. Jeg er nok den herhjemme, som har mest litteratur om PCB. Jeg har også skrevet en del om PCB og redigeret følgende faglige bog udgivet af Elsevier (!): Kimbrough RD, Jensen AA, eds. Halogenated biphenyls, terphenyls, naphthalenes, dibenzodioxins and related products. 2.ed. Amsterdam: Elsevier, 1989. 518 pp. Når jeg nævnte 1960'erne, så er det fordi det var dengang PCB anvendelsen voksede kraftigst og blev særlig betydningsfuld. Det var også i midten af 1960'erne min meget gode ven Søren Jensen, som den første fandt PCB i miljø og mennesker. Det fik dog ikke Monsanto eller andre til at stoppe produktionen. "For det var jo ikke giftigt!" Dette har man hørt siden for andre stoffer og GMO. Det var først i begyndelsen af 1970'erne at de åbne PCB anvendelser helt stoppede, og de lukkede anvendelser stoppede først flere årtier senere. Det meste af det producerede PCB er formentligt fortsat indeholdt i elektriske apparater og materialer i fx. bygninger og affald. Langsomt vil det slutte sig til de store mængder, der allerede cirkulerer i miljø, dyr og mennesker, og som vi ikke kan komme af med igen - ligesom for GMO. Disse teknologier er persistente, vi kommer til at leve med bivirkningerne til evig tid. Der er ingen fortrydelsesret.

36
2. december 2013 kl. 09:46

Det ved jeg godt og jeg valgte at undlade Carl Sagans navn for ikke at forstyrre fokus. Jeg syntes stadig at det er et godt og passende citat :-)

Og derudover giver jeg dig ret, når man forgiver at det her handler om viden eller løsning af verdens problemer og det i virkeligheden handler om penge, ja så er det ren hykleri.

Hvad hedder det hvis man ikke ved at man er hykler - naive?

35
2. december 2013 kl. 02:25

You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe. (også noget med penge).

Betydningen af dette citat er faktisk at tro netop ikke behøver at have noget med penge at gøre. Behovet for at tro er drevet af en indre trang. Behov for mening, bekræftigelse af egen kulturbaggrund/tilhørsforhold, meningsfylde i ens livsforløb eller arbejde etc.

Penge kan aldrig give anledning til tro, kun til at forgive at tro. Altså det vi kalder hykleri.

Citatet udtales af Dr. Arroway i Carl Sagan's Contact

34
1. december 2013 kl. 22:30

Deforme grise lyver ikke

Det er der jo nogle der mener.

Jeg syntes at du skriver det meget meget tydeligt. Det er skræmmende at læse og endnu mere skræmmende at det ikke påvirker holdningerne mere. Tænk at nogle kan mene noget i stil med, at du sikkert er betalt af GMO modstandere for at forhindre GMO tilhængerne i at redde verden (eller noget med penge)

Et citat.

You can't convince a believer of anything; for their belief is not based on evidence, it's based on a deep seated need to believe. (også noget med penge).

Tak for et super indlæg

33
1. december 2013 kl. 22:13

Re: Al tvivl bør komme befolkningens sundhed tilgode!</p>
<p>Og hvem gør sig så til dommer over berettiget tvivl?. Hvem skal bestemme hvornår hvad er berettiget?</p>
<p>Slå op i ordbogen, synonymordborgen mm.
"som der er forståelige og rimelige grunde til eller argumenter for
Synonymer: begrundet, legitim"</p>
<p><a href="https://ordnet.dk/ddo/ordbog?query=berettiget">https://ordnet.dk/ddo/or…;

Suk. Ja fint slået op. mener du selv at du dermed svare på spørgsmålet? Hvem skal vurderer og bestemme om der er forståelige og rimelige grunde til eller argumenter for - Synonymer: begrundet, legitim.

Kan man få kræft af GMO? ej det spørgsmål er der sørme ikke forståelige og rimelige grunde til eller argumenter for - Synonymer: begrundet, legitim. Du er bare ude på at forhindre os i at redde verden med 100% gennemtestet og total sikre metoder.

32
1. december 2013 kl. 21:40

Den anvendte rottestamme er nok den mest benyttede til cancerundersøgelser og er ikke mere følsom overfor kræft end mange andre stammer, der bruges til dyreforsøg. Det fremgår også at det var samme stamme, der blev benyttet til den 90 dages undersøgelse af GMO majsen, som Monsanto fik sin godkendelse på baggrund af.

Derfor bruges kendskab til varians, hvis der skal konkluderes på baggrund af denne rottestamme. Jeg forstår af variansen for symptomer skulle være eksakt den samme som hos normale rotter? Så giver pressemedelelsen ingen mening, det er jo det der sætter spørgsmål om konklusionenerne. Det står i pressemedelelsen og i retractionwatchartikkel om emnet. Mere er der ikke ved det. Andet er at påstå at Elsevier ikke har læst rapporten grundigt.

Havde undersøgelsen vist tydelig signifikans, ville det have haft indflydelse på godkendelses-procedurerne. Men det får vi ikke denne omgang.

Ang. PCB, så er det noget ældre end 1960'erne. Læs selv:https://en.wikipedia.org/wiki/Polychlorinated_biphenyl

31
1. december 2013 kl. 21:34

Ak ja Jan og Co. Det er trist at I ikke vil vedkende Jer at Roundup er hormonforstyrrende. Seralini har i sit forsøg, (som for øvrigt er lavet for at bevise at EFSA's krav til forsøg er utilstrækkelige) vist at rotterne fik netop skader som kan kædes sammen med hormonforstyrrelser, der er andre forsøg der viser fosterskader som følge af Glyphosat eller Roundup. Videnskabelige forsøg viser, at frø-æg i vand med 3,07 g Glyfosat / ton i form af Roundup i to dage, hvorefter vandet blev udskiftet med rent vand, resulterede i 10 % døde og 55 % frøer med deformiteter. Det samme var tilfældet, hvis man i stedet for Roundup injicerede rent Glyfosat i forholdsvis samme mængde. Kilde: Andres E Carrasco

( det kan være hans artikkel også skal genevalueres og fjernes?)

Ved 2,26 g mod 0,2 g glyfosat/ton foder, har mine søer 5 gange flere deformfødte grise. Det vil sige, at en ud af 250 fødte grise har deformiteter med kranie- og rygdeformiteter som er de mest almindelige. Oveni kommer manglende eller misdannede ører, ben, tæer, sexorganer, endetarmsåbning, tunge, haler, åben bughule, motoriske problemer og nyresvigt. Kan Jan med de forsøg, han har kendskab til, tilbagevise den åbenlyse sammenhæng, der synes at være mellem glyfosat/Roundup i foderet og mine observationer? Hvis ikke, ser jeg gerne, at fx Dansk Teknisk Universitet indgår i et samarbejde med forskere som Seralini, om at belyse sammenhængene mellem Roundup/glyfosat og hormonelle forstyrrelser inklusive kræft og fosterskader. Det kunne være til gavn for grisene og ikke mindst forbrugerne.

Forbrugerne er allerede i faregruppen for forøgede fosterskader, Jeg har fået mit og mine søers urin analyseret, min test var på 2,58ng/ml = ppb, det samme som mine søer har når de har spist 0,2ppm = Gram/ton. Der var allerede en stigning i antal med fosterskader fra 0,1 til 0,2ppm i foderet. Der var også fra 0,2 – 2,26ppm ca 5 gange flere aborter, og statistisk sikkert færre fødte pr kuld, det er udregnet af Thomas Böhn fra Tronheim uni. Jeg får tallet til 0,95 gris mindre født levende pr kuld, efter mine stalddata.

Denne udsendelse blev bragt i Tysk TV. ARD bragte dette indslag 12-11-2013 kl. 2200. omhandlende mine deformt fødte grise.

Se film:https://www.mdr.de/fakt/video160092.html

Det er muligt at Glyphosat er et relativt ugiftigt stof, Giftighed har dog intet at gøre med om et stof er hormonforstyrrende eller ej. Og man kan ikke ved hormonforstyrrende stoffer sætte en nedre grænse for hormon forstyrrende effekt, da der typisk ingen nedre grænse er.

Der er bred annerkendelse af at måden man kontrollere hormonforstyrrende stoffer på, er ved at minimere deres anvendelse mest muligt, med udfasning for øje. PCB er et godt eksempel. Hvor man netop har været ansvarlig og fulgt retningslinjerne, man var dog som med Roundup længe om at anerkende at stoffet var hormonforstyrrende!

Konventionel Svineproducent Ib Borup Pedersen Pilegaarden-hvidsten.dk

30
1. december 2013 kl. 20:55

@jan Damgaard Citat 1: "Det forudsætter netop begrundet mistanke, især da ukrudtsmidlet har været brugt i mange år uden at der har været indikationer for noget skadeligt."

 1. Ja, bl.a. Seralinis undersøgelser giver begrundet mistanke.
 2. Det er umuligt at bevise eller modbevise effekter af Roundup og GMO majs i befolkningen, da der ikke kan laves en eksponeringsvurdering og epidemiologisk undersøgelse, da ingen kender vores eksponering, og en kontrolgruppe af ikke-eksponerede ikke kan afgrænses. Derfor er vi nødsaget til at reagere på laboratoriedata. Hvis vi/myndighederne ikke gør det, svigter vi ansvaret - ikke alene overfor os selv men også overfor fremtidige generationer. Laden stå til er ikke bæredygtigt! Citat 2: "Dette rotteforsøg med nogle genetisk prædisponerede rotter for udvikling af kræftsvulster, mangler netop at medtage variansen for denne gen-population." Igen kommer du med fejlagtige påstande om forsøgsrotterne. Den anvendte rottestamme er nok den mest benyttede til cancerundersøgelser og er ikke mere følsom overfor kræft end mange andre stammer, der bruges til dyreforsøg. Det fremgår også at det var samme stamme, der blev benyttet til den 90 dages undersøgelse af GMO majsen, som Monsanto fik sin godkendelse på baggrund af. Hvis man havde fortsat eksponeringen udover de 90 dage havde de sikkert fået samme resultat som Seralini, men det havde de jo ingen interesse i og det kræves mærkeligt nok ikke af myndighederne? Det var også Monsanto, der i 1960'erne mente PCB var ufarligt og solgte det over hele verden som mirakelmiddel. Vi sidder nu tilbage med alle problemerne med PCB fx i bygninger, affald og indeklima og har stoffet i blodet i skadelige mængder. Monsanto vasker deres hænder. Det er ikke deres skyld for produktet var jo dengang tilladt at bruge! Monsanto har overført fabrikken i Anniston, Alabama, til et oprydningsselskab. Så slipper Monsanto hovedfirmaet at risikere at gå fallit på grund af erstatningsbetalinger. Området omkring fabrikken er fortsat meget forurenet og befolkningen har øget sygelighed bl.a. af sukkersyge. I 2003 fik 20.000 beboere 700 millioner dollars i erstatning. En præst har nyligt udtalt: "Monsanto walked away not doing their job. They left a community still sick, still dying and very dissatisfied,". Læs mere her: https://www.environmentalhealthnews.org/ehs/news/2012/pollution-poverty-people-of-color-day-6-diabetesJeg håber bestemt ikke at vi om 50 år siger det samme om Roundup og GMO majs, men det vil ikke overraske mig.
28
1. december 2013 kl. 19:55

al berettiget tvivl, menes der vel??

Og hvem gør sig så til dommer over berettiget tvivl?. Hvem skal bestemme hvornår hvad er berettiget?

Ja vi er nogen der sætter sig op imod muligheden for at tjene penge på bekostning af folkesundheden men nogen påstår at vi blot vil forhindre udbredelsen af genmodificeret sund og nærende mad, dyrket med kemi som er 100% uskadelig for mennesker og natur.

Selvfølgelig er der noget galt ellers var der ikke en diskussion.

26
1. december 2013 kl. 18:55

Når der fremkommer en begrundet mistanke til at nogle GMO produkter og ukrudtsmidler kan fremme alvorlige sygdomme, så bør denne mistanke derfor afklares fuldt ud, inden man fortsætter med at bruge disse produkter.

Det forudsætter netop begrundet mistanke, især da ukrudtsmidlet har været brugt i mange år uden at der har været indikationer for noget skadeligt.

Dette rotteforsøg med nogle genetisk prædisponerede rotter for udvikling af kræftsvulster, mangler netop at medtage variansen for denne gen-poppulation. Sammenligningen med variansen fra normale rotter mangler. Men lukker vi øjnene for den databehandling der fordres, er det kun "russisk roulette" tilbage. Ikke videnskab.

Hvorfor skulle vi dog regne på signifikans, når "maskinstormere" ikke ønsker nogen overhovedet bliver klogere? Skal vi "falde på halen" for laveste fællesnævner?

25
1. december 2013 kl. 17:35

@jLj Langtidsforsøg kører normalt 18-24 mdr. før dyrene aflives, uanset om de har svulster eller ej. Man afliver dem ikke hvergang, der konstateres en svulst. At svulsterne i dette forsøg er særligt store, synlige og flere samt hurtigt voksende er foruroligende, men det er jo den situation, vi som mennesker allerede er i. Stigningen i kræftsygdomme og andre kroniske sygdomme er ikke noget der er kommet til uden grund, og det er ikke kun sygdomme, der kommer med alderen, mange yngre rammes. Når der fremkommer en begrundet mistanke til at nogle GMO produkter og ukrudtsmidler kan fremme alvorlige sygdomme, så bør denne mistanke derfor afklares fuldt ud, inden man fortsætter med at bruge disse produkter. Det er sund fornuft og rettidigt omhu. Men den russiske roulette fortsætter, og de mest udsatte og følsomme individer i befolkningen betaler prisen.