Foss satser stort på kunstig intelligens og digitalisering

Illustration: Foss

Én milliard kroner. Så mange penge vil den markedsledende danske måleudstyrsproducent Foss over de næste fem år rundt regnet kanalisere over i en strategisk satsning på digitalisering. Midler, der blandt andet skal være med til at rykke kvalitetskontrollen af fødevarer helt ud i primærleddet og bygge kommercielle digitale services oven på de fysiske måleinstrumenter, som Foss har produceret gennem snart 60 år.

Det er imidlertid magtpåliggende for Foss-direktør Kim Vejlby Hansen at understrege, at for ham rummer begreberne digitalisering og Industri 4.0 et vist element af gammel vin på nye flasker.

Reelt har Foss arbejdet med big data, kunstig intelligens og andre af Industri 4.0-hypens buzzwords gennem et årti. Man har bare kaldt det noget andet. Matematiske modeller eksempelvis.

Men princippet er grundlæggende det samme: at indsamle en masse måledata og korrelere disse datas spektre med nogle kemiske referenceanalyser. Og efterfølgende bruge kunstig intelligens til at udvikle avancerede matematiske modeller.

»Det er lidt skægt, for den rejse, vi nu er på vej ud på, er egentlig at løfte denne tilgang op fra det enkelte instrument og til at bruge det mere overordnet,« siger Kim Vejlby Hansen som noget af det første i interviewet.

Alt skal forbindes

Hvordan han præcist forestiller sig, at disse digitale services kan blive rullet ud på mejerierne og slagterierne, vender vi tilbage til. Lad os først få afklaret, hvorfor Foss overhovedet vælger at poste så mange ressourcer i de digitale ydelser lige netop nu.

Det kan kort og godt forklares med den perlerække af tektoniske forskydninger, der i disse år drastisk forandrer landskabet omkring Foss og andre teknologivirksomheder.

For det første er der den eksponentielle teknologiske udvikling. Da Kim Vejlby Hansen kom til Foss for 15 år siden, hørte det til sjældenhederne, at koncernens kunder gav Foss fjernadgang til det måleudstyr, som dengang primært var henvist til udviklings- og testlaboratorierne.

Tanken om at give en leverandør adgang til ens eget netværk via eksempelvis en VPN-tunnel var tæt på uhørt, erindrer Kim Vejlby Hansen.

»Men i dag skal selv de mest simple instrumenter i vores portefølje have et internetstik i enden for ikke at blive betragtet som stenalder­teknologi.«

Fra hardware til software

Verden er kort sagt blevet mere forbundet. Ikke bare mobiltelefoner, men også produktionsudstyr og målesystemer går online, og Foss mærker i dag en stigende efterspørgsel på realtidsmålinger tappet direkte ude fra produktionen.

Samtidig bliver der færre og færre medarbejdere i de store fødevareproduktioner verden over, hvilket øger behovet for automatisk procesovervågning. Og der kommer stadigt flere købestærke forbrugere, der gerne vil betale for ikke bare fødevaresikkerhed, men også fødevarekvalitet – herunder fuld sporbarhed hele vejen ud til kartoffelmarken ved Lammefjorden.

Disse forskydninger er en væsentlig del af forklaringen på, hvorfor Foss har indledt en vandring fra at være en hardware-virksomhed til at blive en software-virksomhed – og hvorfor virksomheden over de næste fem år altså vil poste én milliard danske kroner i at accelerere den udvikling.

For samtidig er de fleste måleudstyrsteknologier ved at være så modne, at det er svært at vride mere værdi ud af de enkelte målinger. Konkurrenceparameteren fremover bliver ifølge Kim Vejlby Hansen snarere at vride nye anvendelser og ny værdi ud af målingerne ved at optimere selve råmaterialet: dataene:

»Derfor ser vi det her kolossale skift hen imod, at både leverandører og fødevareproducenter begynder at spørge: Hvad kan vi så bruge de her data til?«

Våben mod indisk mælkefusk

Det indtil nu måske bedste eksempel på, hvordan Foss vil vride ny værdi ud af sine måleinstrumenter, er den mælkeanalysator kaldet Milkoscreen, som Foss lancerede på det indiske marked i 2013. Via infrarøde scanninger kan analysatoren bruges til at påvise, hvorvidt mælkebønderne fusker med tilsætningsstoffer i mælken, hvilket er et omfattende problem i Indien.

Rent mekanisk er Milkoscreen påfaldende simpel – til gengæld er den bagvedliggende software noget af det mest komplicerede i Foss’ portefølje. Men den koster kun en tiendedel af andre gængse produkter og er med til at rykke kvalitetskontrollen helt ud i primærleddet.

Men flere andre digitale services skal fremover gøres til fuldblods kommercielle produkter, lyder det fra Kim Vejlby Hansen.

Prædikativt vedligehold

Hvor Foss tidligere mest har brugt sine numeriske modeller i enkelte punktnedslag i en mejeriproduk­tion, vil virksomheden fremover gå mere holistisk til værks og anvende sine modeller og dataanalyser på hele mejeriet, så kunden via big data kan optimere sin drift og få stillet data til rådighed på tværs af værdikæden.

Eller det kunne være at bruge indlejrede sensorer til at forudsige, at en lampe i kundens infrarøde måleudstyr skal skiftes. Pointen er bare, at det ikke er operatøren ude i produktionen, der skal få den advarsel. Den skal i stedet – via skyen – ryge direkte ind centralt til eksempelvis en indkøber, der kan tage affære.

»Det her med at kæde ting sammen og lave prædikativt vedligehold er rigtig, rigtig interessant. Vi vil løfte os fra at levere rene dataanalyser til at kunne fortælle kunderne, at de bør justere de og de procesparametre for at optimere driften. Nogle af disse services arbejder vi allerede med i dag, og andre er vi på vej med,« fortæller Kim Vejlby Hansen.

Vandringen fra hardwarevirksom­hed til softwarevirksomhed er officielt undervejs.