Fransk ekspert: Gaskrisen mellem Ukraine og Rusland er bluff

Termometeret lyder om natten på minus femten grader i Bulgarien. Derfor varmer det ikke ligefrem de bulgarske hjerter, at Rusland i dag lukkede for størstedelen af gasforsyningen til Europa efter endnu en russisk-ukrainsk kamp om pris og betaling for leverancer. Bulgarien har nemlig stort set ingen gaslagre, og får al sin gas leveret gennem Ukraine.

Samtidig melder nyhedsbureauerne Slovakiet på vej i undtagelsestilstand, og i Ungarn har Suzuki måtte indstille sin produktion på grund af mangel på gas.

»Business as usual,« lyder det fra Jérôme Guillet. Til daglig er han investor i energisektoren, og i 1994 brugte han et halvt år i Ukraines hovedstad Kiev i forbindelse med arbejdet på hans Ph.D i økonomi om Ukraines uafhængighed.

Jérôme Guillet er investor i energisektoren, og tilbragte i 1994 et halvt år i Ukraines hovedstad Kiev under arbejdet på en Ph.D. i økonomi om Ukraines uafhængighed. (Foto: Jérôme Guillet) Illustration: Jérôme Guillet

»Denne strid drejer sig ikke om Gazproms langsigtede interesser, men om hurtig profit hos et par enkelte oligarker, der effektivt holder begge landes politiske interesser som gidsler.«

Den nuværende situation kommer på ingen måde bag på Guillet. Tværtimod:

»Alle husker episoden for tre år siden, hvor Rusland lukkede for gassen til Ukraine i en dag. Det gav international opmærksomhed, og det lyder på den meste pressedækning som om, at problemerne startede her. Det gjorde de ikke.«

For problemerne startede ifølge Guillet helt tilbage i 1992, fra det øjeblik Sovjetunionen gik i opløsning. Allerede i 1992-1993 var der afbrud i gasleverancen til Vesteuropa, hvilket fik store, europæiske energivirksomheder til at etablere sig i Kiev for at forsøge at forstå, hvad der foregik, og for at lægge pres på ukrainerne, så de ikke afbrød gasleverancerne.

Ukrainerne sidder på infrastrukturen

»Sovjets gasindustri er født i Ukraine i 1930'erne, og eftersom infrastrukturen er bygget op herfra, er Ukraine stadig en meget central del af gasrørsnettet, selv om fokus senere bevægede sig mod det vestlige Sibirien,« forklarer Guillet.

Man skal derfor slet ikke underkende ukrainernes magt. For det kan godt være, at russerne har gassen, men ukrainerne har det ledningsnetværk, russerne har brug for, hvis de skal handle med det øvrige Europa.

»Du kan gå tilbage i russiske og ukrainske aviser fra hvilken som helst dato over de seneste 17 år, og se, at der er artikler om, hvordan Ukraine skylder Rusland penge for gas. Alligevel flyder gassen hvert år.«

Guillet tvivler på, om ukrainerne overhovedet har betalt for gassen:

»Da Rusland først prøvede at få betaling for gassen i de tidlige 90'ere, lykkedes det ikke. Og da man første gang forsøgte at stoppe gassen til Ukraine, tappede ukrainerne blot den gas, der blev sendt til Europa. Det skete gentagne gange mellem 1992-1994, indtil begge lande lærte ikke at fejde offentlig.«

Absurde prisaftaler mellem Ukraine og Rusland

Faktum er, ifølge Guillet, at Rusland ikke kan kappe forbindelsen til ukrainerne af frygt for eksporten, og at magtkrigen har ført til absurde aftaler, hvor intet tyder på, at russerne rent faktisk har fået den pris for det, som ukrainerne efter sigende har accepteret at betale.

I stedet sikrede Gazprom sig penge ved at privatisere en del af handlen med Ukraine, således at Gazprom kunne handle direkte med visse, velstillede ukrainske forbrugere, som så ikke betalte for gassen til Ukraines offentlige gasselskab.

Den virkelige kamp om de mange gasmilliarder foregår, ifølge Guillet, langt mere diskret mellem oligarker i Moskva og Kiev.

»Men det snakker ingen om. Det er hele årsagen til dette teatershow, som vi ser,« siger Guillet.

Tre grunde til offentlig konflikt

Guillet lister dog tre grunde til, at konflikten igen er blevet offentlig.

1) Den orange revolution i 2004-2005, hvor op til en million protesterede på gaderne, gjorde Ukraine til et nyt, frisk medlem af den vestlige, demokratiske verden - og dermed til mere direkte modstander af det russiske styre. Stort set samtidig blev en række central- og østeuropæiske lande, der stadig er afhængig af russisk gas, medlem af EU.

2) De stigende oliepriser siden 2003 har haft stor indflydelse på gaspriserne, hvilket har gjort russernes mere interesserede i at få penge af Ukraine.

3) Storbritannien måtte i 2006 pludselig til at importere gas frem for at eksportere. Det fik i den grad gasproblemet på dagsorden hos engelsksprogede eksperter, og man talte pludselig om Europas afhængighed af russisk gas, hvilket fik den ukrainske forsyningslinje til at blive særdeles betydningsfuld - på trods af at situationen ellers var stort set uændret i forhold til de sidste 15 år.

Vesteuropas gasforsyning bedre sikret

Tilbage til termometrene. For det er ikke kun i de østeuropæiske lande, at det er koldt. I Tyskland slog de sydtyske termometre i sidste uge en 56 år gammel kulderekord med 27,7 minusgrader, men ifølge energianalytikere fra aktiehuset Nomura Securites har vores naboer fyldt 66 procent af sine gaslagre, hvilket er nok til mindst to måneders forbrug.

Frankrig har lige så store reserver, Italien har lagre til en måned, og Spanien to uger. Dermed er situationen ikke lige så overhængende som Ruslands nærmeste naboer. Og nordiske lande som Danmark og Norge er stadig ikke bare selvforsynende - men kan også sælge ud af sine reserver, selv om både Dong og norske Statoil, der er Europas næststørste gasleverandør efter Gazprom, har meddelt, at man ikke umiddelbart kan sætte gasproduktionen op.

Det bliver dog ifølge Guillet heller ikke nødvendigt:

»Min forventning er, at den russiske gasleverance vil begynde meget snart igen.«

Interviewet med Jérôme Guillet er bygget op af henholdsvis mailkorrespondance mellem Ingeniøren og Guillet samt et indlæg af Guillet bragt i The Oil Drum (se link herunder).

Dokumentation

Guillets indlæg i The Oil Drum

Emner : Naturgas
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Bragende flot information; undrer sig over, hvad journalisterne laver i den øvrige presse.

Tommy

Helt enig. Mon ikke snart DR vågner op? Så sent som igår havde TVavisen et "bloddryppende" indslag om konsekvenserne af at vi nu snart (når reserverne er brugt om få år) kommer i lommen på de grimme russere. Hvorfor sælger vi iøvrigt vores gas? Hvis vi ikke gjorde det, ville vi være selvforsynende i mange år.

Godt nytår.

 • 0
 • 0

Artiklen sætter perspektivløsheden i den af Regeringen førte politik i relief. DONG har uden en foregående politisk debat, indgået kontrakt om levering af russisk gas, som skal erstatte 20 % af det nuværende forbrug.

Udbygning af den moderne fjernvarme med højeffektive net, produktionsenheder og teck, kan i løbet af ganske få¨år, lang tid før end import er nødvendig, erstatte dette importbehov.

Samtidigt vil det gøre Danmark uafhængig i fremtiden, men også til en mere økonomisk effektiv organisme. Vi vil kunne udnytte overskudsvarme - ikke mindst fra affaldsforbrænding og i store perioder også fra Elproduktionen optimalt, der er jo betalt - også Co2mæssigt. Når det er koldt som nu, komprimenteres Elproduktionen kun 15 %, men the over all eficiency er +90, så selv isoleret hertil, er der tale om en langt højere økonomisk effektivitet. Selvfølgelig skal olie også udfases. Andet steds kunne varmepumper, biogas osv løse opgaven.

Og vi kunne tonse CO2udslippet ned. Intet steds kan vi spare et tons CO2 billigere.

Men Regeringen fortsætter tvangsopkoblingen til gas, og til at ville afgive landets suverænitet ikke til Premident Putin, hvad der er betænkeligt, men reelt til en bande grådige degenerede oligarker, som selv Putin tydeligvis ikke har kontrol over.

Fogh er kun grøn i én henseende: Han kan få mig til skide grønne grise!

Tommy

 • 0
 • 0

Jeg er ikke fagmand og ønsker altså ikke at stå til ansvar overfor de højere magter. Så det her er min opfattelse:

Elvirkningsgrad udsiger, hvor meget af det kemiske potentiale i et givet brændsel, der kan omsættes til termisk energi for herefter at blive konverteret til ELenergi.

På flotte kraftværker, og de er danske, kan den komme op på 50 %. Resten mistes til dissiperet energi, som skal bortkøles.

Når det perfekte miks hersker i et elegant værk, som Avedør II, imellem fjernvarme og Elproduktion kan +90 af energien omsættes af den kemiske energi. Intet andet kan det. Imidlertid reduceres Elvirkningraden, idet ved fuld last, må der udtages dampenergi før lavtryksdelen af turbinen, dette reducerer dennes effektivitet. Jeg kender ikke det nøajtige tal, men på gode værker.. -l 15 %. Når det er koldt, må der gås frem med 120 grader for at rørrne kan transporeter det fornødne til fjernvarmekunderne. Imidlertid kan man herved leveres enorme varmemængder uden at blot at indfyre en fraktion af, hvad ren varmeproduktion skulle have afstedkommet.

Når der kan fuldt kondenseres, altså leveres i fremløb på under 100 grader, er tabet af Elvirkningsrad negligabelt; der er i praktisk forstand tale om overskudsvarme.

Heraf fjernvarmens fantatiske potentiel for energi effektivisering og CO2 reduktion. Slukkes et naturgasfyr til fordel for VEKS, som leverandør og Avedøre og affaldsforbrænding som sources m.m., kan C02udslippet mere end halveres - all year around.

I håbet om tilgivelse for mangel på faglighed:

Tommy

 • 0
 • 0

Helt enig. Mon ikke snart DR vågner op? Så sent som igår havde TVavisen et "bloddryppende" indslag om konsekvenserne af at vi nu snart (når reserverne er brugt om få år) kommer i lommen på de grimme russere

DR vågner næppe mere op end Berlingske; dvs ikke særligt sandsynligt.

Det her er alvorligt og skal afklares. Internationalt er der jo ingen der ved, som vi her, hvad der foregår.

Derfor: Rolf Ask Cluasen, give så DR et solidt input; de har næppe opdaget, hvad der har foregået her.

Det er en excellent historrie; og nødvendig. Og meddel DR, at Ingeniøren vil med "our coming man", Andreas, bistå på enhver måde.

Tommy

PS: Det værste ved her er, at jeg mener det absolut seriøst.

 • 0
 • 0

Så vidt jeg er orienteret, forsynes vi i vores fjernvarmeområde af naturgasopvarmet vand. Jeg snakkede med varmemesteren (så lille en by er det altså!) som oplyste , at vi er pligtige til at aftale gas fra DONG. Dette fatter jeg intet af!

Hvis denne binding blev ophævet ville der ske følgende: En del tilsvarende værker ville skifte til andre og måske endda mere miljørigtige brændselsformer. På denne måde ville de danske reserver kunne række længere, hvis vi altså ikke lige var så mammonliderlige, at vi sælger det til udlandet. Men mest af alt ville vi, med en omlægning af brændselsanvendelsen, gøre os mere uafhængige af russisk gas.

Bevares. Ovenstående artikel er da glimrende, men det er ikke et urealistisk scenarie i min krystalkugle, at EU og Rusland bliver uenige i en fremtidig konflikt (Georgien nr. 2, fx?), hvorefter gassen bliver anvendt som et pressionsmiddel overfor vore holdninger, som naturligvis er til fals for det rigtige "beløb"...

 • 0
 • 0

Jo men; det hele er unødigt.

Danmarks interesse ligger i avanceret fjernvarmeteknoligi. Det ligger i, at det er overhovedet ikke nødvendigt at importere gas fra Premidenten. Det ligger i, at effektivisere enhver måde at handle energi på: at sikre en optimal udnyttelse af de fosssile brændstoffer. Energieffektivitet.

Det kan gøres nærmest momentant: fjernvameselskaber tager over; energieffektiviserer. Gør: Danmarks resourceffektivitet vokser.

Men nogen må have hørt om klimaeffekten. Fjernvame er et svar på dette - ingen undskyldniing. Vi kan halvere CO2slippet fra et olie/gasfyr, men det ønsker man jo ikke.

Tilbage er kun armodet.

Og den dumhed, som er fuldendt; og så magtfuld; at der er intet at gøre ved det.

Gud kan næppe med Dronningen bevare Danmark; der skal mere til.

Tommy

 • 0
 • 0

Så vidt jeg er orienteret, forsynes vi i vores fjernvarmeområde af naturgasopvarmet vand. Jeg snakkede med varmemesteren (så lille en by er det altså!) som oplyste , at vi er pligtige til at aftale gas fra DONG. Dette fatter jeg intet af!

Det er ikke helt korrekt.

Projektbekendtgørelsen giver mulighed for at anvende biobrændsler i forbindelse med en udviddelse af fjernvarmeområdet (nye kunder) - eller - helt at overgå til biobrændsler, hvis man etablerer biomassebaseret kraftvarme - som man f.eks. har det på Hjordkær fjernvarme. Det kan selvfølgelig også være i forbindelse med biogas eller forgasning (Skive fjernvarme)

 • 0
 • 0

Der er rigtig mange indlæg om Gazprom og russisk energiforsyning. Den her artikel havde en spændende vinkel.

Savner lidt et overordnet perspektiv, hvor man også kan se klare fordele for EU, ved at have en så leveringsdygtig partner med pundus og muskler, helt tæt på. Kan godt forestille sig lande eller sammenslutninger der er mindre begunstigede.

 • 0
 • 0

Husk at der er erfaringerne fra ENRON (vist i DR-tv fornylig), som skabte elknapheden i Kalifornien for at tjene på skyhøje priser. Her går det måske en anden vej end over priserne? Tak for en flot oplysningsindsats!

Mht. ENRON-skandalen: Jeg fik at vide en gang i Californien at det var normalt i 'belastede', som det hedder, kvarterer at tilslutte sig utilities på eget initiativ, om man så må sige, og at leverandørselskaberne ikke sendte folk ind i de kvarterer for at afbryde sådanne forbindelser, af hensyn til egen sikkerhed. Jeg erindrer fra et TV-program for nylig at samme problem spillede en rolle da et USAnsk firma overtog el-produktion og -distribution i Georgien: folk var vant til fra Sovjet-tiden at stjæle el med egne kabler fra nærmeste transformatorstation, så hvorfor skulle de betale nu, og hvorfor brød alting hele tiden sammen? Det undrede mig at den vinkel overhovedet ikke blev undersøgt i programmet om ENRON, i stedet for den gang forvirret sludder de bragte om årsagerne til de mange brownouts i Californien.

 • 0
 • 0
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten