Fotos viser store revner i amerikansk bro før fatalt kollaps

Illustration: CBS Evening News / Framegrab fra Youtube.com

15. marts kollapsede en fodgængerbro, der var under opførelse i Miami, Florida.

Kollapset skete, mens entreprenørens folk var ved at justere spændingen i en armeringsstang. Der var vejtrafik under broen, mens dette arbejde foregik, og da broen kollapsede, ramte den flere biler. Kollapset kostede en bygningsarbejder og fem andre personer livet.

Straks efter kollapset indledte National Transport Safety Bureau (NTSB) en efterforskning af årsagen, og nu har NTSB i en pressemeddelelse offentliggjort de foreløbige resultater.

Beton og armering virker stærk nok

NTSB har fået testet både beton og armering fra den sammenstyrtede bro, og de foreløbige resultater har ifølge pressemeddelelsen »ikke påvist bemærkelsesværdige forhold ved byggematerialerne.«

NTSB har også undersøgt, om armeringen i betonbroen var af den specificerede type, og om den var placeret som projekteret. Heller ikke på det punkt er der fundet afvigelser.

NTSB har også testet den maskine, der blev brugt til den justering af spændingen i en armeringsstang, der var i gang ved kollapset. Pressemeddelelsen fortæller imidlertid ikke andet om denne test, end at der forestår yderligere undersøgelser.

Avis: Projektingeniører overså fejl

En endelig konklusion fra NTSB kan derfor være langt væk, men bureauet har i pressemeddelelsen også offentliggjort billeder – og de understøtter en mistanke, som avisen Miami Herald tidligere har fremført.

I dagene mellem, at broen blev løftet op på plads og dens kollaps, åbnede der sig flere store revner i konstruktionen. Blandt andet omkring den tang i gitterbjælkedesignet, som uafhængige ingeniører mener var underdimensioneret. Trods revnerne fik trafikanterne lov at køre under broen. Illustration: National Transportation Safety Board

Før NTSB mørklagde en stor del af sagens dokumenter, lykkedes det avisen at få aktindsigt i omkring 2.000 siders projektmateriale. Materialet har avisen efterfølgende delt med tre forskellige uafhængige ingeniører, som alle tre har konkluderet, at de projekterende rådgivere tilsyneladende ikke har forstået, hvor store kræfter, der var koncentreret i den del af broen, hvor spændingen var ved at blive justeret op til kollapset.

Ifølge de uafhængige ingeniørers gennemgang ser det ud til, at de projekterende ingeniører valgte et design, der var så kompliceret, at hverken rådgivningsfirmaet eller de ingeniører, der skulle kontrollere designet, opdagede, at en del af broen var underdimensioneret.

Illustration: MCM+FIGG Design-Build Team

Brodesignet var nemlig temmelig usædvanligt. Universitetet, som havde bestilt stibroen, ønskede et vartegn og havde selv fået skitseret et skråstagsdesign. Vinderen af designkonkurrencen blev et hold, der ville bygge en skråstagsbro-lignende bro – og endda forstyrre trafikken på den ottesporede vej, som broen skulle krydse, mindst muligt.

Narret af falsk skråstagsbro

Holdet foreslog, at bygge en bjælkebro – men den skulle ligne en skråstagsbro. Broens to dele skulle støbes ved siden af den travlt trafikerede vej og derfra løftes op på plads i en natlig operation, der ville minimere behovet for at lukke vejen.

Konstruktivt var brofagene udformet som gitterbjælker, hvor brodækket udgjorde spærfoden, mens en overdækning eller tag skulle fungere som spærhoved. I deres præsentation sammenlignede konsortiet designet med en I-bjælke, hvor det brede brodæk udgjorde bundflangen, mens broens lidt smallere overdækning fungerede som topflange.

En usædvanlig detalje var, at både brodæk, overdækning og tængerne imellem skulle støbes i beton. Fra broens overdækning skulle der gå stålrør op til en pylon, så broen lignende en skråstagsbro, selvom rørenes eneste funktion var at dæmpe broens svingninger.

Normalt ville det være ret let at regne på kræfterne i en gitterbjælke, der hviler på de to ender. Men fordi den skulle ligne en skråstagsbro, er ikke to tænger ens. De har forskellige vinkler og længder, så de ser ud som naturlige forlængelser af de falske stag op til pylonen.

Overså underdimensionering

Ifølge tre af de ingeniører, Miami Herald har talt med, viser deres undersøgelser at, samlingen mellem tængerne 11 og 12 og brodækket ikke var dimensioneret til at kunne optage de kræfter, der samledes dér.

»Konfigurationen placerer en stor belastning på én del af konstruktionen, men af uvisse årsager indså designerne ikke, at delen var underdimensioneret i forhold til belastningen,« sagde ingeniøren David Beck fra virksomheden Global Engineering Advisors til avisen.

Tang nr. 11 i broens venstre ende var ifølge flere uafhængige ingeniører underdimensioneret. Og fejlen blev hverken opdaget af de projekterende ingeniører, de ingeniører, der blev hyret til at tjekke designet, eller de myndigheder, som også fik projekteringsmaterialet til gennemsyn. Illustration: National Transportation Safety Board

Ifølge ingeniørerne var tang nr. 11 ikke dimensioneret kraftig nok, og der manglede armering, hvor tangen mødte dækket. Til sammenligning var en af tængerne (nr. 2) i den modsatte ende af broen omkring 30 cm tykkere, selvom belastningen i den var mindre end i tang nr. 11.

Tjek afslørede intet

Ifølge de papirer, avisen har fået udleveret, opdagede hverken rådgivningsfirmaet FIGG, der projekterede broen, eller Louis Berger, der skulle tjekke designet, at der var fejl i beregningerne. Fejlen gik ligeledes henover skrivebordene hos transportmyndighederne i både Florida og på føderalt niveau uden at blive opdaget.

De uafhængige ingeniører, som avisen har talt med, siger, at andre faktorer, der ikke fremgår af projekteringsmaterialet, også kan have spillet en rolle i kollapset.

Præcist hvordan tang nr. 11 svigtede, er stadig uvist, men ingeniørerne undrer sig over, at byggeriet – og trafikken under den – ikke blev stoppet, da der blev opdaget store revner i broen.

NTSB forventer ifølge sin pressemeddelelse at være færdige med at interviewe alle relevante personer i løbet af august.