Forvirrede forskere: Jo mere præcist vi måler tyngdekraften, desto mere mærkelige tal får vi

Guglielmo Tino fra Università di Firenze i Italien har benyttet en smart teknik til at foretage en nøjagtig bestemmelse af en de dårligst bestemte naturkonstanter: Newtons gravitationskonstant.

I en artikel i Nature skriver Tino og hans fire medforfattere, at de har bestemt gravitationskonstanten til at være (6,67191 +/- 0,00099) x 10^-11 kubikmeter pr. kilogram pr. sekund kvadreret.

Tinos teknik består i at måle, hvordan et rubiumatom tiltrækkes af en en masse på 516 kg bestående af 24 cylindre af en wolframlegering (se boks for yderligere uddybning).

Traditionelt har man bestemt gravitationskonstanten G med på en mere simpel måde med en torsionsvægt. Henry Cavendish var den første til at bestemme G på denne måde i 1798.

Gennem årene har man forfinet denne målemetode og er derved kommet frem til G = (6,67384 +/- 0,00080) x 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2 - uden at de mange målinger gennem tiderne har konvergeret mod en bestemt værdi.

Selv med alle usikkerhedsfaktorer indregnet ligger Tonis måling under denne officielle værdi, og det bidrager til forvirringen om den sande værdi for gravitationskonstanten.

Samarbejde er vejen frem

En lang række andre målinger gennemført de seneste ca. tyve år adskiller sig også markant fra hinanden. Det fik en lang række eksperter til på et møde i London i februar at diskutere, hvordan man skulle komme til en bedre afklaring af værdien for G.

Læs også: Forskere diskuterer om Newtons gravitationskonstant er for svær at måle

Konklusionen på mødet var, at man næppe kunne komme videre ved at forskellige grupper rundt omkring i verden arbejder videre uafhængigt af hinanden.

I stedet for at blive ved blot at lave yderligere målinger, konkluderede Terry Quinn, forhenværende direktør for Bureau International des Poids et Mesures (BIPM) i Paris, at der var behov for at oprette en rådgivende international komite, så man kunne diskutere metoder og måleprincipper og fortolkningen af data.

Både ud fra et måleteknisk synspunkt og for gravitationskonstantens betydning inden for kosmologi, astrofysik og partikelfysik er det vigtigt, at den nuværende situation, som er er helt uhørt, når det gælder størrelsen af en fundamental naturkonstant, bliver afklaret.

Amerikanske National Institute of Standards and Technology (NIST) har på den baggrund indkaldt til en ny konference til oktober med henblik på oprette en sådan rådgivende komite, der bl.a. skal sørge for, at to eller flere laboratorier rundt omkring i verden laver en måling af G med fuldstændigt identisk apparatur.

Emner : Fysik
sortSortér kommentarer
 • Ældste først
 • Nyeste først
 • Bedste først

Folk der leder efter "mørkt sort stof" og "mørk energi" bør følge rigtig godt med når den slags resultater dukker op.

Det meste af det vi "ved" om tyngdekraften er kun gæt baseret på meget store og meget blandede stofmængder.

F.eks er usikkerhederne på gravitationsmåliner af en størrelsesorden hvor vi stadig ikke kan være helt 100% sikre på at elektroner påvirkes af tyngdekraft masseproportionalt med protoner og neutroner.

Rubidium er desværre unikt velegnet til netop den omtalte experimenttype, det er derfor mange laboratorier foretrækker rubidium (frem for det "korrekte" cæsium) til atomfrekvensfontæner, men metoden kan også gennemføres med andre grundstoffer og det burde være en af de allerførste ting man prøvede.

Specielt burde de prøve med med brint, selvom netop det er hundesvært.

 • 17
 • 6

For at måle så små størrelser, skal man bruge udstyr af en helt anden præcision end der er til rådighed i dag.

Man må kunne måle alle dele af et atom for overhovedet at kunne måle på det. Hvilket vil sige også de enkelte dele inde i atomet, som det er i nutidens videnskab, er forskerne end ikke i nærheden af det, de ved ikke engang hvordan det ser ud, eller for eksempel hvor mange enkelte dele et atom består af.

Så der er altså meget lang vej tilbage, skal vi gætte på flere hundrede år.

Det var også engang hvor folk troede man kunne skyde en kanon af, for på den måde at skræmme sygdom væk.

 • 1
 • 21

@John Vedsegaard:

Argh... Synes nu ikke helt det er korrekt det du skriver.

",de ved ikke engang hvordan det ser ud, eller for eksempel hvor mange enkelte dele et atom består af."

Standardmodellen er nu en rimelig udførlig beskrivelse af hvordan atomer er opbygget. Det der er så spændende med tyngdekraften, og det som forundrer mange fysikere, er at den er så meget mindre end de tre andre fundamentale kræfter, og hvorfor er den det?

Jeg mener fx. at de hos CERN ikke behøver tage højde for tyngdekraften når de laver deres eksperimenter; så lille er den.

 • 12
 • 0

Super god kommentar. Og man kunne måske også forestille sig at det ikke bare var på partkelniveau, at der var forskelle, men i den konfiguration af partikler som grundstofferne udgør , - ligesom der er forskelle i de forskellige stoffers magnetiske egenskaber, ledningsevne, kogepunkter osv.

 • 1
 • 0

Når man igen og igen gentager det samme vrøvl så få man masser af thumbs down - det kan ganske enkelt ikke være anderledes.

 • 15
 • 4

Det er ganske imponerende at man pr. automatik kan få indtil flere tomler ned på et indlæg der drejer sig om det ulogiske forhold at den stående videnskab bygger al deres kosmologiske forståelse ud fra 1 grundkraft og som udelukker de øvrige 3 der er stærkere og har de rigtige forklaringsmodeller.

Det er nu engang sådan at ladede partiklers bevægelser i elektriske og magnetiske felter bedst forklares med elektromagnetiske kræfter. At partikler og legemer uden ladning ikke påvirkes af elektromagnetiske kræfter. Samt at partikler og legemer uden ladning påvirkes af tyngdefelter. At påstå det modsatte er så sandelig at blande æbler og pærer!

I øvrigt er der kun 1 grundkraft, nemlig den elektromagnetiske. Der er bare tale om ladningsmæssige forskelle og modsatrettede polariteter.

Udover at du vil afskaffe tyngdekraften, vil du altså også afskaffe både den svage og den stærke kernekraft??? Hvad er det så som forhindrer at atomkerne splittes i elementarpartikler?

I øvrigt: forklar lige tidevandskræfter uden at anvende tyngdekraft.

Mvh. Peter

 • 18
 • 0

(Og jeg bevæger mig ikke i denne diskussion ud i det sædvanlige ørkesløse sidespor med diskussioner om tidevandskræfter)

Det forstår jeg godt! Tyngdekraften er ene om at kunne forklare tidevandskræfter, så den må du jo hellere se bort fra. Ellers ville tidevandskræfterne falcificere din teori.

Forhold dig til at man i kosmologien fortrinsvis kun anvender 1 grundkraft og glemmer de 3 andre, tak.

De objekter, planeter, stjerner mm. som man beskæftiger sig med i kosmologien er for det meste elektrisk neutrale. De påvirkes derfor ikke af elektriske kræfter. De påvirkes heller ikke af hverken svage eller stærke kernekræfter, de kræfter virker kun på meget korte afstande. Det efterlader 1 grundkraft, men den virker som bekendt glimrende.

Mvh. Peter

 • 18
 • 0

Der er INTET som er "elektrisk neutralt" idet ALT kan påvirkes elektromagnetisk i en eller anden ioniseret form.

Aha! Men så skal du jo lige ionisere planeter mv. først. Hvordan vil du bære dig ad med det?

I øvrigt så er et atom med lige mange protoner og elektroner elektrisk neutralt, idet de positive og negative ladninger præcist ophæver hinanden. Langt de fleste atomer i vores omgivelser er i denne tilstand. Dem kan du ikke flutte med et elektrisk felt. Og lad nu være med at sige at det ikke passer! Det er eksperimentelt eftervist utallige gange!

Det er jo præcis det som er denne artikels store problem: Man kan ikke finde en tyngdekraftmæssig Newton-konstant fordi alt bevæger sig via påvirkninger der ikke hænger sammen med forståelsen af begrebet "tyngdekraft".

Læs lige artiklen igen. De afvigelser den taler om er 0,015 procent. Det er ikke et spørgsmål om den er reel eller ej. Det har du fuldstændig misforstået!

En fuld forståelse af kosmiske bevægelser kræver generelt at Standardmodellen inkluderer de rigtige 3 grundkræfter

JAMEN DET GØR STANDARDMODELLEN JO OGSÅ!!! Plus den fjerde, massatiltrækningen. Den svage kernekraft virker udelukkende i atomkerner. Den stærke kernekraft virker udelukkende i atomkerner. Den elektriske kraft virker på alt som ikke er elektrisk neutralt. Massetiltrækningen virker på alt som har masse.

Forstå det nu!

Mvh. Peter

 • 14
 • 1

Ivar du skriver at du vil hjælpe alle de vildfarende videnskabfolk mfl. og så spørger jeg dig om du virkelig mener at med din ringe eller manglende udd. er i stand til det.

Det er en replik til dit indlæg så mere sagligt bliver det ikke.

Og igen er det ikke korrekt at du på et tidspunkt har skrevet at du gik ud af 7. klasse?

 • 11
 • 3

Kan du ikke forholde dig sagligt til artiklens indhold og se hvem der virkelig er til grin?

Det er der andre der er langt bedre kvalificeret til end jeg. Læs f.x. PHK's indlæg, som jeg synes peger på en meget oplagt mulighed: Det er ingenlunde sikkert at vi "bare" kan addere de indgående masser i f.x. et atom, og putte den samlede masse ind i Newtons formel. Det kunne tænkes at der er en (lille) effekt som afhænger af de enkelte partiklers indbyrdes masse og (medgivet, men så må du argumentere for det matematisk, inclusive en teori for virkningsmåden) ladning. Det kunne også sagtens tænkes at den lineære sammenhæng mellem kraft og afstand^-2 alligevel ikke er helt lineær. Der kunne være et nødvendigt korrektionsled, præcist som når vi adderer hastigheder, og ser bort fra relativitetsteorien, fordi effekten er så lille ved "dagligdags" hastigheder.

Man kunne i det hele taget tænke sig så meget, som du jo helt åbenlyst også gør, men hvis disse tanker nogen sinde skal blive til andet og mere end blot tankespind, kræves der altså en konsistent teori backed op af konsistent matematik - og helst nogle nye, kontante forudsigelser som kan testes af både dig selv og andre..

Ang. de gentagne råd om at læse en fysikbog, så er ny teoridannelse altså langt lettere hvis man har en forståelse for den hidtidige teori, og endnu bedre, hvis man også har en forståelse for sine egne påstande om at hidtidig teori er forkert, og hvorfor den er forkert.

Det kræver et talent >= Newtons bare lige at ryste en ny teori ud af ærmet.

Da Newton formulerede sine tre berømte love, var der ikke meget opposition - enhver kunne hjemme på køkkenbordet verificere at Newton havde ret. Hvis du havde gået i gymnasiet (eller ikke havde sovet/skulket i fysiktimerne) ville du selv have haft lejlighed til at eftervise disse tre love. Og hvis du efterfølgende var kommet ind på universitetet ville du i dag have vidst hvorfor Newton alligevel ikke havde helt ret.

Men tror du helt ærligt at Einstein nogensinde var kommet på relativitetsteorien, hvis han ikke havde haft en grundig forståelse af Newtons kinematik ?

Det er IKKE mig der har problemer med at finde en konstant Newton konstant.

FINT ! Kunne du så ikke lige oplyse alle os uvidende stakler (og de forskere der lige nu kæmper med problemet) om den korrekte, nøjagtige værdi ? Så tror jeg Nobelprisen er hjemme !

 • 12
 • 0

Du skriver:

Ja undskyld mig - men jeg gør det jo kun for at hjælpe de stakler som er indoktrineret i en mangelfuld kosmologisk forståelse der er baseret på at ingen forstår begrebet tyngdekraft.

Du vil altså hjælpe alle dem der ikke har fattet hvorfor de ikke kan hitte en konstant der er konstant - det er på alle måder relevant at spørger dig hvorvidt du anser det for muligt at det projekt skulle kunne lykkes når det nu er et faktum at du kun har et ringe kendskab til fysik - et faktum du igen og igen har sat en tyk streg under med alle dine indlæg igennem tiden.

Så jeg forholder mig til emnet når jeg spørger dig hvordan du vil hjælpe med at løse det problem som du hævder at have svar på.

Det er dig selv der begynder at fortælle os at du ved mere end alle andre som åbenbart, ifølge dig, har en manglefuld kosmologisk forståelse og at ingen forstår begrebet tyngdekraft.

Hvordan vil du gøre det nu når de selv ingen udd. har? Hvordan kan du være så meget klogere end alle andre der trods alt har tilbragt en del år med studier af den slags problemer?

 • 5
 • 1

Ja undskyld mig - men jeg gør det jo kun for at hjælpe de stakler som er indoktrineret i en mangelfuld kosmologisk forståelse ....

Sidst jeg hørte den sætning var da Jehovas Vidner bankede på min hoveddør :)

 • 13
 • 1

"Massetiltrækningen" er elektromagnetisk i sin inderste natur fordi al masse handler om atomers elektromagnetiske egenskaber som også binder alt sammen - eller frastøder alt.

Her hopper kæden da helt af ! Elektromagnetisme styrer alt ved enten at binde alt sammen, eller frastøde alt. Jamen hvad er det så ?

Er din elektromagnetiske kraft tiltrækkende på Mandage, Onsdage og Fredage, og frastødende på alle andre dage ?

Det tror jeg faktisk skal være min nye "kæle-dægge-teori" Det ville også forklare universets udvidelse, da den så ville være frastødende en dag mere om ugen end tiltrækkende. Denne teori kan testes, og jeg forudser derfor at universets udvidelse vil gå i stå i skudår hvor skuddagen falder på en "tiltrækningsdag".

Bare ærgeligt at ingen har observeret noget sådant - men who cares ? Og nej, jeg gider ikke argumentere for min teori - i må alle blot bøje jer dybt i støvet for mit geni !

 • 7
 • 2

Det er vel IKKE mit problem at du ikke kan koble atomers egenskaber sammen med kvaliteterne af den elektromagnetiske (eller termodynamiske) påvirkning som atomer kan udsættes for, er det vel?

Nej, dit problem er derimod at du blot tager en fremmedordbog og fyrer en masse ordgejl af.

Kan du i et par få sætninger forklare sammenhængen mellem elektromagnetisme og termodynamik ?

Og hvad er det helt præcist for påvirkninger elektromagnetisme påfører elektrisk neutrale atomer ? Nåh nej, det har du jo lige forklaret: INTET er elektrisk neutralt. Det er nok derfor du så let bliver stødt :-)

Og så ærger det mig lidt at du slet ikke svarer på mit spørgsmål - hvornår er elektromagnetisme tiltrækkende, og hvornår er den frastødende ?

Og jeg havde endda anvist en måde at teste det på.

 • 6
 • 0

"Drop æble-loven og brug pære i stedet". Men Ingolf du må også selv bruge pæren, og ikke vifte 3 naturkræfter væk. Kan du reducere naturkræfterne til een grundkraft, elektromagnetismen, er det jo fornemt - det kræver dog at samtlige fænomener forklares inden for elektromagnetismen, og det ligger hinsides din og alle andres formåen. Så ved denne uformåen må vi trækkes rundt med hele 4 kræfter.

 • 2
 • 0

Nogle er forelsket i København, hvorfor mon Ingolf er faldet for elektromagnetismen. Hvorfor er de andre naturkræfter så frastødende, gravitionen er dog altid tiltrækkende (dette udelukker en fundamental sammensmeltning med elektromagnetismen).

 • 0
 • 0

Nul - ellers havde man ikke observeret anomalien med galaksernes rotationsforhold.

Medens du gumler: Her ignorerer du totalt at der mangler TILTRÆKKENDE tyngdekraft for at få galaksens rotation til at gå op. Hvis gravitationen - som du påstår (dokumentation ?) - nogen gange kunne være frastødende ville det have to effekter:

For det første ville det gøre anomalien endnu større, og for det andet, hvis tyngdekraften her var frastødende ville galaksen hurtigt sprænges til atomer. Frastødende tyngdekræfter + rotation - puha, den er svær at redde hjem !

 • 4
 • 0

En frastødende tyngde? - I strid med al emperi. Måske er tyngdens tiltrækkende egenskaber endog mere omfattende end det på tiden forestilles - medens en frastødende tyngde vil være meget uheldig i de nuværende problemer med mørkt stof/energi.

 • 4
 • 0

Jeg mangler stadig svar på en løsning på paritetsbrud i nogle henfald. Hvis det ikke skyldes den svage vekselvirkning må det kunne forklares ud fra Maxwell logninger men de er jo invariante over for paritet. Hvordan skal disse modificeres?

 • 1
 • 0

Ingolf, de stærke kernekræfter blev indført til forklaring af hvorfor protoner kunne holdes sammen i kernen, hvor de elektromagnetisk burde spredes da de er + ladet. Protonerne er placeret sådan at ladningskraften er i balance med de stærke kræfter. Forsvinder de stærke kræfter vil atomerne gå i opløsning. hvis du vil redde atomerne, kommer du på overarbejde.

 • 2
 • 0

Niks, det glemmer jeg ikke. Der mangler en videnskabelig forklaring som tager højde for at der sker et kredsløb i galakserne = både en sammentrækkende og en udvidende bevægelse på samme tid.

Jamen så må du da formulere en sådan. Jeg ser med stor forventning frem til en videnskabelig forklaring på hvordan noget, specielt en bevægelse kan være udvidende og sammentrækkende på en og samme tid !

Det er det hypotetiske tiltrækkende stof du henviser til at jeg ignorerer

Sludder og vrøvl ! Jeg har INTET sagt om eller henvist til noget "hypotetisk tiltrækkende stof". Det var derimod dig der pludselig påstod at tyngdekraften også kunne være frastødende. Og så pointerer jeg bare stilfærdigt, at hvis så var, ville det IKKE løse rotationsanomalierne - det ville gøre dem værre + at det ville splitte galaxerne ad.

Forklar mig nu hvorfor "loven om objekters bevægelser omkring et tyngdepunkt" ikke fungerer ens i vores solsystem og i galakserne.

Det kan jeg ikke, og det er der heller ikke nogen andre der kan. Og det ved du udmærket godt. Men svaret er næppe "et kredsløb i galaxerne", helt uden blot antydning af hvad det er der kredser og hvor, hvilke love det kredser efter, hvordan dette "kredsløb" skulle kunne øge tyngdekraften og derved holde sammen på galaxen, og 117 andre fornuftige indvendinger mod dine luftkasteller.

 • 2
 • 0

Og så for lige at få proportionerne på plads i denne diskussion vil jeg bare citere Forvirrede forskere: Jo mere præcist vi måler tyngdekraften, desto mere mærkelige tal får vi. Præcisionsmåling af Newtons gravitationskonstant med kolde atomer adskiller sig markant fra resultater opnået med andre målemetoder. Nu skal vi have bedre styr på den tilsyneladende uregerlige tyngdekraft, mener forskere

Ivar: to målemetoder giver en afvigelse på 0,029 procent. Hvis det er et stort problem for dig, så vil jeg kalde det navlepilleri. Der er fysikere som i årevis har diskuteret om gravitationskonstanten reelt er en konstant eller ej. Det kan være at den ikke er helt konstant. Det kan også bare være en målefejl i den ene eller begge metoder. Det vil fremtiden vise. At forkaste tyngdekraften for 0,029 procent er langt ude, ikke mindst fordi du kun kan erstatte den med en hokus pokus forklaring som let kan afvises. Jeg henviser igen til dit hade objekt, tidevandskræfterne som du helt og aldeles mangler forklaring på.

Prøv lige at fokusere på artiklens problemer og mine forklaringer i stedet for at fokusere personligt på en der prøver at komme med mulige alternative forklaringer på et problem som tydeligvis ikke kan løses med vanetænkning.

Så prøver jeg lige at forklare det igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen:

Teorien om mørkt stof forsøger at forklare det vi observerer. Hvis det mørke stof en dag kan påvises (og der er observationer som er tæt på), så har de kendte fysiske love ingen problemer. Tvært imod vil de være styrket. Hvis det derimod kan påvises med sikkerhed at mørkt stof ikke eksisterer, så har fysikken et problem.

Kort sagt: hvis du vil afvise tyngdekraften, så må du føre bevis for at mørkt stof ikke eksisterer!

Forklar mig nu hvorfor "loven om objekters bevægelser omkring et tyngdepunkt" ikke fungerer ens i vores solsystem og i galakserne. Hvorfor tror du Einstein opgav Newtons æble-teori her?

Det er en ommer Ivar! Einstein påviste at Newtons love er et specialtilfælde i relativitetsteorierne. Det specialtilfælde hvor legemernes masse er lille, og hastighederne langt under lysets.

Mvh. Peter

 • 6
 • 0

Rettelse: Ingen konsensus forskere kan forklare hvorfor tyngdeloven ikke virker fungerer ens i solsystemet og i galaksen.

Og hvorfor tror du så lige det er, at de få "genier" der mener at kunne, ikke kan opnå konsensus med nogen som helst ?

Der findes 2 basale typer af galakser som udviser en aktuel specifik bevægelse. 1) Spiralgalakser med tætte arme og et stærkt lysende center som indikerer en aktuel sammentrækkende bevægelse med stor stjernedannelse i midten. 2) Galakser med et mindre lysende center med bjælker og åbne arme der indikerer en aktuelt udadgående bevægelse og mindre stjernedannelse i midten.

Mælkevejen er type 2 ...

Det var da godt nok dagens nyhed ! Da jeg gik i skole (men det er også nogle år siden) var mælkevejen faktisk netop en spiralgalakse, og ikke en bjælkegalakse. Men det har måske ændret sig siden.

den udadgående bevægelse fra centrum vil sprede stjernerne ud fra det roterende centrum således at alle objekter i galaksen kredser omkring centrum med samme hastighed i forhold til centrum hvilket bekræfter den observerede rotationskurve perfekt.

Hvordan kan du påstå det uden at lave en eneste beregning, uden et eneste kvantitativt datum, uden en fungerende tyngdekraft eller en lov der beskriver den - udelukkende ud fra nogle tågede "filosofiske" feberdrømme ?

I et sådant kredsløb er alt i en flydende bevægelse hvorfor der logisk nok ikke er et specifikt punkt der kan tilskrives en samlet kraft eller masse for hele bevægelsen og derfor findes "massive sorte huller" heller ikke.

En sten kan ikke flyve, Mor Karen kan ikke flyve, ergo er Mor Karen en sten ! Ludvig Holberg har ikke levet forgæves !

Og tillad mig så lige at inddrage en anden kommentar:

For helvede Ivar du er helt væk. Har du regnet alt det ud i din garage? Alle verdens forskere er bare en flok hovedløse høns der render rundt og ingenting fatter? Enten er du en troll eller også så har du en psykisk diagnose!

Jeg er ikke psykiater, så jeg beskæftiger mig ikke med psykiatriske diagnoser. Men min konklusion, specielt set i lyset af dine utallige tidligere forsøg på at hijacke ellers meget interessante tråde, er klar nok:

Du er en fuldblods første klasses troll, og dermed ikke værd at spilde mere tid på.

Den konklusion håber jeg - og garanteret også mange andre - at også redaktionen snart træffer.

 • 9
 • 0

Rettelse: Ingen konsensus forskere kan forklare hvorfor tyngdeloven ikke virker fungerer ens i solsystemet og i galaksen.

Prøv lige at læse hvad jeg skrev under igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen De kære koncensus forskere forklarer hvorfor tyngdeloven fungerer ens i solsystemet og i galaksen. Det er dig som påstår at der er forskel.

Jeg kan vist tilføje endnu et igen.

Først argumenterer du ud fra et hypotetisk spørgsmål der er OK - MEN så bagefter forlanger du at jeg skal bevise at mørkt stof ikke findes? Det er ikke mig der påstår at mørkt stof findes så bevisbyrden ligger på dem der gør.

Hvis DU vil FALCIFICERE en teori så må DU stille med beviset! Bolden er på din banehalvdel!

. . . Einstein påviste at Newtons love er et specialtilfælde i relativitetsteorierne. Det specialtilfælde hvor legemernes masse er lille, og hastighederne langt under lysets.

          Nåh? Jeg troede ellers at Newtons tyngdelove kun var afhængig af massen og kvadratet på afstanden. Så nu gælder det altså også at loven virker forskelligt ud fra forskellige størrelser og lysets hastighed?  

Så kan jeg endnu bedre forstå at fysikerne er forvirrede.

Ivar, jeg kan se at du ikke forstår ordet specialtilfælde. Einstein falcificerede Newtons love. Ordet specialtilfælde betyder bare at Newtons love under vise omstændigheder alligevel regner rigtigt. Forvirringen er udelukkende din egen.

Men du bør alligevel læse Jens Ramskov's artikel igen. Gravitationskonstanten er målt på to forskellige måder, og der er en afvigelse på fjerde decimal. Det er en lille afvigelse på under 0,03 procent. Det betyder to ting: 1. Gravitationskonstanten er bestemt med mindst 3 decimalers nøjagtighed. 2. Gravitation eller tyngdekraft er eftervist/påvist/bevist uden ringeste tvivl i begge eksperimenter!

Hermed en lille anekdote før jeg endegyldigt trækker mig fra denne meningsløse diskussion:

Hansen og Jensen tager på fisketur for at konkurrere om at fange den største torsk. Begge medbringer en nøjagtigt kalibreret fjedervægt.

Ud fra øjemål har Hansen fanget den største. Han vejer den på sin fjedervægt til 10,02 kg. Jensen vejer den også, men hans vægt viser kun 10,01 kg.

På hjemvejen møder de Ivar som forklarer: Torsken vejer ingenting, tyngdekraft eksisterer nemlig ikke! Men den har en elektrisk ladning på 10,02 Coulumb!

Over and out!

 • 5
 • 0

Hvad så? Er der ingen som kan kritisere min logiske analyse?

Jeg kan ikke finde logikken!

AD 2: Superposition af to tilstande gør målingerne usikre for påvirkning af de elektroniske apparater = elektromagnetisme som i AD 1 styrer atomerne i opstillingen.

Det er lige præcis omvende: superposition gør målingerne mere nøjagtige.

AD 3: Afskærmningen imod solens og månens formodede tiltrækning gør ikke resultaterne mere sikre da forsøgene er internt og lokalt påvirket både med tilførsel af elektromagnetisk energi og forsøget bliver yderligere påvirket magnetisk af det opstillede apparatur.

Vrøvl! Man er selvfølgelig nødt til at korrigere for solens og månens massetiltrækning. Det gør målingerne mere sikre, ikke mindre.

Ved IKKE også at inkludere elektromagnetiske grundkræfter i opstillingen og måle på indflydelsen herfra, får forskerne naturligvis "forvirrende måleresultater"

Man udelukker disse kræfter ved at arbejde elektrisk neutralt.

Fluktueringerne i målingerne kan skyldes mønstre i apparaturets svingende elektromagnetiske frekvenser

WOW! Endnu et hidtil ukendt begreb som du opfinder til lejligheden!

Dermed: Begrebet ”tyngdekraft” er i opstillingen elektromagnetisk påvirkelig og derfor skal de øvrige 3 grundkræfter universelt inkluderes i en forklaring om de generelle bevægelser der ellers kun tilskrives ”tyngdekraften”

Endnu en konklusion grebet ud af den blå luft!

Men en ting vil jeg godskrive dig: Med sætningen:

Begrebet ”tyngdekraft” er i opstillingen elektromagnetisk påvirkelig

anerkender du for første gang at tyngdekraft/massetiltrækning faktisk eksisterer!

I øvrigt:

Hvad med at undersøge hvad du taler om før du gør det? Mælkevejen er en bjælkespiralgalakse, - http://da.wikipedia.org/wiki/M%C3%A6lkevejen Hvis du ikke engang kan være ajour på noget der har været kendt i årtier, og du nedgør mig når jeg har ret, og beskriver forholdene korrekt så er det jo umuligt at diskutere sagligt med dig.

Denne opdagelse er højst et par år gammel, i hvert fald ikke årtier. Og stadig behæftet med betydelig usikkerhed.

Mvh. Peter

 • 2
 • 0

Næh, det er da klart du ikke kan hvis du kun regner med den 1/4 del af grundkræfterne som ingen kan forklare dynamisk.

Typisk Ivar! Du har fået en stribe svar, men ignorerer alle som ikke passer i dit kram!

Hvad sker der med atomerne når forskerne accelererer disse med elektromagnetisk laserlys:

Det kan du jo læse i artiklen. men da du åbenbart ikke har læst det får du svaret her: En sky af ca. en milliard rubidiumatomer afkøles til ca. 4 mikrokelvin og holdes på plads i en magnetooptisk fælde. Med en laser tilføres atomerne en bevægelsesmængde, der får dem til bevæge sig opad for siden at falde nedad under tyngdekraftens påvirkning.

Tilføjes der masse eller energi?

Læs dog artiklen! Der tilføres bevægelsesenergi i nøje afmålt mængde.

Er det massen af det enkelte atom der øges - eller er det bare rumfanget af atomskyen?

Ingen af delene. Læs artiklen!

Er resultatet så et tyngdesvar eller et energisvar?

Man måler atomernes acceleration. Den acceleration som tyngdekraften påvirker dem med!

Endnu engang: LÆS DOG ARTIKLEN! Det kan vel ikke være meningen at andre skal læse den for dig!

 • 6
 • 0

atomerne afgiver energien til omgivelserne

I et vacuum? Uden kontakt med andet stof? Den er virkeligt langt ude!

Men det kommer vi nok ikke videre med før du udvider din videnskabelige horisont

Må jeg foreslå dig at udvide din egen horisont? Den går vist ikke længere end til næsetippen lige nu!

Slut med dig og for nu medmindre der kommer seriøse - og meget gerne kritiske - indlæg fra andre deltagere til mit svar.

Ivars definition på er seriøst indlæg: et indlæg som ubetinget giver Ivar ret!

Du har fået masser af seriøse indlæg allerede. Det er dig selv som er useriøs!

 • 7
 • 0

Maxwell ligningerne er invariante over for transformationen (x,y,z)->(-x,-y,-z) Mao skelner ikke imellem venstre og højrehåndet.

 • 0
 • 0

Ja nemlig UDEN kontakt til noget stof! - Atomerne er kun i kontakt med de elektromagnetiske energier fra laserstrålingen - og derfor har forsøget INTET med stof eller tyngdekraft at gøre.

Så det efterfølgende frie fald i et tyngdefelt har intet med tyngdekraft at gøre? Bevar mig vel for en gang vrøvl!

Den tilførte energi kan naturligvis afgives igen via varme til forsøgskammerets vægge.

Uden kontakt med beholderens vægge? Via Ingolf'sk varmetransmission eller Ivar'sk varmestråling. Eller hvilket nyt fysisk princip vil du nu anvende? I den korte tid et frit fald tager, kan sortlegeme stråling ikke spille en rolle. Var du til stede under forsøget? Hvis ikke, hvordan kan du så påstå at stoffet udvidede sig, i modstrid med artiklen?

Det er i øvrigt fænomenalt som du forsvarer og er skråsikker omkring nogle forhold i denne artikel hvor selv de involverede forskere er forvirrede og usikre på hvad de har med at gøre. Det vidner om en fantastisk autoritetstro på alt - selv når der ikke er noget nagelfast at tro på.

Jeg er meget åben for alt nyt som kan eftervises. Og totalt lukket for dit crackpotteri. Ikke fordi det er dig, men fordi dit vrøvl er så let at modbevise. Læs tidligere indlæg.

Med seriøse indlæg mener jeg fra debattører som kan se en sag fra mere end 1 side, nemlig den tunge 1/4 som ingen kan forklare logisk.

Nej, med seriøse indlæg mener du indlæg som ikke modsiger dig.

Du mener at vide bedre end samtlige fysikere i verden! Dit storhedsvanvid er monumentalt! Din viden om fysik er til gengæld på det absolutte nulpunkt!

 • 1
 • 0

Ja nemlig UDEN kontakt til noget stof! - Atomerne er kun i kontakt med de elektromagnetiske energier fra laserstrålingen - og derfor har forsøget INTET med stof eller tyngdekraft at gøre.

Ivar, Ivar, Ivar ...

Nu har du råbt og skreget om at vi skulle forholde os til artiklen, og så viser det sig at du slet ikke har læst den. Og ikke nok med det, du vil ikke læse den !

Fra boksen som beskriver forsøget:

En sky af ca. en milliard rubidiumatomer afkøles til ca. 4 mikrokelvin og holdes på plads i en magnetooptisk fælde. Med en laser tilføres atomerne en bevægelsesmængde, der får dem til bevæge sig opad for siden at falde nedad under tyngdekraftens påvirkning.

Har du nogen sinde prøvet at sparke til en fodbold ? Bemærkede du hvordan den først steg op mod himlen, og så begendte at falde ned igen ? Det er lige præcist det man gør her: Man giver det enkelte atom et puf i retningen opad, og så observerer man hvad der sker når atomet begynder at falde nedad igen, specielt selvfølgelig er man interesseret i accelerationen.

Hvad man bruger til at levere puffet med er sådan set ligegyldigt. Det kan være med Ivars fodboldstøvle, eller det kan være med en elektromagnetisk laser. Og ved du hvorfor det er lige meget: Fordi Ivars fodboldstøvler også er elektromagnetiske, eller rettere sagt statisk elektriske, indenfor nogle meget små dimensioner.

Faktisk kan to fysiske genstande ikke berøre hinanden ! På afstand er et atom måske nok elektrisk neutralt, men når du begynder at presse to atomer tættere og tættere sammen, er det jo elektronerne i den "yderste" elektronskal på de to atomer der nærmer sig hinanden. Da de har samme ladningspolaritet frastøder de hinanden. Og de frastøder hinanden exponentielt stigende mod uendeligt, når afstanden går mod nul. Hvis jeg ikke husker meget galt, ellers må andre lige korrigere mig.

Så det tætteste din fodboldstøvle kommer til bolden er den afstand hvor frastødningskraften mellem modstående elektronskaller er lig med den kraft som din støvle forsøger at påvirke bolden med. Det medfører helt i overensstemmelse med Newtons tredie lov at bolden accelereres væk fra fodboldstøvlen.

Men bemærk lige: Umiddelbart efter at bolden er ude i en afstand fra støvlens yderste elektronskaller, er accelerationen nul, og støvlen kan sparke lige så tosset som den eller du vil, der er absolut ikke længere nogen måde hvorpå støvlen kan påvirke bolden på. Den er derimod, uanset om du kan lide det eller ej, kun påvirket af tyngdekraften (vi spiller fodbold på månen, så ingen luftmodstand).

I eksperimentet svarer dette til at man tænder for laseren i et (meget) kort øjeblik, og så slukker den igen. Fotonerne som kommer ud af laseren er masseløse, men de har et impulsmoment, som de kan overføre til hvad de måtte ramme. Men når de først har ramt, så har atomet fået en vis opadgående hastighed, og så er der ingen måde hvorpå denne foton kan påvirke atomet på i fremtiden. Og så bevæger atomet sig i overensstemmelse med Newtons 2. lov, v = a * t. Accelerationen er tyngdeaccelerationen, som er den man gerne vil finde.

Så prøv lige at læse og forstå dette: INTET materielt kan berøre noget andet materielt. ENHVER overføring af mekaniske kræfter foregår på det "nederste" niveau elektrostatisk eller elektromagnetisk. Og jeg giver dig ret i at det er dybt underligt at dette lige netop ikke er tilfældet ved tyngdekræfter, men det er den måde naturen er indrettet på, og det kan vi altså ikke lave om på uanset hvor meget vi svinger med vores trollestav.

 • 4
 • 0

http://en.m.wikipedia.org/wiki/Parity_(phy...

Hvis vi antager at din hypotese er korrekt skal det hele ligge i Maxwell ligningerne (med mindre du vil forkaste dem) . Problemet er at disse er invariante over for en paritets transformationen og derfor aldrig vil kunne forklare paritetsbrud. I fysikken er det den svage vekselvirkning hvis felt a priori ikke er invariant over for paritet og derfor forklarer dette

 • 0
 • 0

Jeg vil gerne moderere mine tidligere lidt bastante udtalelser om dette emne. Det jeg specifikt mener med begrebet er, at når forskerne i denne og andre artikler er forvirrede og ikke kan finde ud af hvad de foretager sig eller har med at gøre og får inkonsistente målinger så: Bør ALLE forholde sig specifikt til de teoretiske forståelser og metoder for at drøfte hvorvidt der kunne være andre indfaldsvinkler til problemerne end de for tiden herskende.

Ja, og det er her du selv falder fuldstændigt igennem. Det forsøg vi snakker om, er udført fordi der ikke er konsensus omkring gravitationskonstanten. Dine "konsensusforskere" eksisterer simpelt hen ikke.

Og hvis/når de cutter fo fælden er årsagen til at atomerne bevæger sig udelukkende elektromagnetisk og derfor IKKE et måleresultat på selve begrebet "tyngdekraft".

Den slags forsøg er altid afskærmet fro uvedkommende felter. Den forklaring holder ikke.

AD 1: Hvordan kan der være et frit fald i et vacuum som du tidligere henviste til og påstod?

Frit fald er den tilstand stof befinder sig i, når det er afskærmet fra alt andet end tyngdekraft!

AD 2: Termodynamik. Når der er tilført energi til atomerne vil de "henfalde" efter et stykke tid hvorved der afgives varme til omgivelserne uanset om disse er "i et vacuum" eller ej.

Ja, når du er i bekneb for en naturlov, kan du jo altid trække en ny ud af den blå luft! Eller snød du den ud af næsen denne gang?

AD 3: Så når der kun går "lidt tid" så virker et princip ikke? Ikke noget godt argument i en artikel der omhandler "konstanter". Men det var måske noget du selv har observeret da du selv overvågede eksperimentet?

Lidt tid betyder at effekten er meget lille i forhold til det man måler på. Afkøling kan udelukkende ske ved sortlegeme stråling, og denne er ekstremt lille ved nogle få millikelvin, også hvis forsøget skulle vare flere timer. Men vi taler om sekunder her. Jeg har lige som dig ikke overværet forsøget, men i modsætning til dig har jeg beskæftiget mig professionelt med måleteknik og ved hvordan man kan vurdere fejlkilder og usikkerheder.

Når en sky af atomer bliver tilført elektromagnetisk energi udvides denne sky i RUMFANG og sammentrækkes når energien bliver afgivet til omgivelserne. Du kan opleve nøjagtig det samme som når solen opvarmer et bræt så det både knirker under varmeudvidelsen og igen under sammentrækningen når det afkøles..

Bedrevidende som altid? Nu var det jo ikke et bræt de målte på, og ved temperaturer på få tusindedele af en grad over det absolutte nulpunkt fungerer tingene noget anderledes. Til din oplysning: jeg har praktiske erfaringer med eksperimenter lige over det absolutte nulpunkt. Jeg ved hvad jeg taler om, i modsætning til dig.

Tror du virkelig at du ved bedre end de som udførte eksperimentet? Det kalder jeg storhedsvanvid!

Som Peter også var inde på er opdagelsen af Mælkevejens bjælker ikke så gammel som jeg anførte til dig - beklager. Men det gør jo ingen forskel på min kommentar om at du bør undersøge forholdene før du opponerer imod noget.

I lige måde Ivar! Opdagelsen er baseret på hvordan stjerner i mælkevejens centrum bevæger sig i forhold til hinanden. Man har så brugt Newtons love til at beregne bjælkens form og placering, dvs. at bjælkens opdagelse er baseret på tyngdekraft. Ingen nulevende person vil nogensinde se bjælken, den er skjult bag store støvskyer, så det er altså en ren regneteknisk øvelse. Jeg fatter faktisk ikke at du kan tro på bjælkens eksistens? Hvis du benægter tyngdekraften, så benægter du også bjælken!

Din kommentar viser også at du anvender to sæt regler for fodfejl. Hvis andre begår en fodfejl dømmer du dem strakt useriøse. Dine egne talrige fodfejl ophøjer du derimod til absolutte sandheder

Med andre ord: Ivar har altid ubetinget ret! (også selv om han tager fejl)

Ivar, jeg er efterhånden træt af din kapring af alle mulige tråde. Træt af din evindelige jeg ved bedre attitude. Kan du ikke lige så stille indse at du gør dig selv til grin, uden at opnå noget som helst? Jeg vil med glæde se dig forsvinde herfra, eller blive smidt ud af den redaktion som også må være lidt træt af dig. Eller kan du ikke bare holde dig til emnet, i stedet for at udbrede dine evindelige rablende "sandheder"?

 • 3
 • 0

Kan du ikke læse hvad jeg specifikt spørger om før du svarer!? Siger Maxwell noget om PLASMATISKE BEVÆGELSER af gasser og partikler i stærkere og svagere elektromagnetiske styrker og modsatte polariteter?

Jeg svarede dig at Maxxwell siger alt om elektromagnetiske felter. Men selv et så enkelt svar kan du åbenbart ikke forstå.

Og lad så være med at blande dig med spammende kommentarer som du ikke har forstået før du kommenterer.

Jeg forstod. Du forstod ikke.

Niels Nielsen prøver at forklare dig at du med din teori er nødt til enten at forkaste Maxwells ligninger, eller indføre et paritetsbrud i dem, f.eks. at ladninger kan tiltrække hinanden uanset polaritet. Det forstod du ikke.

I øvrigt blander jeg mig efter forgodtbefindende. Det skal du ikke få lov at bestemme.

 • 2
 • 0

Gider du slappe af? Jeg vedgår at jeg ikke er hjemmevant med Maxwell´s ligninger - det er jo også derfor jeg spørger ind til specifikke plasmatiske forhold.

Du optræder ellers som om du er alvidende!

Den usikkerhed anvender du så til at nedgøre min generelle forståelse og du gør til og med nar af mig når jeg åbentsindet spørger Niels om pllasmatiske forhold og muligheder. De er naturligvis velkommen til at blande dig, men hvis dette ikke sker med respekt og uden emotionelle og personnedgørende kommentarer så skal du ikke forvente andet fra mig end at jeg simpelthen ignorerer dig for det gider jeg ikke stå model til.

Jeg gør ikke nar ad dig! Jeg påpeger bare at du er totalt upåvirkelig af andre argumenter end dine egne. Du er totalt ensporet.

Det er den tone du har haft på i mange indlæg nu hvilket har medført at debatten er blevet personlig og ignorerende i stedet for saglig og med respekt for hinandens forskellige indfaldsvinkler og at man kan være enige i at være uenige i fordragelighed.

Du har ingen respekt for andres indfaldsvinkler!

Enhver kommentar fra dig fra nu af som er respektløs bliver anmeldt - ligesom de øvrige andre også er blevet - og dine indlæg bliver ignoreret.

Du er velkommen til at anmelde mig så meget du lyster!

Jeg er ikke her for at diskutere personlige forhold men for at diskutere personlige indfaldsvinkler til diverse saglige forhold.

Ja, men kun dine egne!

Angående plasmatiske forhold foretrækker jeg en snak med Niels da du tidligere ikke har vist nogen særlig interesse for dette forhold, tak,

Jeg har arbejdet professionelt med plasma. Jeg ved i modsætning til dig hvor den er relevant, og hvor den ikke er!

Bare denne sidste kommentar til dine ubehageligheder: I det mindste overvejer jeg så 3 gange flere indfaldsvinkler end hvad du gør..

Nå, jeg overvejer ellers 4: de to kernekræfter, den elektriske og tyngdekraften. Men i modsætning til dig ved jeg hvor de virker og hvornår de er relevante. Dit udgangspunkt er altid at tyngdekraft ikke eksisterer, og så indretter du dine egne forvrøvlede naturlove efter det udgangspunkt.

Slut med dig hvis du ikke styrer dig!

Du kan tro nej! Jeg følger dit spam til dørs!

 • 5
 • 0

Du prøver at lave en Grand Unified Theory baseret udelukkende på Elektromagnetisk teori. Uanset hvad du kommer med af argumenter vil det aldrig kunne forklare paritetsbrud da de basale ligninger er invariante over for denne transformation.

Du kan kun redde den ved at indføre en ekstra ligning i Maxwell ligninger der giver dig et paritetsbrud

 • 4
 • 0

Denne artikel fra New Scientist omtaler to forskellige modifikationer til tyngdeloven som kan erstatte det mystiske mørke stof.

http://www.newscientist.com/article/dn8631...

STVG udgaven med kvante effekter kan måske være aktuel for rubium metoden.

Hvis man må komme med personlige hypoteser. (Ikke en teori, for jeg ingen forsøgsdata til at dokumentere med) så er der måske en kraft fra bevægende masse, på samme måde som en bevægende ladning giver et magnetfelt.

 • 0
 • 0

Et plasma beskrives med Maxwells ligninger kombineret med Newtons love, men ligninger er stærkt uliniære og løses numerisk men udgangspunktet er Maxwell. Hvis du ikke kan lide Newtons love må du på en eller anden måde få dem inkorbureret i Maxwell men det bliver svært :) hvis det lykkes ligger der en Nobelpris og venter - men du har stadig et problem med paritet.populært sagt hvis du har en bevægelse og spejler den (rettere inverterer den i origo skal du få den spejlvente bevægelse med spejlvente kræfter. Natur opfører sig ikke altid sådan. Ved den svage vekselvirkning (som jeg har forstået at du ikke kan lide) skelner naturen imellem højre og venstre, således at du du altså ikke vil få den spejlvente bevægelse. (Noget forenklet) Min pointe er at du på forhånd skal have symmetrien i ligninger -hvis de ikke er der på forhånd vil du komme med nokså mange elektromagnetiske og gravitations eksempler - de vil kunne afvises, da Maxwell er invariant over for paritet

 • 0
 • 0

Jeg har nu ikke specielt noget imod den svage vekselvirkning - det er mere den allersvageste og ensrettede 1/4 dels teori . . .

Nu fremturer du igen med din 1/4 teori, til trods for at jeg gentagne gange har forklaret dig at fysikere arbejder med 4 grundlæggende kræfter, ikke 1. FAT DET DOG!

At dette ikke p.t. ikke kan beskrives matematisk kan vel også bero på at man/Maxwell inkluderer nogle allerede vedtagne forhold fra teorier som ikke er fuldt belyst og bevist?

Maxwell er aldrig grebet i at regne forkert på makroskopisk plan! Der er derfor ikke nogen kendte problemer i Maxwell, bortset fra at beregningerne gerne ender med at være særdeles langhårede.

Desværre er jeg selv ikke i stand til at arbejde matematisk

Tak, det er gået op for os!

Du fortæller gene at diverse fysikere fejlfortolker diverse forsøg, og kommer med din egen vildt usandsynlige fortolkning: Det til trods for at du i virkeligheden ikke fatter en brik!

jeg tvivler ærlig talt på at nogen overhovedet kan skrue en matematisk ligning sammen som f. eks.fuldt beskriver hvordan den formative proces foregår i en galakse

Det skyldes det helt enkle forhold at du tager fejl! Denne proces foregår udelukkende inde i dit hoved!

Nåh, jeg funderer videre og barsler måske med et eller andet . . .

Du behøver ikke at komme tilbage for min skyld. Jeg er helst fri for dit crackpotteri!

 • 1
 • 0

Ok, så forbarmer jeg mig for sidste gang over dine patetiske; emotionelle: personnedgørende og frustrerede kommentarer! Nu får du så muligheden med at forklare hvad der sker i en galakse ifølge de stående teorier om de 4 grundkræfter. Beskriv og bevis hvorledes disse er involveret i den formative proces i galaksen og hvorfor den stående tyngdekraftslov ikke fungerer ens i galaksen og i solsystemet. Værs´go og gå i gang.

Du *'har** fået forklaringen op til flere gange, og senest i denne tråd. Men da du er så glemsom vil jeg citere mig selv fra et tidligere svar i denne tråd:

Så prøver jeg lige at forklare det igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen: Teorien om mørkt stof forsøger at forklare det vi observerer. Hvis det mørke stof en dag kan påvises (og der er observationer som er tæt på), så har de kendte fysiske love ingen problemer. Tvært imod vil de være styrket. Hvis det derimod kan påvises med sikkerhed at mørkt stof ikke eksisterer, så har fysikken et problem. Kort sagt: hvis du vil afvise tyngdekraften, så må du føre bevis for at mørkt stof ikke eksisterer!

          Forklar mig nu hvorfor "loven om objekters bevægelser omkring et tyngdepunkt" ikke fungerer ens i vores solsystem og i galakserne. Hvorfor tror du Einstein opgav Newtons æble-teori her?  


          Det er en ommer Ivar! Einstein påviste at Newtons love er et specialtilfælde i relativitetsteorierne. Det specialtilfælde hvor legemernes masse er lille, og hastighederne langt under lysets. 

Jeg hader at skulle gentage mig selv, men det er åbenbart nødvendigt.

Nu får du så muligheden med at forklare hvad der sker i en galakse ifølge de stående teorier om de 4 grundkræfter.

De to kernekræfter er uden betydning i denne sammenhæng. De virker kun i atomkerner.

Den elektriske kraft virker kun på ladede partikler og legemer. Den vil påvirke ioniserede gasser i galaksen, men den vil ikke påvirke hverken stjerner, planeter eller måner, de er nemlig elektrisk neutrale.

Magnetiske kræfter er egentlig elektriske i deres natur. De påvirker ferromagnetiske materialer stærkt, og alt andet ganske svagt. På afstand vil kun ferromagnetiske materialer påvirkes.

Tyngdekraften påvirker alt som har masse, og er derfor den dominerende kraft i kosmisk sammenhæng. Tyngdekraften er ganske svag på atomart niveau, men hvor der ophobes store masser er tyngdekraften langt stærkere end de elektriske kræfter.

Og Ivar, før du nu vender tilbage med din idiotiske 1/4 påstand, vil jeg lige fortælle dig endnu engang at jeg i min egenskab af elektroingeniør har arbejdet professionelt med elektriske og magnetiske felter samt deres virkning på deres omgivelser. Jeg ved præcis hvad de virker på, og hvad de ikke virker på. Så stop dine idiotiske påstande!

 • 4
 • 0

That´s it Du kan stadig ikke styre dig selv om jeg høfligt anmoder dig om at holde en respektfuld tone.

Som man råber i skoven få man svar!

Så svar da i det mindste klart som min sidste chance til dig på det spørgsmål du ikke svarede på herover: Hvorfor fungerer tyngdekraften ikke ens i galaksen og i solsystemet - selv om solsystemet endda er en integreret del af den galaktiske rotation. Det må du da som specialist udi tyngdekraften kunne besvare med enkle beskrivelser.

Det skrev jeg ovenfor. Tyngdekraften fungere ens i galaksen og solsystemet, forudsat at teorierne om mørkt stof holder.

Er du virkelig så ubegavet at du ikke forstår følgende svar:

Så prøver jeg lige at forklare det igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen: Teorien om mørkt stof forsøger at forklare det vi observerer. Hvis det mørke stof en dag kan påvises (og der er observationer som er tæt på), så har de kendte fysiske love ingen problemer. Tvært imod vil de være styrket. Hvis det derimod kan påvises med sikkerhed at mørkt stof ikke eksisterer, så har fysikken et problem. Kort sagt: hvis du vil afvise tyngdekraften, så må du føre bevis for at mørkt stof ikke eksisterer!

Det må du da som specialist udi tyngdekraften kunne besvare med enkle beskrivelser.

Der skyder du helt forbi! Jeg er specialist i elektriske kræfter! jeg ved hvordan de virker, hvor de virker, og ikke mindst hvor og hvornår de ikke virker!

Men du troede åbenbart at elektroingeniører havde tyngdekraft som speciale?

 • 7
 • 0

Ivar, jeg opfatter i stigende grad di anti-tyngde-korstog som en fornærmelse mod min intelligens!

Du lytter ikke efter andre, men afviser ethvert indlæg som ikke stemmer overens med din egen forudfattede mening.

Du hijacker artikel efter artikel og tråd efter tråd med dit absurde nonsens for at udbrede dit korstog. Enhver seriøs debat dør ud når du hijacker en tråd.

Du havde tidligere en anden profil på ing.dk med et lidt ændret navn. Denne profil blev lukket pga. dine overtrædelser af debatreglerne. Du oprettede så bare en ny profil, den som du anvender nu.

Du har også hærget videnskab.dk, indtil man der valgte at lukke din profil.

Jeg vil på de kraftigste opfordre dig til at holde dit korstog der hvor det hører hjemme, nemlig her:

http://www.native-science.dk/Kosmologi.Uni...

Der kan du skrive lige præcis hvad du har lyst til, og vi andre kan blive fri for dine fornærmende indlæg.

Jeg vil hermed opfordre debatredaktøren til at smide Ivar Ingolf Nielsen på porten! Han hører ikke hjemme i et seriøst medie!

 • 7
 • 0

Uanset om teorierne om "mørkt stof" bliver bekræftet eller ej, så har du og den samlede kosmologiske videnskab stadig problemet med at objekterne i galaksen og i solsystemet bevæger sig forskelligt omkring et formodet tyngdecenter - og det selv om at solsystemet endda bevæger sig rundt i den samme galakse

Kunne du ikke prøve at forklare os allesammen hvad problemet i at måner kredser om planeter, at planeter kredser om stjerner og at stjerner kredser omkring det sorte hul som du påstår ikke findes i galaxens centrum er ?

Hvis mørkt stof bliver fundet, og det viser sig at det er tilstede i et omfang som kan forklare galaktiske rotationsanomalier - så kan jeg ikke se hvilke udestående problemer der skulle være ?

Det skulle da lige være det problem som denne artikel beskriver, og som du hysterisk nægter at forholde dig til (samtidig med at du konstant kræver det af os andre). I stedet pumper du blot dit sædvanlige nonsens bevidstløst ud, til stor irritation for dem der egentlig gerne ville diskutere det artiklen handler om.

Kunne du ikke, som du selv var inde på sidste gang vi havde denne diskussion, simpelthen finde en anden legeplads med nogle børn som gider lege med dig ?

Vi gider nemlig ikke mere !!!!!!!!!!!!!!!!!

 • 6
 • 0

Det må da være yderst relevant at diskutere med et åbent sind og med respekt for hinanden.

Det har du fuldstændig ret i - MEN:

Forudsætningen for en frugtbar diskussion er, at parterne roligt og sagligt fremlægger sit synspunkt og argumenterne herfor.

Her fejler du fælt på den sidste halvdel, du postulerer den ene fantastiske "kendsgerning" efter den anden, og da det jo netop (for dig) er kendsgerninger, synes du åbentbart ikke det er nødvendigt at argumentere for sagen, udover fraser som "enhver kan se ...", og ofte i en meget nedladende tone.

Du har utallige gange fortalt os, at hvis man bare indser at Ivar har ret og skrotter den forbandede tyngdekraft, så passer kredsløbsbanerne perfekt.

Men du har ikke en eneste gang vist hvordan du kommer frem til at de ville passe perfekt. Dermed er der jo ikke noget at diskutere, du har fundet SANDHEDEN, og den kan som bekendt ikke diskuteres.

Ivar, misforstå mig ikke. Jeg har stor respekt for en filosofisk tilgang til kosmologi. Men i den videnskabelige verden er det ikke helt nok. Her kræves hårde facts. Dem er du ikke leveringsdygtig i.

Jeg tror helt ærligt at både du og ing's læsere var langt bedre tjent med at du fandt dig et godt filosofisk forum hvor du kunne poste dine ideer. Du kan jo bare fortsætte med at læse på forumet her, og så bruge det som input til din tænkemaskine.

 • 2
 • 0

Peter; du glemte at citere og henvise til den detalje du gerne lade stå:

Nej da, jeg glemte ikke noget. Det jeg ville lade stå var din yders besynderlige argumentation. jeg behøver end ikke at kommentere den. Den taler i den grad for sig selv. Du får mig til at huske en komedie af Holberg. Du ville passe fint i rollen som Erasmus Montanus.

Hvis man vil udgå fra en tyngdelov der handler om objekters kredsløb omkring et tyngdepunkt, så skal objekterne naturligvis følge det samme mønster af kredsløbsbaner overalt.

Som de netop gør, ja. Hvad er dit problem?

I øvrigt må du gerne holde dig til emnet: gravitationskonstanten. Dit evindelige ævl om elektromagnetiske kræfter er uden for emne.

 • 2
 • 0

Alle Ivars indlæg er slettet! Han må være blevet smidt ud!

Så kan vi måske få en seriøs diskussion omkring gravitationskonstanten, og om den i det hele taget er konstant.

Mvh. Peter

 • 2
 • 0

Jo Peter, og så måske i en anden tråd debattere elektromagnetisme. Tyngden er den mindst forståede kraft allerede inden mørkt stof så dagens lys. Astronomiens grove uoverensstemmelse med det teoretiske forlæg, er i skærende kontrast til den fine overensstemmelse med teori/måling af finstrukturkonstanten. Måske skal der slet ikke ændres i Einsteins Ra, det mørke stof er som en søndagsskoledreng pænt på plads, og arter sig som det kan tensor beregnes ud fra Ra (Newton/Kepler er nok mere relevant her). Dog har det sjældent været vellykket at indføre abstrakt hypotetiske elementer i fysikken: mørkt stof er aldrig detekteret (om end det er tolket som værende detekteret).

 • 0
 • 0

Ivar skal da have credit for at have lavet den skøreste forklaring på tidevand, der vist er set til dato....Den kan ses på hans hjemmeside.

Han mener at tidevandet skal forklares med solvind, hvor Månen så går ind og skygger for solvinden engang imellem. Men I øvrigt tilslutter jeg mig det synspunkt, at han bør holde sig væk fra dette forum, da hans bidrag er helt igennem useriøse.

Det er dog interessant at se, at der finds mennesker, der har deres eget helt private verdensbillede...

 • 0
 • 0

Tyngden er den mindst forståede kraft

De elektriske kræfter og virkninger er vel ikke mere forståede, når det kommer til stykket. At ladning giver et elektrisk felt og bevæget ladning et magnetisk er vel lige så uforstået som at masse giver tyngdekraft. Uanset hvor nøjagtigt man kan måle konstanterne, giver det ikke mere basisk forståelse.

 • 0
 • 2

De elektriske kræfter og virkninger er vel ikke mere forståede, når det kommer til stykket. At ladning giver et elektrisk felt og bevæget ladning et magnetisk er vel lige så uforstået som at masse giver tyngdekraft. Uanset hvor nøjagtigt man kan måle konstanterne, giver det ikke mere basisk forståelse.

Jeg holder nu alligevel på at netop tyngdekraften er den dårligst forståede kraft. De to kernekræfter og den elektriske kan forenes ved tilstrækkeligt høje energiniveauer, og kan derfor forstås som en enkelt kraft delt af symmetribrud ved lavere energier. Og de passer fint med standard modellen. Det gør tyngdekraften derimod ikke, og den kan ikke forenes med de andre 3 (eller i det mindste er der endnu ingen som kan vise hvordan).

At vi så kan regne på tyngdekraft, og vise at den overholder visse matematiske formler er en anden sag.

Mvh. Peter

 • 0
 • 0

Måske skal der slet ikke ændres i Einsteins Ra, det mørke stof er som en søndagsskoledreng pænt på plads, og arter sig som det kan tensor beregnes ud fra Ra (Newton/Kepler er nok mere relevant her). Dog har det sjældent været vellykket at indføre abstrakt hypotetiske elementer i fysikken: mørkt stof er aldrig detekteret (om end det er tolket som værende detekteret).

Det kan tolkes som detekteret når man ser virkningen i galakserne. Vi ved efterhånden noget om hvad mørkt stof ikke er, men vi ved stadig ikke hvad det er, og vi ved strengt taget ikke om det overhovedet eksisterer eller ej.

Det må antages at vekselvirke med andet stof via tyngdekraften, og hvis det udelukkende vekselvirker via tyngdekraft har jeg svært ved at forestille mig at det kan detekteres i det hele taget. På den anden side var neutrinoerne partikler som voksede ud af standard modellen, de var teoretisk forudsagt, men kunne i årtier ikke detekteres. Det kan de nu.

Mvh. Peter

 • 1
 • 0

På den anden side var neutrinoerne partikler som voksede ud af standard modellen, de var teoretisk forudsagt, men kunne i årtier ikke detekteres. Det kan de nu.

Hrmm. Neutrinoer blev forudsagt af Pauli i 1930, længe før Standardmodellen.

Eksperimentelt påvist af Cowan og Reines i 1956, længe før Standardmodellen.

Med mange års forsinkelse gav det Reines Nobelprisen i fysik i 1995 (Cowan døde i 1974. Nobelprisen gives ikke posthumt).

Standardmodellen blev endeligt formuleret i 1967 (Weinberg + Salam).

 • 1
 • 0

Den svage kernekraft virker udelukkende i atomkerner.

Forkert. Den svage kraft virker på fermioner. Eksempelvis påvirkes elektronen.

Massetiltrækningen virker på alt som har masse.

Forkert (ikke dækkende). Gravitation virker på alt, som besidder energi. Eksempelvis lys.

 • 0
 • 0

"Gravitation virker på alt, som besidder energi". Ville nok præcisere, at det er lysets med energien ækvivalente masseegenskab der har gravitationens interesse. Denne ækvivalens er en konsekvens af Einsteins Rs.

 • 0
 • 0

Enig med Peter i at mørk stof detektering er et tolkningsspørgsmål. Men er nu gravitationen kontinuerlig (virkende på en vilkårlig masse > 0), eller diskontinuerlig (virkende på en massekvantitet x > 0). Spørgsmålet er helt åbent.

 • 0
 • 0

Hrmm. Neutrinoer blev forudsagt af Pauli i 1930, længe før Standardmodellen. Eksperimentelt påvist af Cowan og Reines i 1956, længe før Standardmodellen. Med mange års forsinkelse gav det Reines Nobelprisen i fysik i 1995 (Cowan døde i 1974. Nobelprisen gives ikke posthumt). Standardmodellen blev endeligt formuleret i 1967 (Weinberg + Salam).

Du har sikker ret. pointen var bare at neutrinoen er en partikel som blev forudsagt og først senere påvist. Higgs er et andet eksempel.

Den svage kernekraft virker udelukkende i atomkerner.

          Forkert. Den svage kraft virker på fermioner. Eksempelvis påvirkes elektronen. 

Tjae, men hvornår kommer elektronen så tæt på kernen at den påvirkes? De to kernekræfter har så kort rækkevidde at de i praksis ikke virker uden for atomkernen.

Massetiltrækningen virker på alt som har masse.

          Forkert (ikke dækkende). Gravitation virker på alt, som besidder energi. Eksempelvis lys. 

Det er ikke sådan relativitetsteorierne forklarer det. Fotonen følger en ret linje i rummet og påvirkes ikke af tyngdefelter. Ifølge Rs er det rummet selv som krummer.

Mvh. Peter

 • 1
 • 0

Når fysikerne (måbende) står med observationer der er i strid med den på tiden rådende forestilling, kastes forestillingen ud i en krise.

Bevægelserne på storskala niveau er i voldsom strid med fysikken (astronomien), og en storstilet teoretisk redningsaktion er sat i gang. Nogle siger, bare rolig det er bare mørkt stof/energi x, men så bør der også være x i vor astronomiske nærhed - hvad intet tyder på. At pille ved gravitationens teorier er en konsekventfuld sag at rode sig ud i. Selv uden dette bevægelsesproblem er gravitationen rigeligt drillende.

 • 0
 • 0

Ville nok præcisere, at det er lysets med energien ækvivalente masseegenskab der har gravitationens interesse. Denne ækvivalens er en konsekvens af Einsteins Rs.

Ikke enig. Gravitation er tiltrækning (vekselvirkning) mellem energier. Se mit efterfølgende indlæg.

 • 0
 • 0

Det er ikke sådan relativitetsteorierne forklarer det. Fotonen følger en ret linje i rummet og påvirkes ikke af tyngdefelter. Ifølge Rs er det rummet selv som krummer.

Tak for svaret. Nu er det dig selv, der skriver om kræfter (massetiltrækning), og jeg svarede ud fra det. Enhver lærebog i GR omtaler lysafbøjningen i et centralt gravitationsfelt.

Lys følger en geodætisk linie i det rum, der krummer som følge af tilstedeværelsen af energi. Det beskrives ved den energi-impuls-tensor, der indgår i Einsteins feltligning, der som bekendt bestemmer rummets krumning.

Sean Carroll, der ikke er nogen novice, har en glimrende populæroversigt over de debatterede emner: På slide 15 skriver han:

The special feature of gravity is that everything causes gravity, in direct proportion to how much energy it contains

Meget af det, vi opfatter som stof med masse, er i virkeligheden energi. Eksempelvis har en neutron massen 940 MeV/c2, mens de quarks den består af, tilsammen kun ca. har massen 12 MeV/c2. Resten udgøres af indre kinetisk- og bindingsenergi.

Allerede i 1951 målte McRenolds på Brookhaven National Laboratory neutroners fri fald i det lokale tyngdefelt. I 1965 gentog Dabb forsøget på Oak Ridge Research Reactor. Neutroner med kendt vandret udgangshastighed faldt ca. 15 cm over en strækning på 180 meter, hvilket svarede til det beregnede med en nøjagtighed, der var bedre en 1 promille.

Ps. Hvorfor benytter I forkortelsen Rs for almen relativitetsteori ? Jeg ville foretrække GR (og SR for speciel relativitetsteori).

 • 1
 • 0

Du mener altså at kunne fortælle hvordan de enkelte dele af et atom ser ud, herunder forklare hvordan man måler inderkernen, størrelse farve? Næppe.

Den del der bevæger sig mellem inderkernen og skallerne udenom, ved du hvordan det ser ud? Hvilke farver har det? Næppe.

Grunden til at jeg ikke fortæller hvordan man laver et apparat så disse ting kan ses med det blotte øje, er 20 ned stemmer. Det kan nemlig laves for ganske få kroner og på få minutter, for en pris på stort set nul kroner.

 • 0
 • 4

"Energi-impuls-tensor bestemmer rummets krumning". Tja, men denne her er gentaget i en uendelighed: "Massen fortæller hvordan rummet skal krumme": Energi bestemmer ikke rummets krumning, men det gør den ækvivalente masse. Dette er kvalitative overvejelser. En masse m i hvile krummer rummet, men opvarmes m ved energien E konverteres E til massen m1 og krumningens kvantitet bestemmes af m + m1. I matematik gør man hvad der kvantitativt er det nemmeste, så som at angive partikelmasser i energi. Men det betyder ikke at partikelmasserne derved fysisk elimineres.

 • 0
 • 3

Kim, tak for svarene.

I matematik gør man hvad der kvantitativt er det nemmeste, så som at angive partikelmasser i energi.

Til info: partiklers masse angives i MeV/c2, som har dimensionen [kg]. 1MeV/c2 = 1,777778 * 10**-30 kg. Skaleringsfaktoren har lige så lidt (eller meget) med matematik at gøre, som omregningsfaktoren for valutakurser.

Tja, men denne her er gentaget i en uendelighed: "Massen fortæller hvordan rummet skal krumme":Energi bestemmer ikke rummets krumning, men det gør den ækvivalente masse.

Citatet er forkert oversat. Det stammer fra Wheeler og er anført i murstensbogen ”Gravitation” af Misner, Thorne og Wheeler (i mit slidte eksemplar allerede på side 5): ”Matter tells space how to curve”. Det engelske ”matter” er ikke ”masse”, men derimod ”stof” eller ”materie”. Massen indgår ikke i Einsteins feltligning. Kun energi og impuls.

Prof. Matt Strassler har skrevet en let læselig blog (som du opfordres til at læse) med titlen ”Why the Higgs and gravity are unrelated”. Jeg citerer:

When you first learn about gravity in school, you learn Newton’s law: that the force of gravity between two objects, one of mass M1 and one of mass M2, has a strength proportional to the product M1 M2.

But that was true before Einstein. It turns out that Newton’s law needs to be revised: the Einsteinian statement of the law is (roughly) that for two objects that are slow-moving (i.e. their speed relative to one another is much less than c, the speed of light) and have energy E1 and E2, the gravitational force between them has a strength proportional to the product E1 E2.

Læs også den efterfølgende lange debat, der er holdt i en positiv ånd. Til sidst føler prof. Strassler trang til at præcisere:

ONLY Newtonian gravity acts on Mass. In Einstein’s theory, the theory that is widely tested in experiments and widely accepted as much more accurate than Newton’s, gravity acts on energy and momentum. It only acts on mass for slow moving objects because mass is associated with energy; stationary objects carry E = m c^2. I’ve made this point very strongly on this website - please do not confuse my readers by restating this error.

Jeg formår desværre ikke at bidrage yderligere til debatten om dette specifikke emne.

 • 1
 • 0

"ikke ar bidrage yderligere" - hellere få gode indlæg, end mange dårlige. Nuvel, materie er kvalitativt og masse er kvantitativt. En rummets krumning forudsætter begge, materien er hvad der krummer og massen er hvor meget krumning. Materie og masse har hver især ingen selvstændig fysisk eksistens. Når det populært siges at massen krummer rummet er det sammen med Henriks murstensbogs citat ikke helt rigtigt. Den til jorden hørende rummets krumning, er resultatet af entiteten jorden materie og jordens masse. At forstå denne krumning som energi/impuls ligger ikke lige for, men derimod er lyset (opfattet som "ren energi") og dets geodætiske bevægelse oplagt. Uheldigvis er lysets bevægelse også opfattet som foton materielt, Wiki "Der er en tendens til ikke at opfatte lys som værende stof, en opfattelse der fysisk er svær at opretholde", men matematisk smyger vi os bare uden om problemerne og beregner rumkrumning ved Einsteins energi/impuls tensor. Rs - den specielle relativitetsteori, Ra - den almindelige relativitetsteori.

 • 0
 • 1

Tyngdekraft er tilsyneladende fortsat en krafteffekt der er svær at forstå naturen af eller hvordan den egentlig skal kunne forenes med de andre såkaldte naturkræfter.

Faktisk kan en elektromagnetisk stråling ikke eksistere uden et tyngdefelt, da de elektromagnetiske feltsvingninger sker i tyngdefeltet. Det er derfor også årsagen til, at en lysstråle bliver rødforskudt i et tyngdefelt. Jo kraftigere tyngdefelt, jo mere rødforskudt er lysstrålen.

Tyngdefeltet har ligesom de to andre kraftfelter to ladninger. Den ene ladning opfører sig på lignende måde som det magnetiske felts ladninger, mens den anden ladning opfører sig som det elektriske felts ladninger. Det gør at tyngdekraftens ene ladning stråler i retningen som en elektromagnetisk stråling bevæger sig, mens den anden ladning virker langs strålingens længde.

Når et tyngdefelts ene ladning møder et tyngdefelts modsatte ladning vil de stå vinkelret på hinanden og vil derved blive tiltrækkende, hvad får lys til at blive afbøjet i et tyngdefelt der udstråler fra en stofmasse, som eksempelvis Solen.

Da al stofmasse (elementarpartikler) består af elektromagnetiske kraftfelter i endnu ikke forklarede felt-sammenfletninger, hvori tyngdekraftfeltet formentlig også indgår og hvor tyngdekraftens ene feltladning stråler ud fra stofmassen, mens den anden lægger sig rundt om elementarpartiklen. Det gør at tyngdekraftens ene ladning vil virke tiltrækkende på andre stofmasser, da det udstrålende tyngdefeltets ene ladning møder andre stofmassers tyngdefelters anden ladning, der virker på længderetningen og som ligger rundt om elementarpartiklen.

Når der ikke observeres frastødning ved tyngdeladninger omkring elementarpartikler, er det fordi elementarpartiklers elektriske og magnetiske kraftpåvirkninger er langt stærkere end tyngdekraftens frastødende krafteffekt.

Videnskaben har endnu ikke givet en beskrivelse af, hvordan elementarpartiklers indre er konstrueret af de tre kraftfelters sammenfletninger og som kan have et utal af måder at være sammenflettet på og som derved giver elementarpartiklerne hver deres unikke form for naturegenskaber.

Ud fra de tre kræfter: den elektriske, den magnetiske og tyngdekraften kan der faktisk skabes alle de kraftformer og elementarpartikler universet består af. I det øjeblik videnskabens folk kan beskrive formlerne på, hvordan de tre kræfter er sammenflettet i de forskellige elementarpartikler samt i den svage og stærke kernekraft, da vil standardmodellen få sin rette formel.

Som alle ved, vil alle elementarpartikler der møder sin antipartikel blive til elektromagnetisk stråling inkl. de to kernekræfter og er tyngdekraftens felt eksisterende sammen med de elektriske og magnetiske kraftfelter, da er al stof opbygget af disse tre kræfters kraftfelter og deres indbyrdes sammenfletning, spørgsmålet er blot, hvordan ser de enkelte elementarpartiklers indre ud, dersom deres indre består at sammenflettede elektriske, magnetiske og tyngdekraftfelter?

 • 0
 • 1

Prof. Matt Strassler har skrevet en let læselig blog (som du opfordres til at læse) med titlen ”Why the Higgs and gravity are unrelated”.

Det var en interessant professor du der fandt.

Men vær opmærksom på et par ting. Teoretiske fysikere er ofte langt forud for eksperimenterne. Det er sådan set også formålet med teoretisk fysik: at komme med teorier som kan afprøves eksperimentelt.

Matt Strassler kan sikkert sit kram, så hans teorier er næppe i strid med det vi ved via eksperimenter og observationer. Men hans fortolkninger vil nok være i strid med andre fysikeres fortolkninger af de samme data. Helt som det også gælder for kvantemekanikken, vi ved i detaljer hvordan den virker, men der er dyb uenighed blandt fysikerne om fortolkningen.

Matt Strasslers påstand om at lys afbøjes af tyngdefelter burde have den konsekvens at lys påvirker andet lys gravitationelt. Noget som måske kunne afprøves.

Endelig kan man sagtens havne i den situation at flere fysikeres beskrivelse af Rs er i fuld overensstemmelse med eksperimenterne, men indbyrdes forskellige. De vil i så fald være ligeberettigede. Man plejer i så fald at foretrække den enkleste beskrivelse.

Mvh. Peter

 • 1
 • 0

Når videnskaben målet gravitationen, sker det ud fra to masser, hvor den ene masse er større end den anden og ud fra afstanden mellem de to masser.

[latex]Fg = \frac{Gm1m2} {r2}[/latex]

Når masserne bliver mindre i omfang opstår der et par nye faktorer, som der ikke tages hensyn til i Newtons formel, nemlig kvadraten på overfladen af den store masse og vinklens størrelse af rumkeglen, hvori gravitationens krafteffekt virker over for den lille masse.

Disse to faktorer vil indvirke på gravitationskonstantens størrelse.

 • 0
 • 2
Bidrag med din viden – log ind og deltag i debatten